Cesta k duze

Rubriky

Cítit se dobře

autor: | Led 11, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Cítit se dobře

Nejdůležitější v životě je, cítit se dobře

Největší radost v životě přináší „záměrné tvoření“ a nadšení z jeho zhmotněných výsledů.

Není tak důležité, jak svá přání formulujeme, protože je většinou jasně vytvoříme ve chvíli, kdy pozorujeme nějaký kontrast. A v tomto okamžiku jsme s prací hotovi.

To, proč k mnohým jejich přání nepřichází, není kvůli jejich špatnému vyjadřování, ale kvůli rozdílné vibraci, kterou lidé mají a kterou mají jejich přání.

A tak je nejdůležitějším úkolem sladit svou vibraci se svými přáními.

Je tedy nutné být naladěný ve směru radosti, nadšení, dobrých pocitů.

Toho dosáhnete tím, že si velmi dobře vybíráte, na co zaměřujete každý den svou pozornost a velmi citlivě vnímáte, jak se u toho cítíte.

Protože vy musíte nejdříve nabídnout „vibraci svého přání“ a pak se ono MUSÍ dostat k vám. To je Zákon.

Může se stát, že aniž byste si to uvědomovali, zaměříte pozornost na úplný opak toho, co chcete.

Každá věc obsahuje oba protipóly – vždy je tam dostatek a nedostatek vaší touhy. A na vás je, vědět, který směr udržujete ve své pozornosti, tedy jakou část aktivujete.

K tomu, abyste uměli rozeznat, jakým směrem se ubíráte, slouží vaše emoce.

VŽDY, kdykoliv se necítíte dobře, dostáváte signál toho, že zaměřujete pozornost nesprávným směrem. Vaše vyšší Já vám negativními emocemi vzkazuje, že se vydáváte jiným směrem, než chcete.

V naší časoprostorové skutečnosti existují neustále kontrasty. A když vidíme něco, co nechceme, okamžitě víme i to, co chceme a naopak. Toto vystavení se kontrastům umožňuje zrod dalších a dalších preferencí a přání. A tento způsob zajišťuje věčnou expanzi všeho, co je.

V tomto okamžiku je dobré si uvědomit, jak jsou všechny kontrasty cenné. A jak je nesmyslné chtít přetvořit život bez těchto kontrastů, což by vedlo ke konečnosti tohoto Vesmíru.

Můžete tedy ze své s klidným svědomím odpoutat pozornost od všech možných představ o světě bez dualit či o Zemi, na které všichni budou žít stejně a dělat stejné věci. I kdyby se tato představa na chvíli uskutečnila, vždy se nakonec vytvoří silná touha žít si tak, jak chci, která na svět přitáhne novou generaci, jež tuto touhu zrealizuje.

A tak se s radostí zaměřte pouze na svůj život takový, jaký chcete, aby byl.

Nechte svět světem a zachraňte pouze sebe.

Když si uvědomíte to, co nechcete, je to velmi cenný okamžik.

Když však řeknete, po čem toužíte, vaše vibrace nemusí v ten okamžik odpovídat vibracím vašeho přání. Je to proto, že ze setrvačnosti nadále věnujete více pozornosti sledování toho, co nechcete, než abyste po určení toho, co chcete, více pozornosti věnovali v tomto novém směru.

Např. nemocný člověk v okamžiku své nemoci ví, co chce. Chce být zdraví. Jasně definuje své přání a jeho dokonalé zdraví je již vibračně hotové. On však ze setrvačnosti starých návyků více pozornosti věnuje své nemoci, různým lidem s podobnou nemocí, článkům o nových metodách léčení jeho nemoci, filmům a seriálům o nemocných lidech, několikrát denně svým bolestem a příznakům jeho nemoci.

A tak i když přesně ví, co chce (chce být zdravý), směřování jeho pozornosti mu vytváří specifický druh vibrace, která přitahuje stále více příznaků jeho nemoci. A tak tento člověk obsahuje převládající vibraci toho, že se cítí nemocný a nemocný stále je.

Mnohdy se takto lidé zacyklí až přestanou vidět naději a cestu zpět.

A přitom jejich navigační systém jim neustále dává špatnými pocity najevo, že směřuje pozornost na věci, které sám pro sebe nechce.

Když se v takovém bodě už někdo nachází, málokdo dokáže v tomto okamžiku přeměnit rychle své myšlenky na pozitivní. Když si řekne: jsem zdravý, nebude tomu stejně věřit a tyto myšlenky v něm budou vytvářet odpor.

V této chvíle je mnohem jistější měnit své myšlenky zlehka a pomalu. Nacházet ten druh myšlenek, které přinášejí lepší a lepší pocity a zároveň jsou bez jakéhokoliv odporu. Tím se začne člověk postupně ladit ve směru toho, co chce. Přechází od malé myšlenky k větší a větší.

Uvedu jeden příklad, jak by mohl postupovat nemocný člověk:

Jsem zdravý.

(Myšlenka plná odporu. Nevěří tomu, protože je to daleko od toho, co chce.)

Jsou lidé, kteřé se z podobného stavu, který zažívám já, sami uzdravili.

(Mnohem lepší myšlenka, protože je to doložitelná pravda)

Nemusím všechno zvládnout za dnešek.

(To je další myšlenka, která s ním ladí a uvolňuje ho.)

Větší část mého těla je zdravá a funguje dobře.

(Z této pravdy je dobrý pocit).

To bude prima, až se budu cítit ještě více svěžejší.

(Další myšlenka která zvyšuje vibraci).

Dostanu nové nápady.

(Zvyšuje vibraci)

Už vím o nějakých věcech, které pomáhají.

(Z této myšlenky je lepší pocit.)

Mám rád kontrolu nad mými zkušenostmi.

(Zvyšuje vibraci.)

Těším se, až tuto změnu provedu a věci, které pomáhají, zahrnu do své zkušenosti.

(Velmi dobrý pocit.)

Mám rád dobrý pocit.

(Zvyšuje vibraci.)

Mám moc rád dobrý pocit ze svého těla.

(V tuto chvíli je více v souladu s tím, co chce, než když začal.)

Pokud jste na začátku, cítíte strach, frustraci, zlobu, nudu a pod., je dobré takto postupovat ve všech oblastech života…finance, vztahy, zdraví, a jiné…

Málokomu se daří přeskočit z jednoho extrému do druhého. Většinou to vyvolává ještě větší rezistenci a celé snažení končí slovy: stejně to nefunguje a přitom, já se tak snažil.

Je také velmi užitečné používat kouzelnou větu ve chvíli, kdy se přistihnete, že myslíte nebo mluvíte o něčem, co nechcete.

Zastavte se hned, jak můžete a řekněte: „To je to, co nechci – co je to, co chci?“

Tato věta vás okamžitě přesměruje na jinou dráhu tvoření. Zastaví se proud energie, kterým jste tvořili to, co nechcete a začnete posilovat proud energie toho, co chcete.

Je velmi důležité si pamatovat, že přitahuje všechny své zkušenosti a že je přitahujete svými „myšlenkami“.

Myšlenky jsou magnetické povahy a tak když na něco myslíte, přitahujete další a další podobné myšlenky. Dokud se fyzicky nezhmotní to, na co jste mysleli.

Pokud cítíte strach, pochybnost, frustraci, neschopnost, osamění…je to vždy znamení toho, že se zabýváte myšlenkami, jejichž vibrace není v harmonii s vaší vnitřní bytostí.

Když myslíte na něco, co není v harmonii s vaším Zdrojem, zastavujete proud životní síly. A když se takto děje dost dlouho, způsobí vám to poškození fyzického organismu. Nemoc je výsledkem umožnění negativních emocí.

Cítit negativní emoce ale není nic špatného. Je to velmi dokonalý alarm, který jen ukazuje na to, kam zaměřujete svou pozornost. Je to velmi užitečná součást vašeho navigačního systému. Díky němu můžete poznat to, co chcete.

Když identifikujete to, co nechcete.

Pak je velmi důležité se obrátit od toho, co nechcete k tomu, k tomu, co chcete.

A to poznáte tak, že se cítíte dobře.

Že máte pozitivní emoce.

Nejdůležitější cestou ve směru toho, co chcete, je cítit se dobře.

Vytvořte si už od rána záměr “ať dělám co dělám, ať to dělám s kým to dělám, vždy mám záměr vidět jen to, co chci, protože se chci dobře cítit. Když se cítím dobře, jsem v přitahování toho, co mě potěší, jakmile se tom sem dostane. Když se cítím dobře, jsem v harmonii s nejvyšším dobrem. A když se cítím dobře, je mi báječně.“

S tímto každodenním záměrem vstupujete do dne jako záměrní tvůrci a nenecháte se strhnout nahodilými věcmi.

Buďte rozhodnuti do každého dne vstoupit se záměrem hledat jen pozitivní aspekty, než prožívat to, co nechcete, abyste díky tomu poznali, co chcete.

Nesnažte se spasit svět.

Raději zachraňte sebe.

Hledejte jen to, co chcete a ignorujte směr, kde se toho nedostává.

Já Jsem Marie

www.jajsem.com

Autor článku: Marie Špačková

Zdroj inspirace pro tento článek: Požádej a je ti dáno: Esther a Jerry Nicka

Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno jméno autora s aktivním odkazem na tyto stránky www.jajsem.com a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně celé této poznámky.