Cesta k duze

Rubriky

Barvy a tvary v mandalách

autor: | Pro 26, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Barvy v mandalách
To, jaké použijeme v naší mandale barvy, vypovídá i něco o nás samých. Jejich výklad musíme pochopitelně přizpůsobit každému člověku zvlášť. Význam barev totiž není vždy a všude stejný. Existují ale i určité obecné předpoklady, které se zde pokusím shrnout. Jejich účinky můžeme samozřejmě brát na vědomí i při koupi mandaly již hotové.

Důležité je rovněž umístění barev v mandale. Ta, která je uprostřed obvykle vypovídá o tom, co je pro nás v danou chvíli nejdůležitější. Pokud v mandale nějaká barva převládá, vyjadřuje to, co v tomto okamžiku nejvíce přitahuje naši pozornost. Jestli je mandala hodně pestrá a použití barev je rovnoměrné, poukazuje to na harmonizovanou osobnost.

Bílá
Bílá je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti a nevinnosti. Je ale také známkou nedotknutelnosti, citlivosti a chladné rezervovanosti. Lidé, kteří používají bílou, mají sklon k perfekcionismu, abstraktním idejím a smělým plánům. Takoví lidé milují čistotu a pořádek a záleží jim na dobrém naplánování vlastního života. Odmítání bíle poukazuje na jakousi vnitřní prázdnotu. Jejími příčinami mohou být často strach, pocity viny, fobie nebo pohrdání sebou samým.

Červená
Červená je symbolem chuti do života, emocí a lásky. Je to barva první čakry. Tato barva se stává dárcem energie, zvyšuje dokonce tělesnou sílu a výkonnost ve všech oblastech (ať už v sexualitě, při sportu nebo při zdolávání životních problémů). Odmítání červené může být mimo jiné vysvětleno milostným zklamáním nebo vyjádřením nějaké nesplněné touhy. Ten kdo ale červenou miluje, je obvykle člověkem aktivním a odhodlaným, prokazujícím silnou lásku k životu. Částečně to však také poukazuje na touhu být nápadný a dosáhnout uznání. Je velmi aktivizující, posiluje pocit zodpovědnosti za nás samé. Vybízí, abychom šli a jednali, nečekali, až se něco stane. Učí nás vzít si energii zpět k sobě a probouzí nás na emocionální rovině. Červená dává život a ten vždy bude požadovat řešení toho, co jsme skrývali, jsou v ní city, zážitky, láska, nenávist, vášeň a láska k životu

Žlutá
Žlutá barva působí jasně a povzbudivě, zahřívá a rozveseluje. Je barvou třetí čakry. Je to symbol moudrosti, vysoké inteligence a myšlení. Je to barva spokojenosti, kreativity a představivosti. Působí proti špatné náladě, nechuti a skleslosti. Záliba ve žluté značí duchovní vyspělost a ochotu učit se nové věci. Lidé, kteří žlutou odmítají, mohou být často závistiví a nepřející, ale nedají to hned tak najevo. Často mají neobvykle prudké reakce. Žlutá je barvou slunce, tepla a jasu, která dává potenciál neprosté radosti ze života a jeho síly. Přináší hravost a radost, vyjadřuje silnou vůli a touhu po poznání. Umožňuje vidět to, před čím utíkáme. Pomáhá najít pevný středový bod, od kterého už můžeme určit směr a najít cíl.Dává jasnost mysli, když jsme zahlceni, povznáší, když nám chybí jiskra života.

Zlatá
Je královská barva, která se současně vztahuje k zemi (zlato se těží v zemi). Představuje krále, císaře, vládce. Je symbolem moci, převzetí odpovědnosti za svůj život, nadhledu, schopnosti vidět situaci z jiného úhlu, moudrosti a spravedlnosti. Je kanálem, kterým se napojujeme na informace, které přicházejí shora, našeho spojení s Bohem. Klíčovým slovem zlaté je moudrost – plynoucí z vlastních zkušeností i moudrost ve smyslu toho, co je nám k dispozici z nebeských výšin, z historie rodu i dávných tradic. Pomáhá uvolňovat hluboko uložené strachy a obavy, pomáhá uvádět věci do pohybu, abychom dokázali udělat změnu.
Se zlatou se nedíváme, co je na povrchu, nezajímá nás pozlátko na povrchu, prohlédneme.

Oranžová
Je symbolem veselí, optimismu a radosti ze života. Pomáhá proti depresím, pesimismu, nespokojenosti, pocitům nechuti a letargii. Vyzařuje optimistickou chuť do života, citové teplo a otevřenost. Je to barva sebedůvěry, nadšení, odvahy. Člověk, který odmítá oranžovou má často potíže s navazováním kontaktů. Hravá a jásavá, barva partnerských vztahů a milování. Vztahuje se k druhé čakře, energie této čakry je velmi dynamická, protože se jedná o tvořivou energii, je to místo, kde se partneři setkávají. Jejími to tématy jsou strachy a závislosti, které se týkají partnerství. Je barvou aktivní, která uvolňuje a nechává věci odejít.
Zbavuje trápení s tím, co bylo, vrací nás do přítomnosti. Dává pocit otevřenosti a pokory k životu, odevzdání se toku života, vzdání se řízení a ovládání.

Korálová
Vzniká kombinací oranžové a růžové, obě barvy harmonizují vztahy. Pomáhá dojít k pochopení, že i hodně bolestivé situace pro nás byly velkým darem, může nás naučit, přijímat života takový jaký je a být životu vděčný za všechno, co přijde i co bylo, nerozlišovat příjemné a nepříjemné věci. Na druhé straně napomáhá udržet si odstup, když máme potřebu si něco chránit.

Růžová
Růžová obsahuje jemnější kvality červené. Symbolizuje lásku, náklonnost a oddanost, bez pudové smyslnosti a vášně. Je jednou z barev čtvrté čakry. U lidí, kteří upřednostňují růžovou, se projevuje zvýšená potřeba lásky a ochrany. Takoví lidé mají výrazně ženské rysy chování, neboť s růžovou se pojí také něha a ženská zdrženlivost. Přehnané používání růžové ale může poukazovat na narušený vztah k realitě a na vědomou ignoraci vážných věcí v životě. Když ale někdo tuto barvu výrazně odmítá, znamená to občasné nevědomé postrádání něhy, ale i snahu o osamostatnění a odmítání sentimentálních citů. Představuje ničím nepodmíněnou lásku a to znamená přijmout s láskou sebe sama i s tím co je v nás. Pomáhá nám přijmout svoje vlastnosti, které nemáme rádi, přijmout a obejmout vše, s čím v sobě bojujeme. Pomáhá zbavit se sebeobviňování, udržet odstup, abychom vyli schopni hlubšího citu a současně se neobětovali. Představuje ženské vlastnosti: péči a lásku nejen k sobě, ale i k okolí.

Zelená
Symbolizuje růst, nový začátek a rozvoj. Milovníci této barvy mají většinou silný temperament a velkou vytrvalost spojenou s velkou výdrží a cílevědomostí. Lidé, kteří zelenou odmítají, často předstírají svou moc a uznání. Díky svému uklidňujícímu účinku je zelená vhodná pro nervózní a cholerické lidi. Podporuje také koncentraci a schopnost pamatování. Je barvou čtvrté čakry, barvou listů na stromech, trávy, luk a volných prostranství. Je blahodárná už jen pohledem, je barvou klidu. Má vztah k sebepoznávání, abychom věděli, jací skutečně jsme. Vede nás do našeho vnitřního prostoru, pomáhá nám odpustit si. Když přijmeme sebe, přijmeme i druhé. Dává pocit svobody a přináší klid a mír, má velký smysl pro spravedlnost (nekritizovat, neposuzovat). Na druhé straně nám pomáhá vytvořit si svou hranici prostoru pro sebe i pro druhé, nebo když máme dojem, že jsme tlačeni do kouta. Uvolňuje staré záležitosti, které vláčíme ve svém srdci, poznání přichází z nitra, pomáhá pochopit a přerůst. Aktivuje v nás vnitřní léčebné procesy.

Tyrkysová
Je barvou moře, modrá, zelená i tyrkysová se prolévají v mohutných vlnách, ve kterých cítíme ohromnou sílu. Jsou v ní zastoupeny energie dvou barev: zelené, která se vztahuje k lásce a prostoru, a modré, jejíž téma je mír a odevzdání. Když se ponoříme do vln a necháme se jimi houpat, máme pocit nekonečné sounáležitosti. Vyjadřuje tvořivost, hluboký pocit svobody a sebevyjádření. Podporuje komunikaci, uvolní tok energie, říkáme, co cítíme, a ne, co od nás chtějí slyšet. Představuje oře možností a osvobozování se od norem, lze ji popsat také jako prolomení. Tyrkysový člověk ve skupině sice často rozproudí energii, ale je třeba nezapomenout na vlastní hranice a uzemnění. Je to barva přátelských citů, spontánnosti a bohaté fantazie. Lidé, kteří mají tuto barvu v oblibě, jsou často hraví a náladoví, ale přitom půvabní a šarmantní. Někdy jsou ovšem i sobečtí a tvrdohlaví a ukazují tak silnou touhu po obdivu. Kdo tuto barvu odmítá, ukazuje, že má potíže při seberealizaci a nechce přiznat své chyby.

Modrá
Všeobecný význam této barvy je klid, mír, uvolnění a vyváženost. Je barvou páté čakry. Modrá uklidňuje, ochlazuje a podporuje vnímání. Modrá je barva důvěřivého idealisty, který má sklon k naivitě a nezištnosti. Lidé, kteří mají rádi modrou, mají většinou vyrovnaný charakter a jsou schopni se přizpůsobit. Jsou také citliví a věrní. Tito lidé rádi působí elegantně a vznešeně, což jim právě modrá barva velice dobře umožňuje. Striktní odmítání této barvy může vypovídat o depresích, způsobených možná ztrátou blízkého člověka. Buď vůle tvá. Je chladnou barvou, emoce zde již nezasahují, je barvou důvěry. Odevzdáváme se vyššímu vedení. (Málokdo se dokáže úplně odevzdat, přicházejí situace, které jsou těžké.) Modrá v nás zapojuje vůli k řešení cestou naladění se na Vyšší vedení, řešení se silou, ale klidem a mírem. Modrá vypovídá o naší mužské části v sobě , o otci pozemském i nebeském, navozuje pocit, že jsme pod ochranou otce nebo Boha. Kdo si vybírá hodně modré, možná často zapomíná na sebe a více poslouchá druhé. Jestliže u červené bylo prvním impulsem akce, tak u modré to je stažení se.

Královská modř, indigo
Je barvou večerní oblohy, vidíme hvězdy a galaxie vzdálené miliony světelných let. To je schopnost královské modré: vidět ve tmě, vidět v hloubce. Je barvou šesté čakry. Může nás i vyděsit, když se podíváme z nadúrovně naší bytosti a vidíme Pravdu. Je barvou mystiky a věčnosti, vztahuje se k hlubšímu přemýšlení o životě a jeho smyslu. Je v ní dotek věčnosti, toho co není vidět pod povrchem, ale co se skrývá a časem odhalí. Může ovšem znamenat, že jsme ztratili víru, že jsme se ztratili ve vesmíru, cítíme se osamoceni, ponoření do svého světa a odděleni od ostatních. Učí nás vidět a vypovídá o tichu, jestliže modrá je spojena s mírem, pak královská modř představuje hluboký klid a mír.

Fialová
Fialová barva symbolizuje změnu. Je to barva inspirace, mystiky a magie. Je barvou sedmé čakry. Milovníci této barvy jsou velmi citliví a do sebe obrácení. Jsou to lidé výjimeční, často nějak umělecky nadaní, introvertní. Lidé, kteří fialovou barvu odmítají, mají často silné deprese a jsou náladoví. Mystická barva, která se vztahuje ke korunní čakře, týká se duchovních cílů, touhy po napojení se na Boha. Je barvou transformace – čas od času v životě musíme zcela odložit vše, co jsme až do této chvíle budovali a začít zcela znovu, prostě musíme nechat zemřít uplynulé životní období – s úctou, beze smutku a lítosti. Fialová znamená změnu, která nemusí být snadným procesem, je pro nás výzvou a vede nás k tomu, abychom důvěřovali sami sobě. Na druhé straně častá volba fialové, může znamenat, že jsme snílci, kteří utíkají od problémů. Je velmi uvolňující a osvobozující, léčí smutky (modrá přináší mír a červená probuzení).

Černá
Černá odpovídá výrazu smutku, ztráty, beznaděje a zdůrazňuje tím nevysvětlitelné, tajemstvím opředené, temné a hrůzostrašné. Úplné odmítání černé poukazuje na to, že člověk není ochoten nechat si nahánět strach. Černá je i symbolem strachu a bojácnosti, proto se v jejím odmítání projevuje silná vůle k životu. Ten, kdo má naopak černou v oblibě tím vyjadřuje, že rád potlačuje vnitřní potřeby a přání a že se o to raději obklopuje tajemnem, aby vypadal zajímavěji. Z psychologického hlediska poukazuje hojné používání černé na strach, neurózy a deprese a uzavírání se před vnějším světem.

Hnědá
Hnědá je barva země. Její základní význam odpovídá pocitu bezpečí, tepla a útulnosti. Lidé, kteří upřednostňují hnědou, stojí pevně na zemi, jsou spořiví a mají silnou vazbu na domov. Nadměrné používání hnědé může ukazovat na konfliktní situace a vnitřní napětí. Kdo hnědou odmítá, dává najevo přesycení určitými svazky, nátlaky a omezováním. Také může často jít o člověka tvrdého a netolerantního.

Šedivá
Šedá je barva dokonalé neutrality a ochoty ke kompromisům. Šedé barvě dávají většinou přednost lidé starší, kteří již zanechali veškerých aktivit a chtějí vést klidný život v ústraní. Kdo šedou odmítá, může v sobě skrývat strach ze selhání.

Tvary a obrazce v mandalách

Zvířata
Zvířata často symbolizují intuitivní, neracionální nebo nevědomou stránku osobnosti. Obecně platí to, že čím je zvíře primitivnější, tím hlubší úroveň nevědomí představuje. Lvi jsou známi svou krásou a bojovností. Král zvířat je silný a symbolizuje tak mužský princip. Vlk symbolizuje chrabrost a oddanost. Býk je symbolem ženského, neboť jeho rohy připomínají dva půlměsíce (měsíc zastupuje vždy ženský princip). Také medvěd je považován za měsíční zvíře. Zastupuje instinkt a nebezpečné stránky nevědomí. Sloni se používají jako symbol umírněnosti, moudrosti a věčnosti. Osel je naopak symbolem špatného chování. Jehně je významné v křesťanství jako symbol Krista. Jeho vlastnosti jsou mírnost, čistota a nevinnost. Ryba, kachna a žába jsou chápány souhrnně jako vodní zvířata. Symbolizují původ věcí a sílu znovuzrození. Kůň je symbolem umírněných instinktů. Pes je nejúžeji svázán s lidskými bytostmi a tak symbolizuje věrného, oddaného společníka.

Ptáci
Ptáci jsou starobylým symbolem lidské duše, živlu vzduchu a procesu přeměny. Určité druhy ptáků nesou zvláštní význam. Například orel je spolu se lvem znakem odvahy, síly a ušlechtilosti. Sova je protějšek orla. Je to noční pták, který symbolizuje tmu, smrt a vědění. Holub je významným ptákem v židovsko-křesťanské tradici. Ptáci ve vytvářených mandalách mohou značit jistý intelektuální posun.

Motýl
Motýl je symbolem přeměny. Ve finálním stadiu je to jedno z nejhezčích stvoření v přírodě. Motýl v mandale může znamenat psychickou sílu nebo jistý druh proměny. Také může vyjadřovat krásu, a to jak fyzickou, tak i duševní.

Kruh
Kruh definuje prostor. To, co je uvnitř, je chráněné a v bezpečí. Často je také symbolickým vyjádřením slunce. V mandalách si všímejte hlavně velikosti a počtu kroužků a také toho, co je uvnitř. Malé kroužky mohou chránit nebo uschovávat některé aspekty osobnosti. Mandala s prázdným středem značí otevřenost.

Kříž
Kříž je spojení svislé čáry s vodorovnou. Připomíná člověka stojícího s nohama u sebe a rozpřaženýma rukama. Kříže v mandalách svědčí o hrdinskosti a nezlomnosti člověka. Také může znamenat rovnováhu protikladů.

Kapky

Kapky mohou připomínat leccos: Slzy, ranní rosu, ale také prolitou krev. Pokud se objeví v mandale, můžeme je brát také jako jistý projev úrodnosti – možná máte hodně dobrých nápadů, možná můžete očekávat narození dítěte. Kapky také mohou znamenat očištění. Pokud jsou ale červené nebo fialové, hovoří o nějaké (snad zbytečné) ztrátě.

Oko
Oko může znamenat jak nadpřirozené schopnosti (jasnozřivost), tak i určité vlastnosti, jako je pochopení, vcítění se do druhého. Oči mohou mít jak pozitivní tak negativní výklad. Je-li jich mnoho, mohou vypovídat o neustálém shánění informací, ale také o vašem pocitu, že jste neustále kontrolováni někým druhým. Jedno oko v mandale může symbolizovat také samotného člověka.

Květiny
Květina se stává symbolem krásy a věčné obnovy života. Při pozorování květinových mandal si všímejte jejich barvy, počtu a tvaru. Vzpomeňte si také na úlohu květin v partnerství – jsou přeci vyznáním lásky.

Ruce
Pokud se v mandalách objeví ruce, věnujte zvláštní pozornost tomu, kam ukazují jejich prsty. Obecně ruka v mandale znamená fakt, že se slova přeměňují v činy. Srdce je symbolem lásky, a to lásky mezi dvěma osobami.

Srdce
v mandale může poukazovat na to, abyste se zabývali opravdu důležitými věcmi. Zvláštní význam, který asi nemusím vysvětlovat, mají srdce probodnutá šípem a srdce zlomená.

Blesk
Blesky naznačují aktivaci nových, nebo nevybitých energií. Mohou znamenat také prudkou, nečekanou změnu.

Duha
Duha v mandale může značit vaši radost nad tím, že jste právě překonali nevlídné období. Je to velmi pozitivní úkaz, neboť v duze je naděje a jistá odměna za předcházející „bouřku“.

Spirála
Spirála je velmi starý symbol cesty. Je také znakem pro nekonečno a neustálý duchovní rozvoj. Spirály zatočené doprava (po směru hodinových ručiček) mají „pozitivní“ směr a značí rozvoj. Spirály zatočené doleva mají význam opačný, ruší něco, co tu již bylo.

Čtverec
Čtverec značí pevnost a stabilitu. Je to vyváženost čtyř prvků. Čtverec v mandale značí racionalitu, schopnost rozumově uvažovat.

Hvězda
Hvězda znamená smysl pro sebeocenění a vysoké sebevědomí. Početnější malé hvězdy mohou ukazovat na vysoký počet malých dílčích cílů nebo na hodně možností, jež se tvůrci naskýtají. Hvězdy nám připomínají, že každý jsme jedinečnou individualitou.

Strom
Strom je symbolem života. Stromů může být bezpočet druhů a dají se zobrazovat různě. Strom v mandale vždy představuje vás jako celek. Všimněte si proto, jestli kvete, má plody, jestli opadává nebo je holý. Jsou kořeny vašeho stromu hluboko pod zemí, nebo jsou jen na povrchu? To vše značí něco o vašem fyzickém i psychickém já.

Trojúhelník
Trojúhelník symbolizuje sílu a ukazuje směr. Trojúhelník se špičkou dolů symbolizuje ženský princip, se špičkou nahoru princip mužský. Trojúhelníky v mandale mohou znamenat opomínání našeho vnitřního světa.

Zpracováno podle knihy: Malování mandal

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál

nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního

odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.