Cesta k duze

Rubriky

Afirmace I.

autor: | Říj 15, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

AFIRMACE I.

ŽIVOT

Život je jednoduchý, co rozdávám, se ke mně vrátí zpět, vybírám si dávání lásky.

Pouštím do svého života lásku a štěstí a žiju takový život, jaký si opravdu přeji.

Otvírám se magii života a nechávám se vést svou intuicí.

Mé životní tempo je v harmonii s proudem života.

Jsem v harmonii s proudem života.

Jsem hluboce vděčná za vše dobré ve svém životě. Vím, že každý nádech, každý paprsek slunce a každý doušek vody je ohromné požehnání a důkaz toho, že mě život miluje a podporuje.

Otvírají se mi dveře k novému a lepšímu životu.

Žiju báječný život. Přizpůsobuji se a plynu s životem.

Život je posvátný, ve svém srdci mám všechny části sebe sama – dítě, teenagera, mladého dospělého a své současné a budoucí já. Můj příběh obsahuje každý úspěch a každé selhání, každou chybu a každé opravdové procitnutí a tohle všechno je cenné. Cítím soucit k sobě i k ostatním. Vytvářím život plný přijetí a pochopení.

Ráno se probouzím s radostí a vděčností, těším se na dobrodružství každého dne, neboť vím, že v mém životě je všechno v pořádku.

Život mi vždycky ukáže, co potřebuji vědět, když to potřebuji.

Dnešní den je velmi vzrušující den mého života. Prožívám báječné dobrodružství, které se už nikdy nebude opakovat. Užívám si každého okamžiku.

Pokud se budu zaměřovat na to, co nechci, budu toho dostávat ještě víc. Soustředím se na to dobré, co mi život nabízí.

Přijímám svůj život bez pocitů viny nebo sebelítosti.

Věřím ve svůj dokonalý život, který mě báječně podporuje a dává ponaučení k moudrostem každý den.

Žiju TADY a TEĎ.

Odvážně přijímám vše, co mi život přináší a tím si tvořím čistý prostor pro další život.

Raduji se z toho, co mám. Otevírám životu nové dveře. Vím, že na mě čekají nové zkušenosti a já je s otevřenou náručí vítám. Věřím v krásu života.

Svobodně a láskyplně plynu s řekou života. Vzdávám se všech očekávání. Vím, že

v každičkém okamžiku bytí mě čeká to nejvyšší dobro.

Každý den se v mém životě dějí zázraky.

Pouštím do svého života a do své duše více světla.

Můj život je požehnaný a Já Jsem za to nesmírně vděčná.

Žiju tak, jak to cítím a naplňuji svůj život láskou a úctou.

Důvěřuji životu a vím, že vše se odehrává tak, jak má.

Jsem Tvůrcem svého života.

Mám v sobě vše, co může můj život učinit šťastným a naplněným.

ZODPOVĚDNOST, ROZHODNUTÍ

Vážím si svých závazků vůči sobě i ostatním.

Co vydávám, se mi vždy vrátí zpět. Přebírám proto zodpovědnost za svůj život i za své myšlenky, chování a to, jak se projevuji vůči sobě a k ostatním. Každá má myšlenka, projev a chování je naplněné láskou. Přijímám zodpovědnost za své zážitky, ať jsou jakékoliv.

Jsem zcela zodpovědný za vše, co se mi děje.

Mám svobodnou vůli rozhodnout se v každém okamžiku, jak reagovat.

Jednám a rozhoduji se v souladu se svým vlastním smyslem života, namísto toho, co ode mě očekávají druzí.

Vážím si toho, kým jsem. To, jak mě přijímají druzí, je na jejich zodpovědnosti.

Jsem rozhodná a následuji své tužby. Jen tak dostanu, co chci.

Odpoutávám se od starých omezení a dávám si svobodu. Svoboda je mým Božským právem.

Osvobozuji se od starých bolestí. Osvobozuji se od myšlenek na minulost, jsem volná a jdu vstříc novým zážitkům a životním zkušenostem.

Rozlišuji, co je pro mě v životě opravdu důležité, od toho, co důležité není, a podle toho reaguji. Zaměřuji svou pozornost na to, co vychází z mého srdce. Dělám ve svém srdci místo lásce a světlu a vysílám je do světa. Zářím.

V každém okamžiku si můžu volit nové cesty, jimiž se vydám. Možnosti se skrývají v každé z nich. Zaměřuji se na vše, co považuji za překážku a přijímám to. Mám vůli, úmysl a rozhodnutí. Odhazuji veškeré pochybnosti a nechávám se vést intuicí. Čím jsem, o tom rozhoduji já sama.

Dělám se zebe střed svého života, věřím si a spoléhám se na sebe.

Dnes si zvolím, že ke každé myšlence přivolám lásku. Začnu hledat odpovědi ve svém srdci a přijmu zodpovědnost za vše v mém životě.

ODPUŠTĚNÍ

S láskou odpouštím a jsem volná.

S láskou odpouštím minulosti a zbavuji ji tak možnosti, aby nade mnou měla jakoukoliv moc. Má minulost je uzdravena, má přítomnost je připravena a má budoucnost je skvělá.

Odpouštím všem a všemu ze své minulosti, odpouštím i sama sobě.

Jsem ochotna osvobodit se od potřeby, která mě přivádí do této situace.

Přestávám se cítit provinile a osvobozuji se tak z vlastního vězení.

Najdu ve svém srdci všechny křivdy, na kterých stále lpím, odpustím jim a nechám je odejít.

Osvobozuji se od všech starých bolestí a všem odpouštím, včetně mě.

Odpouštím si za všechno, co jsem kdy udělala špatně. Každé mé rozhodnutí je správné.

Odpuštění mi přináší svobodu na všech úrovních. Odpuštění je dar, který věnuji sobě sama.

Odpouštím všem a všemu a skrze odpuštění se stávám svobodnou a volnou bytostí.

Opouštím sama sobě a tím se loučím navždy se všemi svými pocity nedokonalosti a pocitu viny. Svobodně se rozhoduji milovat sebe sama. Vidím sebe sama s láskou a soucítěním.

Zbavuji se všech pocitů viny. Přijímám hlubokou pravdu o tom, že vina je pouhá iluze. Všichni děláme v daném okamžiku to nejlepší, co můžeme, a to na základě informací, možností a zkušeností, kterých jsme do doby tohoto okamžiku nabyli.

PŘÍRODA, PLANETA

Slunce je zdrojem mého dobití energie, které mi dává pocit láskyplného naplnění a radosti uvnitř sebe sama.

Posílám lásku do všech oblastí, událostí a katastrof ve světě, aby se naše planeta mohla vyléčit.

Pomáhám vytvářet svět, ve kterém je bezpečné milovat druhého.

Příroda je tak mocná, že je to za hranice našeho chápání. My jsme její nedílnou součástí, a proto sdílíme její neuvěřitelnou sílu a odolnost. Dnes jsem ochotná přestat se bát vlastního stínu. Pokud je ve mně ta samá síla, která umí proměnit semínko ve strom, z jedné buňky vytvořit člověka a zničit nebo vytvořit celý kontinent, pak se nemusím bát vůbec ničeho. Dýchám a jednám odvážně a sebevědomě, plynu jako řeka.

Zvu do svého srdce čisté sluneční světlo, z mého srdce právě teď svítí do světa.

Dnešní den je další báječný den na Zemi a já ho prožiji s radostí.

Potřebuji jenom dýchat. Správný a vyrovnaný dech napravuje a vyrovnává mé myšlenky, pocity, činy a celý můj život. Zaměřuji se na svůj dech a příroda sama nastolí svou dokonalou rovnováhu uvnitř i vně mě.

Já a Země jsme jeden celek. Bez ohledu na to, kde právě jsem, jsem doma.

VESMÍR

Důvěřuji vesmíru, že mi dá vše, po čem opravdu toužím.

Potřebuji jen vědět, co chci a věřím, že mě vesmír miluje a podporuje a vím, že se ke mně dostane vše, co potřebuji.

Problémy, na které neznám řešení, s důvěrou a láskou předávám božské inteligenci. Která, když jí dovolím v klidu působit, najde vždy dokonalé řešení.

Božská inteligence chce, abych byla silná a sebejistá, a proto mi někdy posílá takové zkušenosti, které posílí mou odolnost a obrany schopnost. Ať už se mi vnější okolnosti zdají jakékoliv, vím, že vždy je za nimi skryta milující a podporující božská prozřetelnost, která přesně ví, co dělá. Já až časem dokážu ocenit její nekonečnou moudrost a blahodárný dopad zdánlivě špatných událostí. Přijímám je teď.

Vesmír je přátelské místo, ve kterém jsem v bezpečí. Jsem připravená udělat pozitivní změny ve svém životě, začíná ke mně přicházet vše, co k tomu potřebuji a co mi pomůže.

Vesmír podporuje mé nejčistší a nejjasnější touhy a záměry. Proto je stále čistím a projasňuji.

Usmívám se na svět a svět s usmívá na mě.

ANDĚLÉ


Přivolávám Boha a anděly, aby mě pomáhali a vedli mě.

Právě teď mě obklopují andělé. Andělé mě zahřívají a prosvětlují Božskou láskou.

Vím, že Bůh a andělé mě milují a právě teď mě vedou.

Přijímám andělskou lásku.

Spolu s anděly vítáme všechny příležitosti, jak sloužit světu.

Mám v životě strážného anděla, který mi dává pocit lásky, ochrany a bezpečí.

ZDRAVÍ, TĚLO

Zaměřuji se na správný a vyrovnaný dech a příroda sama nastolí svou dokonalou rovnováhu uvnitř i vně mě. Můj dech napravuje a vyrovnává mé myšlenky, pocity, činy a celý můj život.

Mám pevné zdraví a s láskou se starám a pečuji sama o sebe.

Věnuji pozornost svému zdraví uvnitř i navenek.

Mám sílu a chuť uzdravit samu sebe a svůj život.

Uzdravení znamená být celistvá a přijmout všechny své části, nejen ty, které se mi líbí, proto přijímám všechny své části a uzdravuji tak samu sebe.

Pracuji na svém vlastním psychickém uzdravení. To je to nejlepší, co mohu udělat pro druhé.

Hezky zhluboka se nadechnu a uvolňuji veškeré překážky k uzdravení. Dokážu s uzdravit na všech rovinách.

Má ochota odpouštět nastartovala proces uzdravování. Zasloužím si uzdravení. Nechávám se prostoupit láskou z vlastního srdce, která očišťuje a léčí každou buňku mého těla.

Zasloužím si zdraví.

Ve mně i okolo mě je čisto.

Já a moje tělo jsme jeden celek. Moje mysl, tělo a duch jsou průchozími kanály, jimiž může svobodně proudit láska. Moje tělo je silné a zdravé.

ČAS

Uvědomuji si, že minulost nebo budoucnost jsou jenom představy mojí mysli, nejsou reálné. Vracím se do přítomného okamžiku a do místa, uvědomuji si, že právě v této chvíli mám všechno, co potřebuji ke svému štěstí. Jsem tady a teď.

Má minulost je mou součástí, neboť jsem tam získala lekce, které mě posunuly v životě dál. Přijímám svou minulost s vděčností a láskou, přijímám samu sebe i se svou minulostí, ať se stalo cokoliv. Přijímám nyní sebe a svou současnost, protože nyní jsem malířem a svými myšlenkami maluji plátno své budoucnosti. Je jen na mě, co bude v popředí a co bude v pozadí… Je jen na mě, jak se bude můj život odvíjet… Plně přijímám svou odpovědnost za svůj život.

S láskou se otevírám novému týdnu a vím, že je v něm připravena spousta krásných a pozitivních okamžiků. Mám dobrou a povznášející náladu. Jsem v bezpečí a v mém světě je všechno v pořádku.

Minulost skončila a nemá již nade mnou žádnou moc. Bod mé síly a stability je v přítomném okamžiku. Žiji tady a teď a svůj život si řídím já sama. Beru si zpět všechnu svou sílu. Jsem v bezpečí, jsem volná a svobodná.

Všechno, co potřebuji, ke mně přijde v ten správný čas.

Všechno ke mně přichází v tom správném okamžiku – Božské načasování.

Jsem ve správný čas na správném místě. Důvěřuji božskému načasování.

Každou zkušenost z minulosti jsem si zvolila a bezpodmínečně ji přijímám do svého života.

Žiju život v přítomnosti a z přítomnosti vycházím při svém rozhodování. V každém okamžiku mého rozhodování se zachovám dle toho, kým jsem.

Krok, který udělám teď, obsahuje v sobě nejen všechny ostatní kroky, ale také i cíl mojí cesty. Vím, že je dobré vědět, kam jdu. Uvědomuji si, že jediné, co je na mé životní cestě reálné, je krok, který udělám v příštím okamžiku.

Moje budoucnost je plná lásky, radosti a klidu, protože právě taková je i má přítomnost a já to všechno žiju právě teď.

Zbavuji se jakékoliv obavy či starosti o správný čas.

Žiji život míru, tady a teď, hned teď.

PROSPERITA, HOJNOST

Těším se z prosperity druhých lidí, neboť jsou zrcadlem mé vlastní bohaté hojnosti.

Můj finanční příjem se neustále zvyšuje. S láskou peníze vydávám a ony se ke mně s láskou vracejí. Mám dostatek peněz na všechno co chci a co potřebuji.

Peníze jsou energie a výměna služeb. Kolik jich mám záleží na tom, kolik si myslím, že si jich zasloužím.

Má činnost vzkvétá a prosperuje.

Jsem otevřená novým zdrojům hojnosti. V mém životě je všechno v pořádku.

Oceán života přetéká hojností a já cítím, že i všechny mé potřeby a touhy jsou naplňovány. Mé dobro přichází ze všech směrů, a já ho s otevřenou náručí přijímám.

Vdechuji plnost a bohatství života. S radostí pozoruji, jak mě život obdarovává hojností a bohatstvím a já je s lehkostí a vděčností přijímám.

Úspěch nepřináší vždy vnitřní štěstí, ale vnitřní štěstí přináší vždy úspěch.

Vím, že mohu být tak úspěšná, jak budu chtít. Vše, čeho se dotknu, je úspěch. Jsem mezi vítězi. Všude na mě čekají skvělé příležitosti. Přitahuji k sobě blahobyt a úspěch na všech úrovních.

Mám hojnost všeho krásného a pozitivního.

Neustále jsem odměňována. Mám všechno, co potřebuji.

S každou nepotřebností, které se zbavuji, ke mě přichází více energie, lásky a hojnosti.

Jsem výhrou svého života.

Pro www.cestakduze.webnode.cznapsala Světluška.

Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.