Cesta k duze

Rubriky

Očista pomocí růží

autor: | Říj 1, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Očista pomocí růží

Použití růží v duchovních praktikách sahá až do 12. století našeho letopočtu. Je ale pravděpodobné, že očista s pomocí růží je ještě starší. Růže jako symbol léčení je velmi účinný a užitečný nástroj jak při vlastní očistě, tak při očistě ostatních. Stejně jako se po celé věky používá leknín neboli lotosový květ jako symbol osvícení, růže symbolizuje a přináší očistu sebeúcty. Znamená to, že růže má schopnost eliminovat v našem energetickém poli energie, které jsou nepřirozené a cizí pro náš základní a vrozený způsob bytí. Pokud například cítíte tlak na srdeční čakře a máte podezření, že byl způsoben nevyváženou energií jiné osoby, kterou jste na sebe nabrali, můžete tuto cizí energii uvolnit pomocí růže. Prostě do své srdeční čakry vložíte obraz velké, plně rozkvetlé růže, s obrazem osoby uvnitř, a necháte tuto růži naplnit cizí energií. Pak růži, plnou energie druhé osoby ze své srdeční čakry odstraníte. Pošlete ji mimo svou auru nebo i mimo objekt, v němž se nacházíte, a představujete si, jak se rozpouští nebo se prostě „rozfoukne.“ Spolu s růží se rozpustí i energie druhé osoby, která vás zatěžovala. Jakmile růže zmizí, energie odstraněná z vaší srdeční čakry je neutralizována a poslána zpátky k osobě, jíž patří. Této technice se říká „rozfoukání růží.” Je dobré vědět, že je vždycky důležité rozfoukat růži vně svého aurického pole. Pokud růži rozpustíte uvnitř své aury, energie se tím sice zneutralizuje, ale stále budete mít ve svém prostoru energii druhé osoby. Jinými slovy, pokud absorbujete do své srdeční čakry něčí strach, a pak tento strach vytáhnete do růže a pošlete to zpátky, dotyčná osoba neobdrží strach, ale neutralizovanou emocionální energii. Může s ní pak naložit podle svého uvážení, tedy znovu ji přeměnit ve strach, nebo se rozhodnout ji použít jinak. A vy se od energie osvobodíte tak pokojným způsobem, že u řečené osoby nepřitáhne žádnou karmu.

Jak postupovat:

1. Zavřete oči a uzemněte se. (Být uzemněný v podstatě znamená být v těle, uvědomovat si své okolí a být přítomný a přístupný tomu, co se děje.) Prociťte nohy na podlaze a představte si, jak vám z chodidel vyrůstají silné kořeny, které směřují do hloubi Země. Vnitřním zrakem se dívejte, jak kořeny prochází všemi vrstvami Země, až dosáhnou středu planety, kde se nachází magnetické jádro. Možná ucítíte nebo uvidíte, jak se kořeny ukotvují a nemohou jít dál.

2. Zkontrolujte svoji auru – pomocí dechu a představivosti (nebo intuice) pozorujte, jak daleko vaše aura sahá od těla v prostoru kolem vás. Potom ji stáhněte nebo ji rozšiřte na šedesát až devadesát centimetrů kolem těla v každém směru. Uzpůsobte ji tak, aby měla tvar vejce. Použijte k tomu dech, zření a jasný záměr.

3. Vizualizujte si ve své auře, přímo před očima, plně rozkvetlou růži jakékoli barvy. Držte obraz tak dlouho, až budete cítit, že je reálný. Je třeba ho vidět nebo si představovat do nejmenších možných detailů.

4. Pak růži posuňte mimo svou auru a nechte ji zmizet.

5. Nyní vytvořte růži uprostřed své hlavy, se záměrem, aby pojala cizí energii, která by tam mohla být. Držte obraz uvnitř své hlavy asi třicet vteřin.

6. Vytáhněte růži z hlavy mimo svou auru a pak ji nechte zmizet.

7. Pak vytvořte růži mimo svoji auru, přímo před sebou.

8. Pomyslete na někoho ve svém životě, s kým jste měli nedávno konflikt nebo vůči komu chováte špatné pocity. Představte si v růži tvář oné osoby a požádejte růži, aby vyčistila všechny negativní myšlenky, které o tom člověku víte, nebo veškerou jeho či její energii, kterou v sobě zadržujete.

9. Průběžně růži sledujte asi třicet vteřin. Možná si všimnete, že se zavírá, jako to po setmění dělají určité květiny nebo vám může i opadat. Je to znamení, že růže něco vstřebává.

10. Přemístěte růži ven a nad svůj dům a pak ji rozpusťte.

11. Pokud se tato poslední růže zcela uzavřela, což značí, že z vás odebrala hodně energie od dotyčné osoby nebo emocí vůči ní, vytvořte vně své aury novou růži, s obrazem téže osoby uvnitř. Sledujte ji, dokud se i tato růže úplně nenaplní nebo se nepřestane zavírat ve chvíli, kdy bude částečně naplněná energií osoby nebo vašich negativních myšlenek o ní (je jedno v jakém pořadí)

12. Ještě jednou tuto růži umístěte nad svůj dům a nechte ji zmizet.

13. Volitelný krok: Pokud se poslední růže zcela naplnila, možná budete chtít v procesu vytváření a rozpouštění růží s obrazem té osoby uvnitř pokračovat, dokud růže nezůstane asi deset vteřin neovlivnitelná. V tomto bodě budete vědět, že jste ve vztahu k dané osobě v daném čase vypustili vše, co jste mohli.

Růže lze také využít k čištění problematických záležitostí ve vašem životě.

Do růže vložíte symbol nebo obraz problémové situace – například strach z pavouků, nedostatek důvěry a podobně.

1. Těsně za hranicí své aury si představte růži v barvě, která vás napadne a vložte do ní symbol svého problému.

2. Zhluboka dýchejte, abyste napomohli uvolnění a přitom růži sledujte. Až se naplní energií, kterou jste uvolnili v souvislosti s konkrétní problémovou situací, rozpusťte ji.

3. Pokračujte v rozfoukávání růží se zvoleným symbolem uvnitř. Vytvářejte je a rozpouštějte je, mimo svou auru, dokud poslední růže nezůstane nejméně deset vteřin neovlivněná. Pak rozpusťte i ji.

Sebeobrana s pomocí růží

Posledním způsobem použití růží je sebeobrana. Růže můžete po celou dobu držet za hranicemi aury, s uzemňovacím stonkem vedeným do středu Země, aby odradily nežádoucí vlivy a pomohly vám definovat svoje hranice. Budou mít tendenci absorbovat zbloudilé a vnější cizí energie plující kolem, aby tyto energie nevstupovaly do vaší aury. Hraniční růže sice nevyřeší všechno, ale hodně pomohou.

Možná si raději představíte jednu obří růži zakořeněnou v povrchu Země před svou aurou. Nebo použijete pět růží mimo svou auru: jednu přímo před vámi, jednu za zády, po jedné po stranách a jednu nad sebou.

Ochrana aury pomocí růží:

1. Zavřete oči, uzemněte se a proveďte všechny potřebné úpravy růží.

2. Představte si růži jakékoli velikosti a v barvě, která vám dělá dobře, pak ji umístěte před sebe těsně za hranici aury.

3. Představte si, že od růže vede stonek, který je pevně zakořeněný v Zemi. Pojměte záměr, aby tam růže zůstala, dokud ji vědomě nerozpustíte.

4. Představte si další růži těsně za hranicí aury po své levé straně.

5. Také této růži dejte stonek a znovu formulujte záměr, aby zůstala, dokud ji nerozpustíte.

6. Nyní umístěte růži se stonkem v Zemi napravo od sebe, těsně za hranicí aury. Použijte tentýž záměr, aby zůstala.

7. Nad hlavu, kousek mimo auru, umístěte další růži. Opět si u ní představte zakořeněný stonek a formulujte záměr, aby zůstala, dokud ji neodstraníte.

8. A konečně si představte růži se stonkem těsně za aurou za vašimi zády. Bude-li to nutné, zapracujte dechem s úmyslem posílit a rozšířit auru za vámi na šedesát až devadesát centimetrů. Utvořte záměr, aby i tato růže zůstala, dokud se k ní vědomě nevrátíte.

9. Až skončíte, ponechte růže na místě, dokud nepůjdete spát. V posteli se přesvědčte, jestli stále vypadají čerstvě, jestli se vůbec zavřely nebo jestli nejsou zvadlé. Jejich stav bude dobrým indikátorem toho, kolik toho pro vás doopravdy dělají. Jakmile si je prohlédnete, zopakujte tyto kroky znovu – napřed rozpusťte stávající růže a pak si dejte čerstvé.

Až začnete používat růže ve své auře, doporučuji vám, abyste rozpouštěli staré a dávali si čerstvé nejméně dvakrát denně po dobu několika dní nebo dokud nebudete při kontrole vidět, že zůstávají pořád stejné.

Převzato z knihy: Plejádská světelná terapie – Amorah Quan Yin

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.