Cesta k duze

Rubriky

Kalendář Mandaly Inspirace pro rok 2017

autor: | Srp 4, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Kalendář předlohy mandal k vykreslení, originály mandal – vše je ve velikosti A4, vůně Bohyní, mariánské vůně – vůně Panny Marie, Máří Magdalény, Černé madony, Bohyně Isis, Archanděla Anaela, Archanděla Raguela, Síla Krista a Vědomí Krista, stejně jako další katalogové vůně Prameny života, je možné si objednat na emailu radkahubenakova@seznam.cz. Informace k mariánským vůním najdete zde.

Obrázky mandal z kalendáře a moudré myšlenky k nim, najdete na konci této stránky.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Kalendář Mandaly Inspirace pro rok 2017

© Světluška Radka Hubeňáková

Život je krásné vyznání, nejvyšší stupeň lásky,

když slza ti kápne do dlaní, uhladí všechny vrásky,

zas úsměv si na tváři vykouzlíš, i když víš, že ještě je brzy,

nejprve staré musí odejít, tak utíráš si slzy, aby nové se mohlo narodit.

Pak přijde čas rozhodnutí, dostaví se ticho a klid,

v tom posvátném tichu, jen své srdce slyšíš bít,

tu píseň lásky v tobě, tak dovol si vyjádřit všechen cit,

všechno, co máš v sobě, ať i to božské a lidské se může projevit

spojí se v jednu lásku a ty „svůj“ život můžeš žít.

Buď sama sebou, buď zajedno s láskou, s hloubkou své pravdy a silou osvícení,

buď andělskou láskou i v lidském projevení,

buď krásnou, odvážnou silou moudrosti a vydej se znovu přes mosty,

do krajiny inspirace a tvoření, buď poslem světla tady na Zemi, buď sama sebou,

ve všem, co žiješ, myslíš, čím jsi, projev samu sebe i své sny.

Vítejte u dalšího, již v pořadí pátého mandalového kalendáře, který může být vaší podporou, oporou i potěšením v časech, kdy budete potřebovat popostrčit, najít sebe sama nebo dodat optimismus a naději na vaší cestě v roce 2017. Pro některé z vás zůstanou mandaly z kalendáře „jen hezkými obrázky“ a pro mnohé z vás, tak jak o tom svědčí vaše pro mě velmi povzbuzující a inspirující zpětné vazby na minulé kalendáře, bude kalendář dalším pokračováním a rozšiřováním všeho, co už jste započali. Všechny mandaly byly nakresleny automatickou kresbou v přímém napojení na vesmírné i zemské zdroje a nejvyšší záměry lásky. Já jsem do celého procesu byla zapojena jen jako prostředník a spojovací most do „zemské reality“ a také jako ochránce všech záležitostí jejich zhmotnění. Mandaly nám svým barevným a vibračním vyzařováním předávají informace o důležitých tématech života, o možnostech směřování naší cesty v roce 2017 a o nových podobách lásky, které jsme již připraveni vidět, tvořit i sdílet. Nabízí nám také podporu pro uskutečnění potřebných změn a proměn v podobě dokonalého zrcadlení nás samých prostřednictvím pocitů, prožitků, vzpomínek a myšlenek, které ve vás mandaly vyvolají. Vytváří harmonicky vyváženou kombinaci energií a myšlenek, prostřednictvím obrázků a moudrých vhledů, pod každou mandalou, díky kterým se můžeme lépe naladit na sebe a lépe porozumět tomu, co vlastně chceme a potřebujeme udělat pro to, abychom byli šťastní a náš život byl prozářen a prostoupen láskou a hojností všeho, co je. Mandaly v kalendáři v sobě nesou, stejně tak jako ty z předchozích kalendářů, podporující otisky mariánských a delfíních energií z ostrova Cres a ochranné a podporující energie z energetické linie Archanděla Michaela, která prochází naší zahradou a domem, a spojuje různá místa po celém světě. V mandalách se zrcadlí a odráží energie dětské radosti a hravosti, přirozeného sebevyjádření a splynutí s rytmem života. Je v něm mnoho podpory pro naši tvořivost a spojení se s nejvyššími záměry naší duše, prostě všechno, co na své cestě nejen v nadcházejícím roce 2017 budeme potřebovat ke svému sebepoznání a uskutečňování sebe.

Mandaly Inspirace navazují na všechny předchozí kalendáře, takže opět máte možnost společně využívat všechny obrázky mandal i jejich předloh k vykreslení, pokud je z předchozích let máte, a můžete je vzájemně kombinovat mezi sebou podle toho, jak to právě cítíte. Opět platí i u tohoto kalendáře, že se vůbec nemusíte řídit kalendáriem a příslušným měsícem. Pokud chcete mandaly využívat pro své „léčení“ nalistujte si v něm prostě tu mandalu, která vás aktuálně osloví nebo něčím zaujme a nechejte ji na sebe působit. Bližší informace o tom, jak pracovat s kalendářem, najdete v návodu v dalším pokračujícím textu této stránky. Vy, ke kterým se můj kalendář dostává poprvé, si vše o předchozích kalendářích můžete přečíst a prohlédnout na těchto mých stránkách, kde je najdete pod jednotlivými rubrikami Mandalových kalendářů.

Poselství pro rok 2017

Rok 2016 nám pomáhal opustit staré a iluzorní představy o sobě i o svém životě. Byl hodně náročný a přelomový pro každého z nás a v mnoha momentech, situacích a okamžicích jsme poznávali zrcadlení toho starého, co jsme odmítali přijmout nebo čeho jsme se báli pustit. Energie tohoto roku nám pomáhaly doslova „nechat padnout“ to, co není naše, abychom se konečně mohli vydat svou cestou lásky, pomáhaly nám opouštět staré představy a iluze o tom, jací bychom měli být a jaký by měl být náš život. Po všech těch bojích za něco a za někoho, jsme s jejich pomocí a podporou mohli začít objevovat a poznávat sama sebe, a jak už jsem řekla i mnohokrát napsala, dovolit si dotýkat se života i sebe a umožnit, aby se život dotýkal nás. Malé dítě v nás (naše lidská „člověčí“ část) touží poznávat a objevovat svět a tato jeho touha rezonuje s naším srdcem už tak silně, že přišel čas začít „rušit a rozvazovat“ všechny smlouvy a opatření, které jsme si v minulosti vytvořili a uzavřeli sami se sebou a se svým strachem a jeho dalšími podobami, aby nás ochraňovaly před dalším odpojováním se od sebe a abychom se přes ně naučili se znovu vrátit k sobě. Rok poustevníka 2016 a vše, co se v něm odehrálo, nám do tohoto procesu pomáhal probudit a zapojit naše cítění a vnímání sebe. Ukazoval nám, jak je důležité naslouchat svým pocitům, svému srdci a mnohem hlouběji, ale o to zodpovědněji, se učit zacházet s tou křehkou a přitom neuvěřitelně silnou bytostí, kterou právě teď jsme, poznávat, co všechno zná, umí a dokáže, když dovolíme, aby se srdce, duše a rozum spojily v jeden jediný proud lásky a světla.

V následujícím roce 2017 se vydáme na cestu uskutečňování sebe sama. Budeme pokračovat ve skládání dalších dílků své mozaiky života a psaní dalších stránek svého nádherně dobrodružného příběhu života. Čeká nás uskutečňování „teorie v praxi“ a výbornou pomůckou nám v tom bude zrcadlení toho, co žijeme a jak se v tom cítíme. Budeme mít mnoho příležitostí a zažijeme hodně situací, ve kterých si budeme prověřovat a ověřovat to, nakolik jsme v jednotě a v souladu se svým cítěním (svojí vnitřní pravdou) a tím, co konáme navenek, jak se chováme, mluvíme, vystupujeme. Nastavení lásky místo boje, bude hlavním tématem a protože nás v roce 2017 bude provázet naše „šťastná hvězda“ a přinese nám nové naděje a možnosti rozšíření našich obzorů. Všude tam, kde se ponoříme do lásky a zaujmeme „nebojovný“ postoj nebo pozici, se více než kdy jindy, projeví její příznivý vliv. Naše tvoření dostane zelenou a čím více do něj zapojíme spolupráci v tvoření srdcem, myslí a tělem, tím spokojenější budeme a tím více nových dveří se před námi otevře. V roce 2017 můžete navázat na vše, co už umíte a hodně věcí a záležitostí, které se vám v předchozích letech nedařilo uskutečnit, vyřešit nebo změnit, se začne odvíjet tím správným směrem a budete při tom směřováni k nejvyšším záměrům dobra pro vás i všechno, co s nimi souvisí.

Naše andělská křídla zase o kousek povyrostla, naše sebevědomí mírně stouplo a naše srdce se otevřelo přijetí toho, co k nám přichází, abychom se naplno ponořili do zkoumání, objevování a poznávání dalších podob a stránek svého já i života. Mnoho dveří už se pro nás otevřelo a vesmír čeká, až vstoupíme a vydáme se cestou touhy svého srdce k výšinám a cílům svého snažení, abychom si nakonec uvědomili, že vůbec o nic nejde a jediné, co se počítá a co má smysl je to, co si dovolíme prožít a z čeho máme důvod se radovat, byť by jen na malou chvíli. Láska a radost nás budou provázet v každém okamžiku a i když nebudou patrné na první pohled, my je budeme cítit v sobě i kolem sebe. Čím více si dovolíme být otevření a zůstaneme „u sebe“ a „v sobě“, tím rychleji a snadněji nám bude odhalen záměr každé situace, každého okamžiku sdílení lásky a naše srdce, rozum i duše nám pomohou najít tu nejlepší cestu k vyjádření lásky a jejích podob v takovém pojetí a podobě, které nám přinesou radost z toho, co děláme, tvoříme a žijeme, radost ze sebe sama. To je cíl naší cesty – tvoření lásky a radosti tak, jak to cítíme uvnitř sebe nikoliv tak, jak by to mělo být nebo vypadat. Osvobození se z tohoto způsobu uvažování nám přinese mnoho radosti a také mnoho nových vhledů a osvícení, tedy další podporu a inspiraci v tom, jak žít a milovat sebe i svůj život. Všechny dary přítomnosti nám pomáhají objevit kouzlo a krásu života a svého tady a teď, abychom si neustále připomínali, že je máme v sobě a že je nemusíme hledat nikde kolem sebe, protože již jimi dávno jsme. Stačí v ně uvěřit, dovolit si je začít projevovat a vše se ukáže v tom nejlepším, nejjednodušším a nejkrásnějším světle poznání. Přesně tak, jak je to vyjádřeno slovy v nádherné úvodní básničce pod mandalou Insiprace, kterou jsem pro nás zapsala.

Příběh kalendáře a dvanáct inspirujících paprsků pro naši duši a návrat k sobě

Příběh kalendáře je sám o sobě nesmírně inspirující, poučný a ukazuje, jak vše se vším souvisí a jak jedno navazuje na druhé. Věřím, že mnohým z vás vykouzlí úsměv na tváři, protože v něm poznáte zrcadlení svých vlastních příběhů. Pro ty z vás, co podobně jako já „vyšlapáváte“ cestičky k novým podobám lásky a života, ukazujete a odhalujete nový způsob práce s energiemi a informacemi a snažíte se tady a teď uskutečnit svůj světelný sen nebo záměr dobra pro všechny, a občas si připadáte jako byste „bojovali s větrnými mlýny“, bude nadějí i uklidněním, že všechno dobře dopadne, protože…Kalendářový příběh krásně ukazuje, jak vyšší záměry pracují naplno, jen to prostě někdy není tak rychle vidět a taky se někdy musí počkat, až to těm ostatním, které do „světelných projektů“ tady na Zemi vesmír zapojí, prostě dojde a přepnou ze staré reality a naučených způsobů vidění, přemýšlení a vnímání, do té nové.

Mandaly do nového kalendáře vznikaly během krásných, sluncem prozářených letních dnů. Jeho příběh se začal rodit stejně jako ten loňský příběh, na naší dovolené na ostrově Cres v Chorvatsku. Když jsme letos odjížděli na Cres za odpočinkem a příjemným odložením běžného života, měla jsem záměr začít v tomto nádherném a pro mě nesmírně uklidňujícím a inspirativním prostředí, stejně jako loni nakreslit první mandaly. Vůbec jsem netušila, jak obohacující a překvapivé situace mě při práci na kalendáři nejen tady čekají a co všechno si díky tomu budu moci ujasnit a uvědomit, srovnat a na co si prostě jen tak vzpomenu a z čeho všeho mě zaplaví obrovské vlny radosti… Naše společná cesta začala a já se na ni vydala, aniž bych tentokrát dopředu vůbec tušila, jak mandaly budou vypadat, jak se budou jmenovat, jaký bude název kalendáře a jakým směrem nás tentokrát povede, prostě žádné informace, ani náznaky se neobjevovaly. Tak jsem se rozhodla zůstat otevřená všemu, co přichází a bude přicházet, důvěřovat v moudrost vesmíru i své duše a také ve správné načasování, jednoduše řečeno – vše přijde tak, jak má a já to poznám.

V den, kdy jsem na pláži mezi lidmi a malými dětmi nakreslila první mandalu pro měsíc leden, mi k ní po jejím dokončení, přišla informace, že nový kalendář v sobě ponese 12 základních paprsků stvoření. Netušila jsem, co to znamená a o několik hodin později se ukázalo, že si opravdu nemusím dělat žádné starosti, protože vše je řízeno a vedeno shora, stačí jen zůstat otevřená a „být a příjmu“. Další odpověď o sobě dala vědět na neplánovaném večerním divadelním představení ve františkánském klášteře ve městě Cres. Dostali jsme příležitost shlédnout v rámci prvního ročníku „Cresského kulturního léta“ interaktivní hru „Osvobození světa od sedmi hříchů“ v podání křesťanské mládeže, v prostředí kláštera, který normálně bývá veřejnosti uzavřen. Hra byla velmi emotivní a poučná. Děti oživily starý biblický příběh a nabídnuly nám ho ve „svém moderním“ pojetí, které dokázalo kouzelným způsobem přiblížit jeho podstatu i těm, co nerozuměli místnímu jazyku. Děti si k příběhu složily vlastní hudbu i texty písní, které dokonale doplnily jejich scénické ztvárnění jednotlivých částí příběhu. Ctnosti a nectnosti dokázaly zahrát a vyjádřit tak pravdivě a opravdově, že nás všechny do příběhu doslova vtáhli a zapojili. Ve snášejícím se soumraku teplé letní noci, v záři plápolajících svíček a za zvuku cikád, před námi ožíval náš vlastní příběh, příběh o boji dobra a zla- srdce a rozumu, uvnitř nás, abychom si mohli uvědomit, na co tak často zapomínáme a čemu nejčastěji podléháme. Láska má mnoho podob a zrcadlení a my si vždy mezi nimi můžeme vybrat tu, která je našemu srdci nejbližší. Pak se i ten největší strach a obavy promění v osvobozující světlo poznání a my zjistíme, že všechno je jinak.

Když hra končila, na provizorním jevišti v záři svíček, před námi stálo 12 dětí – 12 osvobozených ctností a jeden malý anděl (asi desetiletá holčička v bílých šatech s křídly ze šifonové stuhy), který je všechny osvobodil svou vírou v lásku. Hodně lidem po tvářích stékaly slzy dojetí a radosti. Děti překrásně zpívaly a jejich příbuzní, kteří je přišli podpořit, zářili štěstím. Atmosféra byla hodně zvláštní a připomínala mi něco jako dojetí z vánočního naladění, kdy k sobě máme všichni tak blízko a otvíráme své srdce síle lásky a odpuštění, aby zázraky mohly vstoupit do našeho života. Právě teď jsme všichni byli součástí takového jednoho malého zázraku, hlubokého probuzení a uvědomění si jednoho pohlazení lásky, které jsme všichni společně prožívali. A kdo ví, co všechno se v té chvíli ještě událo, protože kromě představeného kláštera, tam seděl i jeden mladý muž – čerstvě vysvěcený kněz Štefan, který přijel přímo z Vatikánu s poselstvím pro celý Cres. Když jsem si utřela slzy dojetí a znovu se podívala na děti na jevišti, tak mi došlo, že před námi stojí 12 dětí – 12 paprsků stvoření světa a najednou jsem rozuměla, co je tím myšleno. Divadelní hra mi otevřela cestu k poodhalení další úrovně vnímání a pochopení souvislostí dějů našeho života a také ke spojení s hlubší podstatou života i sebe. A zůstalo po ní totomoudré poselství:

„Je čas boj a úsilí, které nikam nevedou, změnit v lásku a znovu uvěřit v dobro a víru v něj. Naučit se vidět v každém okamžiku místo ohrožení, marnosti, bezmoci a starostí, inspiraci, nový směr a díky tomu se odpoutávat od omezujících a zraňujících způsobů žití a bytí. Máme na výběr, a i když nechápeme hlavou, a říkáme, že „nevíme“, naše srdce nás vede, stačí naslouchat, zůstat otevření a věřit v sebe a důvěřovat vesmírné moudrosti a směřování našich cest za láskou a k lásce. Paprsky tedy odrážejí naše základní charakteristiky lásky, které pro každého z nás mohou mít úplně jinou podobu a vyjádření. Je to to, z čeho je stvořená naše duše, náš základní potenciál a výbava, ze kterého tvoříme a který máme prostřednictvím svých jedinečných „člověčích darů“ v tomto životě rozvíjet a promítat do sebe i svého života. Jsme zrcadlením lásky a jen my určujeme, jaké to zrcadlení bude mít podobu. Jak prosté a jasné, když nasloucháme svému srdci, jak těžké a složité, když se přitom řídíme jen svou hlavou. Obě tyto cesty je tedy třeba spojit dohromady v jednu jedinou cestu lásky – to je náš úkol pro příští rok.“

Ostatní mandaly se narodily na naší zahradě za podpory mých kočičích miláčků, nejen těch venkovních „obyčejně neobyčejných“ koček, ale i mých domácích čistokrevných terapeutických ragdollů Samanthy a Rikiho a šamanského sibiřáka Vikiho. Moji-naši domácí ragdollové se prostě letos rozhodli, že po vzoru Vikiho, který se tak jako jeho předci ze Sibiře, běžně pohybuje doma i venku, opustí důvěrně známé prostředí našeho domu a vyrazí ven. I v nich se, stejně jako v nás všech, probudila touha poznávat svět a načerpat si z něho krásu a zkušenosti, rozšířit si své obzory a taky věděli, že už je ten správný čas. Pro mě to bylo dost těžké rozhodnutí, dát jim svobodu, pustit je z „bezpečného“ prostředí ven a nechat je, ať si tam dělají, co potřebují. Takto se na to dívala a uvažovala o tom, má lidská část, která se bála toho, „co všechno“ by se jim venku mohlo stát. Jenže má moudrá duše přesně věděla, proč jim to mám dovolit a dokonale rozuměla tomu, že i oni se potřebují „rozšířit“ do prostoru, stejně jako já. Takže se stalo a kočičky se za pár dnů na naší zahradě s lehkostí a rozhodností pohybovaly jako doma a brzy si našly svá oblíbená místa k odpočinku, hraní i válení v trávě. Jindy bojácná a plachá Samantha, se pod vedením Vikiho dokonce vydala za náš plot, prozkoumávat i okolní zahrady a vždy se, až to ona sama uznala za vhodné, vrátila v pořádku domů. Já jsem si díky tomu jejich radostnému procesu objevování okolního světa za zdí a spokojenému předení a mňoukání, kterým mi dávali najevo svou vděčnost a přátelské poděkování, mohla lépe a hlavně rychleji uvědomovat, jak je důležité si dovolit rozšířit své působení i poznatky směrem ven a spojit se se životem, kdykoliv nás to osloví. Moji miláčkové mi víc než názorně ukazovali a tímto svým výukovým programem, vložili do mandal potřebnou dávku odvahy, zvídavosti a důvěry v intuici a moudré vedení. Pokaždé, když jsem venku kreslila mandalu, leželi vedle mě nebo blízko v trávě v mojí blízkosti a čas od času vyskočili na stůl, aby „zkontrolovali“ zda podoba mandaly odpovídá záměrům vesmíru. Taky mi sem tam pacičkou vytáhli pastelku z krabičky a jasně naznačili, jakou barvu bych měla použít. Prostě dokonalá a velmi radostná a obohacující spolupráce, která přinesla skvělé výsledky v podobě překrásných mandal a spousty radosti a spokojenosti, které jsme si užívali při jejich tvoření. I andělé posílali do mandal svůj díl lehkosti a hravosti, prostřednictvím motýlů, kteří mi při kreslení usedali na papír, aby i oni podpořili naše probouzející se já.

Nové mariánské vůně ke kalendáři

I letošní kalendář budou provázet moje přírodní vůně Prameny života v podobě dalších čtyřech mariánských vůní, které se tentokrát narodily mnohem dříve než kalendář, takže je někteří už znáte a měli jste možnost si je vyzkoušet dokonce i v podobě masážních olejů. Protože v nás všech už nějakou dobu probíhá proces poznávání, sjednocení a zharmonizování mužské a ženské energie nejen uvnitř sebe a ve vztazích, ale i ve všem životě, zapojuje do tohoto procesu vesmír i moje vůně.

Ke čtyřem loňským mariánským vůním – k voňavým podobám energií a vůně Panny Marie – k vůním Matky Marie, Máří Magdalény, Černé madony a Bohyně Isis, které v sobě nesou v sobě sílu jemnosti a moudrost lásky a zastupují „ženský element“ tohoto vyjádření, se nyní přidávají další čtyři vůně zastupující „mužský element“ tohoto vyjádření. Jsou to vůně Archanděl Anael, Archanděl Raguel, Síla Krista a Vědomí Krista. Bližší informace k nim najdete zde. Také ony mají základ vytvořený z několika druhů růží a posvátného indického lotosu, a jsou doplněny dalšími nádhernými éterickými esencemi, které podtrhují jejich dary a voňavým působením nám předávají jejich podstatu. Každá z nich v nás doplňuje a pomáhá nám rozvíjet, ve více vědomější a hlavně tvořivější rovině, naše „ženské vyzařování“, které máme možnost u sebe lépe vnímat také díky podobám předchozích mariánských vůní i kalendářů. Tyto nové vůně nám pomáhají s rozvíjením našeho mužského potenciálu, se seberealizací a sebevyjádřením všeho, co potřebujeme. Podporují nás v proměně cítění a vnímání sebe sama tak, aby náš mužský potenciál vycházel ze základu a moudrého vedení naší ženské stránky. Podporují nás na naší cestě pravdy a pravdivosti. Dá se o nich jednoduše říct, že nám budou dodávat podporu a rozhodnost ve všem co potřebujeme, uvolnit, přijmout a tvořit ve svém životě, ve všem, co potřebujeme probudit k životu a také v tom, čemu potřebujeme dát novou podobu nebo směr. Podpoří nás v podobě laskavosti a moudrého rozhodování se, které přichází z naší duše. Rozdělení čtyřech elementů na tělo, srdce, duši a vědomí, a do konkrétních podob lásky u nich zůstává zachováno.

A jak jsou tedy vzájemně propojené:

Síla Krista rezonuje s vůní Matka Marie – tělo ­– milující a dávající láska ­– tato mariánská vůně podporuje vnímání a harmonizování tělesné roviny a hmoty, zastupuje aspekt mateřství, péče, bezpečí a dávající lásky.

Archanděl Anael rezonuje s vůní Máří Magdaléna – srdce – smyslná a naplňující láska ­– tato mariánská vůně podporuje spojení se srdcem, radostí a vášní, silou lásky a moudrostí, zastupuje aspekt přirozené radosti a smysluplného naplnění, přirozeného ženství.

Vědomí Krista rezonuje s vůní Černá Madona – duše – přijímající a naslouchající láska – tato mariánská vůně podporuje spojení s moudrostí duše, pomáhá s uvolňováním starých stínů, se změnami, otvírá cestu k mystériím života, podporuje rozšíření smyslového vnímání, zastupuje aspekt moudrosti a tvoření.

Archanděl Raguel rezonuje s vůní Bohyně Isis – vědomí ­– inspirující a tvořivá láska – tato mariánská vůně podporuje sjednocení, harmonii a rovnováhu, život v pravdě a pravdivosti, pomáhá najít vlastní cestu a způsoby vyjádření svého božství a lásky

V katalogu vůní na stránkách je společně najdete pod Mariánskými vůněmi a můžete si k nim přečíst všechny informace. Je možné je kombinovat se všemi katalogovými vůněmi Prameny života i s osobnímu vůněmi, které jste si nechali namíchat přímo pro sebe.

Africké esence posvátných stromů

S každým mým kalendářem přichází možnost posunu a každý nový kalendář navazuje na to, co nám nabízí ty předchozí kalendáře, spojuje v sobě jejich dary a posunuje je i nás dál. Ne jinak je tomu i v tomto kalendáři. Od prvního kalendáře nás provází energetické esence z květů ovoce a zeleniny Spirit in Nature od Lily Devi, které nás umí jemným a přitom velmi účinným způsobem popostrčit k rozvíjení a využívání kvalit naší duše. Jak jsem psala, že o překvapení při tvorbě kalendáře nebyla nouze, tak jedno z nich se týká i těchto esencí. A i tady se odehrála velmi důležitá změna.

Zcela nečekaně a překvapivě i pro mě, do kalendáře vesmír zapojil i nové energetické esence stromů z posvátného afrického lesa Platbos, které nádherným způsobem „dovysvětlují“ proces proměny a znovuzrození do světla, kterým procházíme. Navigují nás do tvoření ve hmotě, ke zhmotňování našich snů, pomáhají harmonizovat nejen naše kvality, ale i všechny záležitosti hmoty a tedy i našeho těla. Esence stromů vstoupily do mého života, po té, co jsem měla nakresleny a pojmenovány všechny mandaly a hledala jsem „náhradu“ za oblíbené květové esence Spirit in Nature, které se přestaly dovážet a nádherně doplňovaly všechny kalendáře a také moje vůně. Stačilo požádat vesmír a vyslat svůj záměr a za pouhých 15 minut na to, už jsem se s nimi seznamovala na internetu. Postupně jsem byla krásně „naváděna a nasměrována“ na velmi překvapivá spojení mezi esencemi Spirit In Nature a esencemi Platbos a také k tomu, jak nám mohou být nápomocny v naší proměně a zakořenění se v životě i ve svém těle. Postupně mi byly odhalovány hlubší skutečnosti i záměry a další „tajemná spojení“, na které nás už nasměřovaly předchozí kalendáře.

Les Platbos tvoří třináct rozdílných druhů stromů, které nenajdeme nikde jinde růst společně na jednom místě.
Třináctka není zdaleka „číslem smůly“. Naopak symbolizuje změnu, znovuzrození a posun do další úrovně vědomí. Aury stromů lesa Platbos jsou až 3x větší než normálně. Jeho neobyčejně silné a stabilní energetické pole je zapříčiněno stromy, které v něm rostou na stejném místě stovky let. Proto má tento tajemný a pozoruhodný les takový ozdravný potenciál. Les Platbos, nejjižnější les v Africe, má magický a starověký význam pro všechny dnes žijící lidi. Současné archeologické nálezy naznačují, že se stal domovem přeživší ničivé doby ledové.

Propojení stromových esencí s novým kalendářem i s esencemi Spirit in Nature je mnohem hlubší, než si dokážeme představit a teprve se nám bude odhalovat. Myslím, že to bude kouzelná a dobrodružná cesta, já už dostala možnosti si ji vyzkoušet. Jistě není náhodou, že 13 posvátných stromů, z jejichž květů, listů a kořenů jsou esence vytvořeny, se jmenuje úplně stejně jako 13 mandal v tomto kalendáři a nese v sobě stejnou podstatu jakou má obrázek mandaly. Úplně první název, kterého jsem si všimnula v seznamu posvátných stromů, a který upoutal mou pozornost, byl Strom Inspirace – kalendář vesmír pojmenoval Mandaly Inspirace.

Propojení mandal se stromy je následující:

Úvodní Mandala Inspirace – Sea Guarrie – Strom inspirace

Leden – Mandala Sjednocení a propojení – Milkwood – Strom celistvosti

Únor – Mandala Tvořivosti a sebedůvěry – Rock Alder – Strom blaženosti

Březen – Mandala odpuštění a sebepřijetí – Hard Pear – Strom odpuštění

Duben – Mandala rovnováhy a sebepoznání – Black Bark – Strom sebepoznání

Květen – Mandala vyrovnanosti a vnitřního klidu – Cherry Wood – Strom klidu

Červen – Mandala Světla a vnitřní moudrosti – White Stinkwood – Strom světla

Červenec – Mandala Laskavosti a soucitu – Spike Thorn – Strom laskavosti

Srpen – Mandala Odvahy a vnitřní síly – Wild Peach – Strom odvahy

Září – Mandala Intuice a vnímavosti – Fine Ironwood – Strom intuice

Říjen – Mandala Podpory a sebevyjádření – Saffron Wood – Strom útěchy

Listopad – Mandala Trpělivosti a víry – African Wild Olive – Strom víry

Prosinec – Mandala Otevřenosti a radosti – White Pear – Strom radosti

Esence Platbos vznikají tak, že duchové a strážci stromů z pralesa Platbos osloví jejich tvůrce, přesně v ten nejpříhodnější okamžik pro narození esence, navedou ke konkrétnímu stromu, ze kterého se pak sbírají květy a listy, vloží se do misky s pramenitou vodou a ta se položí ke kořenům stromu. Tito strážci jsou požádáni o požehnání a pomoc při narození esence. Ve chvíli, kdy je mateřská esence hotová, se znovu žádají o požehnání pro všechny, kteří ji budou užívat a esence může do světa. Začala jsem pátrat dál a přišla jsem na další spojitosti a věřím, že vám to bude s kalendářem fungovat úplně stejně a docela rychle, tak jako mě. To největší překvapení a spojení, které by mě ani ve snu nenapadlo, mě čekalo až úplně nakonec.

Moje další objevy

1. Bohyně nám otevřely cestu a my po ní opravdu jdeme

Velmi mě zaujal tento nádherný způsob spolupráce lidí, duchovních bytostí a přírody. Doslova mě to pohladilo, protože díky podobné spolupráci se rodí úžasné vůně Prameny života i všechny obrázky a mandaly, nejen v tomto kalendáři. Jen těžko se tento nesmírně povznášející a naplňující proces tvoření popisuje a vyjadřuje slovy. Vzpomněla jsem si, že něco podobného nám o spolupráci lidí, přírody a všech dalších bytostí, nám v roce 2014 připomínaly Bohyně v mém kalendáři Mandaly Bohyní. Zapsala jsem tehdy toto poselství od Bohyně Kordélie, které „dokonale zapadá“ i do naší cesty v roce 2017.

Život v radosti – poselství pro vás

(přijala Světluška 7.4.2014):

„V dávných dobách kdy lidé, bohyně, víly, elfové, skřítci a ostatní přírodní bytosti, měli k sobě mnohem blíž, kdy pohádky svým kouzlem otvíraly dveře do světa fantazie a snů a svým moudrem odhalovaly poselství skutečného života, se na vše pohlíželo jinak, tak nějak jednodušeji, bez zbytečného rozbírání a očekávání. Protože se lidé nebáli žít svůj život a příliš se nestarali o to, co bude zítra, pravidelnost s jakou se střídaly roční doby, odpovídala i plynutí energií v jejich životě. Byli natolik spojení s přírodou i sami se sebou, že vnímali každý pohyb Matky Země, oslavovali život, radovali se z něj, prostě žili a užívali si všeho, co jim nabídnul právě v tomto okamžiku. Přestože toho mnoho nevlastnili, byli těmi nejbohatšími na celém světě – žili ve své radosti a dělili se o ni s ostatními.

To prosté kouzlo se ale postupně s příchodem moderní doby a zlepšování životních podmínek někam vytratilo a s ním postupně radost, jemnost a vnímání toho, co je opravdové a skutečné. Mnoho z těchto kouzelných rituálů, kdy lidé společně s bohyněmi a dalšími bytostmi vítali vše, co přicházelo do jejich života a vzdávali své poděkování a úctu Matce Zemi, nekonečnému koloběhu smrti a zrození, daru tvoření, úplně zmizelo nebo zcela ztratilo svůj význam. Ale vzpomínka na onu sílu radosti, vášně a naplnění, kterou rituály přinášely, přetrvává v každém lidském srdci, stačí ji jen probudit a oživit. Vše se vrátí v ještě větší síle a umocní tak kouzlo vaší přítomnosti, sílu a chuť života tady a teď.

Máte velikou moc tvořit a rozdávat radost, probouzet k životu ty, co spí a vlévat naději těm, co ztratili víru, tuto moc máte ve svém srdci. Zavřete na chvíli oči a vraťte se do svého dětství, do okamžiku, kdy jste byli skutečně šťastní, kdy jste opravdu cítili uvnitř sebe radost. Najděte ten nejúžasnější okamžik, dovolte svému srdci, ať vás vede. Nahlédněte do svého srdce. Co v něm vidíte? Jak vypadá vaše štěstí? Jak vypadá vaše radost? Co cítíte? Vnímejte tuto jemnou esenci, jak vás naplňuje a zaplavuje, pocitem lehkosti, harmonie, radosti a nevýslovného štěstí. Cítíte to? Teď se zhluboka nadchněte a představte si, jak tuto esenci radosti vdechujete do sebe a posíláte ji do svého života – po všech časových liniích do své minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Celý svůj život teď naplňujete radostí a štěstím, protože jste je znovu objevili ve svém srci. Tento proud teče ke všemu, co ustrnulo, upadlo v zapomnění, co postrádalo radost, co nebylo přijato a pochopeno, co se právě teď může probudit a v podobě radosti vrátit zpátky k vám, do vašeho života. Můžete tuto esenci radosti poslat také do životů jiných lidí, Matce Zemi, kamkoli si přejete. Já vám v tom pomůžu a společně tak můžeme otevřít květy radosti v každém srdci, které po ní tolik touží. Tak, jako vzduch přirozeně šíří vůni květin, o které se já s láskou starám a které opatruji, stejně tak je možné začít šířit vůni radosti a štěstí mezi lidmi, jejím předáváním ze srdce do srdce. A že je esence radosti opravdu voňavá, uvidíte velmi brzy. Lidé nejenže začnou toužit ještě více po radosti, ale již budou ochotní si ji dopřát, zastavit se, naslouchat, dívat se, protože budou opravdu cítit radost uvnitř sebe. A tak jako v dávných dobách, se do jejich životů vrátí kouzlo společných okamžiků sdílení radosti a štěstí, třeba když budou obdivovat pestrobarevní jarní květy.

Vaše srdce tolik touží po lásce a radosti, tak se ponořte do vzpomínek a najděte ten nejsilnější okamžik radosti, který jste kdy prožili. Přeneste si ho do svého současného života a s pomocí esence radosti, naplňujete každodenní život zářivou silou radosti. Pomáhejte ostatním vidět a vnímat radost, usmívejte se a předávejte esenci radosti všude, kde je třeba. Nestarejte se o to, co s ní lidé udělají a jak s ní naloží. Oni přece dobře vědí, tam uvnitř v sobě, co jste jim předali. Důvěřujte sami sobě a objevujte nové zdroje radosti a radost se stane vaší cestou. Já vám pomůžu proměnit vaše dny v kouzelné okamžiky radosti a štěstí, stačí, když si mě pozvete a sdělíte mi, co byste si přáli. Kouzelný svět, ve kterém žijete má pro vás mnoho tajemství a skrytých radostí. Přišel čas je znovu objevit a otevřít. Tím klíčem je radost.“

Bohyně Kordélie

A ještě jsem si vzpomněla, že se o Africe říká, že je kolébkou lidstva a každý z nás tady má „své kořeny“ V té souvislosti jsem si uvědomila, že první mandalou v kalendáři Bohyní pro měsíc leden 2014, která nám otevřela cestu k probuzení ženskosti a přijetí svého života tady na Zemi, je Mandala Bohatství s energiemi západoafrické měsíční bohyně Mawu. O Mawu se věří, že stvořila veškerý život, je královnou víl a Bohyní půdy, matkou Zemí. Je skvělou rádkyní v oblasti přírodních a alternativních metod. Vydatně podporuje léčitele a pomáhá s aromaterapií a alchymií, s poznáváním bylinek, ženskou krásou, silou a přitažlivostí. Jejími tématy jsou kreativita, univerzální zákon, vášeň, hojnost, inspirace, porod, radost a mateřství. Je vládkyní světové moudrosti a poznání. To všechno se teď před námi objevuje, hlásí se o pozornost a stává se přirozenou součástí našeho života.

2. Třešně, hrušky i broskve jsou z pralesa

Platbos má esence z divoké broskve – Stromu Odvahy, divoké třešně – Stromu Klidu a dokonce dvou druhů divokých hrušek zastoupených dvěma druhy esencí – Stromem Radosti a Stromem Odpuštění. Lila má esence z květů – Broskev – pro nesobectví a nezištnou lásku, Třešeň – pro radost a dobrou náladu a Hrušku – pro klid a mír a je to také její krizová esence na jakoukoliv situaci. Společné mají i to, že každá stromová esence, stejně jako ta od Lily, má pomocnou afirmaci, která zvyšuje účinek esence a také miminální dávkování 4xdenně 4 kapky esence. Cílem jejich působení je uzdravovat a harmonizovat emocionální, mentální a duchovní potřeby. Působení stromových vibračních esencí je dvojí. Prvotně zvednou vibrace energetického těla, které se tím začne čistit a rozjasní se. A druhotně tím, že zaplaví naše energetické pole vyššími vibracemi – esence působí jako katalyzátor. Mají velkou sílu nás uzemnit a pomáhat nám řešit a zvládnout naše životní situace.

3. Strom je náš život, naše tvoření, náš tanec života tady na Zemi

Esence stromů se rodí v Africe a je v nich moudrost a síla dávných věků, stáří některých stromů v africkém pralese je více než 1000 let. Se svými kořeny, kmenem, větvemi a listy, symbolizuje strom naše tělo a když k tomu přidáme i jeho květy – naši duši, je to symbolické znázornění propojení duše a těla do jednoho harmonického celku. Vyjadřuje to také podporování naší trojjedinosti a schopnosti tvořit lásku ve hmotě.

Květy v esencích zastupují naši duši – náš vnitřní potenciál – naše kvality a vnitřní krásu. V esencích stromů se ke květům přidávají i listy a kořeny – další podpora pro využití našeho potenciálu v životě a tvoření.

Listy zajišťují stromu proces asimilace, přijímají sluneční světlo a vodu – výživu pro strom, vypařují přebytky toho, co strom nepotřebuje a také jejich prostřednictvím strom dýchá. Odráží dokonalý koloběh dávání a přijímání, komunikace a sdílení lásky. Úplně stejný proces probíhá i v nás a v našem těle. Do našeho tvoření v příštím roce bychom měli mnohem více vědoměji zapojit i naše ruce a jejich prostřednictvím doslova „uchopit“ svůj život. Přes své ruce vyjadřujeme a vyzařujeme stejně jako stromy lásku – pohybem, dotykem, používáme je k neverbální komunikaci a s jejich pomocí také tvoříme nové podoby lásky, zhmotňujeme je a jejich prostřednictvím odhalujeme a ukazujeme i svou vnitřní krásu a zrcadlíme svůj vnitřní potenciál.

Prostřednictvím kořenů strom přijímá výživu ze Země a udržuje si svou stabilitu a spojení se Zemí. I my se potřebujeme v tom nadcházejícím procesu tvoření láskou více zakořenit a spojit se Zemí a také se prostřednictvím svých kořenů napojit na dary našich předků a čerpat z nich to, co potřebujeme pro svou cestu lásky. Stejně jako strom i my potřebujeme vnímat své kořeny, abychom si zajistili svou stabilitu, a přitom jsme nezůstali uvízlí a připoutaní na jednom místě – potřebujeme se přes své sebepřijetí a sebelásku pevněji a zcela svobodně zakořenit v sobě i ve svém životě. Esence stromů nám v tom budou pomáhat a to tak, že budou prohlubovat naše napojení na duši i tělo, jejich působení je rozděleno i do systému čaker. Budou podporovat naši odvahu tvořit a bořit všechny mýty a hranice a více si uvědomovat své neomezené možnosti. Budou nám jemně připomínat také to, jak je důležité při tom tvoření zůstat pevně ukotvení – zakořenění ve svém středu. Jen tak se můžeme zcela svobodně, volně a lehce pohybovat vpřed, Můžeme se vydat tam, kam budeme potřebovat a čerpat přitom ze své vnitřní stability a síly svých kořenů.

4. Všechno, co voní je krásné – uzdravuje, hladí a léčí tělo i duši

Největším překvapením pro mě bylo ale to, že esence Platbos mají i svou voňavou podobu – můžete je používat i ve formě rozprašovače s přírodní vůní, pokud by vám esence nevyhovovaly. Tedy i ony, úplně stejným způsobem jako moje přírodní vůně Prameny života, přes jemnou vůni dokáží aktivovat naši emocionální paměť a spouští naše vzpomínky, uvolňují překážky v naší mysli, pomáhají s odpuštěním, abychom si vzpomenuli na to, kdo jsme… Zkrátka ještě stále nevycházím z údivu nad tím, jak mnoho podobností stromové esence mají s těmi od Lily i s mými vůněmi a rozprašovače s vůní Platbos jsou takový světelný bonus navíc. A to je teprve začátek…

Návod k práci s kalendářem

S kalendářem se dá pracovat několika způsoby:

– pověste si ho na zeď, nejlépe tak, abyste na něj dobře viděli a zadívejte se do středu mandaly nechejte na sebe její energie působit

– kalendář si položte na stůl nebo do klína a položte na obrázek mandaly své dlaně nebo je možné se na obrázek mandaly i posadit, zavřete oči a nechejte energie procházet vaším tělem, zůstaňte v klidu a ponořte se do meditace

– ke každé mandale patří posilující afirmace, najdete je pod obrázkem mandaly a jejich opakováním nahlas několikrát za den a také, při tom, když necháváte mandalu na sebe působit, zvyšujete účinky mandaly, posiluje kvality vaší duše a aktivuje ve vás pozitivní způsob myšlení

– můžete si vytvořit vlastní energetickou esenci – na mandalu postavte otevřenou nádobu s vodou, nejlépe ze skla (pokud použijete pet láhev, odstraňte z ní etiketu) a nechejte ji nabít energiemi mandaly, nejlépe přes noc. Takto nabitou vodu můžete používat k pití, vaření, zalévání rostlin, pro zvířata, do koupele, k obkladům a omývání nemocných míst – platí to pouze pro obrázky mandal v zakoupeném originálním kalendáři. Každý výtisk má navíc ještě svou vlastní energetickou pečeť. Neplatí to pro obrázky mandal na mých stránkách, které jsou chráněné nápisem proti zneužití autorských práv ten zeslabuje jejich účinnost.

– osobní práce s mandalou – každý měsíc budete mít možnost nahlédnout do toho, co vám mandala příslušného měsíce nabízí a sděluje

– působení mandal je možné ještě prohloubit jejich propojením s přírodními vůněmi Prameny života, které vytvářím nebo esencemi Spirit in Nature. Každá mandala v sobě nese otisk těchto energií, protože jsem je při malování používala. Používání vůní nebo esencí v kombinaci s mandalou zvyšuje vaši vnímavost a otevřenost, uvolňuje emocionální zatížení a napomáhá hlubšímu propojení se sebou. Takže pak mnohem lépe rozumíte tomu, co se děje ve vás, ve vašem životě a dokážete se snadněji rozhodovat a vybírat si z toho, co je pro vás přínosem. Zachováváte si vnitřní klid a rozvahu.

– k mandalám si můžete koupit i jejich předlohy k vykreslení, které jsem k nim vytvořila, můžete si tak vytvořit svoji vlastní mandalu. Soubor všech třinácti předloh mandal velikosti A4 na jednotlivých listech obsahuje i návod na práci s předlohami.

– jinak je možné s mandalami pracovat vašimi vlastními způsoby, které vám vyhovují. Každý způsob, který vám vyhovuje a dělá dobře je tou správnou cestou pro vás.

– pokud byste doma chtěli mít originál některé mandaly, můžete si ho koupit, účinky mandaly jsou pak mnohem silnější

Poděkování

Mé poděkování patří všem a všemu, co přispělo k nasměrování mojí cesty a co mi pomohlo si uvědomit, že všechno, v co věříme, už vlastně žijeme. Není důležité, jak rychle se to k nám dostane, ale kolik lásky, radosti a harmonie to v nás zanechá a kolik z toho my zase předáme dál.

Děkuji také za všechnu podporu, které se mi dostalo a stále dostává, ať už od mojí rodiny, od vás, kteří vstupujete do mého života i tvoření, od Vesmíru i Země a v neposlední řadě i od mých úžasných zvířecích průvodců a učitelů.

Můj vyslaný záměr se tedy dokonale naplnil a něco mnohem lepšího, co by mě ani ve snu nenapadlo, nás teď společně s tím, co už známe a máme vyzkoušené a osvědčené, bude posunovat ke krásnějším podobám života i sebe. Dvanáct paprsků stvoření námi protéká už teď a prosvětluje i naši cestu. Naše kroky směřují k vyšším úrovním vnímání podstaty lásky a Mandaly Inspirace, mariánské vůně a esence stromů z posvátného afrického pralesa Platbos, nám v tom budou pomáhat. Buďte šťastní v tom, co žijete, nezapomínejte na sebe a své zdroje radosti, děkujte všem a všemu, co vám každý den připomíná to, že jste ty nejbohatší a nejšťastnější bytosti na světě, protože už víte, že máte sami sebe. Vše ostatní už je na vás a kamkoli se vydáte, bude láska provázet vaše kroky a naplňovat každé vaše rozhodnutí, myšlenku i čin. Buďte láskou v každé chvíli a dovolte jí i sami sobě naplnit své poslání tady a teď.

Světluška

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsalala Světluška. Tento článek, stejně tak informace k jednotlivým mandalám i obrázky mandal, jsou chráněny autorským zákonem, je možné ho šířit dál pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Upozornění : Každá mandala na této stránce je chráněna nápisem a slouží pouze k dekorativnímu účelu – její léčivé působení je na rozdíl od originálů a mandal v kalendáři značně omezeno.

Obrázky mandal v kalendáři

Úvodní Mandala Inspirace – Sea Guarrie – Strom inspirace

Dovol si vidět život z různých úhlů pohledu a nechej se jím inspirovat, dělej to, co cítíš. Každý den je novou příležitostí k objevování krásy a rozmanitosti života, dovol si plynout s proudem života. Hledej a objevuj svou krásu a jedinečnost v každodenním životě, žij svůj život. Život je krásný, tak se otevři tomu, co ti nabízí, všechno je tu pro Tebe.

Leden – Mandala Sjednocení a propojení – Milkwood – Strom celistvosti

V každém okamžiku Tvého života je skrytá esence pravdivé přítomnosti a jen na Tobě je, zda jí dovolíš zářit plným světlem a předáš tak své poselství jedinečnosti a krásy do celého světa. Najdi si své místo k životu i tvoření, propoj se moudrostí Matky Země i Hvězd. Dovol si roztančit nádherný tanec života,miluj, tvoř a užívej si.

Únor – Mandala Tvořivosti a sebedůvěry – Rock Alder – Strom blaženosti

Nechej se okouzlit zázraky života a zkoumej, co chceš, co si přeješ a až v tom budeš mít jasno, tak běž a uskutečni to. Vezmi svůj život do svých dlaní a tak jako miluješ sám sebe, tak se nauč milovat i svůj život. Věř a důvěřuj životu, věř sám sobě. Dovol si žít a tvořit svůj sen.

Březen – Mandala odpuštění a sebepřijetí – Hard Pear – Strom odpuštění

Odpusť a propusť všechno, co Tě trápí, uvědom si svoji jedinečnost a to, proč tu teď jsi. Naslouchej a otevři své srdce lásce, dovol si splynout se životem a ochutnávat jeho kouzlo, prožívat sám sebe. Zůstaň otevřený vnímání sebe, naslouchej tomu, co Ti říká Tvá duše. Zůstaň otevřený lásce a tvůj život jí bude naplněn, vnímej sebe.

Duben – Mandala rovnováhy a sebepoznání – Black Bark – Strom sebepoznání

Dovol světlu a lásce, aby prostoupily každičký kousek tvého já. Věř a důvěřuj, že si zasloužíš jen to nejlepší a ptej se sám sebe, kolik lásky dáváš sobě a kolik ostatním, kolik jí přijímáš pro sebe. Osvoboď se a vykroč do svého nového života plného světla a lásky. Obnov svou rovnováhu ve všem, co je i v tom, co přichází.

Květen – Mandala vyrovnanosti a vnitřního klidu – Cherry Wood – Strom klidu

Dávej sám sobě tolik podpory, kolik můžeš a pocítíš nový příliv energie a vděčnosti do Tvého života. Vše se dá do pohybu, budeš moci zase volně dýchat a objevit tak svou moc léčit a uzdravovat sám sebe láskou. Znovu najdeš sám sebe, svůj klid, rovnováhu, harmonii a vyrovnanost. Spojíš se do moudrostí své duše, budeš vědět, jak dál.

Červen – Mandala Světla a vnitřní moudrosti – White Stinkwood – Strom světla

Otevři svou náruč světlu, lásce a radosti, ať proudí do Tvého života a léčí a uzdravují všude tam, kde je to třeba. Nechej se vést moudrostí a láskou své duše, všechno krásné máš nadosah. S otevřeným srdcem vykroč vstříc svému životu, tvoř světlem svého srdce, zůstaň v hlubokém spojení sám se sebou, s moudrostí své duše.

Červenec – Mandala Laskavosti a soucitu – Spike Thorn – Strom laskavosti

Naplň své srdce láskou a soucitem k sobě a dovol své kráse se projevit, láskyplně pečuj o sebe. S laskavostí pohlížej sám na sebe a svůj život, dovol si mít se rád. Tvé probuzené srdce Ti bude spolehlivým průvodcem k Tvým snům o štěstí, lásce a radosti i na cestě k jejich naplnění. Dívej se pozitivně na sebe a svůj život.

Srpen – Mandala Odvahy a vnitřní síly – Wild Peach – Strom odvahy

Když si dovolíš naslouchat své moudrosti, najdeš znovu sílu i odvahu zkoušet nové věci a dostaneš křídla lehkosti. Ztiš se a naslouchej, Tvá síla je v Tobě a roste. Dovol si tu být sám za sebe a projevit to, co je v Tobě, co cítíš, v co věříš. Rozhodni se právě teď a jdi to udělat, nepochybuj a věř si, vyber si pro sebe to nejlepší.

Září – Mandala Intuice a vnímavosti – Fine Ironwood – Strom intuice

Máš oči k vidění, uši k slyšení, srdce k milování a hlavu plnou nápadů. To je Tvůj dar k utváření sama sebe i svého života. Nauč se objevit v každé situaci skryté kouzlo zázraků života. Všechno se vším souvisí a jedno navazuje na druhé. Probuď se a otevři oči, buď rytmem svého života. Všechno už na tebe čeká, vše je připraveno.

Říjen – Mandala Podpory a sebevyjádření – Saffron Wood – Strom útěchy

Dovol si jen tak být, zkoumej, objevuj, hrej si, poznávej a užívej si. Život Ti nabízí tolik nového a Ty si vybíráš. Žij svůj život, odlož nepotřebné povinnosti a starosti, naslouchej hlasu své duše, splň si své sny. Máš dostatek času na všechno, co potřebuješ, tak si dovol obnovit spojení se svým srdcem a láskou. Buď sám sebou, ve všem vyjádři sebe.

Listopad – Mandala Trpělivosti a víry – African Wild Olive – Strom víry

S láskou a vděčností přijmi to, co k Tobě přichází, raduj se ze svých darů i z nových probuzení. Otevři se kráse života, staň se jím, buď jeho naplněním. S nadšením vítej každý nový den, trpělivě zkoumej, co Ti přináší. Dovol si věřit a snít, zůstaň všemu otevřený. Všechno, co cítíš a vnímáš v přítomném okamžiku, Tě vyživuje, naplňuje a obohacuje. Pomáhá Ti rozvíjet Tvé přednosti a upevňuje jistotu a víru v život a jeho smysl.

Prosinec – Mandala Otevřenosti a radosti – White Pear – Strom radosti

Pozvi lásku, hravost a radost do svého života, najdi cestu k jeho smyslu a naplnění. Naplň svůj pohár lásky a života nezapomenutelnými okamžiky kouzelného probuzení. Otevři se jeho hloubce a moudrosti, dovol si prožívat nádherné okamžiky sjednocení. Splyň s jeho krásou a hojností, žij radost a tvoř s radostí. Směřuj k novým podobám a proměnám lásky i sebe. Nechej se při tom vést svým srdcem.