Cesta k duze

Rubriky

Obrázky s poselstvím

autor: | Čvc 22, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Obrázky s poselstvím – malé nahlédnutí do světa nádherných obrázků a mandal, vytvořených automatickou kresbou a doplněných moudrostí vesmíru, které jsem zapsala automatickým písmem. Všechny obrázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde. Všechny obrázky jsou chráněné autorským zákonem.

Lehkost bytí

Lehkost bytí přichází, když láska vstupuje do našeho života a srdce otevírá všechny dosud zavřené dveře. Odemyká je svým kouzelným klíčem bezprostřednosti a spontánnosti. Uvolňuje všechno, co v nás dosud spalo a bránilo nám v rozletu. Láska povznáší naši duši do nekonečných výšin Vesmíru, naplňuje nás blažeností a štěstím.

Poslouchej – pro Luďka

Poslouchej srdce své, ono tě povede, tam kde rozum nic nesvede. Jsi bytost úžasná, co touží žít, tak otevři srdce své a všechno budeš mít.

Vnitřní světlo

Vnitřní světlo je bohatstvím každé duše. Mnozí z nás si ho ještě neuvědomují, ale to nevadí. Přijde čas, kdy každá duše bude vyzařovat své vnitřní bohatství a předávat ho dál. S radostí a láskou se bude šířit v nekonečných vlnách a léčit a zaplavovat celou naši planetu Zemi. Nastane rovnováha protikladů a každá bytost si uvědomí svou jedinečnou podstatu a své místo v nekonečném oceánu lásky, která je naším největším bohatstvím a světlem naší duše.

Mandala splněných přání pro Luďka

Kdykoliv vysílám pozitivní myšlenky, dostávám se do harmonie a rovnováhy s Vesmírem a má přání se stávají skutečností.

Mandala štěstí

Jsem šťastný člověk a užívám si života do nejvyšší možné míry.

Mandala sebepoznání

Dávám tolik světla, aby duše vzlétla,

srdce mohlo pookřát, radosti se otvírat.

Vše co v sobě neseme světlu dává sílu,

Lásku v srdcích najdeme, neztrácíme víru,

v to, že člověk člověku může blízký být,

když v sobě najde odvahu sám k sobě úctu mít.

Mandala Andělské pohlazení pro Áďu

Jsem Láskou a oporou,

Neznámý svět,

který Ty tak dobře znáš,

otvírám dveře, přikryté oponou,

k síle Lásky, co v sobě máš.

Jsem světlem a vírou,

po pravdě voláním,

do světa, ve kterém není čas,

vedu Tvé kroky na cestu k Poznání,

poslouchej Svého srdce hlas.

Ve spánku sladkém sen Ti přinesu,

ze světa andělů posílám vzkaz,

že máš dost síly vylétnout k nebesům,

Duha Ti napoví, až přijde čas.

Jsem tvojí ochranou, klíčem co otvírá,

srdce Tvé Lásce a Vděčnosti,

přináším spojení do světa za branou,

do světa Lásky a Věčnosti.

Mandala odvahy a moudrosti

Přijímám svůj život a vše co mi přináší, naučí mě poznat,

co mou duši povznáší, co jí dá křídla a já letím jako pták,

svobodně se vznáším vzhůru do oblak,

moudrost má mi pomáhá rozhodnout se správně, vím,

že všechno v životě záleží jenom na mně.

Zda si umím odpovědět na to, co bych chtěla,

pravda jenom napůl, není nikdy celá,

otvírám se všemu, co mi dává možnosti,

užívám si života v radosti a hojnosti,

odvážně ho měním a už jsem si jistá,

že otevřu dveře, které Bůh mi chystá.

S důvěrou a vírou, co on do mých rukou vkládá,

stávám se tou, která Jsem a mám samu sebe ráda,

učí mě milovat, všechno je mi blízko

a jak mou duši odpuštěním udělat zas čistou,

srdce lásce otvírá, duši plní pokojem,

často se mnou rozmlouvá a já vím,

že Jsem – Láskou, Světlem, vším co je a on se z toho raduje.

Děkuji ti Bože, že mi tolik dáváš, vidím už tvé stopy,

co mi zanecháváš, přes anděly posíláš mi všechno,

co je třeba a já se teď učím, života se nebát.

Andělská hudba pro Maoka

Hudba otevírá srdce, tóny jsou léčivé ruce,

které nás obejmou, když po tom toužíme,

léčí a pohladí, když o to stojíme.

Jsi moudrý kouzelník, co dostal velký dar,

svou hudbou léčivou, předávat dál,

poselství Vesmíru, každý ho zná:

„Že Život smysl má, když naslouchat budeme,

akordům lásky, které v sobě neseme.

Tomu, co láska nám do srdce vetkala,

aby si silou světla svého, cestu k nám hledala.“

Síla tvé hudby, lidská srdce otvírá,

Pohladí dušičku, je prostě upřímná.

Vezme nás na cesty do světů tajemných,

prožívat najednou pláč i smích,

prostě jen být…

Andělská ochrana – Vyznání pro mého anděla strážného

Hledám kousek štěstí, touhu svojí duše,

otvírám se všemu, co potěšit mě může.

vyléčí mou duši, zklamanou a bolavou,

radostí ji naplní, ať nesetkám se s obavou,

že neumí jít tímhle světem nebo dobře nepozná,

zda rozhodnout se umí správně, když se v sobě nevyzná.

Dovoluji svému anděli, aby mě pevně obejmul,

a já pak v jeho náruči s jistotou se rozhlédnu,

pod ochranou jeho křídel a s pocitem bezpečí,

schoulená jak malé dítě, u maminky v náručí.

Pomáhá mi lásce moje srdce otvírat,

s důvěrou se na sebe a svůj život podívat,

vždyť je tolik krásný, stačí jenom vykročit,

nenechat se vůbec pochybnostmi zaskočit.

Nikdy nejsem sama, s tebou všechno zvládnu,

anděli můj strážný, nedovol, ať padnu,

děkuji ti za péči, co mi s láskou věnuješ,

za chvíle, kdy společně se se mnou raduješ.

Děkuji ti mnohokrát, anděli můj spásný,

vedle tebe je můj život, tak nádherný a šťastný.

Kdo Jsem Já

Moudrost přichází ve chvíli, kdy jsme otevření a připravení jí naslouchat. Otvíráme dveře sami sobě k poznání, které si v sobě všichni neseme. Jak k tomu současnému, tak i k tomu, co v sobě máme uložené z dávných věků. Duše si pamatuje všechny „své životy“ a na základě zkušeností v nich získaných, si zvolila životní plán do současného života, který právě prožíváte. Vaše neuvěřitelná schopnost tvořit vám dává neomezené možnosti utvářet a směřovat sebe i svůj život tam, kam chcete. Máte velkou moc a je nutné, abyste si ji uvědomili, i to, jaké následky můžete způsobit, když ji budete nesprávně používat.

I to je cesta vašeho učení a objevováním sebe sama.

Používat svou sílu tvořivým způsobem vám přináší pocity uspokojení, naplnění, radosti a štěstí, a váš životek má smysl a vaše činy jsou k užitku vám i ostatním. Jdete svou vlastní cestou k poznání sama sebe a uvědomění si KDO JSEM JÁ. Ve chvíli, kdy to víte, znáte i priority a pak už není obtížné rozhodnout se , co dál. Vtančíte do svého života s lehkostí a nadhledem a zvládáte své úkoly a lekce, které jste si pro sebe vybrali. Proč to najednou jde? Proto, že jste sami sebou, otevření všemu, co přichází a s důvěrou, vírou a láskou, cítíte každý nový den jako něco, co může obohatit vás i ostatní. A slunce ve vaší duši září a svými zlatými paprsky posílá lásku a odvahu BÝT TVŮRCEM svého života – JÁ JSEM ten, kdo ví KDO JSEM, do celého světa, do celého Vesmíru.

A když se setká několik takových paprsků, spojí se ve velkou zářivou řeku a vznikne zlatá fontána, ze které zlaté proudy nesoucí sílu a odvahu, proudí ke každému, kdo je potřebuje a k těm, kteří už vědí KDO JSOU. Jsou to učitelé pro ty, kteří jsou na své cestě k tomu, aby to teprve zjistili. Vůbec není důležité, jakou cestou se vydají, jen to, aby se nevzdávali, a dojdou svého cíle. Slunce v jejich duši bude zářit a svými zlatavými paprsky bude vysílat do celého světa radostnou zprávu „UŽ VÍM, KDO JSEM“.

Mandala srdce pro Dášu – Cesta srdce

Není důležité, co si o nás myslí ostatní, ale jak hluboce milujeme sami sebe. K tomu, abychom si to mohli uvědomit, jsme dostali srdce – chrám lásky, soucitu a vděčnosti. Láska nás provází celým životem a právě ty nejtěžší situace nás učí naslouchat lásce. Stát se láskou je to, proč jsme tady a cesta lásky, je cesta našeho srdce. Naslouchejme svému srdci a najdeme-li lásku v sobě, najdeme ji i v ostatních. Budeme vidět očima lásky a náš život bude věčný. Proč to nezkusit?

Cesta za láskou

1.1.2011

Když něco miluješ, tak za tím jdi,

Vesmír ti pomáhá plnit Tvé sny,

jsi součástí světa nádherného,

zářivá hvězda souhvězdí vzdáleného,

a přece jsi tak skutečná a jsi tak blízko,

všechno v tvém životě najde své místo.

Když ptáš se „Jak dál?“, vždy odpověď dostaneš,

spojená se zdrojem, když v srdci svém zůstaneš,

tam v tichu a samotě v chrámu posvátném,

najdeš to, co hledáš, co je dávno Tvé,

v pokoře přijmeš milosti, otevřeš cestu k zbožnosti,

co patří ti plným právem a láska tvá je darem,

pro tento život, pro to, co miluješ, pro tuto planetu,

ty dobře víš „Kdo jsi“ a proč jsi tu.

Bůh stráží Tvé kroky a láska tě provází,

Andělé svými křídly, Tě ochrání v nesnázích,

když učíš se milovat, když učíš se žít,

a umíš se radovat, že smíš tu teď být.

Spojená srdcem svým s Modrou planetou,

raduj se z květů všech, co letos rozkvetou,

neboj se přivonět k vůni neznámé,

cestu Ti ukáže k tomu, co neznáme,

co ty dávno víš, že máš ukryto hluboko v duši své,

tušíš, co udělat musíš, máš to v tváři vepsané.

Lásku svou posílej do světa,

miluj a raduj se ze svého života,

jsi posel světla na této zemi

a víš, co máš udělat, co máš změnit,

dej smysl svým dnům,

kráčej vstříc svým snům,

otevři náruč svou a přijmi dary,

poklady najdeš ve věcech starých,

důvěřuj sobě a cti matku svou,

každý je na cestě za láskou,

jste součástí všeho, jste součástí hojnosti,

jste vesmírní poutníci a máte své možnosti,

ve světě lidském žít lásky sen

a s vděčností prožívat každý den,

dar života, který vám byl dán,

v každém díle zůstává zachován,

od srdce k srdci se předává, to je cesta Tvá.

Pro stránky www.cestakduze.webnode.cz vytvořila Světluška.

Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené a nezměněné podobě, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.