Cesta k duze

Rubriky

Vztahy a bolest

autor: | Čvc 3, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Vztahy a bolest

Proč ve vztazích zažíváme bolesti a jak si poradit?

I když někoho hluboce milujete, jsou chvíle, kdy si připadáte cizí a zažíváte bolest. V takových chvílích nehledejte rozumové důvody. Nesnažte se zjišťovat, kdo komu ublížil, kdo je čemu na vině nebo kdo z vás je v právu. Přetlačování se a výměna argumentů v takové situaci většinou nikam nevedou. Dostáváte se jen do boje o moc a ztrácíte spojení v srdci.

Při bouřlivé výměně názorů mají lidé často zato, že jejich zloba je, na rozdíl od zloby toho druhého, oprávněná. Oba nejspíš cítíte, že jste v právu, a pohled toho druhého vám připadne zcestný. Můžete se domnívat, že vaši bolest způsobil ten druhý, nebo něco zvenčí. Jenže, aby kdokoliv mohl vyvolat vaši bolest, musíte ji nejprve mít ve svém nitru. Druhý člověk ji jen spustí a vynese na povrch. Příčinou tedy není nikdo

druhý. Příčinou je bolest ve vás samých. Ani to, že ji někdo vyvolá, není náhoda. Velice často si vybíráte takové přátele a blízké, kteří dokáží brnknout na strunu vašich slabostí, abyste tak měli možnost dál se učit a růst.

Někdy se můžete cítit rozzlobení nebo dotčení a s pocitem, že jste v právu, chcete slyšet omluvu. Dřív, než vybuchnete hněvem, se raději na chvíli ztište. Cítit se v právu je snadné, a přece vás to odděluje od těch, které chcete milovat a být si s nimi blízcí. Duše se na své cestě ke světlu učí nedělit věci na dobré a zlé. Učí se zůstávat v srdci a soucítit. K tomu je třeba umět se podívat na věc také očima druhého a přestat chtít cokoliv ospravedlňovat nebo dokazovatJe důležité naučit se pracovat s bolestí, protože pak se vaše duše může ujmout kormidla. Co je to bolest? Je to místo ve vás, kam vaše duše zatím nevnesla dost světla, aby skrze ni mohla čistě projít záře vašeho jemného srdce a soucítění. Bolest je místo ve vás, které čeká na lásku.

Reagujete na ni různě. Vedle tendence obviňovat druhé je tu snaha stáhnout se do ústraní a uzavřít své srdce. Máte-li pocit, že se k vám někdo chová nespravedlivě a způsobuje vám bolest, nezačněte ho hned odsuzovat nebo žádat omluvu.

Nahlédněte raději do sebe. Bolest ve vás mohou lidé spustit, jen když ji v sobě máte. Mohou vám zavřít srdce jen v té oblasti, která je k tomu připravená. Nemáte-li uvnitř žádnou bolest, nikdo ji ani nemůže vyvolat. V konfliktní situaci pak jen s druhými soucítíte a rozumíte jim, ale neprožíváte zlobu nebo strach.

Druzí ve vás mohou vyvolat bolest, jen když už ji v sobě máte

Kdykoliv vám někdo svým chováním způsobí bolest, dostali jste vlastně dar. Můžete si uvědomit, v jaké oblasti zatím neumíte otevřít své srdce. Máte možnost ji prosvětlit a více se osvobodit. Do svého života si proto přímo přitahujete lidi, kteří vás upozorňují na místa v srdci, jež potřebujete více otevřít. Součástí vašeho učení je neuzavírat se a milovat, i když druzí jednají způsobem, který vás dříve bolel.

Jakmile ucítíte tendenci druhé odsoudit, zavřít srdce nebo se stáhnout a vytvořit tak jen větší odcizení a bolest – zadržte! Zamyslete se, nechcete-li raději vnést do situace více světla.

Jak vnést světlo tam, kde byla bolest?

První důležitý krok je fyzicky se vzdálit od těch, kdo vám bolest působí, zatímco si přitahujete světlo a zesilujete je v sobě. V blízkosti druhých jste náchylnější spojit se s jejich aurou (dokud se nenaučíte poměrně mistrovsky pracovat s energií). Má-li druhý člověk bolest nebo ji ve vás vyvolává, budete jen těžko nacházet v jeho blízkosti ztracenou rovnováhu. Dostanete-li se do hádky, jste-li uražení nebo máte chuť na druhé „vyjet“ nebo se stáhnout, ze v šeho nejdříve se od nich vzdalte.

Nemluvte, dokud nebudete mít příležitost v klidu si to promyslet. Své jednání můžete vysvětlit tím, že s nimi nechcete mluvit, když jste rozzlobení. Situaci také často uklidníte, když dodáte, že potřebujete pár minut, abyste se mohli vrátit do svého centra, soucítit a uvědomit si více souvislostí.

Na druhé se často oboříte tehdy, když nemáte dobrý pocit sami ze sebe. A stejně tak si uvědomte, že když vám někdo způsobí bolest nebo na vás vyjede, je to proto, že se sám cítí vnitřně nejistý.

Naučte se přestat mluvit, když energie mezi vámi a někým druhým těžkne a houstne. Můžete-li odejít, udělejte to. V klidu se posaďte, naplňte se světlem a představujte si mír.

Představit si mír nemusí být tak snadné, cítíte-li stále ještě zlost. Vizu-alizujte si třeba krásnou přírodní scenérii, vzpomeňte si na něco příjemného nebo se jiným způsobem vnitřně srovnejte. Pak pozvěte do srdce svou duši. Poproste ji, ať naplní vaši láskyplnou bytost tím nejvyšším možným vědomím.

Brzy začnete cítit ještě intenzivnější vnitřní mír a možná vás i zamrzí, co jste druhým v hněvu řekli nebo udělali. Můžete mít pocit, že se vám vše trochu vymklo a že jste to tak nemysleli. A možná také lépe uvidíte zlobu či bolest druhého – s daleko větším soucítěním a odpoutaností, protože se nebudete cítit za jeho či její reakci zodpovědní.

Čím lépe porozumíte tomu, co se učíte, tím rychleji můžete jít dál

Zeptejte se sami sebe, co se při setkání s tím kterým člověkem učíte nebo co vám vzniklá situace dává. Bolest často signalizuje významnou příležitost růst. Řekněme, že vás bolí, že vám druhý neopětuje vaši lásku do té míry, jak byste si přáli. Možná se právě učíte mít otevřené srdce bez ohledu na chování jiných. Nebo objevujete pokoru, umění nezraňovat či odpoutání se od vlastní důležitosti. Ztište se a poproste svou duši, ať vám ukáže, o jakou lekci jde. Vaše duše vám vždycky odpoví. Zjistíte, že taková situace je vždycky velký dar, i když se zpočátku může jevit jako hotová tragédie. Ať vám vaše duše ukáže, o jaký dar se jedná. Míra vaší bolesti, kterou cítíte, často ukazuje na velikost daru, který vás čeká, až pochopíte, proč jste si ji vytvořili.

Nicméně pochopení samo nestačí. Jakmile vám dojde, co se máte naučit, je důležité podle toho jednat. Někteří prožíváte bolest, když vám druzí neopětují lásku a nenaplňují vaše představy a očekávání, a tak se jim uzavřete. Nehledejte v nich chybu, protože tak jen posilujete váš boj o moc, a když s druhými bojujete, stěží najdete řešení. Raději se ztište, zklidněte svou energii a představte si, jak je berete do svého srdce a odpouštíte jim, ať se stalo, co se stalo.

Bolest je silný indikátor růstu a lze ji změnit láskou.

V obdobích, kdy prožíváte vnitřní bolest, jste své duši blíž než kdy jindy. Až se naučíte vidět a bezprostředněji zažívat energii, budete se potkávat s výzvou zůstat v srdci a soustředit se u druhých spíše na to, co je v nich vyšší a jemnější, než na to nižší. Když cítíte bolest, znamená to, že některá část vašeho života nefunguje. Nějaká víra, myšlenka či emoce na sebe upozorňuje, že volá po lásce a chce být vyléčena. Neodsuzujte se za to, neříkejte si, jak jste špatní, a raději vítejte příležitost prozkoumat, prožít a vyléčit si další oblast svého života.

Když se na vás lidé zlobí, je to často projev jejich vlastní vnitřní bolesti. Většina lidí má zato, že se zlobí právem a cítí se ublíženě jen proto, že je druzí zklamali, v něčem je poškodili, odmítli nebo po nich chtějí nemožné. Zloba se dá ale použít také jako prostředek k ovládání druhých. Změníte někdy ze strachu své chování v přítomnosti někoho, kdo se na vás zlobí? Využíváte zlobu, abyste udrželi ostatní pod svou kontrolou?

Když se na vás lidé zlobí nebo se chovají, jakoby vás chtěli zranit, dělají to možná jen proto, že uvnitř mají sami bolest. Vaše slova nebo jednání si vykládají podle toho, v co sami věří, jak vidí svět a jakou prošli výchovou, takže se mohou cítit ublíženě, i když jste nic takového neměli v úmyslu. Někdy se na vás lidé rozzlobí, ačkoliv jste neudělali nic, než že máte odlišný názor nebo jste dali přednost tomu, čemu jste chtěli. Ujistěte se, že nevycházíte z potřeby kontrolovat nebo manipulovat, a pokud tomu tak není, nenechte se jejich zlobou nijak vykolejit.

Často vidím, jak se dva lidé navzájem zraňují, i když jeden od druhého chtějí vlastně lásku. Když jsou lidé dotčení nebo cítí bolest, ve skutečnosti vlastně často chtějí, abyste je vzali kolem ramen a projevili jim něhu, lásku a pochopení. Chovat se jemně a láskyplně není zrovna snadné, když druzí jednají způsobem, který je vám nepříjemný a bolí. K práci s energií však patří i umění dokázat se v přítomnosti ublížené nebo zlostné energie zastavit, zjemnit své srdce a naslouchat. Taková energie svádí spíše k tomu, že se začnete bránit, sami se rozzlobíte nebo se oboříte na ty, kteří vás zraňují. Možná máte pocit, že se vás snaží ponížit nebo že vás odsuzují. Potřeba bránit za každou cenu svou hrdost a vážnost vede často k vzájemnému odcizení.

Když jste vy sami něčím zranění nebo máte bolest, přejete si, aby vám druzí naslouchali, byli k vám jemní a porozuměli vašemu zklamání. Také nejste rádi, když se stáhnou, brání se nebo obhajují. Chcete, aby si všimli, že se vás něco dotklo, a ne aby se na vás za vaše pocity zlobili. Někdy na druhé křičíte, když vás urazí, i když ve skutečnosti vlastně jen chcete, aby vám řekli: „Ano, rozumím. Mrzí mě, že jsem se tě dotkl/a.“

Když se na vás druzí zlobí nebo vám nějakým způsobem odpírají lásku, nepřebírejte jejich negativitu do své reakce na ně.

Když vám lidé způsobují bolest nebo se zlobí, uvědomte si, že si říkají o vaši lásku. Nechtějí, abyste se stáhli, zlobili, urazili nebo se bránili. Dokonce i téma hovoru je pro ně často zcela nepodstatné. Mají svou vlastní bolest, která s vámi často nemá moc společného. I když vám svou bolest dávají za vinu, jde o jejich vlastní vnitřní bolest, pocházející z míst v jejich srdci, která ještě nejsou otevřená.

S rostoucí schopností telepatie budete vnímat bolest druhých ještě zřetelněji. Proto potřebujete být co nejčastěji ve svém srdci. Až se podíváte na lidstvo z nadhledu, z vyšších realit, uvidíte mnoho bolesti, zloby a negativity. A zároveň uvidíte spoustu dobra. Až si budete více uvědomovat energii kolem sebe, začnete si být více vědomi také své vlastní energie. Uvidíte v sobě věci, které chcete změnit. Je důležité se za ně neodsuzovat, protože jinak vám je vaše duše přestane ukazovat. Uvědomte si, že jste tyto oblasti objevili, abyste do nich mohli vnést světlo vědomí a lásku srdce.

Když se na vás lidé rozzlobí, držte se zpátky. Pochopte, že nevědí, jak jinak se zbavit své bolesti, než se z ní vykřičet. Říkají-li vám, že jste něco pokazili, že jste špatní nebo že jste je zranili a způsobili jim smutek, nepřipoutávejte se k jejich slovům. Uvědomte si, že obviňování druhých je jejich osobitý způsob, jak se zbavit svého vlastního vnitřního pnutí. Nepřebírejte za to zodpovědnost. Za svou zlobu nebo smutek jsou zodpovědní oni sami. Možná jste zapůsobili jako katalyzátor, ale oni už mě li předtím svou bolest ve svém nitru. Takže když dají průchod svému hněvu, nezačněte hned argumentovat nebo se bránit. Prostě mlčte, mějte srdce otevřené a soustřeďte na ně svou lásku.

Až ze sebe všechno vymluví, nenechte se strhnout a nevysvětlujte jim, jak se mýlí, že jste neudělali to, z čeho vás viní. Zadržte svá slova a uvidíte, že si za to budete nakonec vděční. Nechte je vyjádřit svou energii, aniž byste se za to na ně zlobili. Až skončí, budete se cítit v rovnováze a dobře. Tak zvládnete jednu z nesložitějších lekcí – udržet si rovnováhu tváří v tvář zlobě a bolesti.

Je-li pro vás těžké někomu odpustit, představte si, až se s ním příště setkáte, že to může být jeho poslední den na Zemí

Pak byste jistě byli schopni cítit k nim lásku bez ohledu na to, co dělají. Byli byste velkorysí, vstřícní a laskaví. Řekněme, že vám ublížila nějaká vaše známá. Představte si v mysli vaše příští setkání a řekněte si, že to může být její poslední den tady na Zemi. Uvědomte si, jak moc si jí vážíte za to, kým je, co všechno vám dala a kolik lásky vám projevila. Všimněte si také, jak snadno zapomenete na bolest a budete vycházet ze své vyšší úrovně. Až ji pak skutečně potkáte, přistupujte k tomu, jakoby to bylo naposled. Pozorujte, kolik dobra v ní nacházíte – kolik světla, života a lásky. Všimněte si, že vás ve skutečnosti nechtěla zranit. Ze jednala na základě své vlastní bolesti, vnitřního zmatku nebo nevyjasněnosti. Možná jste se nějak dotkli jejího slabého místa a ona automaticky zareagovala podle svého programu vnitřní bolesti.

Můžete vycházet z vyššího úhlu pohledu. Všechna vaše spojení s druhými mohou být jemná a plná lásky. Představte si ve své mysli, jak byste se chovali k různým lidem, kdybyste se s nimi měli vidět naposled. A pokud se s nimi opravdu už nikdy neuvidíte, pošle jim své odpuštění a lásku telepaticky. Představte si, že máte jediný den na to, abyste vyčistili všechny zprávy, které jste jim kdy telepaticky poslali. I když vás opustili nebo se stáhli, stejně si dál vyměňujete telepatické zprávy a můžete je pročistit. Můžete se spojit i s těmi, kteří už ze Země odešli. Pošlete jim ze své duše odpuštění a ono si najde jejich duši.

Uvolněte svou vnitřní bolest. Navoďte si vyšší, míruplné rozpoložení a až se spojíte s lidmi, s nimiž chcete telepaticky komunikovat, tiše s nimi pobuďte. Nevracejte se v mysli k minulým situacím a jejich detailům a jen spolu tiše v míru „poseďte“. Řekněte

jim, že víte, že vás nechtěli zranit, že jim rozumíte. Naplňte se láskou, a bolest se rozplyne.

I když se pevně rozhodnete vycházet z vyšší perspektivy a více milovat, možná se vám to hned při prvním setkání nepodaří na dlouho. Co myslíte, jak dlouho si udržíte vyšší energii? Možná si svou novou identitu a láskyplnost budete zpočátku umět udržet tak deset, patnáct minut. Máte-li s někým vážnější problém, neplánujte si několikahodinové setkání hned napoprvé, kdy se chcete učit být svým novým, vyšším já. Domluvte si kratká setkání, na tak dlouhou dobu, po jakou si dokážete udržet svou vyšší soustředěnost na lásku. Pokud s tímto člověkem žijete, najděte si něco, co vás zaměstná, a nespojujte se s jeho či její energií dřív, než k tomu budete připravení.

Pokud jste se s někým pohádali a máte mezi sebou silně negativní energii, setkejte se s ním či s ní příště v takovém prostředí, čase a uspořádání, které vám pomůže udržet si svůj láskyplnější přístup co nejdéle. Když ucítíte, že se začínáte uzavírat nebo sklouzáváte ke zlobě či bolesti, omluvte se a odejděte. Uvidíte, že s postupným procvičováním dokážete stále déle a snadněji udržovat soustředěnost na vyšší úrovně vašeho spojení s lidmi, až to pro vás bude zcela přirozené a samozřejmé. Tak budete postupně objevovat své nové, láskyplnější a vyšší já.

Cvičení

Máte-li právě ve svém životě situaci, která vám způsobuje bolest nebo pocity ublížení, zlobíte-li se na někoho, nebo se někdo zlobí na vás, zapište si to.

V klidu se posaďte a vylaďte se na svou duši. Naplňte svou mysl láskyplnými myšlenkami. Představte si, že se vnitřně ladíte do stale vyššího, jemnějšího a míruplnějšího rozpoložení. Poproste svou duši, ať vám ukáže, co se z této situace učíte. (Na toho druhého, jehož se situace tyká, se dívejte jako na někoho, kdo na sebe dobrovolně vzal tuto roli, aby vám pomohl naučit se tomu, co potřebujete umět.) Zapište si své vhledy.

Teď si ve své mysli představte, že se spolu možná setkáváte naposled v životě – možná jde o jeho nebo její poslední den na Zemi. V tomto svém obraze prožívejte sebe sama jako toho nejjistějšího, nejmoudřejšího a nejsoucitnějšího člověka, jakého znáte. Co byste jí nebo mu řekli, aby to vyléčilo danou situaci a rozšířilo mezi vámi lásku?

Převzato z: www.skolaezoteriky.cz