Cesta k duze

Rubriky

Láska k sobě

autor: | Čvn 21, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Láska k sobě

Milí přátelé channelingů,

právě jsem obdržela poselství od Jeshuy a cítím hluboký klid a vnitřní vyrovnanost. Vlastně je docela jednoduché vymanit se ze shonu a ruchu vnějšího světa. Stačí jen položit si ruku na srdce a s podporou intenzivní energie Jeshuy a našeho Vyššího já se ocitneme ve stavu vyrovnanosti a vědomi si lásky. V současné době vnímám hodně neklidu ve vnějším světě a myslím, že to dost souvisí s vyšší frekvencí experimentů, zaměřených na umělou manipulaci jako jsou projekty Haarp a chemtrails. A protože se stáváme citlivějšími a vibrujeme jemněji, myslím si také, že nás víc vědomě zasahují všechny ty nepokoje z oblastí zmítaných válečnými konflikty a ovlivňují reakce naší tělesné soustavy. Proto přichází velmi vhod toto poselství a v něm obsažený balíček energie. Uvědomme si, že si každou vteřinu našeho života utváříme svými myšlenkami a svou pozorností. Otázka pak zní: Kam směřuji svou pozornost? S rukou na srdci se koncentruji na své skutečné bytí. A ujasněme si: Změny na Zemi, které si tolik přejeme, začínají u nás samotných. To my musíme vytvářet mír v sobě. A když si položíme ruku na srdce, pak se to bude dařit.

Srdečně

Barbara Bessen

Láska k sobě

Poselství Jeshuy přijala Barbara Bessen, duben 2014

Raduji se z toho, že vás opět mohu navštívít. Jsem Jeshua, jenž byl Ježíšem. Nehraje vůbec žádnou roli, kdy kdo bude tyto řádky číst. Jsou stále obsaženy v teď! Má oblast působení se nachází mimo pozemskou dualitu, jsem v oblasti vyšší duality, blíž k Jednotě. Duální vesmír vždy podléhá dualitě, protože tu jde o zkušenosti. Část vyššího Celku se odloučila z vlastního pole jednoty, aby se rozdělila a sbírala zkušenosti v oddělenosti.

Nacházím se s mnoha dalšími vzestoupenými bytostmi v oblasti, kde se ještě zakouší dualita, avšak ne ve smyslu dobra a zla, ale spíš se zaměřením na poznání, co tyto oba atributy znamenají a jak je uvést do rovnováhy. Nehledáme mír, protože to by přitahovalo válku, naopak se pokoušíme oboje v sobě sjednotit, abychom mohli prožívat Jednotu. Je těžké to vyjádřit slovy. Nejsme ještě úplně bez těla, svou podobu si volíme podle přání. Já se však už tak často neměním, protože časem tato možnost sebevyjádření přestane být zajímavá. Zpočátku jsem však zkoušel nejrůznější podoby sebevyjádření. Dokonce být třeba mravencem pokládám za vzrušující a poučné. Nyní jsem se rozhodl pro podobu lidského těla, které se hodně blíží tomu, které jsem měl před 2000 lety. Vedle mě stojí Maria Magdalena, která rovněž přizpůsobila svůj zjev tehdejší době.

Jsme pochopitelně věční, nestárneme, to patří k oblasti Země, i když to je také jednou z iluzí. Kdo vyklouzne z takzvaného pozemského matrixu, překoná stárnutí, vyřadí hormon smrti a je věčný. To jsou ostatně všechny bytosti, protože nikdo skutečně neumírá, avšak pak si už nemusíte znovu volit nové materiální tělo, pokud to není vaším výslovným přáním.

Jsme vám velmi blízko, sledujeme všechny vaše pokroky, některé z vás intenzivně doprovázíme na vašich cestách a jsme vám vždy k dispozici pro vaše otázky. Toto vzájemné propojení a vzájemná komunikace jsou nádherným klíčem, mimořádným nástrojem této doby. Nikdo na Zemi a na transformační cestě už nemusí mít pocit osamělosti. Jste si stále víc vědomi toho, že jste spojeni s námi a se svým Vyšším já.

Dovolte nám, abychom se k vám ještě víc přiblížili. Polož si ruku na srdce a zkus se uvolnit. Čti klidně dál, až ucítíš, že bys měl na chvíli přestat, aby ses ponořil hlouběji do sebe a vydal se v myšlenkách vlastní cestou. Jsme tady, abychom ti ještě víc ujasnili lásku k sobě samému. Na téma „Miluji sám sebe“ se už hodně hovořilo jak v poselstvích, tak i na seminářích. Nyní však nastalo časové okno, abyste tím také skutečně žili. Chceme vám sdělit, že neexistuje nic, co by bylo krásnější než vy, co by bylo láskyplnější, autentičtější a posvátnější než vy sami. Jste to vy, kdo si zalouží úctu, nejen proto, že tady na planetě Zemi působíte jako průkopníci, ale prostě jen proto, že jste. Jste nádherní. Každý je nádherný. Avšak život na Zemi vám namlouvá – což je ta nejhlubší dualita – že existuje někdo, kdo je lepší, krásnější, moudřejší či prozářenější než vy.

I když už kráčíte spirituální stezkou dlouho, stále se ještě ohlížíte ve vnějším životě po něčem, co považujete za víc hodné úsilí. Uvádět poznatek lásky k sobě do každodenního života je v době probouzení to nejtěžší. Přesně vzato neexistuje nic, co by bylo víc hodno života a lásky než vy samotní. Kuriózní na tom je, že všechny zkušenosti, které jste nasbírali, jsou přesně tím, co si přálo vaše Vyšší já i váš Bůh stvořitel – Otec/Matka, jenž byl stvořen ze Zdroje všeho bytí. Tady skutečně šlo o zkušenosti, které bylo třeba nasbírat. Byla to čirá zvědavost výše vibrujících bytosti, které reprezentujete, poslat vás sem a přihlížet, jak a čím budete reagovat na určité věci a události. To je vše. A to, co označujete jako karmu, je vlastně potenciální touha opětovně se vracet na Zem. Poznání této skutečnosti je pak prvním krokem, jak se z toho vymanit. Vaše vyšší části si nyní přejí, aby to vešlo ve známost. Je to jako jízdenka na zpáteční cestu domů. Můžeš se uvolněně opřít a zcela se na sebe soustředit a vyčkat, jaké v tobě vyvstanou myšlenky, nápady či poznatky. Když si toho všeho budeš vědom, budeš rozhodovat svým vědomím, jakým myšlenkám, jakým inspiracím dáš sílu materializování. To je to, co dělá stvořitele stvořitelem.

Takto žijeme tady na vyšší úrovni bytí, v jiné dimenzi. A často se vyskytují situace, ve kterých nám vyšší úrovně našeho bytí poskytují inspirace, co je třeba dělat, zejména v souvislosti se Zemí, s vaší překrásnou planetou. Pro některé z vás je tato planeta domovem, pro jiné spíš udivující zkušeností, protože tu ještě nepobýváte dost dlouho, možná jste tu poprvé, abyste se cíleně ocitli právě v tomto časovém období. Nebo jste přišli zdaleka, abyste tu nabídli své služby, pomáhali planetě a lidem dosáhnout poznání. Vnímej nyní s rukou na srdci spojení k nejbližší vyšší úrovni tvého bytí. Je to zkušenost srdce s mnoha poznatky, které jsou doprovázeny vnitřními obrázky, vnuknutími nebo telepatickými informacemi.

Jak ses nyní propojil sám se sebou i s námi, ocitáš se jednou nohou mimo dualitu.

Dokonce nahlížíš na své pozemské starosti jinýma očima. Docházíš k poznání, že neexistuje nic, co by ti mohlo uškodit, protože vše je možné změnit. Dokonce i ty největší starosti o peníze, neshody s ostatními lidmi nebo stagnaci v povolání či dokonce drastické změny se začnou jevit díky tomuto propojení jinak, totiž jen jako iluze. Přesně vzato sis všechny zkušenosti pochopitelně vytvořil sám na základě určitého zadání, které sis přinesl do tohoto života a které sis naplánoval jako určitou osnovu pro potřebné zkušenosti. Protože teď je na programu cesta domů, bylo by dobré opustit spleť všech těch zmatků a manipulací a utvářet si svůj život soběstačně.

Pokud hovoříme o lásce k sobě samému, pak je třeba objasnit to z pohledu více vrstev. Zaprvé je dobré, abys žil ve spokojeném vztahu se svým tělem, které sis sám vybral. Uvědomuj si, jak ti slouží a važ si jej za to. A pokud nefungovalo tak, jak by sis přál, pak za tím byl skryt nějaký hlouběji uložený charakter určité okolnosti. S rukou na srdci se propojuješ i se svými dalšími čtyřmi těly, které ti umožňují, abys tady mohl existovat. Zkus někdy vnímat tyto čtyři vrstvy, nahlížej vnitřním zrakem do svých čaker, navštěvuj své tělesné orgány a hovoř s nimi o tom, jak se jim vede, naslouchej, co můžeš udělat, abys jim přinášel radost a štěstí. Ano, měly by se cítit příjemně a radostně vykonávat svou službu. Jsou to všechno jednotky vědomí, které ti jsou k dispozici. Jsi takovým kompletním vesmírem, dobývej ho a poznávej genialitu Stvořitele! Tím ti chceme sdělit: Uvědomuj si své tělo a jeho funkce a pomáhej mu, aby bylo v harmonii. S rukou na srdci cítíš, jak do tebe proudí nádherná síla, energie plná světla, možná to na některých místech pocítíš jako svědění, můžeš mít pocit, jako by ses vznášel, nebo zaznamenáš, jak některá místa na těle škubou, plní se energií a působí dojmem, jakoby se rozšiřovaly. Poznávej, že ty jsi léčitelem svého těla. Prostřednictvím tvé lásky, tvé pozornosti, tvé vděčnosti se tvé vozítko regeneruje. Miluj toto bytí, jímž jsi, pak bude tvá cesta domů snažší.

Skutečná láska k sobě samému zasahuje do velké hloubky, je to poznání, že osobnost, jíž se tady zdáš být, je něco, co sbírá zkušenosti. Není to reálné. Je to stvořeno myšlenkami. Tady se vyplatí věnovat trochu pozornosti kvantové fyzice. Nejdůležitější informace, která ti pomůže k lepšímu pochopení, zní: Vše vzniká z myšlenek a pozorovatel určuje, co se stane realitou. A ty jsi tím pozorovatelem. A jako pozorovatel jsi spojen s vyšším pozorovatelem, skutečným bytím, s tvým Vyšším já, které tě vyslalo, aby sis tady hrál a učil se. Uměním je být v souladu se svým skutečným pozorovatelem. Důležitá otázka, kterou ti chci položit, zní: Víš, kdo skutečně jsi? Kdykoli si položíš ruku na srdce, ptej se svého nitra: Kdo jsem? A poslouchej, kdo ti odpoví a co ti „TO“ řekne. To je tvé JÁ. Tím skutečně jsi. Tvá pozemská ruka je součástí jedné myšlenky a jejího tvůrce, který toto tělo stvořil a udržuje svým vědomím. Není to však ruka tvého skutečného bytí. Popros nyní tvé skutečné JÁ, aby položilo svou ruku na tvé srdce. Vnímej, jaké to je, být spojen se svým JÁ.

Láska je energie, pole Jednoty Všeho-co-je. Láska není žádnou emocí. Láska je Bůh. Být spojen se svým vlastním JÁ znamená vstoupit do božského pole a prožívat lásku. Extáze, blaženost, spokojenost jsou atributy lásky, které jsou tam, kde je božské pole. Takto se tvá představa lásky jistě změní.

V tomto okamžiku ses ocitl v poli lásky. Čím častěji toto spojení uskutečníš, tím víc budeš milovat (sám sebe). Je to proces. My, Jeshua a Maria Magdalena, tento proces známe a rádi ti pomůžeme, abys tuto lásku pociťoval a žil jí. Kdo si je vědom vlastního božství, je láskou a žije láskou, ten doopravdy miluje. Miluje sám sebe a ostatní, protože každý člověk je částí této Jednoty (Lásky). Když to důkladně promyslíš, dojdeš k poznatku: Pokud nemiluji sám sebe, nemohu milovat ani nikoho jiného. Pokud miluji sám sebe, miluji zároveň každého člověka, protože je jako já, je Zdrojem stejně jako já. A na Zemi žijeme často pouze skrz naši osobnost, která je jen iluzí a balíčkem zkušeností.

Přeji vám samé dobré poznatky!

Jsem Jeshua

Poselství obdržela Barbara Bessen v dubnu 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

https://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/04/internet-channeling-april-2014.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.