Cesta k duze

Rubriky

Jak soucítit a odpustit

autor: | Čvn 13, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Jak soucítit a odpustit našim blízkým?

Pozn. překl.: Následující článek jsem pro vás přeložila, protože je to podle mého názoru skvělý nástroj, jak se netočit stále ve stejném kruhu – jak se osvobodit od pocitu oběti, od křivd a vzájemné nevraživosti. Způsob, jak skutečně uzdravit sebe a své rodové linie oběma směry – do minulosti i budoucnosti. A i když bych tu a tam možná použila jiný výraz a také nesouhlasím s poslední větou (smyslem není skoncovat s reinkarnacemi, ale jen změnit jejich „obsah“), tak se mnou tento článek velmi rezonuje a sama jsem už několikrát odzkoušela.

OTÁZKA: Přeji si, abych mohl dosáhnout stavu soucitu k těm, kteří mi ublížili, zejména pokud jde o mou rodinu. Opravdu si to přeji. Možná musím tvrději pracovat na odpovědi, jak cítit soucit, protože chápu, že musím nejprve pocítit soucit, abych mohl odpustit. Mám s tím opravdu problém. Můžeš mi nějak poradit?

ODPOVĚĎ: Abychom mohli věnovat soucit a odpuštění druhým, nejprve musíme soucítit a odpustit sobě. Potřebujeme milovat, ctít a respektovat sebe a své současné pocity a emoce, které máme, i když jsou bolestné a plné negativních energií. Když uznáme své bolestné energie a zvolíme si, že odložíme masky popření, pak sami sebe posuneme na místo, odkud můžeme vstoupit a projít uskladněnými emočními energiemi v našem energetickém poli, které už neslouží našemu nejvyššímu dobru.

Modlete se ke Stvořiteli, žádejte ho, aby vás obklopila a uzdravila energie milosti, a zároveň vyjádřete svůj záměr propustit negativní energie uschované ve svém emočním poli – tím, že napíšete dopis těm, kteří vám ublížili – to je mocný nástroj léčení. Budete se potřebovat oddat negativitě ve svém nitru a umožnit všem svým nejhorším myšlenkám, pocitům, slovům a emocím, aby vypluly napovrch. Je to intenzivní proces a proto vám radím, abyste si vybrali pouze jednu osobu denně, na kterou se zaměříte a na papír zaznamenejte vše, co se vám v souvislosti s ní objeví. Můžete zjistit, že jí proklínáte, hřímáte, tlučete do stolu a tak podobně, zatímco píšete dopis. To je pozitivní znamení, že negativní energie vyplouvají napovrch. Poté, co skončíte se psaním, tento dopis spalte. Neposílejte ho oné osobě – kdybyste to udělali, zůstali byste spoutaní s touto energií a vytvářeli byste ještě víc negativity mezi vámi dvěma. Je potřeba, abyste tento dopis zničili – to symbolicky vyjádří očistu a vaší ochotu osvobodit se. Ten dopis je myšlen jako příležitost pro VÁS, abyste převzali zodpovědnost za své pocity a emoce, které byly vytvořeny. Tento rituál vás osvobodí od energetických komplikací a od bolesti, která je ukryta ve vašem energetickém poli a která vás udržuje v karmickém spojení s onou osobou. Když uzdravíte bolestivé energie v sobě, nejen že se uzdravíte vy, ale zároveň osvobodíte i danou osobu od své energie.

Poté, co dokončíte dopis, ptejte se sami sebe:

1) Jaké karmické lekce jsem se naučil z tohoto vzájemného působení? Měla mi tato osoba ukázat, jaký už nechci být? Měla mi tato osoba ukázat, co už nechci prožívat ve svém životě?

2) Jaké je vesmírné zrcadlo, které mi bylo nastaveno skrze POCITY, které ve mně byly aktivovány při této události? Jaké negativní podvědomé domněnky mi zrcadlí tyto pocity, které mám v sobě, že to ke mně přitahuje tyto zkušenosti?

3) Co můžu ve svém životě udělat, abych se ujistil, že už se mi to v budoucnosti nestane?

4) Jaká varovná znamení mi byla v tomto vztahu ukázána, že jsem ve stavu popření a neposlouchám?

5) Jaké hranice bych měl nastavit, abych zabránil tomuto druhu vzájemného působení?

6) Kdy jsem vypadl z opravdovosti a pravdomluvnosti, že to umožnilo vybudování takových negativních energií, které nás vtáhly do tohoto druhu výměny názorů?

Tento druh léčitelské práce je naprosto nezbytný, abychom mohli vstoupit a uvolnit skryté negativní energie, které jsme potlačili ve svém emočním poli. Často tyto energie potlačujeme, protože jsme v okamžiku hádky byli v šoku a nevěděli jsme, jak v tu chvíli zpracovat své emoce. Nicméně pokud později nevěnujeme čas, abychom si s nimi poradili, pak budou jako malé magnety v našem energetickém poli, které budou do našeho života přitahovat negativní lidi, kteří v nás budou aktivovat tyto energie, protože naše vyšší duše se nás stále dokola snaží přimět, abychom tyto energie uvolnili a vytáhli je na povrch našeho uvědomění, aby mohly být vyčištěny.

Navíc mějte na paměti, že své rodinné vztahy jsme si zvolili, než jsme se inkarnovali, aby nám pomohly vyrovnat naší karmu nebo nevyrovnané energie z jiných životů. Někteří z nás si dokonce vybrali rodiny tak, aby pomohli vyčistit karmu ve svých genetických rodových liniích. Byla to naše volba a lekce, které se naučíme z tohoto vzájemného působení, nejenže uzdravují a pomáhají vývoji našich duší, ale celé genetické rodové linii. Když přeměníme naše negativní vzory chování, které se předávají z generace na generaci, pak se staneme těmi, kdo razí cestu. Ti se rodí do rodin s velmi hustou energií (jejichž členové jsou zaseknutí v kole reinkarnací plných bolesti, disharmonie, nemocí a narušení), aby uzdravili problémy svých rodových linií, které přetrvávaly po mnoho životů. Když ten, kdo razí cestu, překročí potřebu obnovovat negativní vzory chování své rodiny, energetická cesta je vyčištěna v jejich genetické DNA a otevřou se nové cesty, které umožní příchod duší inkarnujících se do stejné rodiny, a ty pomohou uvolnit negativní tvoření, které zotročovalo celou genetickou linii.

Navíc si myslím, že je důležité, abychom si coby dospělí uvědomili, že členy své rodiny, zejména naše matky a otce, už nemusíme klást na piedestal a umožňovat jim, aby i nadále vytvářeli bolest v našem dospělém životě. Naši rodiče jsou jednoduše partnerské duše ze stejné nadduše, kteří souhlasili, že nám umožní inkarnovat se jejich prostřednictvím. Pomáhali nám ve vytvoření fyzického těla a naší genetiky, nicméně kdyby nám to neumožnili, pak bychom se inkarnovali skrze jiné partnerské duše. Nedali nám život, ten nám dal Bůh. My všichni jsme vytvářeli smlouvu, že se od sebe budeme vzájemně učit, ale mnozí rodiče nemají takové vědomí, aby pochopili, že největšími učiteli a léčiteli jsou přicházející duše a mladí lidé. Naši rodiče jsou partnerské duše, které mají často nižší stav vědomí než my. Pokud jejich nedostatek vědomí pokračuje ve vytváření našeho duševního rozpolcení, pak je v zájmu nás obou, abychom to zastavili. Musíme přijmout zodpovědnost a pochopit, že lidé s námi jednají tak, jak my jim UMOŽNÍME, aby s námi jednali. Pokud jim dovolíme, aby pokračovali ve svém egoistickém / stínovém vědomí, pak nezlomíme vzory negativního vytváření karmy v naší genetické rodové linii. Pokud jim dovolíme, aby nás i nadále emočně, mentálně či fyzicky zraňovali, pak jim umožňujeme, aby vytvářeli více karmy pro sebe. Nejen že je to nemilující, ale také je v tom potenciál vytváření karmy i pro nás.

Bez ohledu na to, jaké negativní pocity a emoce jsme v průběhu našich životů společně vytvořili, musíme je uzdravit a uvolnit z našeho podvědomí, abychom mohli vstoupit do většího stavu soucitu a odpuštění každému. Rozvíjíme své duše v různých časových liniích a s různými stavy vědomí. Pokud skutečně chápeme, že každé spolupůsobení (negativní i pozitivní) v sobě nese obrovskou příležitost pro růst duše a moudrosti, pak je mnohem snazší projít negativními emocemi, protože si ze svých obtížných lekcí duše bereme zlaté nuggety, které rozvíjejí naše duše do vyšších stavů vědomí a uvědomění.

Prostřednictvím zkušeností získáváme moudrost, takže je pro nás prospěšné a blahodárné pochopit, že ti, kteří nám způsobili nejvíce obtíží, jsou našimi největšími učiteli. Když věnujeme čas tomu, abychom vstoupili do svého nitra a skutečně pocítili, co nám přináší toto spolupůsobení, a zvolíme si, že se naučíme lekce, které nám přinášejí, pak své duše rozvineme směrem k vzestupu vědomí, místo abychom se neustále točili ve stále stejných zaseknutých vzorcích chování, které nás poutají k pozemské říši a ke kolu reinkarnací.

~Sabrina

Zde je odkaz na knihu POZVEDNĚTE SVÉ VIBRACE: https://raiseyourvibration.com/book-reviews/

Tento článek podléhá autorským právům. Můžete jej volně šířit pod podmínkou, že připojíte i jméno autora a odkaz na tyto stránky. Díky. https://raiseyourvibration.com

Překlad do češtiny: Marie Kuchařová pro www.posvatnesrdce.cz