Cesta k duze

Rubriky

Ostrov regenerace

autor: | Kvě 23, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Ostrov regenerace

Tato meditace je určena těm, kteří mají dobré vizualizační schopnosti nebo jsou ochotni pomocí fantazie léčit svoje nemoci. Jde vlastně o prosvětlování buněk těla, založené na vizualizaci, fantazii, pokoře, odpuštění a lásce. Při realizaci této metody se přeneseme mentálně na ostrov jménem Regenerace. Na tomto ostrově je chrám, ve kterém se setkáváme s našimi anděly léčiteli – Solárními anděly. Záleží na naší schopnosti soustředit se po celou dobu na probíhající děj, vizualizačně nemusíme být přítomni, tato schopnost se postupně rozvine. Léčení našeho těla probíhá z počátku i bez této schopnosti. Můžeme začít…

Prosím Vesmír, abych byla pozvána na ostrov Regenerace. Tento ostrov je chráněn velikou silou světla, která ho obklopuje a chrání před těmi, kteří se sem chtějí dostat ze zvědavosti. Sem má přístup ten, kdo má opravdový zájem o změnu, chce být zdravý. Tento ostrov existuje na vyšší úrovni, než je náš hmotný svět. Dostaneme se sem jedině tehdy, když budeme pozváni nebo když naše touha bude hluboká a budeme chtít mít silné a zdravé tělo, naplněné světlem. To je signál, který nám otevře cestu k tomuto ostrovu zdraví. Budeme přijati jako vážení zvaní hosté, kteří sem přišli, aby se učili vidět, vnímat a slyšet v jemnějších rovinách bytí.

Nejprve si promyslíme, na čem chceme začít pracovat. Uděláme definitivní a pevné vnitřní rozhodnutí, že jsme připraveni, jak léčit sami sebe pomocí světla.

Navodíme si představu, že stojíme na písčitém pobřeží oceánu, soustředíme se na myšlenku, že jsme připraveni učit se, jak využívat světlo k léčení svých problémů. Představíme si před svým vnitřním zrakem člun, který se objevil na vzdáleném horizontu a míří k nám. Když se přiblíží na dohled, uvidíme dvě mávající postavy. Člun zakotví na pobřeží a dvě usmívající se postavy nám podávají ruce. Nastupujeme do člunu, pohodlně se usazujeme, uvolníme se a cítíme vítr na tvářích i ve vlasech. Plavba probíhá rychle a hladce. Doplouváme k pobřeží ostrova a člun zakotví. Ještě jednou poprosíme o povolení vstoupit na břeh a všichni vystoupíme. Rozloučíme se a naši průvodci odcházejí. Chvíli se procházíme bosi po mokrém, čistém a vyhřátém písku. Cítíme příliv energie z písku i z mořské vody. Rozhlížíme se po okolí a vidíme nádherné barvy květin, krásu azurového nebe i mořské hladiny. Cítíme vůni květin.

Celý ostrov je upravený terasovitě. Na terasách jsou zahrady a v každé zahradě kvete jeden druh květin. Uprostřed ostrova se zvedá vrchol, na jehož temeni je krásná stavba, v níž bude probíhat naše léčení. Je to chrám Regenerace.

Blížíme se k první terase. Vcházíme do zahrady, v níž kvete hřebíček zahradní. Pomalu procházíme mezi rostlinami, hladíme jejich aksamitové květy všech odstínů červené barvy a cítíme jejich kořeněnou vůni. Zastavujeme se a vdechujeme tuto vůni.

Pak vstupujeme na druhou terasu, kde rostou slunečnice. Jejich velké zlatožluté květy jsou obráceny ke slunci a nabádají nás:“Zastav se a vystav svoji tvář slunečním paprskům.“ Poslechneme a necháme svoji tvář laskat slunečními paprsky. Cítíme příliv energie a nikam nespěcháme.

Vystupujeme na třetí terasu, kde rostou krásné čajové růže. Je ráno, růže jsou poupátka, na kterých se lesknou kapky rosy jako krásné drahokamy. Procházíme se mezi nimi, lehce hladíme poupátka a vdechujeme jejich jemnou vůni.

Uvědomujeme si, jak zde všechno kypí zdravím. Je zde příjemné teplo, vlhkost ovzduší i půdy, klid je rušen pouze šuměním vody z vodopádu v soutěsce. Vše je v harmonii. Jsou zde splněny všechny podmínky, aby rostliny kypěly zdravím.

Blížíme se ke čtvrté terase, kde převládá barva růžová. Rostou zde gerbery. Mají silné stonky, pevné listy a velké růžové květy. Vnímáme vibrace této růžové barvy a snažíme se je vnímat do svého srdce jako posilu pro jeho činnost.

Vydáváme se na další cestu. Z dálky vidíme, že tato zahrada má barvu jasného nebe bez mráčků. Z blízka vidíme, že zde roste len, jehož drobné modré květy jsou tak husté, že tvoří zdání modrého nebe na zemi.

Blížíme se ke středu ostrova. Vcházíme do předposlední zahrady, která nás vítá příjemnou vůní. Kvete zde hustý koberec mateřídoušky a vyšší koberec levandule. Sedáme si a vnímáme tuto vůni.

V poslední zahradě je nízký porost, je to koberec velkých květů macešek, které mají velké fialové květy se zlatými okraji. S úžasem vnímáme tuto krásu, tyto barevné odstíny duchovních barev. Projdeme zahradou a ocitáme se na úpatí hory. Víme, že se musíme dostat až na vrchol. Tam je cíl našeho snažení, tam je chrám, v němž budeme provádět očistu našeho těla, budeme provádět uzdravování tak, jak to naše tělo potřebuje.

Vydáváme se na cestu vzhůru. Narážíme na soutěsku, kterou padá jiskřivá voda. Napijeme se jí, omyjeme svoji tvář i ruce a pokračuje v cestě až na vrchol. Pozorujeme chrám, který stojí v obrovské bublině světla. Měkké světlo vychází všemi průduchy zevnitř a vně vytváří krásnou světelnou auru tohoto chrámu. Vstupujeme dovnitř na kruhové nádvoří, kolem kterého jsou po obvodu menší kapličky. Nádvoří je zakryto skleněnou kopulí, která propouští na dlažbu kužel světla, v němž jsou všechny barvy duhy. Klekáme si na zem doprostřed tohoto světelného kužele a soustřeďujeme se na zlaté a čisté bílé světlo. Poprosíme, aby tyto barvy prostoupily celé naše tělo, aby je pročistily vnitřně a aby zvenčí pročistily naši auru. Postupně se zaměřujeme na další barvy, v nichž v představě koupeme naše tělo. Je to barva růžová, žlutá, modrá, zelená a fialová. Každou barvu necháme dopadat na naši hlavu, necháme ji stékat po těle, abychom se očistili od všech negací, které nás provázejí v životě. Prosíme, aby tyto barvy pronikly do všech našich buněk, aby pročistily buněčná jádra, vdechujeme je do plic, prociťujeme, jak pronikají kůží a čistí vše, co by mohlo stát v cestě našemu léčení na tomto ostrově. Prosíme, aby naše tělo bylo zbaveno všech pavučin, všech nánosů prachu, které jsme nashromáždili na prašných cestách života. Zbavujeme se těchto zbytečných zavazadel a cítíme se lépe, lehce a radostně. Poděkujeme za léčení a pomalu se otočíme, vystoupíme z chrámu. Překračujeme soutěsku a vnímáme, jak zářivé kapičky vody dopadají na náš obličej. Příjemně nás osvěžují. Sestupujeme po cestě dolů a procházíme všemi zahradami, vnímáme ještě intenzívnější vůni květin, zpěv ptáků. Je nám nádherně a sestupujeme po terasách k moři. Zavíráme oči a vychutnáváme si vlahý mořský vánek, šumění moře a teplý písek, který nás hřeje do nohou.

Naši průvodci nás doprovázejí až ke člunu. Společně odplouváme z ostrova Regenerace, víme, že kdykoliv budeme chtít, můžeme se sem vrátit, naši průvodci nás doprovodí. Člun zakotvil na pobřeží, vystupujete z něho. Poděkujte vašim průvodcům a rozlučte se s nimi. Naposled jim zamávejte, jste zpátky ve svém světě.

Převzato z knihy: Sebeléčení světlem – La Uny Huffines.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál

nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního

odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.