Cesta k duze

Rubriky

Působení slov

autor: | Dub 12, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Jak působí slova na náš život

Na počátku bylo slovo

Hlavním nástrojem tvoření a přetváření okolního světa jsou naše myšlenky. Přičemž kladné, tvořivé myšlenky vytvářejí příznivé situace v našem životě, kdežto negativní a ničivé vedou k nemocem a útrapám.

,,Na počátku bylo slovo“ je to absolutní přímá souvislost. Ukazuje se, že náš stav zcela odpovídá tomu, jaké jsou naše myšlenky a obrazy, jakými slovy je vyjadřujeme.

Náš jazyk určuje naši skutečnost, struktualizuje ji a následně pak popisuje.Popisuje to, co jsme před chvilkou vytvořili. Naše slova nejen popisují okolní svět, ale především ho tvoří. Jinými slovy, pomocí jazyka vytváříme skutečnost, ve které žijeme.

Smysl spočívá v tom, že náš jazyk není určován skutečností, nýbrž naopak, skutečnost je určována jazykem.Všechno závisí na tom, v jakém modelu vědomí se nacházíme : oběti či pána.

To znamená, že hmota nám byla dána Všemohoucím v pocitech, ale aktivně ji formujeme my. Z nepředstavitelného a tajemného Vesmíru si pomocí nástroje, jakým je Slovo, vybíráme a skládáme naši skutečnost. Každý má svůj obraz. Ani dobrý ani špatný, prostě svůj.

Je to náš svět a je čas vzít na sebe zodpovědnost za své myšlenky a za svá slova. Za svou víru. Pokud to neuděláte, učiní to za vás jiní. Ale pak si nestěžujte, že něco bude jinak, než jste si přáli. Vždyť druzí prostě ani nemusí vědět, co jste chtěli.

Vyplývá z toho jednoduchý závěr:,,Pokud to, co se děje v mém životě, zcela odpovídá tomu, jak myslím a hovořím, pak změnou mých myšlenek a mé řeči se změní i můj život a okolní svět „.

Je velmi důležité naučit se správně užívat slova a myšlenky. Jak ale v plné míře ovládat tento nástroj? Jak dosáhnout toho, aby nás myšlenky a emoce neovládaly, ale my vládli jim? Abychom je naplno využili na přeměnu svého života.

V průběhu tisíce let se nám snaží namluvit, že jsme Boží otroci a celý náš život závisí na vyšších silách. A těžko v něm tedy můžeme něco změnit. Jediné, co se od nás očekává, je být pokornou ovcí a čekat na soudný den.

Ale Člověk je od svého narození myslící a výjimečná bytost. Stvořitel ho vytvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Člověk je ve své podstatě Tvůrcem, Bohem. Znamená to, že ve vesmíru není větší síly, než je člověk. Protože jsou v něm skryty všechny energie vesmíru. Řídí všechno, včetně svého osudu.Vládne prostřednictvím svých myšlenek, pocitů, skutků.

Přičemž všichni lidé tuto vlastnost používají, ale ne každý o tom ví.

Nejsme pasivními přijímači, ale aktivní tvůrci. Každý člověk je tvůrcem již od svého zrození a zůstává jím až do konce svých dní, nezávisle na tom, zda o tom ví nebo ne.

A naším úkolem je tento podivuhodný a božský mechanizmus odhalit, a naučit se ho ovládat. To je možné provést metodou podvědomého programování. Myšlenka je podivuhodná a neobyčejná energie Vesmíru.

Jedna z prvotních forem světla, běžným zrakem neviditelná. Pro myšlenku neexistují takové pojmy, jako rychlost a vzdálenost. Ona je všudypřítomná, všeobjímající a všemocná.

Slovo-to je ozvučená myšlenka. Čin -je materializovaná myšlenka.

Všechno živé na Zemi může cítit, vyzařovat své vlastní světlo. Avšak uvědomělé slovo na Zemi je dáno pouze člověku. Jakákoliv myšlenka, slovo i skutek se zapisují do Věčné knihy života v nekonečném prostoru paměti. Ve svém podvědomí si můžete vybavit negativní programy, odhalit určité zákonitosti a vytvořit nové programy, které vám pomohou najít vaši pravou cestu.

Přednosti uvedené metody jsou nepochybné. Nestraníte se okolního světa, ale aktivně se na něm zúčastníte, rozvíjíte svou vnímavost a citlivost.

Autor: Valerij Sinelnikov

Síla slova

Co myslíte, v čem spočívá síla slova?

Proč slova jedněch lidí mají sílu, váhu,význam, vedou ostatní, povzbuzují k činům a slov jiných lidí si vůbec nevšímáme nebo na ně reagujeme negativně?

Je to síla slov v obrazech které za nimi stojí. Obrazy jsou všudypřítomné. Jimi začíná jakákoliv činnost člověka.

Pokud jste se rozhodli postavit dům, nezačínáte projektem, ani základem, ale toužebným obrazem vašeho domu. Pak vysvětlujete architektovi, jaký dům chcete. Až když je projekt hotov podle vašich představ je možné zahájit stavbu.

Z předchozího víme, že příčinou jakékoliv nemoci je přítomnost negativních emocí v podvědomí člověka. Ale emoce bez citů a obrazů neexistují. Právě určitý obraz lidí nebo událostí spouští ničivé procesy v organizmu. A naopak pozitivní obrazy jsou spolehlivým základem zdraví.

Jak probíhá tvoření obrazů u dětí.

Není to tak dávno, co v naší společnosti existovala velmi důležitá neveřejná instituce, která se věnovala vytváření modelu okolního světa u dětí. Byla to instituce babiček a dědečků. Právě oni vyprávěli vnukům pohádky, a tak vkládali do vědomí dítěte model okolního světa. Jak důležité to bylo? Vždyť v pohádkách jsou obrazy rodičů, přátel i nepřátel a různých přírodních živlů. Obrazy dobra a zla. Pohádka vybízí děti k přemýšlení. Právě s těmito obrazy žije dál v dospělém životě. V současnosti je tato důležitá úloha svěřena televizi i počítači, na jejich obrazovce běží filmy, které většinou neznáme.Nic nevíme o jejich autorech, zda jsou to lidé psychicky zdraví nebo nemocní a jaké mají cíle.

Ale podle mnohých filmů lze s jistotou říci, že jejich autoři a režiséři jsou psychicky nemocní lidé. Anebo konají ve zlém úmyslu, a tak vštěpují dětem negativní program ničení člověka. Zajímalo by mě jak dlouho necháme psychicky nemocné lidi mrzačit psychiku našich dětí?

Většina lidí se mylně domnívá že vzdělávací systém znamená jen školu. Ale není tomu tak. Rodina je tím prvním obrazem Světa, ve kterém se dítě ocitne hned po narození. Co vidí, co slyší a co cítí ve své rodině? Tyto první obrazy zanechávají hlubokou stopu v jeho vědomí.

Pak dítě vstupuje do společnosti, komunikuje s lidmi v okolí. Jde do mateřské školky, do školy a jako houba nasává do sebe ne pouhé znalosti, ale obrazy vychovatelů, učitelů,přátel i vztahů mezi nimi. Kromě rodiny a školy zvláštní vklad do procesu vzdělání vnáší prostředky masové informace. Takže proces vzdělání dítěte je třeba začít výchovou sebe sama, vytvořením Prostoru Lásky, v němž by se dítě mohlo harmonicky rozvíjet.

Co slovům dodává sílu?

V dětství všichni přemýšlíme pomocí obrazů, ale když dospějeme, postupně přecházíme na slova a stále víc a víc se vzdalujeme od svých citů. Společně jsme se odnaučili oživovat skutečně jasné a silné obrazy. Proto i náš život začal být vybledlý, slova nás přestala inspirovat, protože je pronášíme, aniž bychom se zamýšleli nad jejich smyslem. A co hlavní v našich slovech a činech nejsou city a obrazy. V tom právě spočívá tajemná síla slova. Vždyť člověk může tisíckrát říkat, že miluje, a přitom neudělá nic co by jeho slova potvrzovalo. Občas i přímo ublíží blízkému člověku. Slova se rodí z lidských citů. Nicméně ty neexistují bez obrazů. Ale pokud by neexistovala slova, nebylo by možné se dorozumívat a tvořit. Protože právě slova vyvolávají obrazy a city z podvědomí. Tyto obrazy však musí mít jednu vlastnost. Musí se shodovat se životem, podporovat život. V opačném případě mohou člověka přivést ke zkáze.

Autor:Valerij Sinelnikov Tajemná síla slova

Převzato z: https://www.zdravotnistav.estranky.cz