Cesta k duze

Rubriky

Meditace posvátného srdce

autor: | Dub 10, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Meditace Posvátného srdce

Tato meditace mi byla dána AA Michaelem, když jsem byla v září 2007 ve Francii na cestě za posvátnými místy. Cestu jsem začala u Mont St. Michel, éterické svatyně Michaelovy energie. Pak se pokračovalo do Carcasonne a Montsegur a Rennes-le-Chateau, kde mi byla dána meditace Posvátné srdce. Poprvé byla společně s pomocníky světla (Lightworker) prováděna v Německu na jednom semináři a potom v Nizozemí na společném semináři s holandským umělcem Janoshem.

Je to velmi účinná meditace a vizualizace, při které svoji srdeční energii zaměříte na zharmonizování vnitřní ženskosti a vnitřního mužství, popř. energií, které AA Michael nazývá energiemi Marie Magdaleny a Krista. Tyto energie se sjednotí do plamene duchovních dvojčat ve vyšším srdci. V dalším kroku budou aktivovány tvořivé energie JÁ JSEM a budete vedeni do své síly jako lidský Anděl, abyste mohli vědomě vytvářet svoji vlastní skutečnost.

Hudba je od Armanda a Angeliny a vyzařuje harmonii jejich lásky a nabízí dokonalou harmonii pro významný vnitřní proces během této meditace. Najdete ji na www.armandandangelina.com.

Dozvěděla jsem se, že oba také navštívili ta stejná posvátná místa ve Francii, těsně po mně. Tím je zde energie zcela protkána energiemi posvátného srdce, která je nesena proudem ženské srdeční energie Madeleine ve francouzské provincii Languedoc. Toto je oblast, kde je stále ještě možné živě vnímat milostnou lásku, středověké hrady Srdeční oheň a božskou ženskost ve svém ztělesnění jako Marie Magdalena.

Vstup do chrámu posvátného srdce společně s AA Michaelem

Když začneš s vnitřním procesem této meditace, dovol si vnímat přítomnost AA Michaela, který Tě při tom povede. Uvolni se, dýchej zhluboka a zaměř svoji celou energii na svou srdeční čakru.

Nyní si představ, jak energie stoupá vzhůru hrdelní čakrou a čakrou čela, a jak se pak otevírá korunní čakra. Vnímej jak se otevíráš přijímání světla a osvícení od posvátného ducha.

Pak zaměř svoji pozornost opět na svoji srdeční čakru a nechej energii proudit dolů k solaru plexu, k sakrální čakře a ke kořenové čakře. Nyní si představ, jak teče dál, do Země, stále hlouběji až ke krystalu ve středu Země. A nyní vnímáš své zakořenění v Zemi, a můžeš tím také v průběhu své meditace předávat posvátné světlo Zemi.

Představ si sebe jak stojíš před krásným chrámem. Toto je chrám posvátného srdce. Je to tvé vlastní srdce a tvoje vlastní realita.

Teď si představ jak vstupuješ do tohoto chrámu. Když procházíš portálem, vidíš přímo před sebou dvoje dveře a AA Michael tě vede k levým dveřím. A tak vstupuješ dovnitř.

Svatyně Božské ženskosti – Energie Magdalény

A A Michael tě vede dovnitř do svatyně božské ženskosti. To je místo uvnitř Tvého srdce, kde vyvěrá posvátný plamen božské ženskosti.

AA Michael ji nazývá energií Magdaleny, na počest Marie Magdaleny, která byla během svého života na Zemi a ve svém vztahu s Jeshua (Ježíšem), Kristem, nositelkou této energie.

Dovol si tedy ve svém srdci vnímat tento teplý a krásný plamen z energie. A zatímco prožíváš tento plamen z energie Lásky, vnímej v sobě všechnu tu energii a vlastnosti božské ženskosti. Vnímáš proud bezpodmínečné lásky, radosti a míru: cítíš přízeň, velkorysost, šlechetnost, krásu, přijetí a péči. Avšak stejně tak cítíš milující vášeň, smyslnost, sexualitu a kreativitu.

Ty jsi božská ženskost – a ona s Tebou tvoří jednotu. Nezávisle na tom, jestli jsi žena nebo muž, můžeš v sobě vnímat tuto jednotu a cítit ve svém srdci velkou radost.

A nyní vnímáš, jak se toto teplo a radost ženského plamene vlévá do celé levé strany Tvého energetického těla, Tvého světelného těla, a aktivuje a energetizuje mřížkové sítě energie Magdaleny v celé Tvé energetické Matrix. A tak Tvé světelné tělo svítí zářícím světlem Magdaleniny energie.

Zhluboka dýchej. Vnímej, jak se Tvá bytost rozšiřuje, vycházejíc ze srdce.

Nyní s otevřeným srdcem naslouchej krásným tónům Angeliny, která zpívá „Ave Maria“ na počest Madeleiny, Magdaleny a na počest jiných Marií, božských ženských symbolů pro energie velké Matky.

https://www.armandandangelina.com/music/04-Ave_Maria.mp3

Svatyně Božského mužstvi – Energie Ježíše Krista

A nyní Tě AA Michael vede zpět ke vchodu do chrámu, kde opět vidíš dvoje dveře. Tentokrát projdeš pravými dveřmi a vstoupíš do Svátosti božského mužství. To je to místo uvnitř Tvého srdce, kde vyvěrá posvátný plamen božského mužství.

AA Michael ji nazývá energií Ježíše-Krista, na počest Jeshua Ben Josef, který byl během svého života na Zemi a ve svém vztahu s Marií Magdalenou nositelem této energie.

Dovol si tedy ve svém srdci vnímat tento silný a mocný plamen z energie. A zatímco prožíváš tento plamen z energie Lásky, vnímej v sobě všechnu tu energii a vlastnosti božského mužství. Vnímáš proud bezpodmínečné lásky, odvahy, stálosti, ochrany, jistoty, zodpovědnosti, dobrodružnosti, vůdcovství, zábavy a radosti, smyslnosti, sexuality, milující vášně, kreativity a podpory pro jiné stejně jako pro sebe.

Ty jsi božské mužství – a ono s Tebou tvoří jednotu. Nezávisle na tom, jestli jsi žena nebo muž, můžeš v sobě vnímat tuto jednotu a cítit ve svém srdci velkou radost.

A nyní vnímáš, jak se tato síla a radost mužského plamene vlévá do celé pravé strany Tvého energetického těla a aktivuje a energetizuje mrížkové sítě energie Krista v celé Tvé energetické Matrix. A tak Tvé světelné tělo svítí zářícím světlem Kristovy energie.

Zhluboka dýchej. Vnímej, jak se Tvá bytost rozšiřuje, vycházejíc ze srdce.

Nyní s otevřeným srdcem naslouchej krásným, prosvětleným a hravým tónům Armandova ztvárnění písně „Coyote Spirit“ („Duch kojota“), která představuje silné, tvořivé energie božského mužství, jak je chápou indiánští původní obyvatelé Severní Ameriky. Dovol svému srdci se povznést radostí, potěšením a humorem, což odpovídá božskému mužství.

Svatyně vyššího srdce

Nyní dovol AA Michaelovi aby Tě dovedl ke dveřím, které vidíš před sebou. Zatímco procházíš dveřmi vstupuješ do posvátné vnitřní svatyně vyššího srdce. Toto je chrám posvátného sjednocení – místo, kde se sbližují plameny duchovních dvojčat božské ženskosti a božského mužství, v posvátném tanci sjednocení.

Uvidíš, že se tam energetické plameny Tvé božské ženskosti a Tvého božského mužství již nacházejí a začínají spolu tančit.

Proplétají spolu své srdeční plameny, v okamžiku čisté blaženosti a extáze. Pohybují se spolu ve spirálovitém tanci – točí se znovu a znovu kolem sebe – a oba plameny se světle rozzáří, jakmile se dvě srdce stávají Jedním.

Pozoruj jak se plameny (v Tobě) spolu proplétají, mísí, stávají se JEDNÍM.

Ty JSI BLÍŽENECKÝ PLAMEN. Ty jsi SRDCE v DOKONALÉ HARMONII. Ty jsi to POSVÁTNÉ SPOJENÍ.

Vnímej tu hlubokou radost ve svém srdci.

Vnímej vděčnost, která vzniká jakmile se ve svém vlastním srdci sjednotíš se svým MILÝM/se svou MILOU.

A nyní, v tomto okamžiku radosti a sjednocení uvnitř svého vlastního srdce, si dovol plynout s krásnými tóny hlasů Armanda a Angeliny při jejich „Ódě na vděčnost“.

https://www.armandandangelina.com/music/07-Ode_To_Gratitude.mp3

Kosmické hřiště

A nyní … Jsi …. Připraven pro další krok … Zažívat svoji vlastní božskou esenci plamene duchovních dvojčat jako tvořivá bytost.

Dovol tedy AA Michaelovi, aby Tě provedl otevřenými dveřmi … A Ty vystoupíš ven do vesmíru.

Avšak místo pádu … Roztáhneš svá křídla a začneš létat. Neboť Ty jsi lidský Anděl … A máš křídla na létání!

Nuže. V tento moment víš Kdo Jsi. Cítíš Božský plamen hluboko uvnitř své bytosti a vznášíš se na svých vlastních zářivých duchovních křídlech do kosmu.

Pozoruješ spirálu života a stvoření podél jejího rozvoje … A víš, že Jsi nekonečný. Vidíš věčné cykly života a smrti … Bytí a uskutečňování (vznikání, vývoj) … A víš, že Ty Jsi Stvoření.

A zatímco uchováváš ve svém srdci tuto pravdu, již skutečně můžeš začít spřádat a tkát nový cyklus stvoření – v harmonii s posvátným duchem. AA Michael nazývá tento nový cyklus „Nová Země“. Obsahuje nový způsob bytí a uskutečňování … místo, na kterém uvidíš zářit posvátného ducha ve všem a ve všech bytostech … Neboť Vy jste všichni Jedním (Jednotou) v záření energie plamene duchovních dvojčat.

Vnímej nekonečnou radost ve věčných cyklech bytí.

Radost uskutečňování … Vytváření … Stávání se … Bytí…

Dovol Armandovi a Angelině potvrdit pravdu, kterou víš ve svém srdci:

Jsi narozen/a s křídly k létání

Jsi věčný/á, nikdy nezemřeš

Staň se, staň se vším čím můžeš být

Staň se, staň, je to Tvé určení

https://www.armandandangelina.com/music/02-Become,_Become.mp3

© 2007- 9 Celia Fenn und Starchild Global

originální text najdete na https://www.starchildglobal.com/sacredheart1.html

přeložila Martina Mangová a Pavlína Holanek