Cesta k duze

Rubriky

Kladení otázek a hledání odpovědí

autor: | Úno 12, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Kladení otázek, hledání odpovědí

Jennifer Hoffman

Ve svém životě následujete stezku hledajících, pokládáte otázky, na něž vám, jak doufáte, odpovědi přinesou klid, úlevu a útěchu, které si pamatujete ze svého duchovního domova. Život vám však může připadat jako nekonečné pátrání, protože kladete otázky, jež nejsou zodpovězeny, neboť se musíte naučit, že odpověď na jakoukoliv otázku, kterou byste mohli položit, už máte v sobě.

Odpověď již existuje, čeká, až se zeptáte. Toto představuje vaše hledání osobní síly a osvícení. Pokud se ptáte, protože chcete vědět, že vám bude odpovězeno, pak se bojíte a hledáte spojení a uznání. Odpověď na každou otázku je uvnitř vás a může být sdělena v závislosti na tom, proč se ptáte. Všechny vaše odpovědi se nacházejí uvnitř vás, bez ohledu na to, jakou otázku pokládáte.

Na váš dotaz, zda existuje ve světě láska, se nedočkáte odpovědi v podobě lásky, protože svět hledá dar lásky, kterou mu přinášíte vy. Když hledáte radost, býváte často zklamáni, neboť radost čeká, až ji stvoříte. Radost nelze nalézt jako odpověď na otázku, je odpovědí, kterou vytváříte, jestliže dovolíte, aby radost byla energií ve vašem nitru, a šíříte tuto energii na Zemi. Stezka hledajícího končí, jakmile si tento hledající uvědomí jednu důležitou pravdu, že ten, kdo otázky pokládá, je také tím, kdo na ně zná odpovědi.

Otázky, na něž se ptáte, jsou často pokládány z pozice obav, že žádný Zdroj neexistuje, že neexistuje žádné vedení, jež by vás podpořilo na vaší cestě. Vy nechcete odpovědi, vy si přejete obnovit spojení, božskou milost, poznání a pravdu skrytou za vašimi pochybnostmi. Takové otázky odrážejí vaši bezmoc, váš nedostatek důvěry a chybějící víru, že to vy jste odpovědí na všechny své dotazy. Jako jiskra božského světla nemůžete být v pozici, kdybyste „nevěděli”, neboť vždy víte, a přesto hledáte ujištění, protože vidíte svět v nepořádku a přejete si vědět, že někdo odpovědi zná. Můžete vnést do chaosu božský řád, jestliže víte, že ten, kdo si tento chaos uvědomuje, je sám odpovědí a zná řešení.

Proč žádáte Vesmír o odpovědi, jste-li sami odpovědí, kterou hledáte? To, co si přejete od každé zkušenosti, lekce, jež se musíte naučit, léčení, které vám je k dispozici, a klid a pochopení, které hledá vaše duše, jsou již v každé zkušenosti zahrnuty. Můžete přecházet od jedné lekce k druhé, hledat odpovědi, avšak každá lekce již odpověď pro vás obsahuje, a vy potřebujete jen jednu odpověď. Každá lekce je úplnou zkušeností, pokud se zastavíte na dost dlouhou chvíli, abyste si umožnili zaslechnout odpověď dříve, než se zeptáte. A tato odpověď je ve vás vždycky.

Stezka hledajícího je stezkou, kterou si volíte na základě přesvědčení, že nejste hodni zakoušet lidství prostřednictvím úplnosti svého spojení ke Zdroji. Ego zná život v postavení hledajícího a není schopno si představit život, kde jsou všechny otázky zodpovězeny a již neexistují žádné, které by bylo možno položit.

Avšak toto je vaše cesta vzestupu a ve vyšších frekvencích neexistují žádné otázky, protože život se stává stezkou odvíjejícího se tvoření, kdy již nejste hledajícím a postupujete od jednoho bodu tvoření k dalšímu, protože se díky svému obnovenému spojení stáváte odpovědí na všechny otázky. Jako spolutvůrci tvořící po boku Vesmíru vytváříte odpovědi na každou z otázek, tudíž se již nemusíte ptát a můžete jednoduše přijímat z pozice svého inspirovaného záměru, kdy se neptáte z místa nenaplněné potřeby, nýbrž z dalšího bodu „zásluh”.

Copyright ©2014 Jennifer Hoffman. Všechna práva vyhrazena. Můžete citovat, kopírovat, překládat či odkazovat na tento článek v jeho plném a nezměněném znění, avšak jen na bezplatných a bezpříspěvkových webech, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web https://enlighteninglife.com. Jiné použití přísně zakázáno.

(Reprodukce tohoto českého překladu povolena s připojením poznámky: pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 3. 3. 14