Cesta k duze

Rubriky

Pět jazyků lásky

autor: | Úno 4, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Pět jazyků lásky

Zajímavý název knihy manželského poradce Garyho Chapmana, přináší zcela nový pohled na partnerské soužití. Autor vysvětluje, že mezi lidmi existuje pět různých jazyků lásky, kterými se partneři mezi sebou dorozumívají a kterými projevují lásku svému partnerovi.

Pokud máte to štěstí a váš partner používá stejný jazyk lásky jako vy, váš vztah, komunikace i vaše projevy lásky jsou bezproblémové a vše hladce plyne v souznění a otevřenosti k vzájemnému porozumění a obohacení.

Pokud ovšem každý z partnerů používá jiný jazyk lásky, dochází k situacím, kdy jeden nerozumí tomu druhému, k různým nedorozuměním a nakonec i k pocitu, že mě ten druhý již nemá rád. To však není tak docela pravda, problém je v tom, že každý projevuje lásku k druhému svým jazykem, který se od jazyka toho druhého odlišuje.

Tyto neshody lidé výrazně pocítí po období zamilovanosti. Prvotní zamilovanost je zde popisována jako nemoc nebo chemická reakce v těle – člověk mnohdy nevidí anebo nechce vidět chyby druhého. Po opadnutí tohoto období se velmi diví, jak si najednou s partnerem nerozumí. Horší je uvědomí-li si to až po svatbě. Tato kniha Garyho Chapmana zachránila nejeden vztah v krizi. Sám Gary je manželským poradcem více než 20 let a sám si prošel krizemi ve svém manželství.

Autor v knize popisuje, že každý člověk má uvnitř sebe svou vlastní CITOVOU NÁDOBU neboli NÁDRŽ. Budete-li si Váš partner tuto svoji citovou nádobu naplňovat, pak bude sám šťastný a důsledkem toho je, že bude naplňovat i Vaši citovou nádobu. Pokud však lidé sobě projevují lásku odlišným jazykem, můžete se snažit sebevíc, ale citová nádrž Vašeho partnera zůstane prázdná. Tím pádem ani on potom nemůže naplnit tu Vaši citovou nádrž. Jak je známo palivo z nádrže časem ubývá, takže ji musíte udržovat stále co nejvíce plnou. Smyslem vztahu tedy je, aby jste se naučili komunikovat se svým partnerem co nejvíce na úrovni jeho jazyka a on na úrovni Vašeho jazyka.

Tak spolu spokojeně mohou žít dva naprosto odlišní lidé, protože se naučili komunikovat jazykem toho druhého a jsou tedy schopní vyjadřovat si navzájem lásku takovým způsobem, že to jejich partner chápe. Určitě vás zajímá jaké jazyka použít. Tady je charakteristika Pěti jazyků lásky:

1. Slova ujištění

Člověk, který používá tento jazyk, vyjadřuje lásku k druhému slovy. Říká mu, jak moc jej má rád, co pro něho znamená a myslí je opravdově. Sám však ale také potřebuje slyšet slova ujištění o lásce od svého partnera, neboť tento jazyk nejvíce naplňuje jeho citovou nádobu. Naopak velkým utrpením člověka užívající tento jazyk je, pokud jej partner raní nevhodnými slovy a kritikou. Způsobuje mu velkou bolest. Například člověka, který nepoužívá tento jazyk, partnerova kritika zas tak moc neraní. Člověk, který používá tato slova, většinou lidem, na kterým mu záleží, bude velmi lichotit. Naopak nevhodná slova od druhého jej raní a vždycky něco „zabijí“. Lidé, kteří tento jazyk nepoužívají vůbec, tak jim nevadí kritika jejich osoby.

2. Pozornost

Člověk používající tento jazyk potřebuje, aby si na něj udělal partner čas a věnoval se mu, vyslechl si jeho problémy či si jen v klidu popovídali. Takovýto člověk potřebuje vědět, že jej vnímáte. Měli byste si na něj udělat alespoň 15 minut denně čas. Když se mu budete chtít věnovat, nedělejte při tom žádnou jinou činnost, jinak bude mít pocit, že ho vůbec nevnímáte.

3. Přijímání darů

Lidé, jejichž jazykem je přijímání darů se cítí milováni, když jim jejich partner jednou za čas přinese nějaký dárek. Muži si mnohdy myslí, že je zbytečné ženě kupovat květiny, když za chvíli zvadnou a stejně za pár dní skončí v koši. Jenomže ženy vnímají květiny jinak, a opravdu jim udělají radost. Avšak není jen řečeno, že byste měli dárky jen kupovat. Mnohdy potěší i maličkost, kterou vyrobíte sami. Je-li přijímání darů jazykem Vašeho partnera, měli byste mu jednou týdně přinést nějaký dárek, koupit oblíbené jídlo nebo potravinu, natrhat luční kvítí ….

4. Skutky, služby

Používá-li Váš partner tento jazyk, tak mu svou lásku nejlépe projevíte službou, kterou pro něj vykonáte. Ať už je to umyté nádobí nebo posekaný trávník, opravený plot, vyluxování bytu nebo cokoliv jiného. Stěžuje-li si Váš partner, že spolu nikdy nikam nevyrazíte, měli byste si na něj jednou týdně udělat čas a někam jej vzít. I kdyby to mělo být na koncert vážné hudby, a Vy vážnou hudbu nemusíte, protože tak naplníte citovou nádobu Vašeho partnera, on bude šťastný a naplní zase tu Vaši.

5. Fyzický kontakt

Lidé tohoto jazyka se cítí být druhým nejvíce milováni, projevuje-li k nim partner fyzický kontakt – pohlazení, držení za ruku, objímání nebo hlazení. Pozor – muž je k milování připraven vždy, ale žena musí mít pocit klidu a pocit, že je milována.

Důležité je určit si svůj primární a sekundární jazyk, ostatní pak už nejsou tak důležité. Problémy s určením jazyka mohou mít tito lidé: kteří mají citovou nádobu naplněnou sami od sebe a jakýmkoliv jazykem se cítí být naplněni a v opačném případě citově vyprahlí, s dlouhodobě prázdnou citovou nádrží, kteří přijímají cokoliv a nevědí, jaký jazyk je ten jejich, berou všechno.

Jak nejlépe zjistit jaký jazyk používá Váš partner? Zeptejte se jej, ať vám sdělí, po jakých 3 – 4 věcech by toužil, aby jste je pro něho udělali. Další den se zase zeptá on Vás. Ještě jedna důležitá věc – pokud toužíme po lásce toho druhého, vyvarujme se příkazů, neboť ty lásku pouze ničí…

Můžeme vyjadřovat své touhy v prosbách…

Když děláte něco bez lásky, jde to příliš ztuha a na konci z toho stejně nemáte radost. Naopak děláte-li něco pro někoho z lásky, tak vám to připadá snadné. Jistě tyto pocity velmi dobře znáte a nesčetněkrát jste je prožili. Pokud vám schází, je nejvyšší čas poznat, kterými jazyky lásky mluvíte Vy a Váš partner. Následující test vám to pomůže odhalit a dozvíte se i něco zajímavého sami o sobě.

Test jazyků lásky

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si číslo otázky a písmenko, za vybranou možností.

1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Jsem rád/a, když mě někdo obejme. E

2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem, který je mi blízký. B

Když mi někdo s něčím praktickým pomůže, cítím se milován/a. D

3. Mám rád/a, když mi lidé dávají dárky. C

Mám ráda neformální návštěvy kamarádů a lidí, které miluji. B

4. Když mi lidé s něčím pomohou, mám pocit, že mě mají rádi. D

Když se mě někdo dotýká, cítím, že mě má rád. E

5. Když mi někdo, koho mám rád/a nebo obdivuji, položí ruku kolem ramen, cítím, že mě

má rád. E

Cítím se milovaný/á, když dostanu dárek od někoho, koho mám rád/a nebo koho

obdivuji. C

6. Rád/a někam jezdím s přáteli a lidmi, které mám rád/a. B

Rád/a si podávám ruku nebo se držím za ruce s člověkem, který je mi blízký. E

7. Viditelné symboly lásky (dárky) jsou pro mě velmi důležité. C

Když mě lidé slovně ujišťují, cítím se milován/a. A

8. Když někoho rád/a vidím, rád/a mu sedím na blízku. E

Jsem rád/a, když mi lidé říkají, že jsem hezký/á. A

9. Rád/a trávím čas s přáteli a milovanými lidmi. B

Rád/a dostávám od přátel a milovaných lidí dárky. A

10. Slova přijetí jsou pro mě důležitá. A

Že mě má někdo rád, poznám podle toho, že mě pomáhá. D

11. Rád/a trávím čas s přáteli a milovanými lidmi, když spolu navíc něco společně

děláme. B

Jsem rád/a, když se mnou někdo mluví laskavě. A

12. Více mě ovlivňuje to, co někdo dělá, než to, co říká. D

Když mě někdo obejme, mám pocit, že jsme si blízcí a že si mě cení. E

13 . Cením si pochvaly a snažím se vyhýbat kritice. A

Několik malých dárků pro mě znamená víc, než jeden velký dar. C

14. Když s někým společně něco dělám a přitom si povídáme, cítím se mu blíž. B

Když se mě přátelé a lidé, které mám rád/a, často dotýkají, cítím se jim blíž. E

15. Mám rád/a, když mě lidé za moje úspěchy pochválí. A

Když pro mě někdo udělá něco, co dělá nerad, vím, že mě má rád. D

16. Mám rád/a, když se mě přátelé a milovaní lidé dotknou, když kolem mě procházejí. E

Těší mě, když mi lidé naslouchají a projevují opravdový zájem o to, co říkám. B

17. Když mi přátelé a milované osoby pomáhají s povinnostmi a různými úkoly, cítím,

že mě milují. D

Opravdu rád/a dostávám od milovaných přátel a lidí dárky. C

18. Mám ráda, když mě lidé pochválí, že mi to sluší. A

Když lidé vynaloží čas na to, aby porozuměli mým pocitům, cítím se jimi být

milována. B

19. Když se mě blízký člověk dotýká, mám pocit bezpečí. E

Když mi někdo prokazuje skutky služby, cítím se milován/a. D

20. Oceňuji všechno, co pro mě moji blízcí dělají. D

Rád/a dostávám dárky, které mi moji blízcí udělají. C

21. Opravdu mě moc těší, když mi někdo věnuje soustředěnou pozornost. B

Opravdu mě moc těší, když mi někdo prokáže nějakou službu. D

22. Když mi někdo dá k narozeninám dárek, cítím, že mě miluje. C

Když mi někdo u příležitosti narozenin řekne něco, co pro mě mnoho znamená, cítím,

že mě miluje. A

23. Když mi někdo dá dárek, vím, že na mě myslí. C

Když mi někdo pomůže s mými povinnostmi, cítím se být milován/a. D

24. Oceňuji, když mi někdo trpělivě naslouchá a nepřerušuje mě. B

Oceňuji, když si na mě někdo ve zvláštní dny vzpomene s dárkem. C

25. Jsem rád/a, když vím, že mým milovaným na mě záleží natolik, že mi pomáhají s

každodenními povinnostmi. D

Moc rád/a podnikám delší výlety s někým, kdo je mi blízký. B

26. Rád/a líbám lidi, kteří jsou mi blízcí a jsem rád/a, když oni políbí mě. E

Když dostanu bez zvláštního důvodu „jen tak“ dárek, jsem nadšený. C

27. Jsem rád/a, když mi někdo řekne, že si mě váží. A

Mám rád/a, když se na mě druhý během rozhovoru dívá. C

28. Dárky od přítele nebo blízkého člověka pro mě vždycky mnoho znamenají. B

Když se mě přítel nebo blízký člověk dotkne, je mi vždycky moc dobře. E

29. Když někoho o něco požádám a on to s nadšením udělá, mám pocit, že mě má rád. D

Když mi někdo říká, jak moc si mě váží, cítím se být milován/a. A

30. Potřebuji, aby se mě každý den někdo dotýkal. E

Potřebuji, aby mě každý den někdo slovně povzbudil. A

Výsledky: spočítejte počty jednotlivých písmenek, která jste si zapsali. Písmenko s nejvyšším počtem vám prozrazuje, který jazyk je Vaším primárním jazykem. Písmenko s druhým nejvyšším počtem je Váš sekundární jazyk lásky. Neopomíjejte ani ostatní jazyky. Pokaždé, když k někomu promlouváme jeho jazykem lásky, u něj po emocionální stránce bodujeme. Výsledkem toho je, že nám tento člověk rozumí a my jemu. Postupně tak vzniká hluboké pouto. Pokud naopak druhému vyjadřujeme lásku způsobem, který mu nic neříká, může se naopak cítit, že ho nemáme rádi.

Pět jazyků lásky

písmenko A – Slova ujištění

písmenko B – Pozornost

písmenko C – Dárky

písmenko D – Skutky, služby

písmenko E – Fyzický kontakt

Pro www.cesta kduze.webnode.cz zpracovala podle původní knihy Pět jazyků lásky Světluška.