Cesta k duze

Rubriky

Modlitby Archanděla Rafaela

autor: | Úno 2, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Léčivé modlitby archanděla Rafaela

Převzato z knihy Léčivé zázraky archanděla Rafaela od Doreen Virtue

Modlitba za uzdravení

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, potřebuji teď zázrak.

Prosím, uzdrav zcela mé tělo a obnov mé zdraví.

Veď mě, jak dosáhnout duševní a fyzické pohody,

podporuj mě v každém směru a pomoz mi cítit se

celistvý/á a zdravý/á.“

Modlitba pro pomoc ostatním

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, prosím pomozte [jméno

osoby] s [popište zdravotní problém]. Děkuji vám, že nám

dáváte víru, naději a důvěru v to, že se vše děje podle dokonalého

Božího řádu. Děkuji vám za jasné vedení tam,

kde musíme k tomuto uzdravení sami přispět svými činy.“

Modlitba pro zaslání znamení

„Milý archanděli Rafaeli, posílej mi prosím jasná

znamení své přítomnosti, kterých si snadno povšimnu

a pochopím je, aby mě vedla v mých krocích. Děkuji ti.“

Modlitba pro kontakt s Rafaelem

„Milý archanděli Rafaeli, chtěl/a bych tě vidět a slyšet

prostřednictvím svých fyzických smyslů, ať se mi dostane

tvého léčení a vedení a mohu cítit a přijímat tvou

uzdravující energii v plné síle a hloubce.“

Ochrana pro domácí mazlíčky

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že dohlížíš na mé

zvířecí přátele, léčíš je a ochraňuješ.

Prosím, pomoz [jméno zvířete], ať se zcela uzdraví.

Prosím, veď mě tak, ať mohu dobře pečovat o jeho zdraví.“

Modlitba za odstranění energetických omezení

„Archanděli Rafaeli, prosím přijď a odstraň veškerá

moje energetická omezení nebo blokády, ať si mohu užívat

zdraví a dobré pohody.“

Modlitba pro jasné myšlení a mentální zdraví

„Milý archanděli Rafaeli, prosím, pomoz mi jasně myslet

a nacházet ve svém životě krásu a řád. Pomoz mi oprostit

se od bolesti pocházející z mé minulosti a od starostí o

budoucnost a dokonale si užívat přítomný okamžik. Veď

mě prosím k tomu, ať se dokážu zaměřit na to, za co jsem

vděčný/á, a jakmile se objeví jakékoli bolestné myšlenky,

ať je odevzdám Bohu.“

Modlitba za víru a důvěru

„Milý Bože, prosím pomoz mi uvolnit se, nabýt důvěry

a věřit v tvou zázračnou schopnost obnovit mé zdraví. Prosím

pomoz mi ustoupit stranou, abyste ty i andělé měli volný

přístup k mé mysli, mému tělu a mému duchu ve jménu

Boží léčivé síly. Amen.“

Poděkování Rafaelovi

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mému tělu

pomáháš cítit se zdravě a dobře ve všech směrech.

Děkuji, že mi pomáháš pociťovat klid a vitalitu.“

Modlitba pro nalezení léčitele

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě přivádíš

k léčiteli, který může nejlépe prospět mému zdraví

a mému božskému životnímu poslání.

Děkuji ti, že mi otvíráš cestu k tomu nejlepšímu způsobu

léčení. Děkuji ti, že mi všemi způsoby pomáháš

na mé nynější cestě k dokonalému uzdravení.“

Modlitba pro léčitele

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi po všech stránkách

pomáháš v mé léčebné práci. Prosím tě o jasné vedení

při výběru oblastí, kterým se budu věnovat, pomoc při studiu

i o osobní podporu, abych se mohl/a až po tu nejvyšší

úroveň otevřít schopnostem, které mi byly dány od Boha.

Prosím, pomoz mi otevřít mou mysl, emoce i ducha Boží

léčivé energii a umožni mi být dokonalým prostředníkem

a nástrojem uzdravování.“

Modlitba pro spojení s Rafaelem v léčitelské praxi

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že jsi mě přivedl ke

krásnému povolání léčitele a že mě jasně směruješ k těm

nejlepším příležitostem, kdy mohu takto posloužit. Děkuji

ti, že mi všemi způsoby pomáháš a že se díky tobě setkávám

s úžasnými lidmi i úkoly. Jsem nyní plně bdělý/á a otevřený/

á svým léčitelským schopnostem, které mi Bůh dal, a nechávám

skrze sebe proudit nádherné nebeské léčivé světlo.“

Modlitba pro jistotu a bezpečí

„Milý archanděli Rafaeli, otevírám ti nyní svou mysl a své

srdce a prosím tě, abys mě naplnil vírou, nadějí a štěstím.

Napomoz mi prosím k pocitu bezpečí a jistoty, co se týká

mého současného i budoucího života. Pomoz mi prosím,

abych se dokázal/a oprostit od neochoty odpustit a od

hněvu vzniklého v minulosti. Dej, ať jasně vidím různé

možnosti řešení. Pomoz prosím mé mysli a mým emocím,

aby byly zdravé po všech stránkách. Děkuji ti.“

Modlitba pro studenty na zkoušky

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že zklidňuješ mou

mysl, mé emoce i mé tělo, abych se mohl/a cítit uvolněně

a věřit si. Milý archanděli Zadkieli, děkuji ti, že mi pomáháš

si snadno, přesně a dobře zapamatovat všechnu látku

z učebnic a školních výkladů. Milý archanděli Urieli, děkuji

ti, že mi pomůžeš jasně myslet, správně rozumět zkušebním

otázkám a bez problémů se soustředit. Děkuji vám,

archandělé, že mi pomůžete složit tuto zkoušku rychle,

správně a na jedničku.“

Modlitby pro vztahy

Modlitba k uzdravení zarmouceného srdce

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vyšli do mého srdce své

smaragdově zelené léčivé světlo. Pomoz mi cítit se opět celistvě.

Obnov prosím mou naději, víru a důvěru, ať mohu ve

svém životě zase pokročit. Dej mi prosím jistotu, že každý,

koho se tato situace týká, je pod dohledem andělů. Děkuji ti.“

Modlitba po rozchodu s partnerem

„Milý archanděli Rafaeli, mé srdce potřebuje tvou léčivou

pomoc. Pomoz mi zbavit se strachu a pocitů zranění,

zvyknout si na nový život bez mého partnera a oprostit se od

smutku, pocitů osamělosti, hněvu a nesmiřitelnosti. Prosím

tě, abys mě zcela obklopil svým zeleným léčivým světlem,

které mě pročistí a ochrání. Děkuji ti.“

Modlitba, která pomůže překonat zklamání

„Milý archanděli Rafaeli, potřebuji teď tvé pevné a konejšivé

objetí. Prosím, dodej mi jistotu, že mi tato zkušenost

bude ku prospěchu a že mě již brzy potká něco ještě

lepšího. Děkuji ti, že uzdravuješ mé srdce i mysl od veškerých

vlivů ega, abych se mohl/a oprostit od dramatizujících

postojů a myšlenek založených na strachu. Pomoz mi

důvěřovat v dokonalý Boží plán, který je zde pro mě i pro

mé blízké. Děkuji ti.“

Modlitba za nalezení partnera

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě seznámíš se

skvělým partnerem pro společný život, který bude sdílet

mé zájmy, cíle a hodnoty. Děkuji ti, že mi dáváš víru,

odvahu a rady, které mě povedou ke šťastnému

a zdravému vztahu.“

Modlitby pro děti, těhotenství

Modlitba za narození dítěte

„Milý archanděli Rafaeli, dohlížej prosím na mé

těhotenství i porod a zajisti mému dítěti i mně zdraví

a bezpečí. Děkuji ti za tvé všestranné vedení, díky němuž

bude můj porod klidný a hladký.“

Modlitba za početí dítěte

„Archandělé Gabrieli a Rafaeli, prosím vás nyní, abyste

přivolali duši mého milovaného, ještě nenarozeného dítěte

a umožnili mé děloze, aby se stala nádherným chrámem,

kde mé dítě bude moci ve zdraví růst a sílit. Prosím, dejte

mi jasné vedení ohledně toho, jak já i jeho otec můžeme nejlépe

zajistit úspěšné početí a zdravé, završené těhotenství.“

Modlitba pro podporu početí

„Milý archanděli Rafaeli, důvěřuji tvé léčivé moci a vím,

že je od Boha. Děkuji ti, že mi otvíráš cestu ke zdravému

početí. Děkuji ti, že mě povedeš tak, aby se mé milované

dítě narodilo zdravé a donošené.“

Modlitba pro pomoc s těhotenstvím

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že dohlížíš na zdraví

a růst mého dítěte. Prosím tě o plnou a zřetelnou

podporu, včetně pokynů, které snadno zaregistruji

a pochopím, abych věděla, jak zajistit zdraví

a dobrou pohodu pro sebe i své děťátko.“

Modlitba pro hladký průběh těhotenství

„Milý Bože, Svatý Duchu a archanděli Rafaeli, obklopte

mě prosím svou láskyplnou léčivou energií. Ať se mé

tělo těší dokonalému zdraví a iluze nemoci je odstraněna.

Vyzývám své tělo, aby jednalo v souladu s Božím plánem.

Prosím Pannu Marii, láskyplnou vesmírnou matku, aby

mi přišla na pomoc; vkládám své mateřství do jejích milujících

rukou, aby chránila mé dítě. Prosím o zázrak, který

vyřeší můj problém. Tak se staň.“

Modlitba za zdravé těhotenství

„Milý Bože, archanděli Gabrieli a archanděli Rafaeli, děkuji

vám za to, že dohlížíte na mé těhotenství po všech stránkách

a udržujete mé dítě i mě ve zdraví a bezpečí. Prosím,

ochraňujte nás a poskytujte mně i mému lékaři jasné vedení

v péči o naše zdraví a celkovou pohodu. Děkuji vám,

že mi pomáháte respektovat mé tělo i vyvíjející se tělíčko

mého dítěte výběrem zdravého jídla a pití. Děkuji vám, že

se staráte o to, abych zůstávala obklopena láskyplnými,

citlivými a nápomocnými lidmi a pozitivním prostředím.

Děkuji vám za pomoc, díky níž mé těhotenství proběhne, jak

má, a skončí bezpečným porodem ve správném termínu.“

Modlitba za adopci

„Milý Bože, archanděli Gabrieli a archanděli Rafaeli,

volám vás teď k sobě. Prosím vás, abyste nade mnou bděli

během procesu adopce. Doveďte mě prosím k té nejvhodnější

organizaci i zdrojům a přiveďte k nám naše dítě snadnou

a klidnou cestou. Pomozte mi zůstávat po celé toto období

silný/á, pozitivní a trpělivý/á.“

Modlitba pro ženy, které chtějí dát dítě k adopci

„Milý Bože, archanděli Gabrieli, archanděli Rafaeli

a Panno Marie, děkuji vám, že bdíte nade mnou i nad

mým dítětem v průběhu mého těhotenství. Prosím, pomozte

mému srdci vyrovnat se s těmito silnými emocemi a,

bude-li třeba, odpustit. Děkuji vám, že mě dovedete k poctivé

a citlivé organizaci a pomůžete mému dítěti k úspěšné

adopci milujícími a starostlivými rodiči. Bude-li to v tom

nejlepším zájmu mého dítěte, pomozte mi prosím zůstat

součástí jeho života.“

Modlitba za děti

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, dohlížejte prosím na

mé děti a zajistěte jim zdraví a bezpečí. Veďte mě prosím

k tomu, abych byl/a co nejlepším rodičem a poskytl/a jim

všechno, co potřebují.“

Modlitba za uzdravení dítěte

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz prosím mému dítěti

[jméno] k rychlému uzdravení. Prosím, obklop mé dítě svou

léčivou zelenou energií a dej, ať je teď hned zcela zdravé

a v pořádku.“

Uklidňující modlitba pro rodiče nemocného dítěte

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uklidni mě a dej mi

jistotu, že je mé dítě zdravé. Pomoz mi prosím, ať zřetelně

vnímám tvé vedení a dokážu jasně myslet a rychle jednat,

aby se mé dítě brzy zase cítilo dobře. Děkuji ti.“

Modlitby na očistu od závislostí, obav, strachů

Modlitba za očistu domu a místností

„Archandělé Michaeli a Rafaeli, prosím přijďte teď ke

mně. Očistěte tuto místnost od všech nízkých energií a pomozte

mi získat pocit štěstí a klidu. Děkuji vám, že ochraňujete

mě i všechny ostatní v tomto domě.“

Modlitba na zbavení se závislostí

„Milý archanděli Rafaeli, jsem připraven/a zbavit se

[jmenujte druh své závislosti]. Prosím přesekni pouta

strachu, která mě vážou k této závislosti a naplň mé tělo

svým láskyplným a konejšivým zeleným světlem.

Děkuji ti, že nově nasměruješ můj apetit, abych toužil/a

jen po zdravých jídlech a nápojích. Děkuji ti, že mě zcela

zbavíš nezdravých chutí. Mé srdce, má mysl i mé tělo

jsou teď zcela naplněny láskou.“

Modlitba na přerušení vazeb k závislostem

„Milý archanděli Rafaeli, jsem nyní plně připraven/a

vzdát se [jmenujte látku, po které nezdravě toužíte]

výměnou za skutečné naplnění, klid a zdraví. Prosím,

uvolni mé škodlivé vazby a uprav mé chutě tak, aby se

obrátily k prospěšnému a smysluplnému jídlu,

pití a chování. Prosím, pomoz mi prožívat

nádherné pocity Boží lásky.“

Modlitba pro pomoc s výběrem jídla a pití

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že teď uvolníš má

pouta, která jsou založena na strachu a vážou mě

k nezdravým jídlům a nápojům. Děkuji ti, že pozměníš

mou chuť tak, abych toužil/a jen po tom, co je zdravé.

Děkuji ti, že mě jasně vedeš při výběru jídla a pití.“

Motivace ke cvičení

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že ve mně probouzíš

nadšení pro zdravé a důsledné cvičení. Děkuji ti, že mě

vedeš k vytvoření si cvičebního programu, který odpovídá

mým zájmům, schopnostem i časovým a finančním možnostem.

Děkuji ti, že mi pomáháš nacházet potěšení v posilování

mého těla.“

Modlitba pro rozpuštění strachu

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že rozpouštíš můj

strach, který vychází z mých minulých i současných zážitků

s [popište, čeho se bojíte]. Prosím, pomoz mi cítit se v této

situaci klidně a bezpečně, s vědomím, že jsi stále se mnou.“

Modlitba na uklidnění (panické stavy)

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vyšli svou smaragdově

zelenou léčivou energii do mé mysli, srdce i nervového systému.

Prosím tě, uklidni mě, utěš a dodej mi jistotu. Pomoz

mi odpustit si minulost a uvědomovat si, že jsem v naprostém

bezpečí a pod ochranou.“

Modlitba za odstranění obav

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, chci si doopravdy přát své vyléčení.

Zcela vám teď otevírám své srdce a svou mysl a prosím vás,

abyste mě zbavili všech vědomých i nevědomých obav o své zdraví.

Plně a ze své svobodné vůle chci přijímat vaše léčivé zázraky.“

Modlitba pro uvolnění úzkosti

„Milý archanděli Rafaeli, uklidni prosím mou mysl

i nervy svým smaragdově zeleným světlem. Pomoz mi

uvolnit se a důvěřovat v to, že mí blízcí i já

jsme v bezpečí a pod ochranou.“

Modlitba k překonání starostí nebo úzkosti

„Milý archanděli Rafaeli, prosím obejmi mě svými pažemi

a křídly a dej mi pevné ujištění, že mí blízcí i já jsme

v bezpečí. Pomoz mi důvěřovat svým vnitřním pocitům

a podle toho jednat. Pomoz mi odpoutat se od názorů jiných

lidí a jasně slyšet hlas pravdy ve svém nitru. Poskytni

mi prosím jasné vedení a nápady ohledně toho, co mám dál

udělat pro ozdravení této situace. Děkuji ti.“

Modlitba na odevzdání starostí

„Milý archanděli Rafaeli, přijď teď prosím ke mně, zklidni

mou mysl a ukonejši mé srdce. Jsem připraven/a předat

tobě a Bohu všechny své starosti a trápení, jen mi prosím

pomoz se od nich oprostit. Pomoz mi uvědomit si,

že jsem v naprostém bezpečí. Děkuji ti, že nasměruješ mé

myšlenky cestou klidu a míru.“

Modlitba pro uvolnění smutku

„Milý archanděli Rafaeli, vezmi mě prosím do náručí

a ukonejši mé zarmoucené srdce. Pomoz mi postoupit

kupředu a začít nově utvářet můj život.

Dej mi prosím naději a klid.“

Modlitba na uvolnění depresí

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že pozvedáš mou mysl

a náladu a pomáháš mi vidět dary a požehnání, jež mi

přináší tato situace i můj život vůbec. Pomoz mi prosím

dosáhnout pocitu vděčnosti a vnitřního klidu a umožni

mi zbavit se bolestivých myšlenek a stavů.“

Modlitba zbavující hněvu a odporu

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že zahrnuješ mé

srdce i mou mysl svým očistným smaragdově zeleným světlem,

které odplavuje všechny nízké energie, jedovaté látky

a hrubost. Děkuji ti, že pozvedáš mou mysl a já se tak mohu

na všechno podívat ze širší perspektivy a nebrat si jednání

druhých osobně. Prosím, veď mě v mých činech i myšlenkách

tak, aby odrážely mou pravou duchovní podstatu vycházející

z Boží lásky. Děkuji ti.“

Modlitba za léčení citového vyčerpání a syndromu vyhoření

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi vdechuješ

novou chuť do života. Děkuji ti, že mi pomáháš užívat si

každou chvilku a čelit všem výzvám se ctí a radostí. Prosím,

veď mě k tomu, abych byl/a silný/á a vždy si stál/a za svou

pravdou, bude-li třeba. Děkuji ti, že mi dáváš energii a vytrvalost

k tomu, abych dostál/a své odpovědnosti a přitom

zůstal/a věrný/á sám/sama sobě.“

Modlitba pro klidný spánek

„Milý archanděli Rafaeli, ukonejši prosím mou mysl

a pomoz mi uvolnit se, důvěřovat a nechat věci být.

Děkuji ti, že si mohu dopřát blažený noční spánek.

Cítím se teď v bezpečí a milován/a.“

Modlitba za odpuštění

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, jsem ochoten/na odpustit

[jméno osoby] i sobě tuto záležitost výměnou za vnitřní

mír. Jsem připraven/a přijmout odpovědnost za roli, kterou

jsem při tom sehrál/a, a prosím, pomozte mi doopravdy pochopit

životní ponaučení, které mi tato výzva přinesla. Ve

své mysli i srdci už nechci dál nést břemeno hněvu ani jeho

jedovatost. Plně a ze svobodné vůle vám teď předávám tyto

soudy, myšlenky a pocity, abyste je pročistili, zbavili jedů

a nechali je projít proměnou.“

Modlitba pro správný směr

„Milý Bože, archanděli Rafaeli a archanděli Michaeli,

otevírám vám teď svou mysl i své city. Děkuji vám, že odstraníte

všechny mé obavy a nejistoty a pomůžete mi uvědomit

si, že mě Nebesa milují a chtějí mě zahrnout svou

ušlechtilou léčivou mocí, abych mohl/a žít v míru a štěstí.“

Modlitby na cesty a ochranu na cestách

Modlitba pro ochranu na cestách

„Milý archanděli Rafaeli, prosím doprovázej mě

i mé blízké na této cestě. Zajisti každému bezpečí, pohodlí

a zdraví po celé její trvání. Dej, ať jsem ve spojení s lidmi

plnými lásky a ochoty pomáhat a ať také já sám/sama

mohu přinášet požehnání svým společníkům. Dej prosím,

ať cesta pobíhá po všech stránkách hladce, harmonicky

a poklidně. Pomoz mi s [uveďte konkrétně, s čím byste

chtěli pomoci]. Děkuji ti, že nade mnou bdíš na všech

cestách.“

Modlitba pro ochranu zdraví na cestách

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji, že nade mnou bdíš

během mé cesty a udržuješ mě i všechny zúčastněné v bezpečí,

ve zdraví a pod ochranou. Prosím, zajisti mi na této

cestě dostatek energie, pozitivní pohled a trpělivost. Prosím

tě o jasné vedení, ať mohu věnovat svému tělu co nejlepší

péči. Děkuji ti, že chráníš mé zdraví a udržuješ mě v dobré

kondici po všech stránkách.“

Modlitba pro cestování

„Milý archanděli Rafaeli, buď mi prosím během této

cesty po boku jako můj společník. Děkuji ti, že mi zajistíš

bezpečnou cestu i příjezd a že bude dokonale postaráno

o má zavazadla, dopravu, stravování i případný nocleh.

Děkuji ti, že mé cestování bude s tvou pomocí obzvlášť

zábavné, radostné a přínosné.“

Modlitby pro tělo a orgány

Modlitba za zbavení napětí v čelisti

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že uzdravíš mou čelist,

aby mohla zdravě a správně fungovat. Děkuji ti, že mi

pomáháš žvýkat a polykat snadno a s radostí. Zbavuji se

nyní veškerého napětí ve své čelisti s vědomím, že mě plně

podporuješ a ochraňuješ po všech stránkách.“

Modlitba pro zdravé dásně dásně

„Milý archanděli Rafaeli, důvěřuji Bohu i tobě jakožto

Božímu poslu, že mě povedete tak, abych se dostával/a

do správných situací, které mi budou přinášet prospěch a

potěšení v každém směru. Děkuji ti, že omýváte mé dásně

léčivou energií a dáváte mi jasné vedení i odvahu kráčet

touto osvícenou cestou.“

Modlitba pro dýchací soustavuustava

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz mi prosím, ať se

mi dobře dýchá a já se mohu pohodlně nadechovat i

vydechovat. Děkuji ti, že obnovíš mé zdravé dýchání

a budeš mě ochraňovat před znečištěným ovzduším,

alergeny i jinými dráždivými látkami.“

Modlitba pro energii a vitalitu

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uvolni a nech v plné síle

působit energii, kterou mám od Boha.

Dej mi prosím svěžest a novou vitalitu, ať si mohu užívat

každý okamžik svého života.“

Modlitba na uvolnění hlavy

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš

odpustit sobě i každému, kdo mi zdánlivě ublížil. Děkuji

ti, že mi pomáháš znovu se napojit na všeobjímající Boží

lásku a moudrost. Prosím tě, abys omyl mou hlavu svou

léčivou energií, která pomůže obnovit mé úplné zdraví.“

Modlitba na uvolnění krku a mluvení pravdyHrdlo

„Milý archanděli Rafaeli, jsem připraven/a říkat sobě

i druhým pravdu s láskou a moudrostí. Děkuji ti,

že očišťuješ mé hrdlo od energie spojené se strachem

a pomáháš mi vyjadřovat se jasně a správně. Děkuji ti,

že zklidňuješ mé hrdlo svou zelenou léčivou energií.“

Modlitba za zdravá chodidla

„Milý archanděli Rafaeli, dej prosím zdraví mým

chodidlům a pomoz mi stát pevně a zpříma na cestě,

kterou se ubírá má duše a mé srdce.“

Modlitba pro čištění jater

„Milý archanděli Rafaeli, jsem nyní připraven/a opustit

veškerý nahromaděný hněv či nesmiřitelnost a dokonale

očistit svá játra od všech následků svého předchozího

životního stylu. Děkuji ti, že má játra vyléčíš a zajistíš,

aby správně fungovala a byla dokonale zdravá.“

Modlitba na komunikaci a zdravý jazyk

„Milý archanděli Rafaeli, volám tě teď na pomoc.

Děkuji ti, že mě zbavíš strachu jasně promlouvat o svých

zážitcích z minulosti, pocitech či myšlenkách. Děkuji ti, že

mi pomůžeš hovořit nahlas, zřetelně a od srdce.

Děkuji ti, že uzdravíš můj jazyk a obnovíš jeho božsky

dokonalý stav.“

Modlitba pro léčení kostí

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti za to, že svou léčivou

přítomností a energií umožňuješ, aby byly mé kosti

zdravé, silné a dobře fungující. Děkuji ti za jejich obnovu

a léčení, díky nimž mohu dobře a pevně stát.“

Modlitba pro energii krve

„Milý archanděli Rafaeli, pročisti prosím mou krev

i mé žíly a cévy svým smaragdově zeleným léčivým

světlem a obnov mé celkové zdraví a rovnováhu.“

Modlitba pro uvolnění krku

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji, že mi dáváš oporu,

pomáháš mi zůstat ohebný/á a dívat se na věci

ze všech stran. Děkuji ti, že léčíš můj krk

a navracíš mi plnou hybnost.“

Modlitba pro zdravé kyčle

„Milý archanděli Rafaeli, pomáhej prosím mým kyčlím,

ať jsou zdravé, pohyblivé a správně fungují.

Uzdrav je prosím svou léčivou energií a pomoz mi kráčet

radostně za mým životním posláním.“

Modlitba pro ledviny

„Milý archanděli Rafaeli, vyšli prosím své smaragdově

zelené léčivé světlo a energii do mých ledvin a celé je

pročisti a uzdrav. Uveď je prosím do dokonalého stavu

a pomoz mi žít zdravě.“

Modlitba pro zdravé močové cesty

„Milý archanděli Rafaeli, omyj prosím mé močové cesty

svým léčivým a harmonizujícím zeleným světlem. Jsem

připraven/a odložit veškerý hněv i nesmiřitelnost vůči

sobě, vůči druhým i vůči okolnostem. Uvolňuji teď

své tělo a zbavuji se všeho nezdravého,

co jsem v sobě zadržoval/a.“

Modlitba na léčení močového měchýře

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti za to, že posíláš svou

smaragdově zelenou léčivou energii do mého měchýře

a ostatních močových cest. Teď se snadno oprostím od

hněvivých myšlenek a pocitů zloby a s láskou si přiznám

své skutečné emoce vůči sobě i druhým.“

Modlitba pro zdravé nehty

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uzdrav mé nehty rychle

a snadno, ať se zregeneruje pokožka pod nimi a mohou

dorůstat silné a zdravé.“

Modlitba pro uklidnění nervů

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uklidni, ukonejši

a uzdrav mé nervy. Dej prosím, ať fungují, jak mají.

Obklop mě zeleným léčivým světlem, kterým prostoupí

pouze jemná energie.“

Modlitba za zdravé nohy

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš pevně

stát, dobře chodit a pohybovat se s lehkostí.

Děkuji ti, že vléváš do mých nohou svou

smaragdově zelenou léčivou energii.“

Modlitba za zdravý nos

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že důkladně

a dokonale léčíš můj nos. Děkuji ti, že do něj posíláš lásku

a světlo a umožňuješ mu být zdravý a dobře fungovat.“

Modlitba pro léčení očí

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že omýváš mé oči svou

smaragdově zelenou léčivou energií a pomáháš mi vidět

ostře a jasně všechny krásy života.“

Modlitba pro zdravé paže

„Milý archanděli Rafaeli, obklop prosím mé paže svým

smaragdově zeleným léčivým světlem, které rozpustí

všechno, co není od Boha, a odhalí jejich skutečnou sílu

a dokonalé zdraví.“

Modlitba pro plíce

„Milý archanděli Rafaeli, prosím tě, abys dokonale

pročistil a uzdravil mé plíce. Odpouštím nyní sobě

i ostatním všechno škodlivé, co jsem kdy vdechoval/a.

Prosím, ukaž mi, co musím změnit, abych svým plícím

zajistil/a dobrý stav a plné zdraví.“

Modlitba pro krásnou pokožku

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš vysílat

každým pórem mé pokožky světlo Boží slávy a celým

svým tělem vyzařovat přirozenou Boží krásu.“

Modlitba pro prostatu

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že chráníš a léčíš mou

prostatu a vedeš mě k takovému jednání, kterým ji i já

sám mohu udržovat zdravou a funkční.“

Modlitba pro zdravá prsa

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že vléváš své

smaragdově zelené světlo do mých dokonale zdravých

prsou a chráníš a opatruješ je po všech stránkách.“

Modlitba pro posílení prstů na nohou

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz prosím mým prstům

na nohou, aby byly zdravé, silné a plně funkční. Pomoz

mi stát zpříma a postupovat vpřed za svým životním

posláním. Odkládám nyní veškerý hněv a nesmiřitelnost

výměnou za zdraví a vnitřní mír.“

Modlitba pro posílení prstů na rukou

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti za uzdravení mých

prstů a obnovu jejich zdravého fungování. Zbavuji se nyní

veškerých bolestí a plně absorbuji tvou léčivou energii

rukama i prsty.“

Modlitba pro čištění ramen

„Milý archanděli Rafaeli, předávám nyní veškerou

svou zátěž tobě a Bohu, abyste ji uzdravili a přeměnili

v něco pozitivního. Už nechci dál nést na svých ramenou

negativitu ani stres, a prosím vás proto, abyste je očistili

a zajistili svou ochrannou a léčivou zelenou energií.“

Modlitba na posílení peprodukčních orgánů

„Milý archanděli Rafaeli, pošli prosím do mých

reprodukčních orgánů pomoc, vedení i léčivou energii, jež

zajistí, že se mé tělo naladí na otěhotnění, které si tolik

přeji. Prosím tebe i ostatní anděly, abyste vedli mě

i mého partnera k úspěšnému početí

a k narození zdravého dítěte.“

Modlitba pro krásné rty

„Milý archanděli Rafaeli, uzdrav prosím mé rty

a vrať je do jejich pravého stavu božského zdraví

a dokonalé funkčnosti.“

Modlitba pro léčení rukou

„Milý archanděli Rafaeli, vezmi mě prosím za ruce

a pomoz mi nabrat do nich tvé mocné léčivé světlo.

Prosím, pomoz mi oprostit se od vší negativity a místo

toho s radostí přijímat lásku, světlo a pozitivní

myšlenky.“

Modlitba pro posílení slinivky

„Milý archanděli Rafaeli, prosím omyj mou slinivku

svou léčivou energií a pomáhej mému trávicímu

i endokrinnímu systému fungovat podle

dokonalého božského řádu.“

Modlitba pro slepé střevo a imunitu

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vlij do mého slepého

střeva léčivou energii a světlo a dopomoz mi k dobře

fungujícímu imunitnímu systému a zdravému trávení

a vylučování. Děkuji ti, že podporuješ mé zdraví tím,

že mě vedeš v mém stravování a životním stylu.“

Modlitba pro zdravé srdce

„Milý archanděli Rafaeli, zcela teď opouštím a uvolňuji

všechny emoce, které svíraly mé srdce. Svobodně a plně

předávám tobě i Bohu veškeré bolestné pocity.

Prosím, obklop mě smaragdově zeleným světlem,

ať ho mohu vdechovat každou buňkou svého srdce

a celé oběhové soustavy. Děkuji, že udržuješ mé srdce

zdravé po všech stránkách.“

Modlitba pro zdravé svaly

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi namasíruješ

svaly svou smaragdově zelenou léčivou energií a pomůžeš

jim uvolnit se, uzdravit a regenerovat. Děkuji, že vracíš

mým svalům jejich zdravé fungování a že je díky

tvé pomoci mohu s radostí protahovat

a napínat a zdravě žít.“

Modlitba pro léčení tlustého střeva

„Milý archanděli Rafaeli, posílej prosím svou léčivou

energii do mého tlustého střeva a celého vylučovacího

systému. Pomoz mi k dokonalému zdraví a fungování ve

všech směrech.“

Modlitba pro zdravé uši

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz prosím prostřednictvím

své božské přítomnosti a léčivé energie mým uším, aby

byly zdravé a dobře fungovaly. Jsem připraven/a

se oprostit od všeho zraňujícího, co jsem kdy slyšel/a,

a chci slyšet pravdu.“

Modlitba pro léčení uzlin

„Milý archanděli Rafaeli, zaplav prosím mé uzliny svým

uklidňujícím a léčivým smaragdově zeleným světlem.

Děkuji ti, že podporuješ moje zdraví jasným vedením

a léčivou energií.“

Modlitba pro správnou váhu

„Milý archanděli Rafaeli, předávám teď všechny své tíživé

pocity a myšlenky tobě a Bohu. Cítím se lehce a má mysl

i srdce jsou v dobré a bezstarostné náladě. Odstraň

prosím všechna pouta strachu, která mě vážou

k nezdravému jídlu a pití, a veď mé chutě

a výběr stravy zdravým směrem.“

Modlitba pro léčení vaječníků

„Milý archanděli Rafaeli, zalij prosím mé vaječníky svým

smaragdově zeleným léčivým světlem, jehož záře odplaví

všechny blokády nebo bolesti a pomůže jim správně

fungovat. Děkuji ti, že mi jasně ukazuješ, co mám udělat

pro své zdraví a celkovou pohodu.“

Modlitba pro krásné vlasy

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vlij svou léčivou energii

do mé pokožky na hlavě a do mých vlasů, aby mohly

zdravě růst a byly zářivé, lesklé a plné života. Děkuji ti,

že zahrnuješ každý jejich pramínek světlem a láskou.“

Modlitba pro zdravá záda

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že do celých mých zad

vléváš své smaragdově zelené léčivé světlo a podpíráš mě.

Děkuji ti, že mi dáváš svou jemnou sílu, díky níž mohu

stát zpříma pohodlně, s lehkostí a dobrým pocitem.“

Modlitba pro pružné zápěstí

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš udržet

si pružnost. Jsem nyní připraven/a opustit všechno

nezdravé, na čem dosud lpím. Děkuji ti, že vyléčíš má

zápěstí a vrátíš jim plné zdraví a hybnost.“

Modlitba za uzdravení zubů

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že omýváš mé zuby

svou léčivou smaragdově zelenou energií.

Děkuji ti, že se tvou zásluhou mohu radovat

ze zdravých zubů.“

Modlitba na léčení žaludku a trávení

„Milý archanděli Rafaeli, předávám nyní všechno, co mě

rozčiluje, tobě a Bohu k transformaci a uzdravení. Vím,

že si mohu dovolit přijímat události svého života s klidem

a odevzdáním, protože mír dokáže zázračně léčit.

Děkuji vám, že naplňujete můj žaludek svou léčivou

energií a obnovujete dokonalou rovnováhu

v mém trávicím systému.“

Modlitba pro nápravu žeber a rovnováhu

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že napravuješ má

žebra a obnovuješ rovnováhu v celém mém těle.

Jsem zdravý/á ve všech směrech, žiji v duchovní pravdě

a děkuji ti za to, že mi pomáháš pohodlně

a snadno dýchat.“

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala a napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené a nezměněné podobě, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.