Cesta k duze

Rubriky

Síla naší víry

autor: | Led 14, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Duchovně energetický přístup a síla naší víry

Na cestu duchovně-energetického vzestupu nastupuje každý z nás z různých důvodů. Můžeme zde jmenovat ty nejvíce rozšířené: zdravotní obtíže, duševní nepohodlí, atd., nicméně za vším stojí vnitřní síla víry naší duše, nutící nás odhalit nejniternější „Já“, poznat sebe sama a svůj vnitřní jedinečný potenciál co nejvíce rozvinout, prezentovat světu. Pokud se mnozí z vás poohlédnou na své počátky osobního duchovně-energetického vzestupu, možná se pousmějí stejně, jako se usmívám já sama sobě.

Nicméně i tyto dnes již úsměvné chvíle sloužily svému velkému účelu, účelu odhalení našich strachů, obav, ale i marných tužeb, přání…Sloužily též k tomu, že nyní vlastníme hlubší pochopení konání těch, kteří se snaží na svou cestu nastoupit a iluze i touhy, brzdící jejich duchovní vývoj již neodsuzujeme, ale laskavě a moudře víme, že chtějí-li doopravdy nalézt sebe sama, tak, jak říkával král Šalamoun: „I toto přejde“…

Vnitřní síla víry je oním motorem, pohánějícím nás k stále hlubšímu sebepoznávání, sebezdokonalování a tím i rozvíjení našeho vnímání.

Možná si kladete otázku: „Co je to vlastně víra? „V co mám věřit?“….

Víra je naděje příštích událostí – a rezonujeme-li s tím, co po vesmíru požadujeme, pokud s touto událostí jsme plně zajedno – uskuteční se vše, co chceme. Nejedná se zde o propagaci splněných přání tužeb astrálního jemně-hmotného pole, ale o projevení toho, KÝM skutečně JSME – někde uvnitř naší jedinečné duše. Jedná se o sílu víry, která je obsažena někde hluboce uvnitř nás, ale též rozložena do jednotlivých psychicko-energetických center – čaker a v těchto dimenzích též překryta fyzickými i psychickými nánosy – iluzemi, marnými očekáváními, falešnými touhami.

Na první úrovni – kořenová čakra – se naše touhy projevují jako touha něco či někoho plně vlastnit: například touha po honosném domě s bazénem atd. Povede-li se nám uskutečnit tuto touhu a nerezonujeme-li uvnitř své duše s ní, tedy je součástí našeho astrálního těla a nikoliv posláním naší duše, začínáme mít pocit nenaplněnosti, prázdnoty. Poznáváme, že síla víry, že se náš sen – dům – manifestuje, s námi zcela plně nerezonovala…

Na úrovni druhé – sexuální čakra – se naše touhy projevují jako touha po dokonalém a ideálním partnerovi opačného pohlaví. Samozřejmě, je to přirozené a „lidské“, ale často se můžeme setkat s případy, kdy vzájemná rezonance – souzvuk po několika měsících či letech soužití vymizí.. Síla víry, že náš sen – partner – bude navěky tím „jediným dokonalým“ s námi plně nerezonovala…

Na úrovni třetí – čakra solar plexus – touhy představují projevení našeho individuálního ega ve společnosti, kde žijeme.. Kariéra, uznání lidí, jako mocného člověka, prezentace sebe sama jako dokonalého člověka – po tom všem lidé touží, ale jak to, že jejich životy jsou povětšinou prázdné, jejich fyzická těla odpovídají na jejich touhy ne-mocnou odpovědí.. Síla víry v ego – osobní já nerezonuje s výškou tónu jejich duše…Duše je nástroj, jemuž jsou vlastní jasné a vysoké tóny…

Na úrovni čtvrté – srdeční čakra – máme víru v krásné lidské vztahy, milujeme umění, pláčeme nad zamilovaným filmem, či radujeme se z něžného objetí, z pohledu na rozkvetlou louku. Určitě si říkáte, to je ono, to je ta pravá víra v krásu. Na cestě osobně-duchovního rozvoje však naše duše požaduje ještě více, chce nalézt svou vnitřní krásu, nikoliv tu vnější.. A tak se spousta hledajících po určitou dobu soustředí během hlubokých meditací dovnitř sebe sama a jejich okolí se zdá, že už nic hezkého nemohou ani postřehnout.

Zde začíná skutečný boj se sebou samotným, kdy navzdory vnější kráse, hledáme nánosy nehezkých duševních obalů, bránící nám nalézt KÝM SKUTEČNĚ JSME… Zde též nastupuje skutečná síla víry, kdy nic a nikdo nám nezabrání k nalezení našeho vnitřního světla, nezměrného potenciálu našeho vědomí – onoho největšího poznání, které můžeme uskutečnit v tomto životě.

Další úrovně psychicko-energetických čaker jsou jistě důvěrně známy všem z nás, kteří jsme již určitý úsek této dobrodružné cesty za poznáním sebe sama ušli.

A co je tedy síla víry?
Síla víry je tím vlečným lanem, které nám nedovolí opustit tuto někdy nesnadnou cestu…
Síla víry je tím věčným světlem, které nám osvětluje tuto někdy temnou cestu…
Síla víry je tím oporným bodem, k němuž se obracíme, zabloudíme-li na této spletité cestě…
Síla víry je tou železnou skobou, o níž se opřeme, hrozí-li nám pád z útesů této cesty vzhůru…
Síla víry je tím jezírkem, v němž se můžeme zvlažit poté, co se ztrácíme v rozlehlých pískách cesty napříč časem…
Síla víry je tou tůní, v níž si můžeme oddychnout po silném žáru poznání, získaných během této cesty a nekompromisně spalujících naše iluze a marná očekávání…
Síla víry byla, je i bude tím jediným a nezničitelným kompasem, který nás vyvede z labyrintu Matrixu…

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz) 13. 4. 2015