Cesta k duze

Rubriky

Představujeme S.R.T.

autor: | Pro 24, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Představujeme

REGENA 5/2005

Odblokování důvodů k nespokojenosti

S pomocí S.R.T. si sáhneme hluboko do duše

S.R.T. je způsob napojení se na to, co nazýváme Vyšším Já. Tato slova jsou dnes dost moderní a mají pro každého z nás nějaký jiný význam, v S.R.T. považujeme za Vyšší Já skupinu duchovních bytostí, které nám pomáhají na naší cestě životem a tato pomoc je jejich úkolem a součástí jejich duchovního růstu. “Naladím se na jemné impulsy a energie, kterou mi Vyšší Já posílá. Musím být v klidu, bez nějakých významných psychických bloků a pak jsem schopen klást Vyššímu Já „správné“ otázky a vnímat na ně „správné“ odpovědi,

říká Ing. Pavel Kutička, terapeut a učitel metody S.R.T.. Přímý žák zakladatele S.R.T. pana Roberta Detzlera, který metodu S.R.T. rozvíjí již osmnáct let.

Metoda S.R.T. je založena na principu, že většinu témat, která nás trápí a máme potřebu je řešit a vyrovnat se s nimi, jsme si přinesli z jiných životů. “Existenci minulých životů nemohu nikomu dokázat, ani nemám zájem ji nikomu vnucovat. Je ale pravda, že informace, které objevujeme, dávají často tak hluboký smysl, že se nám zdá, že něco takového jako minulé životy opravdu existuje. Kromě toho ale v S.R.T. dostáváme možnost pracovat s tím, co nazýváme budoucí životy a paralelní světy,“ vysvětluje pan Ing. Kutička.

Široké pole působnosti

Technika se dá aplikovat prakticky na jakýkoliv problém,ať už zdravotní nebo partnerské problémy, tak i na běžné denní starosti. “Uvedu příklad. Nedávno jsem se z Prahy odstěhoval na Moravu. Stěhování vůbec je dost velká životní změna. S.R.T. mi v tom velice pomohlo. Díky tomu jsem si odstranil různé bloky na stěhování, změnu města, odboural jsem si závislost na Praze, rodičích, atd. Vyčistil jsem si všechna témata, která mě

v souvislosti se stěhováním napadla. A pak vše proběhlo zcela hladce, dokonce o několik měsíců dříve, než jsem měl v plánu,“ vypráví.

Dále se podle pana Ing. Kutičky dá s pomocí S.R.T. pomáhat i zvířatům, rostlinám, lze vyčistit firmu, dům, auto, nějakou událost v budoucnosti nebo i zmírnit dopravní kalamitu na dálnici. Velice snadné je odstranit prokletí nebo uřknutí. Také problematika tzv. bludných nebo přivtělených duší je v S.R.T. výrazně snáze řešitelná než jakoukoliv jinou metodou, o které bych za posledních 45 let svého života slyšel,“ doplňuje s úsměvem.

Postup

„Před vlastním čištěním klienta nebo spíše tzv. záznamů jeho duše i z jiných životů je třeba, abych sám byl dobře připraven. Proto si testuji celou řadu kontrolních otázek ujišťuji se, že jsem natolik očištěn, abych neovlivňoval testování ani informace, které mi budou přicházet. Říkáme tomu, že se snažíme být neutrální. To je mimochodem dost závažná věc, chtěl bych všem, kdo se snaží pracovat s kyvadlem bez proškolení, vzkázat, aby byli velmi opatrní na to, jaké otázky budou „kyvadlu“ klást a jak naloží s „jeho“ odpověďmi. V případě, že nevíte, odkud vlastně odpovědi na vaše otázka přicházejí, není vůbec moudré se jimi nijak řídit a dělat na jejich základě vážná životní rozhodnutí,“ doporučuje pan Ing. Kutička.

Po vlastní přípravě terapeuta následuje vlastní kladení otázek a získávání odpovědí prostřednictvím kyvadla a tabulek. Po vytestování informací, které pomáhají odhalit příčiny problémů klienta, požádá terapeut Vyšší Já, aby negativní informace z minulých či jiných životů klienta odstranilo. Hloubka práce Vyššího já je opravdu mimořádná, takže nám umožňuje odhalit i velmi hluboké psychické bloky. Metoda S.R.T. se dá výborně zkombinovat i s dalšími metodami, jakou jsou konstelace apod.

Práce s klientem

Klient může být při terapii relativně pasivní, nemusí nic prožívat, nemusí u čištění nějak „trpět“. Jeho práce začíná po skončení terapie. Musí všechny změny, které během čištění proběhly, promítat navenek a realizovat ve svém každodenním životě.“ Lidé by si měli být vědomi jedné věci. Na svoje problémy si „zadělávali“ celá léta, potom musejí chápat, že řešení může vyžadovat hodně práce, ale nejen od terapeuta, hlavně od nich,“ doplňuje.

Délka jedné terapie je také různá. Záleží na problému a jak hluboko je v dotyčném ukryt.

,,Já jsem si oblíbil termín produktivní lenost, takže se snažím o to, abych se k cíli dostal co nejrychleji. Pracuji-li na sobě jsou to minutová čištění, při práci na klientovi požádám Vyšší Já, ať čistí automaticky vše, co nepotřebuji vědět a ať mě pouze upozorňuje na informace, které je důležité sdělit po terapii klientovi. Takže to může jít dost rychle. Doba terapie ale není u S.R.T. měřítkem úspěchu, záleží nám především na výsledcích,“ doplňuje Pavel Kutička.

Příběh

Pomocí S.R.T. se dá řešit prakticky cokoliv. ,,Nejpěknější jsou pro mě výsledky čištění vztahů. Na jednom z kurzů jsem předvedl čištění vztahu na dobrovolnici. Několik let neměla partnera a stále se jí nedařilo navázat partnerský vztah. Zanedlouho jsem dostal e-mail s těmito slovy: ,,Mám přítele!!! Jste čaroděj!!! Je úplně neskutečně zamilovanej, moc hezkej a moc hodnej…Není pochyb..SRT je zázrak!!!“ Když o tom mluvím, uvědomuji si, že jsem častěji pomáhal lidem, kteří vztah neměli, i když by ho měli rádi. Pomocí S.R.T. totiž umím sáhnout hluboko do duší těchto lidí a najít důvod a vysvětlit jim, proč vztah dosud neměli a jak si ho sami blokovali,“ vypráví. ,,Možná by bylo zajímavé se ještě zmínit o prokletí partnerských vztahů. Před studiem S.R.T. jsem netušil, že prokletí vůbec ještě existuje, připadalo mi takové pohádkové. Dnes už ale zcela jistě vím, že spousta vztahů skončí kvůli tomu, že nám náš vztah někdo nepřeje. Jsem přesvědčen, že kolem 80% rozvodů nebo dokonce i více by nemuselo vůbec nastat. S.R.T.umí vztah prokletí i jiných bloků dobře a rychle zbavit, někdy je to práce na delší dobu, protože proklínači pokračují ve své práci a vztah je třeba si nějakou dobu hlídat, než se dotyčný unaví ,“ doplňuje Pavel Kutička.

Kvalitní terapeut

Na seminář S.R.T. se může přihlásit každý, kdo má chuť pracovat na sobě a naučit se tuto techniku využívat v praxi. ,,Dobrý terapeut se pozná asi jen podle výsledků a podle toho, že ze S.R.T. nedělá vědu, nemluví nijak záhadně a neoslňuje žádnými úžasnými vizemi z minulých životů. Osobně jsem na to velice opatrný, protože tzv.vize už se mockrát ukázaly jako zcela nesmyslné. A klientům, kteří si informace nefiltrují, to někdy pořádně zamotá hlavu. Myslím, že to chce si najít někoho, kdo S.R.T. dělá poctivě a na kom poznáte, že jeho hlavní motivací

je opravdu vám pomoci,“ shrnuje Ing. Pavel Kutička.

Práce na dálku

Pomocí S.R.T. lze léčit i na dálku. Terapeut nepotřebuje o klientovi téměř žádné informace. Nic mu nemusí vyprávět, ani se nemusí do problémových situací opětně vžívat. ,,Mockrát už jsem pracoval s lidmi,o d nichž jsem dostal jen e-mail a znal třeba jen jejich jméno. Spojím se se svým Vyšším Já a kladu si patřičné otázky, dostávám odpovědi a prosím Vyšší Já o čištění. Určitě je zajímavé ještě zmínit, že jedním z případů práce na dálku je i práce s dušemi zemřelých. Už jsem několikrát řešil neuzavřený vztah se zemřelým člověkem a klientům to přineslo velkou úlevu, často po mnohaletém trápení,“ doplňuje s úsměvem pan Kutička.

Věnování pozornosti

Určitá nebezpečí hrozí při práci s kyvadlem. Musíme vědět s čím zacházíme a jakou váhu budeme získaným informacím přikládat. Není dobré začít pracovat s kyvadlem bez předchozího proškolení.

Neustálý boj

Při práci se S.R.T. se postupně rozvíjí intuice a začíná se často projevovat schopnost tzv.chanellingu. Nejedná se o žádnou nadpřirozenou schopnost. ,,Pracoval jsem na čištění manželského vztahu kamarádky. Zklidnil jsem se a připravil na práci, jenže jsem nevěděl, čím by bylo nejvhodnější začít. Hned mi ale začaly přicházet na mysl otázky, které jsem si následně kladl a dostával na ně od Vyššího Já odpovědi. To,že se jedná o chanelling, jsem poznal snadno, protože takové otázky si obvykle vůbec nekladu. Příjemné bylo, že informace mi potom kamarádka potvrdila a také to, že manželství se stabilizovalo a dodnes pokračuje. Vyšší Já nás často vede, aniž bychom si to uvědomovali,“ vysvětluje Ing. Kutička.

Metoda S.R.T. není uzavřený systém. Technika se neustále rozvíjí a objevují se další možnosti využití.

Petra Forejtová