Cesta k duze

Rubriky

Děti posunu

autor: | Říj 29, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Děti posunu: Magické, moudré a nekonvenční

Mistr průvodce Kirael, prostřednictvím média Kahu Fred Sterling
www.kirael.com

KIRAEL: Dnes budu mluvit o magických dětech velkého posunu, z nichž některé jsou známy jako indigové, duhové a křišťálové. Tyto děti dostávají tyto nálepky podle lidského světla. Rád o nich smýšlím jako o prostých dětech posunu nebo dětech světla. Ačkoliv jen málo těchto dětí se narodilo před r. 1982, většina se narodila mezi r. 1982 a 1984, a nyní je jim něco přes dvacet. Buď končí školu, nebo ji již dokončily, a mnohé neví, co chtějí se svým životem udělat. Jejich filosofií je užívat si život v této dimenzi jak lze, dokud nebudou připraveny nastoupit na palubu posunu.

Děti posunu se narodily koncem devadesátých let a mají zcela jinou cestu a filosofii života. Ví, jak provést cestu posunu a jsou připraveny to udělat. Chtějí být slyšet a budou mluvit s každým, kdo bude poslouchat. Když se dostaneme do tohoto osvíceného času posunu, budou více než připravené.

Mohu vám říct o těchto dětech posunu více, a než abych tyto informace dával do své úvodní řeči, vyslechnu vaše otázky, protože mnohé z toho, co chci o těchto mladých lidech říct, bude v odpovědích na vaše otázky.

Ot.: Jaký je rozdíl mezi indigo, duhovými a křišťálovými dětmi?

KIRAEL: Budu o těchto různých kategoriích mluvit stručně a obecně. Tyto děti mají novou a neobvyklou sadu psychologických atributů, odhalujících vzorec chování, který nebyl dříve obecně zdokumentován. Všechny tři kategorie dětí jsou duchovní a citlivé, ale rozdíly existují.

Indigové děti jsou válečničtí duchové či válečníci světla. Jejich kolektivním účelem je změnit staré systémy, které nám již neslouží. Jsou zde, aby odstranily blokády a staré bariéry. K přílivu těchto dětí došlo na počátku a v polovině osmdesátých let.

Oproti tomu k přílivu křišťálových dětí došlo koncem devadesátých let a v r. 2000. Tyto děti jsou moudré nad rámec svého věku, starostlivé, odpouštějící, šťastné, milují mír a jsou empatické. Křišťálové děti jsou připraveny na cestu posunu teď.

Duhové děti se rodí nyní a jsou zde, aby sloužily lidstvu tím, že přivedou léčivou energii, která vyzařuje z jejich expanzivních srdečních čaker. Mají otevřené srdce, bezpodmínečně milují a jsou laskavé, a v této rovině vědomí jsou nové.

Časové rámce, kdy tyto děti začaly přicházet do zemské roviny, jsou jen obecným odhadem toho, kdy se narodila většina těchto dětí. Více než pravděpodobně nenajdete pouze indigo, ale pár křišťálových dětí, kterým je přes dvacet. Data vám poskytují časový rámec, kdy se jejich energie začala znásobovat.

Ot.: Před lety jsi zmínil, že aby prošly posunem, musí naše mozky fungovat na 35 až 55 procent kapacity. Jaký je rozsah mozkové kapacity dětí posunu?

KIRAEL: Pokud je vašim synům a dcerám 25-27 let, právě dosahují mozkové kapacity 20 až 25 procent. Přesto vás v mozkové kapacitě všechny převyšovali již dlouhou dobu, a nyní se probouzí do toho, co zde mají dělat.

Jakékoliv dítě narozené v r. 2000 nebo kolem přišlo na tuto cestu plně naložené, tak říkajíc. Tři nové čakry byly u nich již aktivní a mají další vlákna DNA. Jejich mozková kapacita je při narození asi 20 až 25 procent, protože jejich energetické vzory jsou zapleteny do omni mozku. To je jedním z důvodů, proč je nudí lidé fungující s 10% mozku. Můžete si představit, jak frustrující musí pro ně být mít učitele, jimž je 35 nebo 40, fungující na kapacitu možná 12 nebo 14 procent. Tyto malé děti pracují na úrovni přesahující jejich učitele. V podstatě pracují nad nimi, kolem nich a skrze ně.

Učitelé si mohou vyvinout svůj vlastní omni mozek, ale musí upustit od svého výcviku a dívat se na malé dítě, které jim neodpovídá, a pomoct mu odpovědět. Pokud se vydají na tuto cestu, tyto děti odpoví. Řekněme, že máte učitele fungujícího na 15% jeho mozkové kapacity, který učí čtyřleté dítě fungující asi na 25 až 35 procentech mozkové kapacity. Učitel musí být dostatečně otevřený, aby řekl dítěti: „Pokusím se s tebou pracovat. Trochu procvičím svůj mozek, protože chci, abys cítil moji lásku.“ Když učitel učí od srdce na úrovni dítěte, dítě řekne: „Ach, to mohu udělat.“ Tyto děti jsou si své celosti vědomy, a je prací učitele být si toho vědom také.

Dítě narozené nyní bude mít mozkovou kapacitu 28% a ve dvou letech bude na 36 nebo 37 procentech.

Ot.: Jak se starší děti posunu probudí do svého životního plánu a jakou roli bude hrát bohyně světlo v jejich probuzení?

KIRAEL: Děti posunu, kterým je 24 a více, přišly na tuto cestu se specializovaným životním plánem. Nejsou si svého životního plánu vědomy, protože doposud nekomunikovaly se svými průvodci, kteří přichází právě nyní a kontaktují je.
Když jedete po silnici a vidíte někoho přes dvacet v protějším autě, který nemluví s nikým konkrétním, je to pravděpodobně mladá dospělá energie posunu, a, věřte mi, v autě je někdo další. Tito mladí lidé budou kanály a média, ale ne ten typ, který se bude objevovat na jevišti před velkým publikem. Místo toho budou tito mladí lidé zaznamenávat svůj vlastní channeling pro své vlastní účely. Cesta těchto mladých dospělých bude soustředěna na komunikaci s vyšším já, aby si vyvinuli své vlastní světlo.

Bohyně osvětlující tuto rovinu otvírá bránu pro tyto mladé lidi. Když vy, jako bohyně, jste kolem těchto mladých dospělých, nejednejte, jako by byli něco zvláštního. Mluvte s nimi jako s každým jiným, a pak přejděte na problematiku posunu. Dávejte dobrý pozor na jejich odpovědi. Jejich povědomí se zvyšuje denně.

Zde je další malý kousek, tak říkajíc. Když vidí létající postavy ve videohrách nebo v televizi, vidí něco, kvůli čemu sem přišli a viděli dělat vás. Ano, přišli sem, aby vás viděli létat.

Ot.: Máš nějakou radu ohledně kariéry a vzdělání pro mladé dospělé, kteří jsou energie posunu?

KIRAEL: Ačkoliv jste se ptal na energie posunu mladých dospělých, kteří jsou na škole nebo ji končí, zahrnu sem i ty v základních školách a středních školách. Neptejte se jich, co chtějí dělat, až vyrostou a vyjdou školu. Jsou již dospělí a vědí, co dělat na hluboké úrovni. Prostě vám to nemohou říct, protože to ještě zcela nezjistili. Dejte jim prostě trochu času.

Tyto děti jsou budoucností „my, lid“. Dostanou se na tuto cestu a změní zaměření věcí. Například můžete mít dítě, které končí školu a učí se, jak se pohybovat na akciovém trhu. Můžete se divit: „Co to dítě na akciovém trhu dělá, všechny ty věci?“ Cesta tohoto dítěte se pravděpodobně bude týkat zjištění, jak zprovoznit akciový trh pro každého. Akciový trh po posunu nebude, ale zde nyní, a bude fungovat dobře s těmito mladými dospělými zapojenými do této cesty.

Ať se ty děti ujmou jakékoliv práce, bude při jejím výkonu šťastné. Tato cesta je o dělání toho, co se jim líbí, ne co se libí vám nebo od nich očekáváte. Tyto děti jsou spokojeny s tím, co mají, a co dělají v tuto chvíli.

Většina z vás nemá ve svém životě tolik uspokojení. V dnešním světě vždy šplháte po žebříčku úspěchu. Chcete se dostat na vrchol, abyste mohli odejít do důchodu s dobrou penzí. Přesto někteří z vás to nezvládnou, protože budete vyhozeni a váš důchod bude pryč. Jen si představte: děláte, co máte rádi, nechcete jít do důchodu. Můžete chtít pracovat, dokud nepřestanete být schopní práci dělat, nebo dokud neodejdete domů ke stvořiteli.

Sledujte tyto děti posunu a učte se. Vědí, že musí vydělat peníze, aby se uživily, ale půjdou po cestě svým vlastním tempem. Když je budete tlačit, nikam se nedostanete. Nepohnou se, dokud nebudou připravené. Neříkám, abyste to u nich vzdali, místo toho je poslouchejte. Právě teď si nejsou jisté, že chtějí vůbec něco dělat, protože mohou posun cítit, ale nechápou, co cítí, protože vás neposlouchaly. Nicméně explodují na scénu a naskočí do svých cest a prosvítí se. Až se tak stane, vše kolem nich bude prosvícené.

Ot.: Jak přimějeme tyto mladé dospělé, aby použili svůj dar nyní, spíše než aby zaměřili veškerou svoji energii ne cestu třetí dimenze?

KIRAEL: Jsou si vědomi cesty posunu. Jen s touto cestu nechtějí dělat nic právě nyní, protože z této cesty třetí dimenze chtějí dostat tolik, kolik mohou. Chtěli se sem dostat a jít cestou být člověkem a vědí, že je to jejich poslední příležitost zažít tuto rovinu vědomí. Nezbývá jim už tolik let, takže chtějí cítit celou cestu. Chtějí experimentovat s tetováním a tancem a hrát a vyhazovat ruce do vzduchu. Vědí, že v energii posunu tyto typy cest nebudou existovat.

Přestaňte jim říkat, že musí tuto cestu posunu udělat. Vědí, co dělají, a vědí, že budou brzy muset obrátit svoji pozornost na svoji cestu posunu. Jen se posledně zmíněné cestě vyhnou o trochu déle. Netlačte je, aby plnili vaše očekávání. Dostanou se tam ve svém vlastním čase, a budete hrdí, když se do své cesty posunu probudí a řeknou vám, co mohou udělat a jako to udělají.

Dalším důvodem, proč se s vámi nebudou bavit, je, protože vám nechtějí říct, co vědí. Vědí, jak vypnout jisté geny, jak mluvit prostřednictvím svého omni mozku, jak komunikovat s občany jiných zemí a jiných světů, například s mimozemšťany. Mají schopnost dělat všechny tyto věci, ale nechtějí, aby to někdo věděl, protože chtějí být třídimenzionální. Nechte je pro teď být třídimenzionální.

Ot.: Můj syn začal s dvouletým kulinářským programem, a je to už pět let, a stále není dokončen. Účastní se tolika kurzů, které se zdá se k sobě nehodí, ale řekl mi, abych mu věřil, protože je to vše součástí plánu. Báječně si užívá toho, co dělá. Jak to půjde vše dohromady a co bude dělat po posunu?

KIRAEL: Váš syn naprosto ví, co dělá, dokonce i mimo své rozpoznání. Jeho omni mozek je spojen s lokálním mozkem, a na rozdíl od většiny z vás to spojení cítí a mluví každou chvíli ze svého omni mozku. Má dar pro dobrou komunikaci se všemi lidmi, mladými a starými. Když se soustředí na osobu, uslyší, co řekla, a zcela se ponoří do komunikace, čímž si osobu naprosto získá. Bude tak skvělý, protože ví, jak mluvit se všemi úrovněmi vědomí. Je bytostí posunu. Buďte si toho vědom a ctěte jeho cestu.

Vše, co ví, mu nedá smysl, kvůli spojení mezi jeho omni mozkem a lokálním mozkem. Může slyšet oba mozky fungovat zároveň, takže jeho soustředění se může měnit denně. Jeden den s ním budete mluvit, a druhý den s ním budete mluvit a divit se, co se stalo s člověkem, se kterým jste mluvil včera. Jeden den může být naštvaný a druhý bude mluvit jako král světa. Fluktuace v jeho komunikaci a náladě mají co dělat s tím, že dostává zprávy jak z lokálního, tak z omni mozku zároveň. Poskládat kousky informací dohromady chvíli trvá a může to být matoucí pro něj, stejně jako pro vás. Jen si buďte vědom jeho cesty.

Co se týká jeho cesty během posunu, bude vůdcem rady. „Vůdcem rady,“ říkáte. „To si ze mě musíte dělat legraci, mistře Kiraeli. Nedokáže zavést ani vidličku do své pusy.“ Nejen, že si netrefí vidličkou do pusy, ale bude zapojen do cesty zelených otravin. Po posunu budete chtít jíst rostlinnou stravu, a on bude kuchařem mimořádných schopností. Spousta dětí přicházejících za ním, těch malých, přijde přímo do této cesty šéfkuchaře a naučí se, jak připravovat jídlo v současné době. Váš syn bude učitelem nad učiteli. Musí začít tuto cestu brzy, takže sledujte, jak se bude měnit během tří nebo čtyř měsíců, hned po novém roce. Bude učit ostatní a milovat vše, co u¨bude dělat.

Nebojte se jeho lenošení. Posune se na cestu posunu, až bude připraven.

Ot.: Má 27 letá dcera je dítětem posunu a má nyní 6 leté dítě posunu. Jaký mají rodiče, kteří jsou dětmi posunu, vztah ke svým dětem, které jsou také dětmi posunu?

KIRAEL: Začněme s vaší dcerou, 27 letou. Dvě a sedm je čtrnáct, a v mé numerologii je to dokončení. V jistém smyslu je to konec její cesty k tomuto okamžiku. Ta devítka je pouze symbol, uvádějící, že její cesta se mění na novou – pochopení, že to má co dělat s její 6 letým dítětem. Není s jeho cestou zarovnána, protože se nachází v neobvyklých podmínkách, kdy je dítě posunu, které má dítě posunu. Bude to pro oba zajímavá cesta. Více než pravděpodobně bude celou dobu na konci s rozumem, protože pravděpodobně cítí, že nikdy nepochopí své dítě.

Pokud udělá toto cvičení, může cestu obejít – použiji na okamžik médium. Zaměřte svoji energii na médium. Zprvu ucítíte malý odpor. Seberte svou vůli a ten odpor překonejte. Nevrážejte do něj. Seberte svou vůli a podívejte se, jestli můžete cítit to, co cítí on. Nemohu vám říct, jaké jsou pocity média, protože zde není. Jeho tělo je na autopilotu, takže ho mohu používat pro komunikaci s vámi. Nicméně si bude po návratu něčeho vědom. Řekněte své dceři, aby svůj život žila prostřednictvím oné osnovy, onoho odporu, aby se dostala do srdce svého dítěte.

Dospělí budou muset být ostražití a ustředěni v srdci, když budou komunikovat s těmito mladšími dětmi posunu, aby mohli pochopit, co dítě říká. Dítě řekne něco, co vám nedává smysl, ale to neznamená, že to nedává smysl dítěti. Cesta 6 letého dítěte vaší dcery je o tom, aby matka pochopila, co říká. Vaše dcera mu nerozumí, protože je na vzdáleném konci spektra dětí posunu. Jen se připravuje vydat se na tuto cestu posunu, ale její 6 leté dítě tam již je. Chce všem říct, co se ve světě děje. Chce být připraven převzít tento svět.

Šestka v mé numerologii je o mistrovství. Toto 6 leté dítě mistrovství zná. Celá jeho cesta je o pochopení této lidské zkušenosti, ale bude s ní bojovat, protože sem přišel zažít velký posun, a místo toho našel svět duality na pokraji posunu. Nebude muset čekat příliš dlouho.

Až bude 6 letému dítěti 26, bude uznáván jako génius. Říkáte: „O tom nevím. Možná jste chybil, mistře Kiraeli.“ Věřte mi, bude to génius. Právě se mnou mluví a já jsem na Havaji, a on je tam, kde je. Co vám to říká? Jak věděl, že tu budeme mluvit? Poslouchá to, co jste právě řekl, více než vaše dcera. Vaše dcera je nádherný člověk, ale musí se naučit mluvit s tímto dítětem na nové úrovni vědomí. Může začít s tím, že mu řekne: „Co právě teď cítíš ve svém srdci?“ Myslíte si, že neexistuje žádný způsob, jak mu to může říct, ale může. Musí mu říct, aby mluvilo ze svého srdce, a musí mu to říct pouze jednou. To je jediná věc, kterou toto 6 leté dítě pochopí. Když s ním mluví ze svého srdce a přiměje ho mluvit z jeho srdce, uspěje. Když se tito dva dají dohromady, již se nikdy nerozdělí. To je ta cesta, můj příteli.

Ot.: Jak mluvíme o lásce s našimi dětmi posunu?

KIRAEL: Zeptejte se jich, co pro ně láska znamená. Budou s vámi mluvit, ale ne o romantické lásce mezi chlapcem a dívkou. Budou mluvit o lásce, která je expanzivnější. Většina z dětí posunu, které jsou mladými dospělými, nemá přítele nebo přítelkyni. Zajímá je milovat tolik lidí, kolik je možné. Chtějí najít lidi, kteří mají mozkovou schopnost rovnocennou jejich, aby mohli s nimi komunikovat na expanzivní úrovni. To je celá cesta, můj příteli.

Ot.: Chápu, že děti posunu, které se narodily krátce po roce 2000, mají tenké opony, přesto mnohé ani nemluví, nebo jen málo, či se zdá, že jsou ve svém vlastním světě, ani nevěnují pozornost nebo se nesoustřeďují na to, co se děje v současném okamžiku. Okomentujete to?

KIRAEL: Děti narozené kolem roku 2000 jsou mocné energie posunu, mnohé z nich nemluví, protože vědí, že mají komunikovat beze slov či telepaticky. Bylo jim řečeno, aby přišly do zemské roviny, a že je to svět velkého posunu, přesto to nezapadá do jejich myšlenky toho, co je. Nechápou, že co se před posunem může stát, my, lid, musíme tu cestu vykonat.

Jejich mozek mluví s vašimi mozky, ale nedostávají od vás odpověď, takže jsou frustrované. Nechápou, že je neslyšíte. Když s nimi mluvíte, poslouchají vás co nejpozorněji, ale pokud nemáte říct něco zajímavého, odejdou nebo se „vypnou“. Tudíž pokud jejich učitelé učí způsobem, jakým učili vždy, budou mít problémy přimět tyto děti k pozornosti. Můžete si myslet, že učitel říká něco zajímavého, ale děti si to nemyslí. Učitel musí mluvit k dětem na jejich úrovni chápání. Ti, kdo tyto děti znají, budou muset promluvit s učiteli a říct jim, že s těmito dětmi musí komunikovat speciálním způsobem a musí zjistit, co tyto děti upoutává.

Jindy, kdy se tyto děti zdají být „mimo“, jsou jednoduše zaměstnány jinde, a co vypadá jako lelkování, ve skutečnosti je, že dítě komunikuje s neviditelnou energií.

Tyto děti se také zdají být „mimo“, protože jsou hluboce zapojeny do svých tvořivých snah. Když většina z vás začne tvořit, okamžitě to chcete odložit a udržet v soukromí. No, tyto děti se za své tvořivé snahy stydět nebudou. Místo toho se do toho ponoří tak hluboce, že se zdá, že jsou ve svém vlastním světě, a ony jsou. Například když provádí automatické psaní, ačkoliv jejich oči jsou otevřené, komunikují na jiné úrovni vědomí.

To je jen několik důvodů, proč se zdá, že tolik těchto dětí nedává pozor, či čučí do blba, chcete-li.

Ot.: Jaký je nejlepší způsob komunikace s těmito dětmi?

KIRAEL: Pokud chcete komunikovat s těmito dětmi, buďte upřímní. Řekněte jim, že je zatím nedokážete pochopit, ale pracujete na tom. Požádejte je, aby s vámi mluvily, a řekněte jim, že je budete poslouchat ať se děje, co se děje. Když vám řeknou, o čem mluví, poslouchejte a pak s nimi mluvte na jejich úrovni, a tím myslím, že byste měli mluvit ze svého srdce. Když mluvíte s těmito dětmi na jejich úrovni, budou reagovat radostně a vy budete vědět, že jste uspěli.

Když se dostanete do konverzace s těmito dětmi, musíte protrhnout osnovu odporu, aby láska proudila mezi vámi volně. Zprvu pocítíte trochu odporu, asi v polovině tohoto procesu, ale když tu lásku trochu potlačíte, bude plynout přímo k jejich srdcím a budete schopni slyšet, co děti říkají.

Zaprvé a především, tyto děti chtějí, aby jim někdo říkal pravdu. Když řeknete: „To bylo skvělé, Pepo,“ nebo „To bylo perfektní, Pepo,“ a nemyslíte to tak, budou vědět, že nemluvíte pravdu, a nebudou vás poslouchat. Tyto děti přemýšlí konceptuálně, jako by byly dospělé, ale nejsou schopné vyjádřit koncepty slovy, takže budou znít jako děti.

Jste před-posunové energie a tyto děti s vámi nechtějí reagovat, protože nemohou pochopit, co říkáte. Většina dospělých těmto dětem říká: „Nejsi roztomilý?“. Již to nechtějí slyšet. Místo toho chtějí říct: „Podívej se do očí. Mají nádherný odstín fialové.“ Zdůrazněte o nich něco jiného. Mluvte o jejich oblečení, pokud se sami oblékly.
Když s těmito dětmi mluvíte a nejste na jejich vlnové délce, „vypnou“. Poznáte, když je ztrácíte, protože když se jim podíváte do očí, uvidíte ten skleněný výraz. Nemůžete to přehlédnout. Když se to stane, přestaňte a změňte téma. Přimějte je se opět soustředit a dejte jim pusu. Mají rády, když dostávají pusu.

Tyto děti přišly na svoji cestu ve víře, že tento svět je pro ně připraven. Nebyl. Mnohé z těchto dětí je odpojených od cesty duality. Když se spojí s touto rovinou vědomí, myslí si: „Ach můj bože, odpojit,“ a odpojí se. Právě teď je jejich cesta soustředěna na mentální tělo a mohou se odpojit od této roviny vědomí stejně snadno, jako se na ní mohou napojit. Teprve začínají tuto rovinu vědomí chápat, a když ji pochopí, okamžitě přejdou na oněch 35-40 procent mozkového výkonu a hned z ní nevypadnou.

Bohyně světla, což je o nejvyšší mluvené pravdě, je v cestě těchto dětí důležitá. Máte zodpovědnost tyto děti políbit a říct jim, že vše je v pořádku, a že svět pro ně prostě není připraven. Postavte se a uznejte tyto děti, protože se na vás budou muset obrátit, pokud je jejich rodiče nebudou poslouchat. Jako bohyně světla buďte připraveni sdílet s nimi lásku. Nemáte žádnou omluvu tak nečinit. Otevřete své srdce a zůstaňte v pravdě. Tak dostanete všechny tyto děti do této cesty posunu.

Snažte se co nejlépe pochopit, co tyto děti říkají, když s vámi komunikují, ať již svým hlasem, nebo prostřednictvím jejich umění nebo jiných snah. Pokud věnujete čas poslouchání, co říkají, a bude reagovat ze srdce, uspějete v každé komunikaci. Ve velkém posunu s nimi budete mluvit telepaticky, a ony budou rozumět.

Ot.: Mnohokrát, když jsem své dceři položila otázku, neodpověděla ústně, a když říkám: „Proč mi neodpovídáš?“, říká: „odpověděla jsem“. Mám s tím malý problém, protože nechápu, co se mi pokouší říct, a říká mi toho hodně.

KIRAEL: Musíte se naučit s ní komunikovat. Kolik jí je let?

Ot.: Třináct.

KIRAEL: Vaše dcera vám říká, že se musíte naučit s ní mluvit. Chce, abyste se na ni při mluvení dívala a zírala do jejího třetího oka, abyste slyšela, co z něj vychází, protože tam je skutečná pravda.

Budete zkušebním případem, protože se budete učit, jak mluvit s těmito dětmi tak, že se naučíte mluvit se svoji dcerou. Neříkejte jí, že to je důvod, proč to děláte, protože komunikace okamžitě ukončí. Pokud nejste připraven komunikovat s ní na její úrovni, půjdete do této cesty a odrážet se, a ze své dcery nedostanete nic. Tyto děti jsou trpělivé. Chtějí komunikovat svým způsobem, pouze když jste připraveni.

Cvičte podle cvičení zmíněného dříve. Projděte osnovou odporu a dostaňte se do srdce své dcery a poslouchejte. Tak začnete tam, co jakékoliv takové dítě zajímá. Když budete poslouchat jejich slova, nebudete poslouchat nic, ale když se dostanete do jejich srdce, pak zjistíte, co se vám pokouší říct. Dostaňte se do jejich srdce několikrát, a ony tuto srdeční energii k jejich mozku pocítí, a jejich slova budou odpovídat tomu, co je v jejich srdci. Uslyšíte, co tyto děti opravdu chtějí. Vědí, že jejich omni mozek a lokální mozek jsou odděleny, ale také vědí, jak je dát dohromady.

Vím, že vaše dcera měla nějaké zdravotní problémy a tvrdě bojovala, aby se sem dostala. Když lékař udělal ten rentgen jejího mozku a ta skvrna, která tam byla, byla pryč, lékaři si pomysleli: „Ach, to musela být skvrna na snímku“. Nebyla to skvrna. Byl to rakovinový nádor a již tam není, protože vaše dcera si ho z mozku vymazala. Tak moc chtěla zůstat zde na této cestě. Nemusíte ji o tom říkat. Nezajímá ji to. Jen se sem chtěla dostat, a nyní, můj příteli, se k ní dostanete mluvením ze svého srdce do jejího. Třináct není příliš vysoký věk.

Ot.: Jaký je nejlepší způsob zavést u těchto dětí posunu Signature Cell Healing?

KIRAEL: Tato cesta posunu bude o moci Signature Cell Healing. Ne všichni tomu tak říkají, ale poznáte to, když to uvidíte, protože to vše bude o lásce. Tyto děti posunu znají Signature Cell Healing lépe, než vy. Je zkrátka neví, že to mají nazývat Signature Cell Healing. Během léčby vám řeknou: „Vaše ruce jsou špatné. Dejte ruce sem. Dejte je tam.“ Poslouchejte je.

Děti posunu budou vašimi vůdci na konci procesu posunu, díky jejich znalosti Signature Cell Healing. Pamatujete, když byl váš syn malý a vstal a vztáhl k vám ruce a vaše bolesti hlavy byly pryč? No, zná Signature Cell Healing. Pokud si to nemyslíte, přiveďte ho ke kočce nebo psu, který se necítí dobře, a dívejte se, co bude dělat, jak zvíře drží a kam dává své prsty. Ne všechny tyto děti dospějí ve veterináře, ale vědí, jak dělat veterinářskou práci.

Děti posunu jsou na perfektní cestě. Jsou v souladu, tak mocné. Jejich omni mozek pracuje v této cestě. Máte omni mozek také, a pokud nepracuje, pak poslouchejte, co tito mladí lidé říkají. Provedou vás celým procesem. Když máte 6 leté dítě, které vám chce něco říct, poslouchejte ho. Nemusí být schopné sdělit to tak dobře, jak by chtělo, ale pravděpodobně mu to půjde lépe, když ho za to pochválíte. Když se ho zeptáte na léčení, řekne vám přesně, kam dát ruce. Bude vědět, kdy klín jeho prarodičů neléčí, a bude vědět, co udělat, aby se to napravilo. Řeknete: „Páni, kde ses to naučil?“

Pamatujte, tyto děti fungují z jejich omni mozku, a to dělá léčitele Signature Cell. V podstatě můžete hláskovat Signature Cell Healing jako OMNIBRAIN.

Ot.: Mám přítele, který objevil, že u jistých mladých Jihoafričanů HIV zázračně zmutovat a zmizel. Je to dovednost, kterou tyto děti v současné době mají, a budou mít po posunu?

KIRAEL: Nyní tyto dovednosti praktikují. Jisté děti, které měly naplno propuknutý AIDS, a bylo zjištěno, že tato nemoc zmizela, jsou děti posunu, které nechtějí mít nic společného s cestou AIDS. Přišly do této roviny vědomí, aby prověřily cestu a pak se odtud v pořádku dostaly. Takže si naprogramovaly tuto cestu, aby dostaly AIDS, ale pak zjistily, že se jim tu líbí. Pomyslely si: „Páni, to je opravdu skvělé“. Takže ten gen vypnuly.

V Signature Cell Healing se naučíte o vypínání a zapínání genů a dalších takových věcech. Jsou to věci, které může dítě posunu dělat. Některé z těchto dětí vyřazují gen AIDS zcela a některé ho vypínají dostatečně na to, aby vám poskytly něco, s čím můžete pracovat. Jejich cesta šokující. Budou vás učit, jak vypnout geny rakoviny, AIDS atd. Nicméně než k tomu dojde, bude to chvíli trvat.

Některé z těchto dětí přijdou na cestu se všemi druhu abnormalit, u kterých jednoduše vypnou gen, a to dostane celou cestu na oči veřejnosti.

Ot.: Myslíte si, že tyto děti posunu by měly být v oblasti medicíny, nebo bude to vůbec relevantní?

KIRAEL: Dobrým místem pro tyto děti je začít v alternativní léčbě. Naučí se Signature Cell nebo nějakou jinou alternativní léčebnou metodu. Mnohé z nich ani neví, že používají své léčebné schopnosti. Jen vědí, že se mohou uzdravit. Jednoho dne jsou nemocné a apatické, a druhý den jsou silné a připravené na cestu. Nejsou si vědomi toho, co udělaly, když to udělají. Příště budete mít příležitost setkat se s jedním z těchto dětí, které mělo spalničky nebo nějaký jiný druh nemoci, říct mu, aby nemoc vypnulo, a sledovat, jak rychle bude to dítě léčit.

Ot.: Jaký je nejlepší způsob komunikace na dlouhou vzdálenost s těmito energiemi posunu?

KIRAEL: Někdy si schrupnete při sledování televize, a slyšíte hlas, u kterého si myslíte, že je z televize, ale nejste si jisti, protože se nacházíte v té éterické zóně. No, možná opravdu komunikujete s dítětem z Afriky, které se dostalo do vaší osnovy. Mohou se dostat do vaší osnovy kdykoliv a odkudkoliv, a znají řadu způsobů, jak to udělat. Někteří z vás si myslí, že začínají bláznit, protože mají myšlenky, které zdá se přichází odnikud, a to o věcech, jako léčení. Tyto myšlenky mohou celkem snadno pocházet od jednoho z těchto dětí posunu.

Mnoho z těchto dětí komunikuje na dlouhou vzdálenost právě teď tím, že se napojí na všechna čtyři těla, což jim umožňuje napojit se na všechny ty úrovně vědomí (fyzickou, emocionální, mentální a spirituální). Sledujte médium, když pronáší modlitbu, a pochopíte, že se modlí ze všech čtyř těl. Ví, že se napojuje na všechny tyto úrovně vědomí.
Cvičte meditací, a pak poslouchejte, a když uslyšíte hlas, bude to, jakoby ten člověk byl hned vedle vás. Mluvte s tím hlasem. Ptáte se: „Co když hlasu nerozumím, protože mluví neznámým jazykem?“ Jaký jazyk slyšíte, je irelevantní. Mluvíte se svým tělem a vaše tělo mluví s vámi, avšak jazyk, ve kterém komunikujete, není angličtina. Vaše buňky nemají ústa. Mluví tichým jazykem. Jedním ze způsobů, jakým s vámi vaše tělo komunikuje, je to, že vám poskytuje bolest, abyste mohli napravit to, co tu bolest způsobuje. Když neopravíte. Co bolest způsobuje, vaše tělo vám poskytne větší bolest, a pokud stále nepochopíte, co říká, jednoduše tu bolest zintenzivní, dokud nezjistíte, co se vám pokouší říct.

Ke konverzacím dochází nyní všude kolem vás, a nejsou všechny ve vašem jazyku. Jděte do éterického přediva a mluvte s těmito dětmi posunu. Jsou v éteru a právě nyní si s vámi hrají. Poslouchejte je. Pokud nerozumíte, co bylo řečeno, otevřete své srdce a nechte je vás cítit. Pokud vás mohou cítit, zpomalí svoji konverzaci a pak ji převedou do vašeho rodného jazyka.

Ve vašem případě je celá cesta zaměřena na tyto děti. Budete s nimi pracovat a nyní je vhodná doba začít, protože vás většinu času potřebují. Neotřásejte jejich světem. Nedobírejte si je. Poskytněte jim svobodu těšit se z cesty, kterou v této době provádí. Překvapí vás, až nadejde čas, a pustí se na cestu lásky, jak ji znají.

Ot.: Uvažoval jsem o soutěži v básnictví, abych tyto děti přitáhl, a rád bych znal váš názor jak tuto soutěž strukturovat.

KIRAEL: Abyste zaměstnali děti posunu, musíte přijít s novými myšlenkami, věcmi, které jste si neuměli představit, že umíte. Nemůžete těmto dětem dát něco známého, protože si budou myslet: „Co s tím k čertu budu dělat?“ Tyto děti hledají expanzivní zkušenosti. Najděte něco, co jim dává smysl, a zajistěte, že vítězem bude každý. Dejte každému dítěti dárek a vyberte něco, co zaujme jejich mysl tím nejexpanzivnějším způsobem. To není zrovna jednoduché. Když se zeptáte rodičů, co by se jejich dítěti líbilo, řeknou: „nevím. Nelíbí se mu nic.“ Měli byste se zeptat dítěte z vašeho srdce do jeho srdce, co ho zajímá. Tyto děti posunu vám řeknou přesně, co chtějí.

Závěrečné prohlášení

Buďte si vědomi těchto dětí posunu. Až příště nějaké uvidíte, dívejte se mu do očí a pak sledujte energii k srdci tohoto dítěte, a vnímejte jeho nástup do této cesty. Budete vědět, že tyto bytosti mohou dělat kouzelné věci. Mohou vypnout gen, telepaticky komunikovat a mnohem, mnohem víc. Jsou to géniové podle všech měřítek. Jsou tak vysoko nad většinou z vás, že se nikdy nechytíte, vyjma toho, když budou vědět jak zapnout vaše světlo a přivést vás na svoji úroveň. To je také jedna z jejich cest.

Bůh vám žehnej
***************************************************************************
Omni mozek, nazývaný také mozek 90%, je část mozku, o které vědci říkají, že nepoužíváme. Tam je uložena většina našich vyšších znalostí.

10% mozek je také známý jako lokální mozek a je částí mozku, kterou používáme v našem každodenním životě, abychom se zarovnali a pochopili vědomé myšlenky nebo definované zkušenosti. 10%, či lokální, mozek nás omezuje na třetí dimenzi.

Prosvícený je slovo, které vymyslel mistr Kirael. Znamená být naplněn světlem.

Osnova jsou vlákna různých úrovní vědomí, dosahující k definovaným stavům vědomí nebo evolučním myšlenkám.

Zdroj translation OSUD.cz 2009