Cesta k duze

Rubriky

Láska duše

autor: | Říj 15, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Láska duše – Probuzení vašeho srdečního centra

Sanaya Roman

Spojíte drahokam ve svém srdečním centru s drahokamem vaší duše. Připojí se k vám bytost lásky.

Nyní jste připraveni průlom se se svou duší, co vám pomůže probudit vaše srdeční centrum. Začněte tím, že se vydáte do roviny duše. Zavolejte si k sobě Solární světlo a obklopte své tělo obalem z jeho záři. Vdechujte Solární světlo a nechte zklidní a projasňuje své emoce. Dodejte Solární světlo svým myšlenkám a pozorujte, jak se přeměňují na světlo. Vydechujte solární světlo a s výdechem nechte odplout i všechny staré, husté nebo méně rozvinuté myšlenky. Rozšiřte své vědomí pomocí solárního světla a cestujte do roviny duše, až se ocitnete v Chrámu osvícených.
V Chrámu vás potkává bytost světla a vede vás dovnitř, do středu jeho nádvoří. Je zde mnoho dalších bytostí světla, včetně těch, které vám pomáhaly přivolat si svou duši a přelít se s ní. Obřad probuzení vašeho primárního srdečního centra začíná.
Rozhlédněte se svým vnitřním zrakem kolem sebe a pozdravte všech ostatních, kteří sem přišli probudit své srdeční centra jako vy. Prociťujte lásku, která tady je, a krásu světla, které všichni společně svým setkáním tvoříte. Pošlete všem vaše požehnání a přání dobra. Bytosti světla žádají, aby se všichni, kteří přišli, postavili do kruhu a nechali volné místo v jeho středu. Všichni jsou nyní přestoupení hlubokým tichem. Uprostřed kruhu se objevila velmi vyspělá bytost. Sestoupila sem z vyšších realit, nejprve v podobě třpytivého světla. Vzápětí se stává hmotnější a je zřetelněji viditelná. Tato bytost není ani mužského ani ženského pohlaví, neboť její mužské i ženské aspekty jsou v ní již spojené. Může na sebe však vzít různé podoby, aby vám pomohla ji rozeznat a uvědomit si její přítomnost.

Přivítejte bytost lásky do svého života.

Pociťujte, vnímejte nebo si představujte přítomnost této velmi vyspělé bytosti, která se připojila ke skupině. Vychází z ní silné, překrásné světlo. Tato bytost dosáhla osvícení a má plně Probuzené srdeční centra. Je tu, aby vás podpořila při spojování s duší a probouzení vašich srdečních center. Nadále budu v této knize nazývat tuto významnou přítomnost bytostí lásky.
Bytosti lásky je víc, včetně Pána lásky, Mistrů soucítění, Andělů Boží lásky, bohyň a další, které zde neměníme. To, jaká bytost lásky se objeví právě vám, záleží na tom, kdo jste a která bytost vás podporuje. Tyto bytosti mají pro lidstvo nesmírný význam. Vybrali si cestu soucítění. Ti, kdo si tuto cestu vybrali, milují lidstvo natolik, že zůstávají, aby pomáhali, i když by sami už mohli přestoupit do vyšší roviny. Neodejdou, dokud celé lidstvo nebude osvobozeno.
Vnímejte bytost lásky, která přišla, aby s vámi pracovala a učila vás více poznávat lásku duše. Tato bytost vás bude podporovat při probouzení vašich srdečních center. Ztělesňuje nejvyšší princip lásky a je pro vás modelem plně probuzen srdečních center. Součástí jejího poslání a radosti je milovat vás, učit vás a pomáhat vám probudit své srdeční centra.

Pokud budete mít jakékoli otázky, jak projevovat lásku duše, můžete vždy pozvat do svého srdečního centra bytost lásky, aby vám ukázala ten nejlaskavější způsob existence. Na chvíli se zklidní a pozdravte tuto bytost. Svým vnitřním zrakem tuto bytost pozorujte, jak nejlépe dokážete. Všimněte si její zářivé srdeční centrum a světlo, které z ní vyzařuje. Představte si, že vás zdraví. Prociťujte, jak jste pro ni vzácní a jako velmi vás miluje.
Bytost světla bude do vašeho srdečního centra posílat lásku, aby ho připravila na lásku vaší duše. Než vám tato bytost může poslat energii, musíte o ni požádat. Řekněte například něco jako: „Prosím tě o vyslání tvé lásky a otevírám pro ni své srdce“.
Pak se ztište, zavřete oči a otevřete se energii příchozí od této bytosti. První vysílání přijměte přímo do svého srdečního centra. Můžete jej vnímat jako vibrace, světlo, lásku nebo zvuk. I když jej však nijak nevidíte, nevnímáte ani necítíte, probouzí toto vysílání vaše srdeční centra. Když přijímáte lásku a energii, která je vám převáděna, prociťujte, jak se vaše srdeční centra rozzařují čím dál silnější láskou.

Dále vám bytost lásky posílá lásku, která vám umožňuje poznat, že jste vždy v bezpečí, chráněni a milováni, ať jste, kde jste. Vždy vám někdo pomáhá a dává na vás pozor. Toto vysílání lásky k vám přivolá vyspělé bytosti a anděly, kteří budou i nadále vašimi „neviditelnými“ pomocníky, abyste byli vždy v bezpečí. Řekněte si: „Jsem vždy v bezpečí a chráněn/á, ať jsem kdekoli,“ a přitom přijímejte toto druhé vysílání lásky.

Pozorujte nádherný drahokam uprostřed vašeho srdečního centra.

Jste připraveni spojit se se svou duší a probudit své centra. Své srdeční centrum můžete vnímat v oblasti svého fyzického srdce. Podobně jako vaše duše, i vaše srdeční centrum má ve svém středu jedinečný drahokam obklopen dvanácti jakoby okvětními lístky květin, uspořádanými do čtyř vrstev po třech okvětními lístky. Některé z těchto lupenů jsou plně otevřené, jiné jen částečně a další jsou úplně zavřené, jak poupě růže. Drahokam v jejich středu zakrývají neotevřené lupeny. Plně Probuzené srdeční centrum má všechny lupeny celkem otevřené a jeho drahokam září v plné kráse.

Vaše duše a bytost lásky vám pomohou podívat se na tento drahokam ve vašem srdečním centru. Když se na něj díváte svými vnitřními očima, je to, jako byste šli do posvátného prostoru uvnitř sebe samých. Představte si tento drahokam uprostřed svého srdečního centra jako diamant s mnoha ploškami, z něhož vyzařuje do prostoru světlo. Z plošek tohoto diamantu vycházejí všechny barvy duhy. Je to taková nádhera, že se cítíte celistvější a kompletní už jen při jeho pozorování. Představujte si, že se drahokam pomalu otáčí a září z něj jiskřivé, třpytivé světlo. Vnímejte esenci lásky procházející tímto drahokamem a proudící z něj ven. Každá z plošek vyzařuje jinou kvalitu lásky.

Rozezvučte se tónem, který k vám přitahuje vaši duši, dokud neucítíte její přítomnost. Pozdravte svou duši a prociťujte jí jemnost, opatrování a lásku, kterou k vám chová. Je tak šťastná, že jste ji zavolali. Nyní se prolněte se svou duší takovým způsobem, který vám napomůže probudit si vaše srdeční centra. Bytost lásky je tu, aby vám v tom pomáhala. Sledujte, jak se vaše duše blíží, dokud není přímo nad vaší hlavou. Nyní jemně a lehce klesá dolů, do vašeho hlavového centra a dále do centra srdečního. Vnímejte, jak láskyplně a jemně s vámi vaše duše splývá.
Propojte drahokam svého srdečního centra s drahokamem vaší duše.

Vaše duše sestoupila do vašeho srdečního centra a její drahokam obklopuje nyní drahokam vašeho srdečního centra. Drahokam vaší duše je mnohem větší než drahokam vašeho srdečního centra, který se do něj celý vejde. Vaše duše dělá jemné úpravy, dokud není drahokam vašeho srdečního centra zcela obklopen a úplně uvnitř drahokamu centra vaší duše. Možná zaznamenáte okamžik, kdy pocítíte, jak do sebe věci zapadnou, nebo se něco uvnitř vás změní. Drahokamy se propojili. Toto propojení můžete pocítit až fyzicky. Vaše duše v tomto propojení stimuluje váš potenciál milovat, nacházející se ve vašem srdečním centru. Drahokam vašeho srdečního centra se vyjasní a opeknie. Listoví, které jej obklopují, zareagují pootevřením, takže zářivé světlo drahokamu vašeho srdečního centra je nyní plnější odhaleno.

Tyto dva drahokamy existují v odlišných dimenzích. Drahokam vašeho srdečního centra nyní začíná vibrovat v harmonii s drahokamem vaší duše. Skoro jako byste svými vnitřními ušima slyšeli tón, který společně vydávají. Je to jako by to byly dva nádherné krystaly vydávající své čisté tóny. Ty se mísí a stávají se jedním, tvoříc symfonii zvuků tak krásnou, mocnou a hlubokou, že léčí a zjemňuje vše, čeho se dotkne. Tento tón posílá lásku do buněk a atomů vašeho těla. Jeho melodie jde ven, do vesmíru, jako paprsek lásky vyživující všechno v její blízkosti.

Pozvěte do svého srdečního centra bytost lásky.

Do svého srdečního centra si můžete pozvat bytost lásky, aby vám pomohla projevovat a ztělesňovat lásku duše. S touto bytostí ve svém srdci budete zažívat neustále zjemňování své schopnosti vyzařovat lásku duše a stále hlouběji probuzení vašich srdečních center. Abyste umožnili této bytosti vstoupit do vašeho srdečního centra, představte si sebe samých velmi malých rozměrů. Pozorujte drahokam ve svém srdci jako obrovitánsky, zářivý drahokam svého srdečního centra. Vnímejte, jak do vašeho srdečního centra vstupuje bytost lásky. Můžete si třeba představit malý obraz této bytosti stojící uprostřed drahokamu vašeho srdečního centra. Vaše srdeční centrum je stále krásnější a ještě více vyzařuje lásku. Vnímejte pozorně vše, co se dá, a pak se vraťte do své normální velikosti. Bytost lásky můžete do svého srdečního centra pozvat, kdykoli budete chtít, nebo ji můžete požádat, ať ve vás zůstane natrvalo. Absorbujte tuto nádhernou lásku a umožněte bytosti lásky, aby vám pomohla probudit vaše srdeční centra a projevovat lásku duše.

Vydejte se do světa drahokamu vašeho srdečního centra.

Představujte si své srdeční centrum jako centrum své bytosti, jako své pravé já. Je to já, které je odpouštějící, moudré, klidné, všepřijímající a soucítící. Světlo vycházející z drahokamu vašeho srdečního centra při prolnutí se s drahokamem vaší duše rozpouští, transformuje a rozvíjí ty vaše energie, které neodrážejí vaše pravé já. Uvolňuje obavy, napětí, strachy, stíny minulosti a všechny ostatní iluze, které vám brání poznat lásku vaší duše.

Vaše duše do vás vlévá svou životní energii právě prostřednictvím vašeho srdečního centra. Představujte si, jak z vašeho srdečního centra proudí láska duše do vašeho fyzického srdce a odtud do krevního řečiště. Představte si, jak s krví obíhá vaším tělem jiskřivé světlo vaší duše. Potoky lásky tečou vašimi žilami a cévami, čistí vás, vitalizuje a omlazují. Vaše duše vnáší svou životní sílu do každičký části vašeho těla. Prociťujte toto dění jako duchovní proud života, čistý a dokonalý, pohybující se vaším tělem. Představujte si oběh lásky a energie, jak prochází jemně celým vaším tělem, dotýká se každé vaší části. Když vaše duše takto vitalizuje vaše srdeční centrum, budete se nejprve cítit celkově živější a plní energie.

Neustále dokola si procvičujte prolínání se s vaší duší a přepojování drahokamu vašeho srdečního centra s drahokamem v centru vaší duše. Seznamte se s jemnými vnitřními pocity a obrazy, které tato vaše práce může vyvolat.
Poděkujte bytosti lásky, která se k vám připojila. Na chvíli se zaměřte na její srdeční centrum. Pozorujte také své srdeční centrum a představte si, že se stále více podobá centru této bytosti lásky. Představte si, že se lupeny vašeho srdečního centra otevírají a drahokam v jejich středu je čím dál viditelnější. Drahokam vašeho srdečního centra a drahokam centra vaší duše souzní tónem lásky. Pociťujte, jak z vás proudí láska ke každému, koho znáte.

Probuzení vašeho srdečního centra HRA Duše

Z následujícího seznamu si vyberte jednu, či více cest, jak probudit své srdeční centrum:

1.Cestujte do chrámu a dívejte se na drahokam uprostřed svého srdečního centra jako na diamant s mnoha ploškami. Zatímco ho svým vnitřním zrakem sledujete, představte si, že vstupujete do svého vnitřního posvátného prostoru. Váš drahokam je takový krásný, že jen pohledem na něj se cítíte celistvější a kompaktnější.

2.Přijměte od bytosti lásky vysílání lásky, které probouzí vaše srdeční centra. Zatímco toto vysílání přijímáte, potvrďte si, že jste připraveni projevovat lásku ve svém každodenním životě.

3.Kdykoli se něčeho bojíte, řekněte si: „Jsem vždy chráněný/á a v bezpečí.“ Prociťujte, jak k vám bytost lásky svolává vyspělé bytosti a anděly, aby vám pomáhali.

4.Propojte drahokam ve svém srdečním centru s drahokamem své duše. často si toto cvičení opakujte, představujte si vnitřní přepnutí zda proměnu, jakmile do sebe oba drahokamy „zapadnou“. Svým vnitřním sluchem naslouchejte nádherným tónem, které společně vytvářejí.

5.Pozvěte do svého srdečního centra bytost lásky, kdykoli budete chtít cítit nebo jednat láskyplněji. Všímejte si jakékoliv posuny ve své schopnosti cítit a dávat najevo lásku.

6.Uvědomujte si dnes své srdeční centrum jako zářivé světlo rozšiřující se z vašeho těla dále do prostoru a dotýkající se láskou každého kolem vás.

7.Když jste nemocní, unavení nebo prostě jen potřebujete více energie, prolněte drahokam svého srdečního centra s drahokamem vaší duše. Představte si lásku duše proudící z vašeho srdečního centra do vašeho fyzického srdce a potom do krevního oběhu, přičemž vás tato láska omlazuje a nabíjí energií.

Převzato z: https://shu.blog.cz