Cesta k duze

Rubriky

Tarot – výklad tarotu

autor: | Říj 8, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

O Tarotu – výklad tarotu

Tarot je prastarý systém moudrosti, po staletí vyučovaný tajnými školami mystérií. Tato hluboká moudrost nalézá svůj viditelný, avšak z části do symbolů zakódovaný výraz v seskupení působivých obrazů. Každá karta je nositelem energie svých symbolů, kterou promítá a propůjčuje svému divákovi. Tarot byl původně knihou moudrosti podobně jako čínský I-ťing.

Tarot je nástroj, který můžeme použít k získání orientace na nepřehledné cestě k vlastnímu sebepoznání. Je průvodcem oblastmi vnitřní transformace, odhaluje nám skrytá poselství a rozšiřuje náš pohled na sebe sama a celý vesmír. Na 78 karet můžeme pohlížet jako na symbolickou mapu, zachycující milníky a ukazatele na cestě našeho vnitřního putování. Jsem-li připraveni vidět a přijímat, poskytne nám Tarot cenné informace o našich silných a slabých stránkách a místech. Tarot je připraven sloužit k osobnímu růstu – nikdy však ne manipulaci s druhými lidmi nebo se životem samým.

Dělení tarotu:

78 karet se dělí na 22 karet Velké arkány (číslují se od 0 až po XXI) a 56 karet Malé arkány.

Velká arkána nám kromě odpovědí nebo poselství týkajících se momentální situace tazatele poskytují i vyšší univerzální učení, založené na kosmických zákonitostech. Odpovídají na specifickou otázku a současně ukazují na všeobecné, pro život tazatele významné souvislosti.

Malá arkána se dotýkají menších bezprostředních životních lekcí. Jsou rozdělena na 16 dvorních karet a 40karet, které se ještě dělí na čtyři živly po deseti kartách.

Dvorní karty obecně souvisí s důležitými lidmi v našem životě. Ukazují nám, čemu se máme naučit a co chceme dovést k dokonalosti.

Čtyři živly:

Hole jsou přiřazeny k elementu ohni. Zastupují energii obecně a obzvlášť sexuální (jang, mužský aspekt), vnímání, intuici, pochopení, aktivitu.

Poháry jsou přiřazeny elementu vody. Odrážejí naši vnitřní citovou skutečnost. Jejich říše zahrnuje lásku, pocity, výměnu energie ve vztazích, sexuální energii (jin, ženský aspekt).

Meče jsou přiřazeny elementu vzduchu. Popisují mentální myšlenkové procesy a stavy. Mentální úroveň naší bytosti je nejméně odolná vůči nárazům z vnějšku. Opakovaně jsme vyzýváni, abychom dokázali, že to, čeho jsme na této úrovni dosáhli, je trvalé. Karty mečů nám také ukazují, jakými energiemi utváříme (většinou nevědomě) svůj život.

Disky jsou přiřazeny elementu země. Ukazují na vnější, hmotnou a tělesnou realitu. Vnější je obrazem vnitřního. Říše země zahrnuje tělo, zdraví, výživu, oblečení, majetek, finance, chudobu i bohatství.

Jak přistupovat k Tarotu:

Ať už je naše vědomá motivace proč vykládáme karty jakákoliv, je důležité k Tarotu přistupovat s hravostí a humorem, nikdy ne smrtelně vážně. Tarot nám znovu a znovu připomíná, že veškerý život je hrou a má se žít hravě, bez ohledu na to, jak důležitá se nám naše situace v dané chvíli může zdát a do jaké míry se identifikujeme s jejími okolnostmi. Pomáhá nám dívat se vět s jistým odstupem. Učí nás pozorovat život z nových perspektiv a přijímat svět v širších souvislostech.

Kvalitu odpovědí určuje povaha otázek, které Tarotu pokládáte. Čím jasnější a jednoznačnější jsou otázky, tím zřetelnější budou odpovědi. Ochotně odpovídá na jakékoliv otázky týkající se přítomnosti, i když se jeho odpověď nemusí vašemu egu jevit právě lichotivě.

Nesnadnost rozhodování se může týkat zcela banálních, všedních záležitostí, tak i hlubších pronikavých změn, které ovlivní celý váš život. Zvažte svoji připravenost informaci přijmout a nejspíše jasné nebo nečekané odkazy odpovědí využít. Jsou-li karty opakovaně zneužívány, tj. jsou-li důležitá poselství opakovaně přehlížena, ztratí brzy svou sílu a přestanou poskytovat jasné odpovědi. Karty vytahujte jen pro ty alternativy, které by jste z daných skutečně zvolili. Vytahovat kartu pro možnost, která je již předem vyloučena, nemá smysl.

Otázky týkajícím se minulosti často svědčí o nevyřešených vztazích nebo situacích. Tarot nám může být při vyjasňování a překonávání těchto neuzavřených zážitků velmi nápomocen. Na závěr by se však měl každý člověk ptát na promítnutí staré lekce v jeho současné situaci.

Otázky na budoucnost jsou nejožehavější, Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky kladené z pouhé zvědavosti nebo na ty, které pramení z neochoty přijmout zodpovědnost za to, co se děje v našem životě. Mnohé nasvědčuje tomu, že budoucnost je obsažena v každém okamžiku, stejně tak jako to, co se přihodilo v minulosti. Tarot může být užitečným rádcem pro nadcházející události. Přítomnost je energetický bod, který spojuje minulost a budoucnost. Právě v přítomném okamžiku je možné vypořádat se s minulostí a určit nové směry do budoucna.

Tarotové karty nás nikdy nesvazují jedinou možnou interpretací, pouze odrážejí skutečnost v určitém časovém bodě. Záleží jen na nás, nakolik poctivě a autenticky vtáhneme výpovědi obrazů na sebe.

(Gerd Ziegler: Zrcadlo duše)

Pro mě osobně jsou tarotové karty velmi moudrým rádcem, který mi pomáhá nahlédnout hlouběji do mé duše a pomáhá poodhalit skutečnou příčinu a možná řešení situace. Strážce Tarotu má vždy připravené jasné odpovědi, pro toho, kdo je chce slyšet a je připravený je přijmout, v opačném případě nám karty neodpoví. Stejně tak v případě výkladu na nepřítomnou osobu, která nemá žádnou spojitost s tazatelem, Tarot nebude odpovídat. Je možné využít různých typů výkladu, podle zaměření kladené otázky.

Nabídka výkladu Tarotu v poradně: většinou trvá 1-1,5 hodiny, zaleží na počtu vašich otázek a obsáhlosti výkladu. Cena za hodinový výklad je 400Kč. Dělám i speciální výklad na vztahy, výklad Vaše cesta letošním rokem a další výklady. V případě potřeby je možné výklad doplnit o numerologický náhled nebo automatickou kresbu na danou otázku nebo problém.

Kromě Tarotu je možný výklad různých andělských karet nebo kombinace obou výkladů.

Výklad je možný po domluvě i na dálku – zasílám emailem nebo přes telefon (volám já), při platbě předem na účet, cenu stanovím o domluvě s vámi podle počtu otázek a náročnosti výkladu.

Výklad jako náhled na jakékoliv situace, možnosti, zdraví, příčiny, směřování, karmické záležitosti, apod. Pomůžu vám správně zformulovat otázky pro výklad. Výklad je podrobně zpracovaný, nejedná se o typ výkladu odpovědí pár větami nebo odpovědí ano a ne. Obsahuje i rady, směřování, náhledy…

Kromě toho nabízím i speciální výklady:

Speciální podrobný výklad na vztahy –výklad odhalí současnou situaci ve vztahu, témata oblasti, přístup k nim, ukáže jak to má každý z partnerů postavené ve vztahu rozumově, v srdci a jakou „hru“ spolu vzájemně hrajete a co projevujete navenek, jak reprezentujet vás vztah pro okolí. Ukáže i karmická spojení, pokud ve vztahu jsou a možné společné dluhy a lekce, poradí co s nimi.

Výklad Karetní osobní roční horoskop – podrobný výklad nejbližších 12 měsíců vašeho života – témata, lekce, možnosti, na co si dát pozor, co podporovat, výklad je možné udělat kdykoli během roku nemusí začínat lednem a končit prosincem.

Výklad Vaše cesta současným rokem – z čeho vycházíte (čím jste si prošli ve své nejbližší minulosti, jaké lekce a témata se objevili, co jste měli pochopit a přijmout), kde jste teď ( karty zobrazí vaši současnou situaci na základě pochopení minulosti, odhalí jak jste naložili se svou minulostí, současné lekce a témata, která se objevují, co se přes ně máte naučit, kam je směřovat, kam směřujete sami sebe), co si na základě současného nastavení přitahujete do života ve své nejbližší budoucnosti jaké lekce a možnosti vás čekají, co vám přinášejí a nabízejí, pokud výklad budoucnosti není příliš příznivý – opakujete staré lekce , karty poradí, co je potřeba změnit a udělat v přítomnosti pro cestu a život podle přání vaší duše. Výklad je možné udělat kdykoli během roku.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit

dál nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně

aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.