Cesta k duze

Rubriky

Pět elementů

autor: | Zář 30, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Rovnováha v životě s pěti elementy

Životní energie je obsažena v našem těle. Existuje pět elementů – pět způsobů, kterými lze využít životní energii k naplnění životního plánu. Pokud životní energii využíváme jen jediným z těchto způsobů, vyčerpáme ji příliš rychle. Zásoby životní energie se musí obnovovat, a proto musíme rovnovážně využívat všech pět způsobů.

Máme v sobě vždy ještě dvě složky, ze kterých se skládáme – Ego a Já. Ego souvisí s tělem, s hmotnou a viditelnou částí. je neviditelné vědomí, které tuto hmotnou část uvádí do pohybu a dává jejímu pohybu smysl.

tvoří nesmrtelnou složku naší bytosti. S každou zkušeností tato nesmrtelná část roste. Záleží na nás, zda se rozhodneme pracovat na tom, co umírá, či na tom, co trvá. Je důležité podporovat to, co trvá. Čím větší je naše Já, tím větší část reality dokážeme vnímat, tím více souvislostí si uvědomujeme, a tím lépe dokážeme ovládat fyzickou realitu. Je důležité využít životní energii právě pro růst Já. Já přichází do života s určitým plánem.

Ego využívá v životě tři principy: stavbu, vývoj a ničení. Na začátku života převládá princip stavby, který je dominantní po celé dětství až do puberty. Tělo v té době roste. V pubertě se začíná prosazovat princip vývoje. Tělo mohutní a pohlavně dozrává. V dospělosti začne hrát důležitou roli ničení. Tělo začne chátrat, pomalu se rozpadá a nakonec umírá. V první části života musí Já podporovat Ego při stavbě a vývoji těla a samo se přitom učí a mění. Pak dosáhneme okamžiku, kdy jsme dospělí. Známe už mnoho odpovědí na své otázky, které jsme měli v dětství a dopívání.

Pokud Ego a Já nespolupracují, žádné nové otázky se neobjevují a my stárneme. Nejsou-li nové otázky, Ego přestane používat princip stavby, a proto převládne princip ničení.

Spolupráce mezi těmito složkami je důležitou podmínkou života. Oběma složkám tato spolupráce umožňuje růst a rozvíjet se, a tato spolupráce se projeví pozitivně na energetickém systému těla a na celkové tělesné kondici. Pokud Ego a Já spolupracují, začne Já právě v tomto okamžiku naplňovat svůj životní plán. Vynoří se spousta otázek, na které potřebujeme najít odpovědi. Ego na to zareaguje tím, že posílí princip stavby a tělo díky tomu zůstává v dobré kondici. Pokud Ego a Já spolupracují, je možné použít životní energii k tomu, aby Já dosáhlo své cíle a naplnění svého plánu.

Pojďme společně projít cyklem proměny a vzájemného působení pěti elementů – dřeva, ohně, země, kovu a vody, tak jak se projevují v přírodě a v lidském životě, v těle a také v našem jídelníčku. Řídící cyklus je v pentagramu znázorněn vnitřním diagramem znázorněným šipkami. Znamená to, že dřevo kontroluje a řídí zemi tím, že v ní drží kořeny a chrání ji tak před erozí. Na druhé straně mohou zemi kořeny vymýtit a vyčerpat z ní živiny. Země koná kontrolu nad vodou tím, že jí poskytuje břehy, takže zabraňuje povodním, ale země také může omezit volný tok vody, když ji přehradí nebo absorbuje. Voda kontroluje oheň tak, že mu brání, aby se rozšířil, ale voda může také oheň úplně uhasit. Oheň kontroluje kov a dovoluje mu, aby byl ohebný a přijal různé formy. Kov kontroluje dřevo tak, že ho můžete řezat či štípat, může zabránit tomu, aby přerostlo, a vytvoří prostor pro další žijící organizmy. Kov může však také dřevo úplně zničit, např. když se ho pokácí příliš mnoho.

Dřevo – prospěch – období 14.2.-14.5. – nový jang. Vyjadřuje aktivní funkce a růst, souvisí s větrem. Více zde.

Oheň – uplatnění – období 15.5.-14.7. – plný jang, souvisí s horkem a teplem. Více zde.

Země – oběh – 15.7.-14.9. – rovnováha jin a jang, souvisí s vlhkem. Více zde.

Kov – přebírání období 15.9.-14.11. nový jin, souvisí se suchem. Více zde.

Voda – tok – období 15.11.-14.2. plný jin, souvisí s chladem. Více zde.

Element vody zajišťuje novou, pravou substanci, která posiluje páteř, abychom svou životní cestou kráčeli odvážně, přímo a vzpřímeně. A tak nyní může celý koloběh pěti prvků začít znovu od začátku a v okamžiku největšího chladu zimy již tušíme nové nadcházející jaro. Z mocné síly vody pochází schopnost měkce a pružně se přizpůsobovat toku života, jít s proudem a vydržet. A tak v sobě nechte pomalu doznívat rytmus koloběhu pěti prvků a ze svého nitra se postupně vracejte zpět do našeho prostoru a času… třeba s písní Modlitba za vodu od skupiny Hradišťan:

Ubývá míst kam chodívala pro vodu,
má starodávná milá, starodávná milá,
kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička,
a poutníci skláněli se nad hladinu aby se napili z dlaní,
ubývá míst kam chodívala pro vodu,
voda si na to vzpomíná, voda je krásná ,
voda má, voda má, voda má …

Voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy,
voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy,
voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy,
voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy …

Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd.
A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného jak tma.

Voda je smutná, voda má, voda má, voda má…


Voda má, voda má, voda má rozcuchané vlasy,
voda má, voda má, voda má rozcuchané vlasy,
voda má, voda má, voda má rozcuchané vlasy,
voda má, voda má, voda má rozcuchané vlasy…
a kdo se na samé dno potopí, kdo se potopí ke hvězdám pro prstýnek.

Ubývá míst kam chodívala pro vodu,
voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má, voda má …
voda má, voda má, voda má popelem posypané vlasy,
voda má, voda má, voda má popelem posypané vlasy,
voda má, voda má, voda má popelem posypané vlasy..
voda si na nás stýská.

voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy,
voda má, voda má, voda, má rozpuštěné vlasy,
voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy,
voda má, voda má, voda má …

Pro www.cestakduze.webnode.cz. zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části může být dále šířen a kopírován pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.