Cesta k duze

Rubriky

Hledání sama sebe

autor: | Čvc 24, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Hledání sama sebe

Toho letního odpoledne jsem se sama procházela po rozlehlých loukách, kouzelně obklopených zelenými lesy, které zmirňovaly žár slunce. Má křídla – jemně-hmotné antény do vyšších dimenzí měla konečně tolik vytouženou volnost, mysl byla též zcela osvobozena od těžkých myšlenek obklopujících lidi ve velkoměstu. Nastavila jsem tvář paprskům slunce, své vědomí velmi lehce spojila s vyššími dimenzemi – sférami mé duchovní rodiny a přenesla se k rekapitulaci odpovědí na otázky, které mi tak často pokládají mí žáci.

Kdo vlastně já jsem?

Otázka, kterou začíná téměř každý z nás svou osobní duchovně-energetickou cestu. Je to naše duchovní, božská jiskra, která se uvnitř našeho osobního vědomí ozývá, požadujíc, abychom byli něčím víc, než doposud jsme. Do svého fyzického vědomí přijímáme pouze to, co dovedeme vnímat v nejniternějších oblastech svého bytí, a naše duchovní životní jiskra doslova žízní, podobně jako fyzické tělo v období horkých letních dnů po vodě, žízní po všem, čím dosud nejsme a nejenom mohli, ale čím i bychom se měli stát.

Jak se tedy stát tím, kým skutečně jsme?

Odpověď na tuto otázku hledáme nejen během celého života, ale též v průběhu existence své duše skrze nespočet inkarnací.. Po pádu naší duchovní jiskry do hmoty, okouzleni hmotou a sílou individuálního intelektu, najednou máme požadovat od sebe více, chceme-li poznat to, kým skutečně jsme. Stejně jako sportovci, kteří vědí, že pouze tvrdý a pravidelný trénink poskytuje možnost obhájit svou jedinečnost. Máme zapojit svou vůli, vydat ze sebe vše, abychom nejen setrvávali v dokonalé formě své dokonalé duchovní jiskry, nýbrž ji i více rozsvěcovali poznáním života ve fyzické realitě. Často to vyžaduje zřeknout se mnohého, co jiným je povoleno, odměnou nám je pak však nalezení větší části sebe sama.

Láska?

Během nalezení sebe sama se učíme milovat sílu, která nám umožňuje žít, učíme se bezpodmínečné lásce. Tolik se o tomto slovním spojení již napsalo… Milovat bezpodmínečně sebe sama je určitou základní podmínkou, díky které můžeme milovat bezpodmínečně i ty ostatní. Hledáme-li lásku venku, většinou se jedná o lásku podmíněnou určitými předpoklady. Naučit se milovat bez podmínek je znakem skutečných Mistrů života, každý z nás má však možnost tohoto titulu dosáhnout, rozhodne-li se „milovat život“. Je nespočet podob lásky, ale ta „dokonalá“ je pouze jedna – esence, frekvenční most mezi objektem lásky a tím milovaným. Může se jednat o lásku mateřskou, pečující, ale též lásku k partnerovi – ovšem lásku prostou podmínek, jak by se měl chovat, jakým by měl být…Můžeme prožívat lásku ke své práci, svému skutečnému poslání, milovat procházky v přírodě, stejně i tak sladké lenošení – vždy jde o bezpodmínečný vztah objektu a tím milovaným. Milujeme-li život, pokud jsme též nalezli alespoň kus sami sebe, bezpodmínečně milujeme vše, co je spojeno s oceánem vědomí Světla-Zvuku Nejvyššího Zdroje, milujeme to, co nám tedy pomáhá nalézt sebe sama…

Jak se stát šťastným a spokojeným?

Stačí si uvědomit, že každý z nás představuje určitý soubor vědomí, lásky a moudrosti a záleží pouze na naší vnitřní vůli, zda tento soubor zvětšíme či zmenšíme, stačí přijmout skutečnost, že žádná vnější moc nemá sílu omezit naši svobodu. Každý den, kdy nalezneme větší část sebe sama, je pak více naplněn pocitem štěstí a vnitřní spokojenosti, kterou nám nikdo nemá moc vzít.

Najednou jsem ucítila na své tváři, původně nastavené slunečním paprskům, první kapky deště. Otevřela jsem oči a viděla, že slunce se schovalo za temné mraky, z nichž začalo konečně pršet. Pocítila jsem velkou úlevu, ač slunce miluji, po tolika tropických dnech déšť představoval požehnání nejen pro přírodu, ale i pro všechny lidi. Ano, stejně tak se na naší osobní cestě životem střídají okamžiky světlé i ty temnější, vše nám však slouží k nalezení sebe sama a rozšíření poznání…

Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz) 19. 8. 2015