Cesta k duze

Rubriky

Působení bylinek

autor: | Dub 30, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Duchovní a duševní působení bylinek

Bez černý
„Vyžene zlého ducha, chrání dům, očišťuje duši i ducha, otevírá lásku, dává prostor a sílu k působení dobra pro druhé.“

Divizna velkokvětá
„Dá ti důvěru v sebe i v druhé. Nebudeš se ničemu divit a budeš věřit, znát krásy světa okolo sebe.“

Dobromysl obecná
„Dobrá mysl, čistí ducha, pomáhá, aby člověk odpustil všem.“

Heřmánek pravý
„Tak, jako byla dána Izraelitům mana nebeská, tak i tato bylinka je požehnáním Božím pro člověka. Co skrývá v duši bude odhaleno a vyplaveno, co lživého vysloveno bylo, pravda se ukáže. Napij se a vnímej, kde u tebe působí a co čistí již po prvním doušku. Umrtvuje zášť, nenávist, prokletí, a zesiluje lásku, víru. Boží působení je člověku ukázáno silněji touto bylinkou.“

Hluchavka bílá
„Co vnitřně nechceš slyšet, co si nechceš uvědomit, co odmítáš, to čistí hlen = mám obavu a chci pohladit.“

Hořec žlutý
„Řeč, věty jsou mnohdy semeništěm zloby, nenávisti, pomluv, ale tato bylina vše mění. Z úst vycházejí jen krásná slova plná radosti, štěstí, lásky, chápání druhých, je prozářeno paprskem slunečním a věty se stávají chloubou člověka. Promluvit v pravý čas to, co je třeba, a mlčet, aby člověk nechápající se nezatvrdil vůči Bohu.“

Jablečník obecný
„Očišťuje pláč duše. Dává člověku sílu vzdorovat životu a smířit se s věcmi, které nezměníme. Konejší a hladí jizvy duše. Kdo nemá chuť dál jít cestou života, tomu dává odvahu a prohlédnutí a krásný život je přede mnou. Věřím.“

Jahodník obecný
„Člověče, rozlož si slovo jména této bylinky. Já-hodník. Tato bylinka takto působí i na duši člověka. Umrtvuje JÁ a člověk začne vidět jen hodné lidi kolem sebe, i kdyby to byl nepřítel. Je také hodný. A pomoci je mu třeba. Je to obyčejná, všem známá bylinka a tuto obyčejnost vkládá do každé duše a ničí pýchu. Tolik toho umí a v pokoře čeká, až ji utrhneš. Duše takto vyléčená vidí jen dobro v lidech a štěstím je naplněna celá planeta Zem.“

Jehlice trnitá
„Jako jehla spraví, zalátá a vyplaví vše, co dlouho sedí na jednom místě.“

Jitrocel kopinatý
„Dává světlo, dává pokoj, dává probuzení z duchovní tmy. Emoce, které tíží duši, proměňuje na lásku k druhým. Odpuštění všem na Zemi i sama sobě. Hladí a ladí duši světlem Božím cele.“

Kontryhel obecný
„Pomáhá člověku uvědomit si cestu vedoucí k Bohu. Otevírá bránu k lásce, pokoře, odpuštění a smiřuje vše okolo sebe. Dává klid a pomáhá při zármutku z ublížení či úmrtí. Vnímej jeho krásu a žij správně.“

Kopřiva dvoudomá
„Je připravena vyčistit vše, i tvé emoce a pláč. Nesmí ji užívat lidé s překrvováním ledvin (revmatici), zde dráždí a působí bolesti v zádech. Vně se s ní šlehat mohou.“

Kozlík lékařský
„Chrání proti magii, víru k člověku poutá, v duši nastoluje klid, hřeje a ukazuje, jak vše dobré dát druhým. Omývá rány na duši, aby je pak Duch svatý mohl léčit silněji.“

Křen selský
„Spojuje lidi, kteří se hádají. Již nebude plakat duše, neboť pláč v úsměv se promění a jen radost a štěstí budou součástí života. Křen dává sílu v rozhodnutí života a odvahu říci vše na rovinu.“

Levandule lékařská
„Učí pokoře a ztišení a jak vánek letní omývá (duchovní) bolesti srdce.“

Lípa srdčitá a velkolistá
„Bude ti lépe, když opustíš staré návyky a otevřeš se lásce a důvěře v Boha. (pocení)“

Maceška
„Pomáhá člověku ovinout, co dusí duši. Rovná lenost – nahradí lenost hbitostí, nenávist radostí a lež pravdou. A vše, co nepatří do duše, vymeteno bude láskou archanděla Gabriela.“

Máta peprná
„Matka Boží dává tobě bylinkou touto vůni a pokoj. Spojení s Matkou Boží trvá celý život. Je posilou, radostí. Je objevením cesty k Ježíši Kristu. Takto tě bylinka tato pomalu vede a nehledí na to, zda chceš. Ale vidí světlo a za ním kráčí. A ty, jestliže tento čaj piješ, jdeš také s ní.“

Mateřídouška obecná
„Dává napojení na Pannu Marii, pomáhá po douškách objevit víru.“

Meduňka lékařská
„Zlost, zášť, nenávist sladí, aby člověk dostal medu do duše. Je sladká Bohu pro duši člověka. Léčí 30 chorob, snižuje tlak.“

Medvědice lékařská
„Velkou silou obnovuje vše staré a dává řád věcem v chaosu života.“

Měsíček lékařský
„Tak, jako je měsíc bílý, tak i tato bylina dává tělu i duši čistotu, vyčištění.“

Miřík celer
„Duši pozvedá a míří svým účinkem přímo do míst, kde je to nejvíce potřeba. Očišťuje duši a ducha. Člověk celý bez obav, emocí, vnímá vše krásné kolem sebe a děkuje za vše Bohu, i kdyby se styděl (dává odvahu). Při této bylince pochopíš, v čem chybuješ, a máš větší sílu řešit problémy všedního dne. Nic tě neodradí.“

Mochna nátržník
„Vypiješ a ona jednou máchne a vše, co není dobré ve vztahu, očistí a pomůže odpustit.“

Oman pravý
„Učí duši pokoře a odevzdání se do rukou Božích. Spojuje rozloučené, zaceluje rány duše s pomocí Ducha svatého. A odevzdání se je lékem největším. Co trápí duši déle, to se očistí koupelí i čajem. Věř a uzdravena bude i tvá duše a potom jen chval Pána.“

Ostropestřec mariánský
„Dává možnost člověku uvolnění od křeče v duši – pomáhá vidět život pestře.“

Pelyněk pravý
„Co vás tíží na duši a stále se k tomu vracíte, to bylinka tato duchovně očišťuje. Pozvedá ducha, ruší napojení a prokletí, chrání dům proti zlému duchu a myšlenkám vyslaným na rodinu. Harmonie a klid zavládne v duši.“

Přeslička rolní
„Duchem stará, omlazuje a navrací smysl životu. Poznej mě a zhohatneš (duchovně).“

Řebříček obecný
„Vše, co člověku odebírá energii, zaceluje a ruší napojení. Otevírá cesty k Bohu a dává mírnost Beránka.“

Řepík lékařský
„Léčí pocit nechtění sebe sama, odmítání všeho, co říkají druzí na mne, léčí bolest duše, uhranutí, nechuť žít a sobeckost.“

Sléz lesní a okrouhlolistý
„Dává energii do duševních center, odhleňuje i na duši. Ptá se: „Chceš žít v lásce k nepřátelům?“ „

Smetanka lékařská
„Vymetá z duše chlad, otevírá brány andělům, kteří čistí tělo a hlavně krev. Rozněcuje lásku k Bohu.“

Srdečník obecný
„Nemáte chuť dále pokračovat v započatém díle? Máte strach? Bojíte se říci svůj názor druhým? Vše toto lze shrnout: víra v Boha je oslabena nebo chybí. Tato bylinka dává odvahu pokračovat, mění strach a pochybnosti v lásku a odvahu čelit problémům všedního dne. Bojuj s láskou v duši a vše vlož do srdce Ježíšova.“

Šalvěj lékařská
„Chamtivost, chtít mít teď a hned, malá víra, to vše šalvěj přikryje a odpustíte každému na Zemi. Přejícnost a pokoj se rozhostí v tvé duši. Bůh je i vítr do tvé duše a vane prudčeji, je-li nános, nebo jen mírně, jsou-li jen pavučiny. Malý a velký hřích je čištěn. Zpověď je cesta tvé duše a zesílenou moc má pití šalvěje k uvědomění si chyb života.“

Truskavec-Rdesno ptačí
„Pozvedá k přání žít a milovat i ty, kdo mě zranili.“

Třezalka tečkovaná
„Pomáhá proti posedlosti, chrání proti uhranutí, otevírá duchovní kanál, upevňuje víru, zbavuje náladovosti, uklidňuje, chrání proti pochybnostem o Bohu.“

Tužebník jilmový
„Otevírá člověku duchovní kanál a vše, co bylo zaneseno myšlením negativním, může být očištěno za pomoci zpovědi. Utužuje vztahy k lidem a k Bohu ukazuje cestu. Jdi člověče a klaň se Bohu za všechny dary přírody.“

Zeměžluč okolíkatá
„Ruší napojení, dává prohlédnutí ve věcech víry, odpuštění, žárlivosti.“

Zlatobýl obecný
„Pro žaludek a ledviny – dává jim energii žluté až zlaté barvy, do duše pak pokoj a mír a napojení na Pannu Marii.“

Převzato z : http//: sirver.neutral.cz