Cesta k duze

Rubriky

Ženská cesta vzestupu

autor: | Dub 8, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Jeshua a Marie Magdaléna pro srpen 2013

Ženská cesta Vzestupu

Poselství přijala Barbara Bessen koncem července 2013

Srdečné pozdravy z vyšších úrovní vám posílají Jeshua a Marie Magdalena. Dnes k vám budeme hovořit jako tým. Za účelem tohoto setkání jsme se spojili a nevystupujeme tedy jako jednotlivci.

Toto spojení je mimořádné a zároveň odpovídá i splynutí mužské a ženské stránky v člověku. Přicházíme takto v jednotě, abychom vám sdělili následující slova a předali energii. Naše spojení je symbolem ženské připravenosti k přijetí a mužské schopnosti oplodnění. Je to symbol procesu, který se nazývá tvoření. Takto vznikly všechny světy, planety a bytosti, bez ohledu na to, v jaké dimenzi pobývají a sbírají zkušenosti. Tvoření materiálního vesmíru je duální. Neprobíhá v jednom kroku, ale ve dvou, a abychom byli korektní, vlastně ve třech. Nejprve je to Prapůvodní Stvořitel jako myšlenka a iniciátor nějakého výtvoru, jenž se pak prezentuje skrz obě polarity jako trojjedinost. Jednou v budoucnu budou existovat opět jen prapůvodní myšlenky, které budou vytvářet jednotu samu o sobě, protože stvoření se vyvíjí zpět do celistvosti.

To je to, co se teď děje, je to cesta domů, avšak je to ještě dlouhá cesta. Mnozí z vás, kteří čtete tyto řádky a podobná poselství, jste žitím na Zemi unaveni. Máte velkou touhu už dualitu opustit, abyste se mohli opět prožívat jako celiství. Pouť každého aspiranta cesty domů znamená čištění vlastních vzorců a představ o životě jako takovém a důvěru, že v každém sídlí božská jiskra, která tuto cestu zná, protože odtamtud přece pochází.

Na chvíli se pohodlně opřete, nechte na sebe působit tato slova a užívejte si naší energie. Přichází k vám, jak jsme již zmínili, sjednocená do jednoho balíčku. Představuje nejen sílu a tvůrčí myšlenky, ale i půvab Boha Stvořitele tohoto vesmíru, jehož smíme zastupovat. Ve vašem srdci je malá komůrka, která odpovídá Nejvyššímu zdroji a stále vás spojuje s prapůvodním Světlem. Každá bytost v sobě nese tento zdroj Lásky. Nic a nikdo není vyňat, dokonce i ti nejodpornější hulváti jsou částečkou prapůvodního Božského světla. Naučili jste se už s tímto Světlem snadno spojit, když si položíte ruku na srdce a pomalu se poddáváte útěšnému a osvěžujícímu propojení s touto božskou komůrkou. Je hnacím motorem na vaší cestě domů. Tento tah je obsažen v každém a ve všem. Touha po sjednocení je klíčem života jako takového.

Nyní ti položíme ruku na srdce a ještě intenzivněji tě propojíme s tvou božskou komůrkou, abychom ti pomohli ještě víc pocítit Lásku, která je skutečně vším. Neexistuje nic mimo tuto Lásku. Vše ostatní jsou jen programy, které si vymyslely stvořitelské bytosti, vyslané Prapůvodní myšlenkou. Hrály a hrají si jako děti a experimentovaly a experimentují se silou Lásky. A často přitom vzniklo něco, co vypadalo jako nesmyslné nebo falešné, jak bys to možná zhodnotil z lidského hlediska. Přesto však tyto velké bytosti neměly pocit, že by něco bylo dobré nebo zlé. Pro ně to bylo jednoduché. Takové „chybné stvoření“ se patrně opět vrátilo do prapůvodní hmoty a oživily se jiné tvořitelské myšlenky. Zkus o tom někdy popřemýšlet. Tvoření je skutečně „jen tak“ jednoduché. Není špatné nebo dobré. Prostě je.

Zkus se podívat na svůj život. Jak je to s tvými myšlenkami, které jsi jistě s vynaložením velkého úsilí realizoval ve hmotě? Odpovídaly nakonec tvým představám? Některé možná ne. Pak jsi jim už nevěnoval žádnou pozornost nebo jsi je podobně jako nepovedenou kresbu nebo vymodelovanou plastiku zničil, založil hluboko do šuplíku nebo přetvořil do jiné podoby. Takové je tvoření na všech úrovních. Důvod, proč to všechno vyprávíme, tkví v tom, že nyní stále víc záleží na tom, abys svým tvůrčím nápadům věnoval vědomou pozornost. Popřemýšlej nad svým životem, možná s rukou položenou na srdci, aby ses mohl do sebe hlouběji ponořit. Podívej se, co utváří tvůj život. Jsi spokojen nebo bys raději, podobně jako při kreslení či modelování, zohlednil nějaká nová hlediska a jiná naopak vyloučil? Možná i odvážně uvažuješ o velkých změnách. V takovém případě bys je měl posílit tím, že se soustředíš na sílu vůle a spojení ke Zdroji, aby se mohla změna, o kterou usiluješ, brzo manifestovat.

Nádherná energie veškerého bytí proudí s velkou silou stále víc na tuto planetu. To, co léta přicházelo skrz různé kanály, se nyní stává skutečností: Božská energie a možnosti s ní spojené protékají s velkou intenzitou planetou a jejími četnými těly. Navenek je patrné čištění s tím spojené. Stejně tak i tvůrčí změny spojené s touto energií se stávají stále víc viditelnými.

Existuje svět ve světě, který můžeš vnímat jen ty sám. Není to nic viditelného jako například nové šaty nebo auto. Jsou to vibrace tvého bytí, které se mění; stále víc a nezadržitelně. Tato velká síla Vzestupu, která žehná Zemi, je nástrojem Lásky. Aby se však Láska skutečně vyjádřila, může ji předcházet i destrukce. Jednoduše řečeno: Pozoruj sám u sebe, kde máš jaké problémy, které tě trápí a oslabují, kde něco v tvém životě drží jen zdánlivě pevně a co se může zhroutit. Omezuj škody a projasňuj se stále víc, což znamená: nezabývej se vnějšími záležitostmi a odstraňuj ty, které ti neprospívají.

Naše společná síla nyní proudí do tvého srdce a protéká celým tvým tělem, aby ti přinesla čištění a uzdravování. Uzdravování v tomto případě znamená také vyjasňování. Všechny ty četné informace, které k vám přicházejí již víc jak třicet let, se začínají aktivovat a působit. Když jsme říkali, že tvé myšlenky formují tvou realitu, přijal jsi to, avšak ne vždy uplatňoval. Nyní začínají tyto výroky působit, náhle jsou jasnější a pochopitelnější. Při svých každodenních činnostech začínáš rozumět, co je tím míněno. Přistihuješ se při tom, že se ti stále vracejí myšlenky, které si vynucují tvou pozornost. Většinou jsou to nutkavé myšlenky, které ještě víc posilují vír duality. Náměty jako strach, chybějící sebevědomí a nedostatek důvěry ve vlastní bytí atp. stále ještě silně ovládají tvůj každodenní život. Když medituješ, pobýváš v přírodě, cestuješ do svého nitra nebo jsi v kontaktu s námi, tehdy jsi silný, jasný a celistvý. Avšak ve svém běžném každodenním životě ještě často podléháš tendenci dávat prostor a sílu tzv. elementálům (bytostem v astrální oblasti vytvořeným silou myšlenek). To si však stále víc uvědomuješ. Rozpoznáváš myšlenky, které se k tobě vracejí stále znovu a znovu jako lemniskata (nekonečná smyčka) doprovázené strachem a obavami z nedostatku. Jde jen o to vystoupit z této nekonečné myšlenkové smyčky. Pozoruj se a měň své myšlenky. Budeš-li to dělat vědomě, zaznamenáš, že tě začnou opouštět strachy, předsudky apod. Nebylo by krásné, kdybys většinu času spočíval jen v radosti?

Spojení mužské a ženské stránky je důležitá věc, která se týká každého člověka, ubírajícího se cestou domů. V inkarnaci, ve které jsme působili jako Marie Magdalena a Jeshua, jsme tuto tematiku velmi intenzivně zpracovávali. Tehdy existovalo účinné cvičení, které bylo dlouhodobé a někdy přesahovalo i více životů.

Kdo čte tyto řádky, je již dlouho na cestě domů a tato transformace a cesta ke spojení pro něj není nic nového. Chceme vám sdělit, že dnes je mnohem snazší propojit s láskou své niterné součásti. Klíčem je láska k sobě, láska k sobě samotnému. Ty žiješ sám se sebou, ty jsi pro sebe tím nejdůležitějším partnerem. Otázky, které by sis měl pokládat, jsou: Co se mi na mně nelíbí? Proč je tomu tak a odkud to může pocházet? Vydej se na cestu bádání. Je to napínavější než jakákoli exotická cesta, kterou bys možná rád podnikl nebo jsi ji už podnikl.

I v tobě jsou pouště a skály, sopky a ledové moře. V tvém bytí se nacházejí hluboké řeky a nebezpečné propasti. Ale i hřejivý oheň a bytosti, které ti poskytují výživu. Vnitřní matka, vnitřní milenka, vnitřní dítě, všechny aspekty života jsou i v tobě. Jak vycházíš s těmito niternými průvodci? Kde existují rozepře, pochyby nebo nerespektování? Protože jsme tak blízko jako nikdy předtím, můžeme s radostí podporovat všechny tvé kroky. To už ostatně nějakou chvíli děláme. Klíčem k tvému vnitřnímu universu je tvůj čistý záměr učit se, pročišťovat a hledat opravdovou Lásku, kterou nemůžeš hledat ani nalézt u jiného člověka.

A až se staneš dostatečně vnitřně bohatým, až v sobě prozkoumáš a rozpoznáš Lásku a umožníš jí, aby působila, pak budeš pozorovat svůj vnější svět úplně jinýma očima, totiž očima Lásky. Hašteřivý soused ti už nebude trnem v oku, protože už budeš vědět, že ho můžeš nechat být takového, jaký je. A navíc se úplně změní atmosféra mezi vámi, neboť mu už nebudeš zrcadlem, ani on tobě, a pak mezi vámi nebude žádná rezonance. Nebylo by to nádherné?

Práci tohoto druhu nazýváme ženskou cestou. Obsahuje ještě mnoho jiných faset. Avšak začni právě teď tímto tak důležitým krokem: Rozpoznej v sobě Boha, jenž sídlí ve tvém srdci a čeká na tebe. Představuje skutečnou Lásku, která je také láskou k sobě samotnému.

Zůstáváme v hluboké úctě a lásce k tobě

Jeshua a Marie Magdalena

Přijala Barbara Bessen koncem července 2013.

Tento text je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

https://www.barbara-bessen.com/jeshuamaria-magdalena-channeling-august-2013/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.