Cesta k duze

Rubriky

Nenechte se zneužívat

autor: | Dub 1, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Dát se od někoho zneužívat neprospívá nikomu

Je důležité, abychom si projevovali základní úctu a abychom to žádali i po lidech okolo. Dát se od někoho zneužívat neprospívá nikomu. Respekt k sobě samotnému znamená, že nedovolujeme, aby nás kdokoliv zneužíval. Je důležité zabránit lidem, aby nám ubližovali, a to nejen kvůli nám, ale také proto, že později jejich vina vytvoří začarovaný kruh sestávající z toho, že se tento člověk stáhne do sebe, anebo opakovaně útočí.

Někdy nás ego staví do situací, kdy jsme zneužíváni a dopouštíme, aby se to dělo, v důsledku vlastních představ o nenásilí či pocitu, že jsme slabí. Do situací, v nichž ke zneužívání dochází, se stavíme proto, že se určitým způsobem cítíme provinile a máme potřebu se obětovat. Každá forma zneužívání je místo, kde v důsledku podvědomé viny dovolujeme ostatním, aby nás trestali. Když nás trestají, jejich vlastní vina sílí, a tudíž narůstá i jejich sebezneužívání.

V každé situaci, kdy se cítíme emocionálně či dokonce fyzicky zneužíváni, je naprosto zásadní udělat cokoliv, čím druhému člověku zabráníme, aby nás zneužíval, protože tento stav věcí neprospívá nikomu. Občas s ním musíme hovořit velice rozhodně a někdy jsme snad i nuceni se z konkrétní situace vzdálit, což závisí na povaze celé záležitosti. V obou takových případech, a především když se ze situace vzdálíme, platí, že pokud nepřestáváme onoho člověka zalévat láskou a podporou, stav věci se začíná měnit k lepšímu.

Cvičení:

Dnes buď ochoten prozkoumat vinu, jež podle tebe dala určité situaci vzniknout, protože tento aspekt můžeš změnit ihned a na místě. Polož si otázku: „Pokud si to dokážu uvědomit, kolik mi bylo, když se tento pocit viny zrodil?“ Pak se zeptej: „S kým je moje vina spojena?“ Nyní se zeptej: „Co se dělo, když jsem pocítil vinu?“Nezapomeň, že vina je omyl. Rozhodni se, že ji vyléčíš. Ať už se nacházíš v jakékoliv situaci, opustil jsi střed vlastní osobnosti. Požádej Vesmír, aby tě do něj zase dopravil a odsud aby pomáhal šířit světlo ve tvém nitru, v důsledku čehož bude toto světlo moci pomáhat všem vracet se do vlastního středu, nebo dokonce do středu ještě hlubšího, který se prostírá v lidském nitru a ve kterém sídlí mír a nevina. Všimni si, jak dobře se v tomto okamžiku cítíš. A tento dobrý pocit vnes do své současné situace a uvidíš, jak dalece ji dokáže ovlivnit.

Zpracováno podle knihy: Jestli to bolí, není to láska – Chuck Spezzano

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška.

Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.