Cesta k duze

Rubriky

Esence IV.kvadrant

autor: | Bře 6, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Esence IV.kvadrant – Zima

Vnáší stále více světla a tváří v tvář moudrosti a velikosti života se naše bázeň se mění v hlubokou úctu ke všemu, co nás obklopuje. S osvobozením svého nitra si připravíme půdu pro svou vnitřní obnovu a znovuzrození a celý cyklus začne znovu. Zobrazuje nadhled, návrat k naší přirozenosti, dokončení cyklu, moudrost stáří. Nese v sobě ženské energie.

Zastupují ho tyto esence:

Esence Ostružina – pro čistotu mysli

Když jsme ochotni a připraveni podívat se a vzít na vědomí naše negativní vlastnosti, je to první krok k tomu, abychom je mohli vymazat z našeho vědomí. Vždy víte, co se děje a co je pro vás opravdu důležité, sledujte své myšlenky. Bdělí a vědomí, jste si vědomi toho, jak tyto myšlenky ovlivňují vás i všechny kolem vás.

Afirmace:

„Čisté myšlenky jako paprsky slunce prosvětlují prachem zanesená okna mé mysli. Naplňují mě dobrem vůči všemu kolem.

Podporuje: čistou mysl, laskavost, mentální jasnost, optimismus, pomáhá nám vidět dobro v sobě i druhých; pro inspiraci, smysl pro humor, pomáhá vyjadřovat se jasně a přímo a přitom volit „jemná slova“ – být diplomatem. Je vhodná pro všechny, kteří se cítí nepříjemně při informacích o ubližování a týrání zvířat, pro pročištění a opuštění „starého“, navodí přítomnost světla a dobroty. Umožní upřímně přijmout sebe sama i své hodnoty a kvality, pozitivní hodnocení života, podporuje moudrost a využití životních zkušeností. Umožní nám vidět věci takové, jaké jsou, pomáhá být si vědom životního prostředí, ve kterém žijeme.

Vhodné použití: negativita, pesimismus, sarkasmus, cynismus, nevlídná slova – neúmyslné, nevyzrálost, popření sama sebe, frustrace, předsudky, negativní myšlenky, utápění se v minulosti v tom co se stalo nebo co jsme udělali, řekli; kritika a odsuzování, zášť, pomluvy, urážlivost, pro lidi s odpudivou energií, kteří kolem sebe vytvářejí nesnesitelné a obtížné prostředí i pro ostatní – neuvědomují si to. Zmatené myšlenky, zablokované energie – vnitřní očista od těchto nánosů.

Přínos ostružiny pro zdraví: Ostružiny jsou zdrojem vitaminu C, K. Dále jsou velmi bohaté na karoteny, silné antioxidanty, které nás zbavují volných radikálů, regenerují sliznice a dodávají zdravou barvu naší pleti. V tomto ovoci najdete také mnohé z vitaminů skupiny B, z minerálů pak např. mnoho fosforu, dále draslík, železo, hořčík a vápník. Všechny zmíněné látky jsou pro lidský organismus nezbytné a je jistě příjemnější konzumovat je ve formě lahodného ovoce, než formou potravinových doplňků a tablet. Léčivý účinek ostružin je výrazně posílen vysokým obsahem bioflavonoidů, látek, které chrání před oxidací. Tyto látky jsou nesmírně důležité hlavně pro ty, kteří trpí cévními potížemi, jako jsou křečové žíly, slabé cévní stěny, vysoký krevní tlak, hemoroidy, nebo problémy s erekcí u mužů. Bioflavonoidy posilují a regenerují cévní stěny, zlepšují průtok krve, posilují vazivo a celkově zpomalují stárnutí a chřadnutí organismu. Už po mnohé generace se sušené listy používají jako prostředek proti průjmu, kdy je vhodné pít čaj z listů až do vymizení potíží. Kladný vliv má i na sliznice žaludku a střev, zmírňuje a léčí koliky. Látky obsažené v listech působí hlavně protizánětlivě. Tohoto účinku můžete využívat například pro léčbu dásní, při infekcích v krku jako kloktadlo, na omývání špatně se hojících poranění kůže, ale i jako čaj při nachlazení, kašli a rýmě.

Esence Datle – pro něžnou sladkost

Sladkost je výrazem pro potěšení. Když ve svém životě příliš jíme sladkosti, snažíme se zaplnit naši vnitřní prázdnotu, protože toužíme po lásce, ve skutečnosti však hledáme mnohem hlubší naplnění – chceme více sladkosti v našem životě. Když se nám podaří uzavřít mír se sebou a přijmeme sami sebe, jsme potom schopní přijmout i ostatní kolem nás, ať už jsou to ti, které milujeme nebo ti, kteří přicházejí do našich životů, jako naši učitelé. Bez potřeby úzkostlivých vizí roste kvalita naší něžnosti.

Afirmace:

„Vysílám vlny sladkosti ke každému, s kým se setkávám!„

Podporuje: schopnost vcítit se do pocitů druhých, schopnost rozlišovat, vnímavost, otevřenost, snadnou komunikaci, schopnost být příjemný a přívětivý, přitažlivou povahu, laskavé jednání s veřejností, sebevýchovu, sladkou přitažlivost, citlivost a soucit, citlivost k druhým, přijetí druhých, bez souzení, vidět je jako přátele, toleranci, pokud máme sklon druhé posuzovat.

Vhodné použití: odsouzení a kritika práce druhých lidí, nesnášenlivosti, nepřijímací povaha, snadná podrážděnost, nepříjemný společník, nepohostinnost, popudlivost, kritická úzkost, netolerování, chuť na sladké, prchlivost, podvědomé odhánění ostatních od sebe, egocentrický a nemilující postoj. Chuť na sladkosti.

Přínos datlí pro zdraví: Sacharidy v datlích se převážně skládají z glukózy a fruktózy. Obsah cukru v datlích představuje jednu z nejvyšších hodnot u ovocných druhů. Vitaminy skupiny B, hlavně B1, B2, niacin a B6, kterých je v datlích velké množství, mimo jiné pomáhají buňkám zpracovávat cukry, čímž zvyšují posilňující účinek tohoto ovoce. Datle jsou velmi bohaté na minerály, hlavně na draslík, železo, hořčík, fosfor a vápník, ale nechybějí jim ani stopové prvky: měď, mangan a zinek. Sto gramů datlí dodává takřka třetinu DDD (doporučené denní dávky) vlákniny. Tu především tvoří rozpustná vláknina ve formě pektinu a gumy, ale i malé množství nerozpustné celulózové vlákniny. Oba tyto druhy vlákniny mají příznivý účinek na střeva. Datle jsou kvalitní, výživné a energeticky hodnotné plody. Přestože obsahují jen málo proteinů, mají jich více než většina čerstvého ovoce. Datle se tradičně používají při silném suchém kašli a při zánětu průdušek. Jejich zklidňující účinek při dráždivém kašli je pravděpodobně způsoben vysokým obsahem sacharidů, ale i jiných, dosud neidentifikovaných látek. Datle mají posilňující účinek a jsou užitečné při únavě nebo slabosti pro lidi všech věkových kategorií. Díky vysokému obsahu cukrů, vitaminů a minerálů (včetně železa) prospívají hlavně adolescentům, sportovcům, těhotným a kojícím ženám.

Esence Jahoda – pro sebeúctu

Klidná důstojnost pramení z hlubokého sebepoznání. Když se naučíme ctít naši skutečnou hodnotu a vnitřní sílu, ve všudy přítomném klidu jsme schopni přijmout všechno, co nám život dal i vzal, a také všechny naše role v něm, všechny naše úspěch i neúspěchy. Se sebepřijetím se otevřeme našemu vlastnímu božství a staneme se jím. Jsme schopní vidět krásu všude, ve všem, včetně sebe. Nikdy nemůžeme opravdu vědět, co druhý člověk, skutečně potřebuje. Můžeme se jen snažit být mu nápomocni do té míry, do jaké jsme schopni vnímat jeho potřeby.

Afirmace:

„Jsem silný sám o sobě, neboť jsem v jednotě se vším, co je!“

Podporuje: silný, důstojný pocit sebe a uvědomění si vlastní hodnoty, uzemnění, spolehlivost, schopnost opustit následky dysfunkčního dětství, lásku ke kráse, eleganci, schopnost být plně přítomný a cítit se dobře ve svém těle a ve svém středu, získat respekt druhých, spolehlivost, praktičnost, skromnost, eleganci, pocit zodpovědnosti, schopnost nastavit si zdravé hranice, posiluje mezilidské vztahy.

Vhodné použití: pochybnosti o sobě, pocit nízké sebehodnoty , sebeobviňování, nedůstojnost, pocit nejsem hoden, nezodpovědnost, nedostatek vlastního já, citové zneužívání rodiči, nadměrná psychická citlivost, porovnávání sebe s jinými – proč nemůžu být jako on, plachost, nejisté rozhodování, nesoustředěnost, přílišná svědomitost, zásadovost a pečlivost, bezohlednost, strach ze stárnutí, období přizpůsobení s změnám – přechodu, při zániku vztahů, pro děti při rozvodu, pocit, že nic nedělám správně, negativní rodinné a generační vzory, hluboce zakořeněné negativní vzory.

Přínos jahody pro zdraví: Jahody mají největší antioxidační účinek z veškerého ovoce; po nich následují slívy, pomeranče a hroznové víno. Antioxidační schopnosti jahod vyplývají hlavně z obsahu vitaminu C, bioflavonoidů a antokyaninů. Díky svým schopnostem neutralizovat účinky volných radikálů jsou jahody efektivním prostředkem v prevenci arteriosklerózy (ukládání cholesterolu ve stěnách arterií, jejich postupné ztvrdnutí a zužování). Stav arterií zlepšují i nízkým obsahem tuků a sodíku, jakož i bohatstvím draslíku a minerálů, tedy kombinací, která snižuje riziko rozvoje hypertenze. Do svého jídelníčku by je měli zařadit lidé, kteří prodělali infarkt myokardu nebo mají anginu pectoris, poruchy prokrvení mozku či ischemickou chorobu dolních končetin. Jahody působí diureticky (zvyšují produkci moči) a díky svému alkalizujícímu účinku podporují vylučování kyseliny močové. Proto se doporučují při dně a dnové artritidě. Jahody jsou bohaté na rozpustnou rostlinnou vlákninu a ulehčují pohyb stolice střevy. Snižují i překrvení žil v portálním systému (žíly odvádějící krev z vnitřností), a tím jsou užitečné při hemoroidech, břišní vodnatelnosti (tekutině v břiše) a chorobách jater, jako chronická hepatitida a cirhóza. Hlavní význam jahod spočívá v tom, že zlepšují proudění krve v arteriích.

Esence Malina – pro laskavost

Každý, kdo k nám přichází a působí nám bolest, je našim učitelem. Má nás naučit, že našim úkolem není oplácet stejným, ale odvrátit jeho nelaskavost, odpuštěním. Tak se zbavujeme veškerých citových trnů z vnitřního konfliktu a léčíme si své tělo i srdce. Tím rozvíjíme svou schopnost přeměnit negativní a škodlivé emoce na pozitivní a rozvíjíme přirozenou laskavost, soucit a empatii.

Afirmace:

„Ve své laskavosti jsem v jednotě se vším. Vůně mé bezpodmínečné lásky se dotýká srdcí všech.“

Podporuje: odpuštění, soucit, převzetí odpovědnosti za své jednání, laskavost, štědrost, uvolňuje a léčí staré rány, touhu pomáhat druhým, schopnost „nastavit druhou tvář“, dobrosrdečnost, porozumění, soucitné naslouchání, iniciaci mírumilovného přátelství, probouzí přirozený soucit a empatii srdce.

Vhodné použití: pocity snadné zranitelnosti, nepřejícnost, citlivost na změny, braní si věcí příliš osobně, když lidé říkají škodlivé věci, necitlivost, chybí pochopení, obviňování jiných, odpor, hořkost, postoj „Já si to tak zasloužím „, nelaskavost, přecitlivělost, negativní a nepřiměřené emocionální reakce, pro nesnadné a hořké rozchody, rozvody – přináší minimum emocionálních jizev.

Přínos maliny pro zdraví: Maliny (podobně jako borůvky) představují léčivou potravinu pro unavené oči. Látky v nich obsažené (barvivo, vitamín A) zabraňují degenerativním změnám očí, které způsobují šeroslepost a zákaly. Protože se maliny doporučují i při léčbě cukrovky (čerstvé plody snižují hladinu krevního cukru), pomáhají jak při boji s chorobou samotnou, tak i se sekundárními nemocemi, jako je diabetická retinopatie (poškození sítnice způsobené cukrovkou). Antičtí lékaři předepisovali maliny při trávicích obtížích. V ruském lidovém léčitelství jsou čerstvé maliny, ale i malinové sirupy a džemy léky proti chřipce, nachlazení a vysokým horečkám. V asijské medicíně se maliny cení jako prostředek proti silnému menstruačnímu krvácení. V britské a americké medicíně se zase zkoumaly účinky malin na těhotné ženy a řada výzkumů potvrdila, že snižují ranní těhotenskou nevolnost a podráždění dělohy. V evropské léčitelské praxi jsou maliny ceněny jako prostředek odvodňující organismus a čistící střeva, který pomáhá i při chorobách ledvin a močového měchýře.

Vinná réva – pro lásku a oddanost

Láska je mocná a její absence v jakékoliv formě může být hlavním zdrojem utrpení, pak její zdroje hledáme kolem sebe místo v sobě. Jen s otevřeným srdcem, jsme ochotní vzít na sebe rizika spojená s otevřením se ostatním. Chcete-li žít plnohodnotný život, musí být naše srdce otevřené citům. Nečekejte v naději, že ostatní vás budou milovat, začněte milovat sami sebe, tak v sobě budete rozvíjet nesobeckou lásku ke všemu a všem. Vše, co potřebujete je láska.

Afirmace:

„Láskou ke všemu se stávám celistvou bytostí. Nic nepotřebuji, protože jsem v trvalé jednotě s Duchem!“

Podporuje: vědomí vnitřního zdroje lásky, čistotu, lásku bez podmínek či očekávání, trpělivost s nedostatky ostatních, splynutí s dlouhodobými rytmy ve vztazích, zdravou sexualitu, pro transcendenci, zdvořilost, přátelství, pomáhá nám stát se láskou, jedna z nejoblíbenějších esencí

Vhodné použití: pocit nedostatku lásky, negativní emoce, jako je závist, chamtivost, chtíč, žárlivost, otázky, týkající se opuštění a oddělení, rozvod nebo smrt, strádání, krutosti, osamělosti, izolace, pocit odpojení, pocit vykořenění, vyhýbavý postoj, při zranitelnosti, postoj „kyselé hrozny „, nerealistická očekávání, závislosti, kritika, arogance, poslušnost z povinnosti, lpění na někom, neosobní odloučení od zdroje a ostatních lidí, zavřené srdce – bolesti z minulosti, nepochopení, když je nám těžko u srdce, citová chudob, když vše chceme vzdát.

Přínos vinné révy pro zdraví: Vinná réva patří mezi hodnotné ovoce. Hroznové víno obsahuje vitamin C a skupinu vitaminů B (kromě B12). Mají rovněž mnoho manganu, hořčíku a draslíku. Toto ovoce urychluje průchod moči ledvinami, močovým měchýřem a močovými cestami. Takto se vyplavují bakterie, které zapříčiňují záněty této oblasti organismu. Mají také větší množství fruktózy (ovocného cukru), takže nejsou příliš vhodné ve větší konzumaci pro diabetiky. Slupky hroznů jsou bohaté na vlákninu. Vláknina je pro náš organismus velmi důležitá. Nutí střevo dostatečně pracovat, tím pádem odstraňuje zácpu, zbavuje tělo jedovatých látek a váže i látky tukové. Podporuje snížení nadváhy ,odvádí z těla toxiny, čistí ledviny, močový měchýř a močové cesty, díky většími obsahu ovocného cukru pomáhají při únavě, nervozitě a depresích. Semínka z vinné révy jsou velmi ceněna pro své antioxidační vlastnosti.Výtažky z drobných jadýrek tmavé vinné révy patří do skupiny flavonoidů- antioxidantů, které chrání tělesné buňky před poškozením nestabilními molekulami kyslíku, jimž se říká volné radikály. Flavonoidy hrají důležitou roli v prevenci rakoviny a srdečních onemocnění.Výtažek z hroznových jadýrek má velmi dobrý vliv na krevní cévy.

Zpracováno, podle mých poznámek ze semináře s Lilou a volných překladů ze stránek: https://spirit-in-nature.com/

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.