Cesta k duze

Rubriky

Kalendář Mandaly Poselství Lásky pro rok 2020

autor: | Led 30, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Kalednář je vyprodaný.

Děkuji všem za krásné zpětné vazby a inspiraci k dalšímu tvoření mandal.

Světluška

Kalendář Mandaly Poselství Lásky pro rok 2020

Kalendář, předlohy Mandal Poselství lásky k vykreslení, originály mandal – vše je ve velikosti A4. Na přání vám zapíšu do kalendáře osobní věnování předané automatickou kresbou od vesmíru, vašich světelných průvodců a vaší duše.

Novou vůni ke kalendáři Zahrada srdce, vůně Bohyní a mariánské vůně – vůně Panna Marie, Příběhy lásky, Spojení lásky, Máří Magdaléna, Černé madona, Bohyně Isis, Archanděl Anael, Archanděl Raguel, Síla Krista a Vědomí Krista, stejně jako další katalogové vůně Prameny života nebo vytvoření

své osobní vůně na míru pro rok 2020, je možné si objednat

Cena kalendáře je 250Kč, soubor předloh všech třinácti mandal na jednotlivých listech včetně originálního návodu k vykreslování stojí 50Kč. Nová vůně Zahrada srdce v 13ml lahvičce stojí 270Kč, ostatní vůně v 7ml lahvičce stojí 200Kč – 210Kč, ve 13ml lahvičce stojí 250Kč –330Kč dle druhu vůně. Cena osobní vůně v 13ml lahvičce je 330Kč, včetně osobního poselství k vůni zapsaného automatickým písmem. Originál mandaly A4 stojí 700Kč.

V České republice zasílám po platbě předem na účet, na Slovensko je možné kalendář zaslat na dobírku.

Informace k prodeji kalendáře najdete i zde.

Obrázky mandal z kalendáře a moudré myšlenky k nim, najdete na konci této stránky.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Kalendář Mandaly Poselství Lásky pro rok 2020

© Světluška Radka Hubeňáková

Představuji vám v pořadí již osmý mandalový kalendář, který vám stejně jako ty předchozí, může nabídnout hodně radosti, moudrosti a nasměrování ve vašem osobním životě i ve dnech vašeho žití a bytí v lásce. Opět svou energií a svým působením navazuje na to, co nám nabídnuly předchozí kalendáře a zvyšuje tak naše možnosti snadnějšího přijetí a pochopení života i sebe. V jeho obrázcích i textech je ukryto mnoho moudrých slov a poučení, které nám všem budou po celý rok připomínat důležitost lásky a odvahy žít a tvořit svůj život. Každý si v něm může najít to své kouzelné a uklidňující spojení a naladění na svou sílu lásky a odvahy, aby se mohl vydat svým vlastním směrem k jedinečnému tvoření a uchopení svého života a mohl tak najít ty nejlepší a nejkrásnější způsoby pro vyjádření své lásky k sobě, k životu i k tomu, co si přeje žít, předávat a sdílet. Přesně o tom jsou Mandaly Poselství lásky a o tom bude i celý rok 2020 – o hledání, tvoření a uskutečňování svých snů i sebe, o projevech odvahy, moudrosti, rozhodnosti a svobodné vůle, dát sám sobě tu největší podporu a oporu ve všem, co teď smíme žít a čím smíme být. Všechna tato témata velmi silně souzní a rezonují s mužskou a otcovskou energií, která se v roce 2020 začne hodně dostávat ke slovu a bude podporovat naši samostatnost a schopnost převzít si svůj život do svých rukou, začít žít z podstaty své lásky k sobě a tvořit svým srdcem skutečné a pravdivé hodnoty lásky. Tato veliká výzva sebou přináší i možnost urovnat a zharmonizovat „mužské energie“ v sobě i ve své rodině. Všechno to, co jsme se naučili v předchozích letech a k čemu jsme došli sami v sobě, teď může dostat úplně jiný rozměr a podobu, nic už nám totiž nestojí v cestě k našemu sebeuskutečnění a k realizování našich snů. Kalendář se svými poselstvími lásky nám na této cestě bude spolehlivým průvodcem a poradcem.

Opět máte možnost společně využívat všechny obrázky mandal v kalendáři i jejich předlohy k vykreslení, a pokud chcete, můžete je libovolně kombinovat i s těmi předchozími kalendáři, pokud je z minulých let máte, podle toho, jak to právě cítíte nebo jak vás to napadne. Opět platí i u tohoto kalendáře, že se vůbec nemusíte řídit kalendáriem a příslušným měsícem. Pokud chcete mandaly využívat pro své „léčení a popostrčení do života“, nalistujte si v něm prostě tu mandalu, která vás aktuálně osloví nebo něčím zaujme a nechejte ji na sebe působit. Bližší informace o tom, jak pracovat s kalendářem, najdete v návodu v dalším pokračujícím textu této stránky a dostáváte ho i k zakoupenému výtisku kalendáře. Vy, ke kterým se můj kalendář dostává poprvé, najdete všechny informace o předchozích kalendářích i s obrázky mandal na mých stránkách www.cestakduze.webnode.cz, kde je najdete pod jednotlivými rubrikami Mandalových kalendářů.

Poselství pro rok 2020

Co chceš a co si přeješ pro sebe, to běž a udělej – takto jednoduše by se dalo pojmenovat hlavní téma roku 2020, roku ve kterém budeme hledat a objevovat sebe sama, ale z úplně jiného pohledu, než jak jsme tomu byli zvyklí doposud. Dvojnásobná dvacítka v sobě nese možnost zmoudření, zpomalení a zorientování se ve svém životě i v sobě. Nabízí moudrý postup, odstup i nadhled, s možností přehodnotit a přeuspořádat si své priority, zásady a „zákony“ svého života. S její pomocí si můžeme udělat pořádek v mnoha věcech a záležitostech, na které se už dlouho chystáme a stále na to nebyl čas nebo se nám to tak nějak nedařilo. Všechno to, co se nám podařilo v předchozích letech si uvědomit a přijmout, nabere na síle a velikosti, pokud to pro nás ještě stále bude důležité nebo podstatné. Mnohem více a mnohem častěji se budeme učit dát na svůj vlastní názor a brát sebe sama jako moudrého rádce a poradce ve věcech, na kterých nám opravdu záleží a které jsou pro nás důležité. V mnoha směrech a v mnoha ohledech úplně změníme své rozhodnutí a přehodnotíme hodnoty a priority svého života. Síla čísla 4, pod jehož vibrací se celý rok 2020 ponese, nám bude dodávat odvahu a rozhodnost, postavit se za svou pravdu, přijmout svoji pravdivost, pravdivě se vyjadřovat a nebát se žít své sny. Konečně přichází to, na co už tak dlouho všichni čekáme, dveře do našeho nového života se otvírají, začíná úplně nová etapa tvoření a žití, která prověří pravdivost a upřímnost našeho srdce i našich plánů a snů.

Tajemství velekněžky, která se v podobě čísla 2 v roce 2020 objevuje hned dvakrát, je v tom, že si toho spoustu moudrého nechává pro sebe. Ona totiž přesně ví, kdy a jak to použít nebo nabídnout světu, a kdy to prozatím nechat být a počkat si na příhodnější okamžik či lepší příležitost. Nebojí se toho, že o něco přijde, nestará se příliš o to, co bude, jednoduše plyne s tokem lásky a nechává se unášet časem k tomu nejlepšímu, co může být. Zároveň je ale bdělá a soustředí se tak na své bytí a fungování v přítomném okamžiku, ve kterém hledá a poznává své vlastní zrcadlení lásky a života, který žije. Její síla, kterou jsme se učili ochutnat a přijmout v roce 2018, se nám znovu připomene a posílí naši intuici a moudrost všude tam, kde se objeví staré stopy nebo náznaky strachu, abychom si uvědomili a připomněli to, že není čeho se bát. Společně se silou Císařovny, která nás pod vibrací čísla 3 provázela v roce 2019 a naučila nás vědomě tvořit a žít svou lásku k sobě, nám pomůže seberealizovat a zviditelnit svou osobnost. Pomůže nám probudit k životu vnitřního moudrého vládce v sobě, abychom si mohli převzít zpátky svou sílu, moc a zodpovědnost za sebe a společně s nimi, konečně začali vládnout sobě a svému životu z pozice králů a moudrých mudrců či poutníků lásky, kteří napříč časem začínají spojovat a rozeznívat dávno zapomenuté melodie a tajemství života a lásky v každém z nás.

Nadcházející doba, ve které se budeme moci účastnit a zapojit do mnoha „projektů lásky“, ať už těch osobních a soukromých nebo velkolepých veřejných, nás bude učit moudře zvažovat kolik síly a odvahy vložíme do sebe a své seberealizace a kolik jí nabídneme druhým. Mít sebe sama na prvním místě se vyplatí a síla čtyřky nám to bude neustále připomínat a také nás přes svou tvrdohlavost, neústupnost, hrdost a potřebu stát si za svým, bude posunovat k činům a cílům, které právě v tomto roce mohou dojít ke svému naplnění. Praktické otázky života a jeho tvoření se budou dostávat do popředí v mnoha směrech a oborech, objeví se mnoho nových možností růstu, vzdělávání se a učení se od života. Ti, kteří vládnou zručností, dovedností a vtipem a dokáží svůj um zúročit v praxi, pak můžou velmi rychle získat bohatství, ocenění, stabilitu, pevnost, respekt a úctu ostatních. Můžou dojít k zaslouženému vítězství nad sebou, svým strachem z neúspěchu nebo z nepřijetí. Ti, kteří se nadále budou chtít schovávat za prázdná slova, nesplněná očekávání či sliby, čekat na to, až to za ně udělají či vyřeší ti druzí, se budou muset zapojit a přidat svůj díl do společného tvoření, jinak přijdou o své výhody, postavení, slávu a „teplé místo“.

Ukaž co umíš, neboj se to nabídnout a nauč se to prodat – to je další velká výzva roku 2020, která se váže k tématu znovunalezené víry a důvěry v sebe. Čím více si budete věřit a důvěřovat sami sobě, tím větší důvěra a ochota spolupracovat se bude projevovat a rozvíjet i kolem vás. Co doposud nešlo nebo bylo nemožné, se pohne kupředu s nabídkou nečekané pomoci, objeví se i ochota hledat nová řešení a cesty vedoucí k úspěchu. To, co je důležité pro vás osobně, je důležité také pro všechny kolem vás, protože každý váš posun či úspěch se stává stavební mozaikou vašeho nového života a dalším novým stavebním kamenem pevného základu celé společnosti. Vaše víra a odvaha se zrcadlí ve všem kolem vás a všude tam, kde už se dokážete postavit za sebe sama, otvíráte nové dveře ke smysluplnější a plodnější spolupráci, která velmi rychle přinese uspokojivé výsledky a bohatou úrodu. To všechno bude odrážet míru naší moudrosti a moudra a všude tam, kde kvete radost a láska, kde je místo pro soucit a naslouchání, budou fungovat zákony lásky a vztahy pak budou více postavené na důvěře a dobrovolnosti sdílení a dávání druhým. Nikomu to nebude vadit, protože všichni v tom budou vidět a vnímat přítomnost lásky a respektu jednoho k druhému. Naopak tam, kde vztahy zůstanou ještě stále nastavené nebo závislé na podmiňovaném způsobu bytí, postaveném na strachu z nedostatku lásky a z nepřijetí druhými, se budou otvírat nové možnosti pro změnu takových vztahů a pro hlubší pochopení principů lásky a jejich zrcadlení v životě, aby i tady bylo možné posunout se dál.

Otcovská energie moudrosti a bezpečí, kterou nám také vibrace čísla 4 nabízí, nám může pomoci překonat svá vlastní omezení a potřebu sloužit druhým ze strachu. Pomůže nám měnit naše názory a myšlení, abychom si uvědomili sílu svých myšlenek, hloubku a dopad svých rozhodnutí, abychom svou pozornost přesměrovali na sebe a konečně se z povrchu a povrchního žití přesunuli dovnitř sebe sama a tam se napojili na své vlastní zdroje lásky, o kterých jsme si ještě donedávna mysleli, že jsou pro nás příliš vzdálené, nedostižné nebo že neexistují. Není důležité to, co umíte, co děláte a co říkáte, ale to, jak to vyjadřujete, předáváte a co při tom cítíte vy i ti druzí, to je tím hlavním faktorem a také měřítkem budoucího úspěchu a vaší spokojenosti v životě.

„Ten, kdo se nebojí být sám sebou a láskyplně s odvahou prezentovat své vlastní myšlenky, názory, výrobky a dovednosti, kdo se nebojí ukázat své nápady a odhalit své city světu, má mnohem větší šanci najít to pravé pro sebe, než ten, který se stále schovává v koutě a vyčkává, až dostane znamení, svolení či souhlas k tomu, že se může vydat svojí vlastní cestou. Síla vaší intuice a moudrosti vaší duše, jsou tím, co vám pomůže zvládnout všechna úskalí a překonat všechny překážky, které se vám postaví do cesty, abyste stanuli sami před sebou v celé své kráse a rozhodnosti a mohli tak poprvé spatřit a prožít si tu úchvatnou a jedinečnou podobu sebe a své velikosti lásky. Jste síla, která tvoří, jedná a koná. Nejste ničím jiným, než jste kdy byli, jen teď máte trochu jinou podobu a šat, vaše podstata je neměnná a vy jste stále světlem lásky, které obíhá kolem osy svého vlastního života. Je na čase si ho vzít zpátky a začít ho žít a užívat si ho naplno. To jsou slova Císaře a Vládce uvnitř vás, to jsou slova Vesmíru a Lásky, kteří čekají, až je pozvete dál a pustíte je blíž k sobě, aby vám pomohli prožít velkolepý a jedinečný život, který jako lidské bytosti můžete vytvořit. Být láskou v lásce je úplně nejvíc, čeho lze dosáhnout a co je ve Vesmíru možné. Stojí za to, to zkusit a nechat se překvapit tím, kam vás síla lásky zavede a jaké podoby sami sobě i svému světlu uvnitř sebe dáte. Nebojte se milovat, nebojte se žít, běžte a tvořte své sny! To jsou poselství lásky pro vás.“

Nová vůně Zahrada srdce – optimistická a voňavá podpora pro naše tvoření, objevování a sjednocování sebe sama

I tento kalendář budou provázet moje přírodní vůně Prameny života. Nová vůně ke kalendáři, která nám rozšíří skupinu mariánských vůní, se narodila ve chvíli, kdy už byly na světě první tři mandaly do nového kalendáře. Dostala překrásný název Zahrada srdce a stejně jako ostatní mariánské vůně, i ona má svůj smyslný základ v růžích a posvátných lotosech. Tentokrát se k němu přidala část povzbuzujících a očistných bylinkových esencí s příjemnýn a povznášejícím nádech osvěžujících citrusových esencí. Vůně se mnou odcestovala na ostrov Cres a provázela a podporovala mé tvoření všech ostatních mandal do kalendáře. Dodávala mi spoustu energie a radosti nejen při kreslení a věřím, že si ji tak jako já, také zamilujete.

Vůně Zahrada srdce

Osvěžující citrusovo květinová vůně se třemi druhy růží a medovou slaměnkou, se dvěma druhy sladce květinových lotosů a kafrově bylinnou levandulí, s podtóny smyslného ylang ylangu a dřevito balzamického rozmarýnu, doplněná osvěžujícím závanem z citrusových tónů citronely, mandarinky, pomeranče, klementinky a litsey cubeby.

Tato vůně patří do skupiny mariánských vůní.

Příjemná, osvěžující, uvolňující, inspirující a uklidňující vůně pro odvahu, rozhodnost a bytí sám za sebe. Vůně pro radost, nadšení a optimismus, pro lásku a krásu, pro naději a možnost žít své sny. Vůně, která umocňuje a ukotvuje naše napojení na sebe a na své uvědomování si toho, kde už dokážeme jednat a vystupovat ze své vlastní podstaty lásky. Zrychluje také naše uvědomění si sebe v přítomnosti a také to, jak, si tímto přístupem k sobě podporujeme své vlastní vyjádření jedinečnosti a neopakovatelnosti toho, kým jsme. Pomáhá transformovat a proměňovat naše vyjádření a prožitky, posunuje je do tvořivých a láskou naplněných podob života tady a teď. Odlehčuje starosti, pochybnosti a „dobrovolné“ omezování a zastavování sebe, tím, že pomáhá uvolňovat hluboce zakořeněné vzorce strachu, přílišné odpovědnosti a přesvědčení směřovaného do toho, že nejsme hodni, nejsme dost dobří nebo že si nezasloužíme lásku. Pozvedá naše vnímání a uvědomování si sebe do nejvyšších možných vyjádření a sdílení všech podob, forem, způsobů a tvoření, které známe, umíme, dokážeme a chceme odhalit, ukázat, předávat nebo nabídnout sobě i druhým. S touto vůní již nemusíme skrývat své pocity a projevy, můžeme se stát sami sebou, konat a jednat ze své pravdivosti a pravdy, s podporou lásky a soucitu svého srdce tak, abychom konečně žili to, co si přejeme. Pomůže nám vytvořit bezpečný a projasňující most k našim novým podobám a uvědoměním si sebe.

Barevné působení podle Aura Somy: modrá, oranžová, růžová

Účinky: vůně má uklidňující, osvěžující, harmonické, smyslné, otevírající, čistící, ochranné, inspirující a povzbuzující účinky. Posiluje přirozenou imunitu, působí proti infekčním onemocněním a čistí vzduch. Pomáhá při rýmě, kašli, nachlazení, viróze, posiluje dýchání. Potlačuje záněty a napomáhá hojení ran, je antiseptická. Podporuje prokrvení, uvolňuje křeče a svaly, regeneruje. Tonizuje organismus, reguluje správné zažívání a peristaltiku střev, stimuluje vylučování, uvolňuje křeče a napětí. Účinně čistí lymfatický systém, odvádí přebytečnou vodu z těla. Působí močopudně a chrání proti zánětům močových cest. Harmonizuje a posiluje spánek, zmírňuje bolesti při migréně. Má povznášející účinky, uklidňuje a zároveň povzbuzuje, harmonizuje, zlepšuje náladu, zvyšuje vitalitu. Uvolňuje napětí, zahání chmury, lítost, smutek, zklamání, odstraňuje psychické vyčerpání. Má stimulující účinek na mysl, pomáhá vypořádat se s depresí a emocionální únavou. Zklidňuje a uvolňuje zadržované a nahromaděné emoce, pomáhá při výkyvech nálady. Je účinná při stresu, přepracování, únavě, oslabené koncentraci. Také působí proti apatii, frustraci a nerozhodnosti. Uvolňuje podrážděnost, duševní strnulost a nejistotu. Zmírňuje iracionální obavy z neznáma a pomůže snížit pochybnosti o sobě. Podporuje kreativitu, vnímavost, sebelásku a sebedůvěru, uvolněnost, smyslnost a nadšení, otvírá jemnějšímu smyslovému vnímání, dodává inspiraci. Navozuje pohodu a uvolnění, napomáhá odpočinku a relaxaci. Přináší pocit harmonie, lehkosti a radosti, dodává pocit bezpečí a jistoty. Rozveseluje, povzbuzuje, je vynikajícím životabudičem, obnovuje duševní pohodu. Pomáhá najít klid, řád a harmonii, obnovit životní rovnováhu a radost. Usnadňuje řešení problémů, dodá optimismus a naději. Pomůže objevovat a rozvíjet radost, vnitřní krásu, podporovat smyslnost a sebedůvěru.

Složení: růže turecká, citronela, mandarinka, lotos, pomeranč, růže, levandule, rozmarýn, klementinka, růže egypt, slaměnka, litsea cubeba, lotos, ylang ylang, mandlový olej

Své místo voňavých pomocníků i nadále skvěle zastanou vám již známé ostatní mariánské vůně. Každá z těchto vůní dokáže svým způsobem podpořit náš proces poznávání, sjednocení a zharmonizování mužské a ženské energie a podstaty nejen uvnitř nás a ve vztazích, ale i v našem životě, s tím, že jejich vzájemné kombinace to ještě prohloubí. Je možné je v případě zájmu namíchat i jako masážní a koupelový olej v jemnější koncentraci než mají vůně.

Všechny mariánské vůně nám nabízejí sílu jemnosti, moudrosti, lásky a intuice.

Vůně Spojení lásky, Panna Marie, Matka Marie, Máří Magdaléna, Černé madona a Bohyně Isis, zastupují „ženský element“ tohoto vyjádření.

Vůně Příběhy lásky, Zahrada srdce, Archanděl Anael, Archanděl Raguel, Síla Krista a Vědomí Krista, zastupují „mužský element“ tohoto vyjádření.

Všechny mají základ vytvořený z několika druhů růží a posvátného indického lotosu, a jsou doplněny dalšími nádhernými éterickými esencemi, které podtrhují jejich dary a voňavým působením nám předávají jejich podstatu. Každá z nich v nás doplňuje a pomáhá nám rozvíjet, ve více vědomější a hlavně tvořivější rovině, naše „ženské vyzařování“, které máme možnost u sebe lépe vnímat a pozorovat také díky podobám předchozích kalendářů. Pomáhají nám také s rozvíjením našeho mužského potenciálu, se seberealizací a sebevyjádřením všeho, co potřebujeme. Podporují nás v proměně cítění a vnímání sebe sama tak, aby náš mužský potenciál vycházel ze základu a moudrého vedení naší ženské stránky. Podporují nás na naší cestě pravdy a pravdivosti. Dá se o nich jednoduše říct, že nám budou dodávat podporu a rozhodnost ve všem co potřebujeme, uvolnit, přijmout a tvořit ve svém životě, ve všem, co potřebujeme probudit k životu a také v tom, čemu potřebujeme dát novou podobu nebo směr. Podpoří nás v energiích a pocitech laskavosti a moudrého rozhodování se, které přichází z naší duše. Rozdělení čtyřech elementů na tělo, srdce, duši a vědomí, a jejich směřování do konkrétních podob lásky u nich zůstává zachováno.

Takto jsou vzájemně propojené:

Síla Krista rezonuje s vůní Matka Marie – tělo ­– milující a dávající láska ­– tyto mariánská vůně podporují vnímání a harmonizování tělesné roviny a hmoty, zastupují aspekt mateřství, péče, bezpečí a dávající lásky.

Archanděl Anael rezonuje s vůní Máří Magdaléna – srdce – smyslná a naplňující láska ­– tyto mariánské vůně podporují spojení se srdcem, radostí a vášní, silou lásky a moudrostí, zastupují aspekt přirozené radosti a smysluplného naplnění, přirozeného ženství.

Vědomí Krista rezonuje s vůní Černá Madona – duše – přijímající a naslouchající láska – tyto mariánské vůně podporují spojení s moudrostí duše, pomáhají s uvolňováním starých stínů, se změnami, otvírají cestu k mystériím života, podporují rozšíření smyslového vnímání, zastupují aspekt moudrosti a tvoření.

Archanděl Raguel rezonuje s vůní Bohyně Isis – vědomí ­– inspirující a tvořivá láska – tyto mariánská vůně podporují sjednocení, harmonii a rovnováhu, život v pravdě a pravdivosti, pomáhají najít vlastní cestu a způsoby vyjádření svého božství a lásky

Panna Marie v sobě spojuje tyto čtyři elementy – tělo, srdce, duši a vědomí a jejich podoby lásky v duchovní a nevědomé podstatě.

Vůně Příběhy lásky je spojuje v lidské, citové a vědomé podstatě a obě tyto vůně nás posilují v podpoře našeho tvoření, rozhodnosti a sjednocení života i sebe.

Vůně Spojení lásky umocňuje a ukotvuje naše napojení na sebe a na své uvědomování si toho, kde už dokážeme jednat a vystupovat ze své vlastní podstaty lásky.

Vůně Zahrada srdce to vše převádí a umocňuje do vědomé tvořivé podoby lásky v nás.

V katalogu vůní na stránkách je společně najdete pod Mariánskými vůněmi a můžete si k nim přečíst všechny informace. Je možné je kombinovat se všemi katalogovými vůněmi Prameny života i s osobními vůněmi, které jste si nechali namíchat přímo pro sebe.

Poděkování

Mé poděkování tentokrát patří všem, kteří přispěli svými příběhy lásky k tomu, že se mandaly Poselství lásky mohly narodit v tak harmonickém a klidném napojení na všechny mé průvodce a neviditelné pomocníčky, kteří mi pomáhali do nich vložit tolik lásky a světla, aby se dostalo opravdu na každého, kdo se s nimi zatouží potěšit a bude je chtít přijmout a pustit do svého života. Děkuji za to, že jsem opět mohla kreslit v nádherném prostředí na ostrově Cres, obklopena laskavými mariánskými energiemi tohoto místa a zahrnována milou srdečností a pozorností místních obyvatel. Stejně tak děkuji za nádherné a nesmírně inspirativní napojení na energii archanděla Michaela a ostatních bytostí naší zahrady, kde se narodila první část mandal právě v době, kdy mé záhony růží nejvíce kvetly a zářily jasnými barvami a jejich sladká a omamná vůně otvírala mé srdce. Velké poděkování patří i mému drahému Luďkovi, který se mnou putoval do světa k novým poznáním a zážitkům naplněným silou lásky a ochoty pomáhat. Do tvorby mandal se jako vždy zapojila i všechna má zvířátka. Jak kokršpanělka Ennynka, tak i moji úžasní kočičí terapeuti ragdolové Samantha a Miki společně se sibiřáčkem Vikouškem mi pomáhaly vybírat barvičky a jako první testovali sílu mandal. V neposlední řadě patří poděkování paní grafičce z tiskárny Grafotyp, díky které se mé návrhy kalendáře mohly poslat do tisku. Velké poděkování patří i kmotrům, kteří ho svým odvážným a milujícím srdcem poslali do světa a všem, kteří do něj při křtu vložili svá přání. Přeji vám krásnou, zajímavou, dobrodružnou a inspirující cestu s krásnými obrázky a moudrým vedením vašeho srdce. Ať jste šťastní a spokojení, ať už děláte a tvoříte cokoliv, vždy při tom zůstaňte u sebe a sami sebou.

Světluška

Návod k práci s kalendářem

S kalendářem se dá pracovat několika způsoby:

– pověste si ho na zeď, nejlépe tak, abyste na něj dobře viděli a zadívejte se do středu mandaly nechejte na sebe její energie působit

– kalendář si položte na stůl nebo do klína a položte na obrázek mandaly své dlaně nebo je možné se na obrázek mandaly i posadit, zavřete oči a nechejte energie procházet vaším tělem, zůstaňte v klidu a ponořte se do meditace

– ke každé mandale patří posilující moudré myšlenky a poselství. Najdete je pod obrázkem mandaly a jejich opakováním nahlas několikrát za den a také, při tom, když necháváte mandalu na sebe působit, zvyšujete účinky mandaly, posilujete si kvality vaší duše a aktivuje se ve vás pozitivní způsob myšlení

– můžete si vytvořit vlastní energetickou esenci – na mandalu postavte otevřenou nádobu s vodou, nejlépe ze skla (pokud použijete pet láhev, odstraňte z ní etiketu a nechejte ji otevřenou bez víčka). Vodu v nádobě nechejte nabít energiemi mandaly, nejlépe přes noc. Takto nabitou vodu můžete používat k pití, vaření, zalévání rostlin, pro zvířata, do koupele, k obkladům a omývání nemocných míst – platí to pouze pro obrázky mandal v zakoupeném originálním kalendáři nebo pro originály obrazů mandal. Každý výtisk má navíc ještě svou vlastní energetickou pečeť. Neplatí to pro obrázky mandal na mých stránkách, které jsou chráněné nápisem proti zneužití autorských práv – ten zeslabuje jejich účinnost.

– jinak je možné s mandalami pracovat vašimi vlastními způsoby, které vám vyhovují. Každý způsob, který vám vyhovuje a dělá dobře je tou správnou cestou pro vás.

– k mandalám si můžete koupit i jejich předlohy k vykreslení, které jsem k nim vytvořila, můžete si tak vytvořit svoji vlastní mandalu. Soubor všech třinácti předloh mandal velikosti A4 na jednotlivých listech obsahuje i návod na práci s předlohami. Zde je jejich celkový náhled.

– pokud byste doma chtěli mít originál některé mandaly, můžete si ho koupit, účinky mandaly jsou pak mnohem silnější

– působení mandal je možné ještě prohloubit jejich propojením s přírodními vůněmi Prameny života, které vytvářím nebo s esencemi z květů Spirit in Nature či esencemi z posvátných stromů z afrického pralesa Platbos. Každá mandala v sobě nese otisk těchto energií, protože jsem je při malování také používala. Používání vůní nebo esencí v kombinaci s mandalou zvyšuje vaši vnímavost a otevřenost, uvolňuje emocionální zatížení a napomáhá hlubšímu propojení se sebou. Takže pak mnohem lépe rozumíte tomu, co se děje ve vás, ve vašem životě a dokážete se snadněji rozhodovat a vybírat si z toho, co je pro vás přínosem. Snadněji si zachováte vnitřní klid a rozvahu. Můžete si nechat vytvořit svou osobní vůni pro tok 2019 pro podporu rozvoje svého života i sebe.

Informace o prodeji kalendáře najdete V naší nabídce služeb zde.

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek, stejně tak informace k jednotlivým mandalám i obrázky mandal, jsou chráněny autorským zákonem, je možné ho šířit dál pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Upozornění: Každá mandala na této stránce je chráněna nápisem a slouží pouze k dekorativnímu účelu – její léčivé působení je na rozdíl od originálů a mandal v kalendáři značně omezeno.

Texty a informace k jednotlivým mandalám v kalendáři Mandaly Poselství lásky pro rok 2020

Úvodní – Mandala Poselství lásky

Věř a důvěřuj sobě, dopřej si prostor a čas pro své znovuzrození. Všechno, pro co se rozhodneš a co si přehodnotíš v prostoru Tvého srdce, Ti pomůže otevřít cestu ke Tvé seberealizaci a k proměně Tvého života. Tvá láska a důvěra k životu jsou tím, co Tě vede a co Ti umožňuje změnit stará přesvědčení a dosáhnout toho, co by jsi chtěl. V každém okamžiku na Tebe čeká nové poselství lásky, které Ti ukáže nový směr.

Leden – Mandala Síla lásky

Inspirace a síla lásky Tvé lásky, jsou vyjádřením Tvé duše, která Ti pomáhá projevit Tvé skutečné Já. Nedej se odradit tím, co se Ti nedaří nebo co Ti nejde, zeptej se sám sebe, jak to můžeš změnit nebo udělat lépe. Dovol si přijmout svou sílu lásky a nechej ji volně protékat Tebou i Tvým životem. Nasměruj ji tam, kam potřebuješ a počkej, co se stane. Buď svou radostí a šťastnou láskou v sobě.

Únor – Mandala Prostor Tvého srdce

Ve Tvém napojení na lásku se odráží skutečná hodnota a síla Tvého života i Tebe. Je tam všechno, co vyjadřuješ, děláš, tvoříš, co žiješ a čím jsi. Tvé možnosti a hranice jsou nekonečné a ničím neomezené. Jen Ty určuješ, kam až dosáhnou a čeho se dotknou. Jen Ty rozhoduješ o tom, kolik lásky, harmonie, štěstí a vděčnosti se vejde do tvého životního prostoru, do Tebe a Tvého srdce.

Březen – Mandala Žij svůj život

Najdi odvahu vzít život do svých rukou a nedej se odradit překážkami, které se Ti staví do cesty. Každá cesta má svůj cíl a všechno, co si Ty na ní dovolíš objevit, ochutnat, poznat, prožít nebo vyzkoušet, je Tvým dobrodružstvím života. Je Tvým vyjádřením Tebe, je Tvým zrcadlením Tvé lásky k sobě i k životu ve Tvém prostoru a čase. Buď sám sebou.

Duben ­ – Mandala Posvátný čas tvoření

Čas Tvého života je posvátným prostorem a aktem tvoření lásky. Každý okamžik, kdy si dovolíš být sám sebou a napojíš se na své zdroje lásky a radosti v sobě, se stává Tvým bytím v čase. Je Tvým skutečným vyjádřením, Tvou skutečnou pravdou a podstatou, která zrcadlí a odráží velikost a sílu Tvé moudrosti. To je Tvůj dar poznání a tvoření lásky, kterým umožňuješ sám sobě být láskou.

Květen – Mandala Cesta srdce

Rozběhni se a vykroč vstříc životu, otevři se naslouchání. Nenechej si vzít své plány a sny. Nedovol, aby něco omezovalo a zpomalovalo Tvé plutí časem. Tvá odvaha, rozhodnost, touha, síla, víra a nadšení z nových objevů, Ti pomáhají najít ty nejlepší způsoby, jak uskutečnit to, co potřebuješ. Tvá inspirace a múza už čekají, až jim dovolíš, aby Ti ukázaly nový směr a pomohly Ti otevřít cestu Tvého srdce.

Červen – Mandala Radostná harmonie

V kouzelném snění se odráží mnoho Tvých vzpomínek na radost. Tvé srdce Tě nyní vede tam, kde si můžeš dovolit odložit své splíny a pochybnosti, aby jsi mohl konečně být sám sebou. Jen tak se můžeš propojit s jemností, laskavou péčí a upřímností Tvého srdce a naplno si užívat radostnou harmonii života. Právě teď máš možnost posunout sám sebe do nových podob vyjádření a tvoření Tvé lásky k sobě.

Červenec – Mandala Kouzelná proměna

V naději, která právě teď vstupuje do Tvého života, je ukryto vše, co potřebuješ k tomu, aby jsi mohl být sám sebou. Dovol si přijímat své podoby a pocity, dovol si projevit a vyjádřit to, co v Tobě je, dovol si říct o to, co potřebuješ. Harmonie a láska se skrývají i tam, kde by jsi je nečekal nebo tam, kde by jsi je nehledal. Tvá víra v dobro a Tvá láska k sobě, Ti pomáhají najít ten správný směr Tvého putování časem.

Srpen – Mandala Píseň lásky

Pod hladinou Tvých pocitů a myšlenek se skrývá nekonečné množství Tvého dobra a lásky. Ponoř se do Tvého srdce a naslouchej a tanči v jeho rytmu. Zastav se na chvíli a nechej odejít a odeznít vše, co již nesouzní s tím, co cítíš právě teď nebo s tím, co chceš nebo si tolik přeješ pro sebe. Buď sám sebou, zpívej svou píseň lásky a radosti. Staň se láskou, která prosvětluje, uzdravuje, léčí a proměňuje vše, co bylo, je a bude.

Září – Mandala Pramen poznání

Nauč se rozlišovat mezi tím, co je a není důležité, umožni si odhalit svou pravdu o sobě a dovol sám sobě růst do lásky. Projev svou sílu moudrosti a lásky k sobě, podporuj svoji bezprostřednost, hravost a laskavý soucit. Všude tam, kde Tvůj přístup k sobě bude pravdivý a upřímný, staneš se moudrým učitelem pro druhé a moudrým vládcem pro sebe. Vládcem, který ví, co chce, nebojí se to přijmout, tvořit a žít.

Říjen – Mandala Dovol si být

Když zůstaneš otevřený a vnímavý sám k sobě a ke svému životu, najdeš sebe. Pocítíš skutečnou hloubku své radosti, poznáš sílu odhodlání, najdeš svoji pravdu. Jen tak k Tobě může přijít všechno to, co Ti pomůže posílit Tvou sebehodnotu a ukotvit Tvé bytí v lásce. Hledej odpovědi na to, co Tě zajímá a přitahuje, neboj se překonávat svá vlastní omezení, nauč se přijmout to, co bylo a je. Dovol si žít a být láskou.

Listopad – Mandala Poznej své sny

Všechno to, pro co se rozhodneš, co si dovolíš přijmout, procítit a vstoupit do prostoru Tvého srdce, Ti může otevřít a zviditelnit Tvou cestu k seberealizaci a k uskutečnění Tvých přání a snů. Posune Tě to blíž ke skutečnému naplnění, k opravdové radosti. Dodá Ti to pocit štěstí a naděje, podpoří to Tvou důvěru a víru v sebe. Pomůže Ti to vidět, slyšet, cítit a vnímat podstatu lásky a života. Pomůže Ti to poznat a prožít své sny.

Prosinec – Mandala Nová cesta

Láska k sobě a Tvá vůle k životu Ti ukazují cestu k přijetí a pochopení toho, co teď potřebuješ udělat a co máš přijmout pro sebe. Když začneš naslouchat Tvému vnitřnímu hlasu a naučíš se vnímat intuici, pochopíš, že Tvůj život se odehrává právě tady a teď. Udělej první krok ke všem těm nádherným dobrodružstvím lásky, k Tvému sjednocení. Otevři se síle a odvaze, naslouchej moudrosti Tvé duše. Umožni si být, poznávat a růst. Zkus poodhalit kouzlo tajemství života, objevit a pochopit sám sebe.