Cesta k duze

Rubriky

Klíče k moudrosti

autor: | Led 13, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Klíče k moudrosti

Věřím, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že moudrost je otázkou principů. Moudrost je všude kolem nás. Rozdíl mezi lidmi spočívá v jejich moudrosti. Modrost taky určuje náš úspěch nebo neúspěch. Rozdíl mezi naší přítomností a budoucností je ukryt v naší moudrosti. Není způsob jak změnit svůj život aniž bychom změnili svou moudrost. Právě moudrostí si vytváříme okolnosti svého zítřka.

Co byste se odvážili udělat, kdybyste věděli, že nemůžete neuspět? Za čím byste šli, kdybyste věděli, že neúspěch není možný? Každý na této planetě má nějaké poslání a prosperita přichází pouze tehdy, pokud naplňujete své poslání, které jste si zvolili. Pokud nejste tam kde máte být, neporostete, pokud však ano budete vzkvétat. Podívejme se nyní na slibované klíče k moudrosti od Mika Murdocka.

1. Nikdy si nestěžuj na to, co jsi umožnil.

Pokud čelíš nějaké překážce, tak si prostě ostatním lidem nestěžuj. Jestliže si stěžuješ lidem kolem sebe, tak jim to akorát stěžuješ. Když nejsi se svým současným stavem spokojen, tak s tím něco udělej a nebo mlč.

2. Ten problém, který vás nejvíce štve, to je ten problém, který máte zde na Zemi za úkol vyřešit!

Vztek je v tomto případě vodítkem k vašemu životnímu poslání. Je to zároveň klíč k energii, která je ve vás skryta a která ve vás dříme. Vztek je klíč k vám samotným. Nesnažte se ho vybít, ale naučte se ho na něco soustředit. Když to vezmeme z pohledu peněz, tak nebudete mít bohatství, dokud nebudete mít vztek na chudobu. Vztek na nespravedlnost například vytváří právníky, vztek na nemoci je důvodem, díky kterému se někdo stane doktorem. Právě proto je tak důležité objevit váš vnitřní vztek. Jedině ten vás nasměruje k vašemu životnímu poslání, k problému, který máte zde na Zemi za úkol vyřešit.

3. To čeho jste ochotni se vzdát to vám bude nejvíce dáno.

Přijde situace, kdy se budete muset něčeho nebo někoho vzdát, abyste se posunuli. Může to být třeba kamarád, který vás kritizoval a kterého jste se vzdali a díky tomu našli mnoho jiných nebo například práce za 50,- kč na hodinu. Během života se objeví věci, od kterých bude prostě potřeba odejít. Nebojte se změn a vykročte na cestu k úspěchu a ke štěstí, nenechte se stahovat okolnostmi své přítomnosti.

4. Tajemství vaší budoucnosti je ukryto v něčem co děláte každý den.

Není způsob jak změnit váš život, dokud nezměníme něco co děláte každý den. Uvědomte si, že život s odehrává dnes. Včerejšek je pryč a zítřek ještě nenastal. Jediné místo, kde se kdy budete nacházet je dnes. Ve skutečnosti na žádnou budoucnost nečekáte, protože až přijde, budete jí říkat dnešek. To co děláte každý den, tím se stanete trvale. Úspěšní lidé se stali úspěšnými, protože dělají to, co dělají neúspěšní jen občas. Abychom byli schopni uspět, musíme si vytvořit návyky. Rozdíl mezi neobyčejnou úspěšností a průměrností tkví v návyku. Návyk znamená, že když něco uděláte podruhé je to snadnější. Návyky si nemůžete zvolit, rodí se z utkvělých představ a ty tvoří vaše návyky. Pamatujte si, že když něco děláte, tak to dělejte pořádně. Pokud totiž neumíte upéct pořádně jeden „dort“, tak k vám k ničemu nepomůže, když jich upečete tisíc.

5. Vaše odměna bude určena množstvím problémů, které ostatním lidem vyřešíte.

Podívejme se na to z pohledu profesí. Prodavačka dostává 70,- kč za hodinu, ale právník dostane zaplaceno 800,- kč za hodinu. Dostávají různě zaplaceno, protože řeší dva různě velké problémy. Pochopte, že nikdy nebudete zaplaceni podle toho na jakou hodnotu se cítíte, ale podle toho jaký druh problému se rozhodnete vyřešit a kolika lidem ho vyřešíte. Někdy to bude povzbuzení, co bude někdo kolem vás potřebovat. Jindy to může být nějaká informace nebo služba, kterou bude protější strana potřebovat a vy ji budete moci poskytnout. Věřím, že něco co vám chybí je ukrytu v někom okolo vás a láska je mapou k tomu pokladu.

6. Váš význam nespočívá ve vaší podobnosti někomu jinému, ale naopak ve vaší rozdílnosti od druhých.

Naučte se oslavovat svou rozdílnost. Pokud bych byl já stejný jako ty, tak je tu jeden z nás nepotřebný a já budu tvrdit, že jsi to ty. Najděte v čem jste jiní a stavte na své jedinečnosti.

7. Všichni někdy upadnou, akorát ti velcí se vždycky postaví.

To je to co dělá velký rozdíl. Velcí lidé se vždy postaví a jdou to zkusit znovu. Třeba Walta Disneyho vyhodily z nějaké redakce novin, protože prý nebyl dostatečně kreativní a stejně vymyslel Disneyland. T. Edison byl označen jako retardovaný a vyklubal se z něj geniální vynálezce. Nikdo neví, jaké poklady jsou ve vás ukryty, ale vy je musíte objevit. Neutopíte se tím, že spadnete do vody, ale tím, že v ní zůstanete!

8. Jestli chcete získat něco co jste nikdy neměli, musíte udělat něco, co jste nikdy nedělali.

Pokud chcete být například ve vztahu nebo v manželství šťastnější, budete začít muset dělat něco jinak. Stejné je to i v případě finanční nezávislosti či jiných věcí. Budete muset dělat něco jinak každý den! Nemusí to být něco nemožného, stačí udělat něco malého každý den. To dělá ten rozdíl.

9. Skutečně velkého úspěchu dosáhnete pokud se to stane vaší posedlostí.

Lidé musí být schopní charakterizovat jedním slovem, kolem čeho se točí jejich život. Musíte být schopni najít svou skutečnou vášeň, která si žádá vaše absolutní zaměření. Najít tu věc, díky které si vás budou ostatní lidé pamatovat. Skutečná vášeň určuje to co ráno uděláte, když se probudíte. Není možné změnit svůj život, dokud nenaleznete tu jedinou věc, kolem které se točí váš svět.

10. Důvod proč lidé neuspívají je, že si nechávají narušit svoje zaměření.

Pokud jste nedosáhli svých snů a cílů, které máte ve svém srdci, stalo se tak proto, že jste dovolili někomu nebo něčemu, aby to narušilo vaše zaměření. Vaše zaměření určuje tok vaší energie. Zaměření vám pomůže ze života vyfiltrovat ty lidi, kteří vás táhnou k zemi a které si na cestě k úspěchu nemůžete dovolit táhnout s sebou. Uvědomte si, že každý člověk ve vašem životě vám bude dávat a nebo brát.

Budete potkávat čtyři typy lidí, ty co sčítají, odečítají, násobí a dělí. Právě vaše zaměření určí, pro které z nich už nebude ve vašem životě prostor. Vaše zaměření vám také samozřejmě pomůže najít nové lidi, kteří vám budou rozumět, podporovat vás a kteří budou respektovat vaše zájmy. Dalším klíčovým faktorem je vytvořit si doma atmosféru, která bude násobit vaší aktivitu. Vytvořit si prostředí, které vás bude inspirovat a udrží vaše zaměření.

11. To co vyznáte, to budete přitahovat.

Do svého života přitáhneme to, v co budeme opravdu věřit. To co ve svých myšlenkách vyznáte, to budete přitahovat a naopak to co ve svých myšlenkách popřete, tak to budete odpuzovat. Vše co bylo stvořeno vyžaduje propojení se svým protějškem, nic tu není od toho, aby to existovalo samo o sobě. Vaše oči jsou na těchto stránkách od toho, aby si přečetly tento článek, vaše uši jsou od toho aby slyšely zvuky, vaše chodila chtějí zemi po které mohou chodit. Pamatujte si, že myšlenky jsou tím, co naplňuje přítomnost a tahle přítomnost vás buď přitáhne jako magnet, a nebo vás odežene pryč.

12. Co pomůžeš uskutečnit ostatním, vyšší moc pomůže uskutečnit tobě.

Když pro někoho něco uděláte, nestavte ho poté do pozice dlužníka, jinak se ten člověk od vás bude odvracet. Vysvětlím proč. Pokud pro vás udělám něco dobrého pro to, abyste mi to něčím vrátili, tak jsem v tomto směru omezen vaším časem, tím jak vám na tom záleží a vaším smyslem pro integritu. Ale když pro vás něco udělám a očekávám od vyšší síly, že mi to vrátí, tak jsem omezen pouze její silou, jejími schopnostmi, jejím časem a jsem svobodný.

13. Rozpoznejte a určete co je tím neobyčejným snem, který vám dodává energii.

Váš sen to je ten obrázek ve vašich představách, když vidíte sami sebe v budoucnosti. V určitém momentu ve vašem životě přijde okamžik, kdy vám bude do vašich představ vložena fotografie něčeho, čím se můžete stát, co můžete dělat a mít. Vaše sny rozhodují o čem budete mluvit, jakým způsobem budete mluvit, jak se budete chovat a jak budete jednat. Váš sen řídí vaše návyky, to v kolik ráno vstanete, váš sen také řídí vaši energii. Jaký je ten váš největší sen ve vašem srdci? Musíte si jasně definovat ve své mysli, jak má vypadat.

Váš sen také rozhodne jakými přáteli se budete obklopovat a jaký okruh lidí si kolem sebe vybudujete. Proto buďte připraveni, že mnohým vaším současným kamarádům bude pohodlně ve vaší přítomnosti, ale už ne ve vaší budoucnosti pokud se má v něčem odlišovat. A právě váš sen vám pomůže rozpoznat a vzdát se těchto nežádoucích vztahů. Pomůže vám aktivovat vašeho nepřítele, který je stejně důležitý jako váš přítel. Nepřítel je totiž to co vás mobilizuje. Bez nepřítele tu bude vaše přítomnost napořád. Díky nepříteli nesnášíte svou přítomnost a svou přítomnost nezměníte, dokud ji nebudete nenávidět. Nepřátelé odemykají vaši představivost. Začnete si představovat, jaké by to bylo, kdybyste nad nimi zvítězili.

Nepřátelé jsou branou k významnosti. Velikost vaší významnosti je určena velikostí nepřítele, kterého se rozhodnete porazit. Lidé si vás budou pamatovat hlavně podle toho, jaký nepřítel vás porazil, nebo jak velkého nepřítele jste porazili vy. Kdykoliv utíkáte před svým nepřítelem odkládáte svoje vítězství. Buďte nadšení z toho že máte nepřítele, každý ho má. Pamatujte, že vaši nepřátelé vytváří váš růst!

14. Investujte do možnosti nechat se vést neobyčejným mentorem.

Existují dva způsoby nabytí moudrosti, bolest a mentor. Vlastní zkušenost je ten nejpomalejší učitel na světě. Mentor má touhu vám pomoci. Mentor není vášnivým předavatelem informací, ale má vášeň pro úspěch svého svěřence. Mentor je vaším koučem, jeho úkolem není vám říkat co děláte dobře, ale naopak co děláte špatně. Váš mentor nemusí být nezbytně ani vaším nejlepším kamarádem. Vašemu kamarádovi je totiž dobře ve vašich slabinách, ale váš mentor je z vás „vykope“ ven. Váš mentor je klíčem k vaší budoucnosti a k vašemu úspěchu. Neobyčejný mentor vám vštípí neobyčejnou moudrost a neobyčejná moudrost vytváří neobyčejný úspěch. Váš mentor dokáže vidět vaše nepřátele dříve, než je uvidíte vy a bude vás povzbuzovat na cestě k jejich porážce.

Slovo závěrem:

Doufám, že vám tento článek pomůže při hledání vaší cesty a získávání životní moudrosti. Věřím, že jste si dnes odnesli alespoň jeden klíč k moudrosti a pamatujte, že i jeden jediný klíč a jedna jediná změna ve vaší každodenní rutině vám může přinést obrovský úspěch a život vašich snů. Děkuji Markovi Murdockovi za inspirativní informace, které byly v tomto článku použity a těším se s vámi na další poznávání a rozvíjení sebe sama.

Autor: Martin Jungmann

Převzato z: https://yway.cz