Cesta k duze

Rubriky

Změňte svůj život

autor: | Led 5, 2018 | Nezařazené | 0 komentářů

Změňte svůj život pomocí diapozitivu

Pokud jste pod vlivem drog a alkoholu, tak máte tělo umístěné v realizovaném sektoru variant, rozum ztrácí kontrolu a duše bloudí po různých příbuzných nerealizovaných sektorech – vidíte známé věci jinak. Změnily se dekorace. To samé prožívají lidé s psychickými poruchami. Vnímají jinou variantu, přitom žijí ve fyzické realitě. Materializované varianty se nerealizují, protože materializace probíhá v jednotě těla a duše a to zde nenastává.
Rozum je schopen si něco představovat pouze v úzce vytyčených hranicích svých dřívějších zkušeností. Ze starých kostek dokáže složit nový dům, nic víc.

Pokřivení reality

Nedokážeme vnímat objektivně. Máme svůj model světa – je to náš světonázor = diapozitiv. Pokud se cítíte méněcenní, vždy zasunujete do svého vědomí tento diapozitiv při styku s ostatními. Lámete si hlavu, co si o vás myslí ostatní, ale ostatní se z 90% zabývají pouze sami sebou.
Diapozitivy zkreslují.
DIAPOZITIV = je zkreslený obraz reality v naší hlavě. Ukazuje, co se honí hlavou nám, ale ne ostatním. Skrze diapozitiv koukáme na svět (např. nejsem moc hezký…). Na ostatních vidíme své projekce – svůj diapozitiv. Kritizujeme většinou na ostatních to, co nechceme vidět na sobě. A platí to i opačně – ostatní pokud nás kritizují, navěšují na nás své vlastnosti. To poznáte tak, že když vás kritizují a vy vlastnosti, které na vás odsuzují, nemáte.

Základem negativního diapozitivu je důležitost. Vše, co nás znepokojuje, je pro to, že je to pro nás důležité.

Zbavte důležitosti vše, co vás trápí!

Nedělejte si starosti, co si o vás myslí druzí – jinak vzniká nadbytečný potenciál. Diapozitivy jsou:

a) negativní – plodí jednotu duše a rozumu a proto se ve skutečnosti ztělesňují – to, co vám vadí, bude s námi – přestaňte dávat negativnímu diapozitivu velký význam nebo jej předělejte na pozitivní – pak se rozpadne – ztratí svůj význam
b) pozitivní – záměrně jej vytvoříte, potom úžasně transformujeme vrstvu svého světa – měl by být barevný – kladné stránky vaší osobnosti, sami sebe si představte v nejlepším světle a lidé vás tak budou vnímat

Pozitivní diapozitivy
Přeorientujte svou pozornost na vlastnosti, které se vám na sobě líbí a jež byste chtěli mít.
Proveďte inventarizaci svých negativních diapozitivů:
– Co se mi na sobě nelíbí?
– Čeho se chci zbavit?
– Co chci skrýt?

Musíte se zbavit pozornosti a významu, který těmto negativním diapozitivům dáváte. Mávněte rukou nad vším, co vás doposud rozčilovalo a přestaňte s tím bojovat. Obraťte pozornost na své klady, které již máte nebo chcete získat.

Nedělejte na nikoho dobrý dojem – to nejste vy!

Načrtněte se tak, jak se chcete vidět
– jak se sobě líbíte a dokreslujte to novými podrobnostmi:
– Jak se sebejistě pohybujeme
– Jsme elegantně oblečeni
– Sršíme vtipem
– Vyzařujeme půvab
– Nakláníme si lidi
– Snadno se vypořádáme s problémy

Představujte si diapozitiv tak dlouho, dokud se nerozplyne – tak se změní v součást vaší osobnosti a tehdy přestane být diapozitivem. Tak se duše shodla s rozumem. Jde o to postupovat systematicky a vytrvale. Vnější záměr nemůže diapozitiv realizovat okamžitě, ale pracuje postupně.
Začněme postupně s reálně dosaženými cíly. Tak urychlíte realizaci. Časem zvyšujte nároky.
Žádné myšlenky typu „to se mi nepovede“!
Ignorujte vše špatné – jako když jste na výstavě obrazů, tak projděte kolem těch, které se vám nelíbí. Procházejte kolem ledabyle.
Pragmatismus znamená pesimismus. Není to žádná výhra být pragmatický.
Pozor na pragmatiky!
S nikým se nesrovnávejte a pozor na nadbytečný potenciál.

Rozšíření zóny komfortu
To, co chcete, si musíte dovolit mít. Musíte mít odvahu si to dovolit. Jinak to nezískáte.

Musíte si zvyknout na myšlenku, že svého cíle dosáhnete, že jste toho hodni. Zasloužíte si to nejlepší! Ne věřit, ale skutečně vědět!

Pro kyvadla je dobré, když nás drží pod kontrolou. Jenže my nevěříme, že můžeme mít vše, co si vybereme. Abychom se stali bohatými, není to věcí schopností, ale pouze tím dopřát si to! Těžko dosažitelný sen může být jen otázkou výběru – ale my tomu nevěříme!

Nutné je:
– Soulad rozumu a duše
– Žádné pochybnosti
– Změnit víru ve vědění

S pomocí diapozitivů se dosahuje souladu. Vytvořte si diapozitiv svého snu a mějte jej ustavičně na vědomí. Zas a znovu se k obrázku vracejte. Propracovávejte detaily, dokreslujte nové podrobnosti.

Nedívejte se na diapozitiv jako objektivní pozorovatel, ale vnořte se do něj a žijte v něm, byť jen virtuálně. Nebuďte divákem, ale přímým hercem!

Diapozitiv přináší výsledky pouze při trvalém a systematickém vybavování. Aktivně se zajímejte o vše, co se vztahuje k předmětu vaší touhy. Vpouštějte k sobě veškeré informace, nabídněte jim šanci proniknout do vaší vrstvy světa. A netrapte se, jak se to, co chcete, vyplní. Vnější záměr to vše zajistí.

Vizualizace cíle
Cestu zvládne ten, kdo jde, nikoli ten, kdo sní! Pokud jen půjdete, budete dosahovat pouze průměrných výsledků a budete žít jako všichni ostatní.

Proč vizualizace vytyčeného cíle nepřináší vždy výsledky?
– První skupina – SNÍLCI – jen sní a moc chce, ale nevěří, že toho dosáhne – a tak se sny neuskuteční. Jedná se jim jen o samotný proces snění.
– Druhá skupina se nazývá KINO – vizualizují si své přání jako film, na který se dívají – to se však také nesplní – potkáme se se svým cílem, ale bude jej prožívat někdo jiný.
– Třetí skupina – nejsme diváci, ale v představě přímo hrajeme – metoda diapozitivu – jsou vytrvalí, než se představa stane zvykem – pak se jim vše materializuje

Pokud zjistíte při vizualizaci duševní nepokoj – nesoulad – vaše přání není vaše.

Vizualizace procesu
Pokud chcete být bohatí, vizualizací bankovek nezbohatnete. Proč?
– Peníze nepředstavují cíl – jsou jen atributy
– Koncentrace na konečný cíl vás k němu nepřiblíží, protože je potřeba také jistá činnost

Koncentrace pozornosti na cíl se ztotožňuje s přáním.
Koncentrace pozornosti na pohyb k cíli již funguje jako záměr!

Hybnou silou jakéhokoli činu je záměr, nikoli přání. Proto vás k cíli nepřibližuje rozjímání o něm, nýbrž vizualizace procesu pohybu k cíli. Realizace záměru se musí projevovat jako proces, a nikoli jako fixace na jednom snímku. Přání zvednout ruku, ruku nezvedne, musíte mít záměr. Nestačí si přát udělat několik kroků, musíte začít k cíli kráčet, tedy naplňovat proces.

Malujte si v představách celý proces – od zrodu, k růstu a dokonalosti. Tak vše urychlíte.

Přenosové řetízky
Nachází-li se váš cíl na drahách života, jež jsou od vaší současné značně vzdálené, bude prakticky nemožné, abyste na ně své vyzařování naladili. Je zde dlouhá cesta, kterou je potřeba si rozdělit na etapy.

Dodržujte vizualizaci procesu pohybu k cíli pouze vzhledem k probíhající etapě. Konečný diapozitiv si můžete představovat jako snímek, proces si však představujte jen v dané etapě.

Pokud nevíte, jak si představovat váš cíl, nespěchejte. Snažte se být vždy v souladu – mít dobrý pocit z toho, co si představujete, a informace vám přijdou sami.

Shrnutí:
– Mějte konečný výsledek jako cíl – diapozitiv a často si jej představujte
– Vizualizujte si proces konkrétní etapy

Cílový diapozitiv je pomyslný obrázek toho, že cíl již byl dosažen. Jeho systematická vizualizace vede k materializaci odpovídajícího sektoru prostoru variant. Je nutné si cílový diapozitiv alespoň 0,5 hod denně vizualizovat. Vizualizujte si to, co budete cítit, až dosáhnete cíle, co budete dělat v cílové sestavě. Virtuálně v ní žijte.

Při tranzitu (přes varianty našeho života) na váš cíl, se dějí různé věci, i divné a to hlavně při intenzivní vizualizaci.

Cílový diapozitiv by měl směřovat k naplnění – změnit život ve svátek.

Citát:
Stanete se…..tak malými, jako vaše rozhodující přání, tak velkými jako váš hlavní cíl.

DIAPOZITIV – Vadim Zeland

https://www.matrix-neo.cz/

Převzato z: https://www.facebook.com/pages/Probuzení-2012-Awakening-2012