Cesta k duze

Rubriky

Svoboda ve vztazích

autor: | Pro 30, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Poselství andělů o svobodě ve vztazích

Jedna z věcí, které se ve svém životě učíte, je skutečnost, že vaše láska k sobě samým je stejně důležitá jako vaše láska k druhým lidem. Milovat sebe samé znamená žít v souladu se svým srdcem, respektovat sebe i své pocity a potřeby, a v neposlední řadě si také udržovat svou vnitřní harmonii, díky které dokážete kráčet životem naplnění mírem a tento mír pak šířit mezi ostatní a pomáhat tak světu k pozitivnějšímu vývoji. Jste na tomto světě velmi potřební a my vám velmi rádi pomáháme se vším, s čím potřebujete. Přesto je zde důležitá i vaše spolupráce. Můžeme vám dát potřebné informace a vedení, ale pak je zase na vás, abyste s tímto vedením něco udělali a následovali ho. V tomto okamžiku bychom vás chtěli požádat, abyste se zamysleli nad svými vztahy a nad tím, jak moc ovlivňují vaše svobodné jednání. Chcete-li totiž žít svůj život plný štěstí a svobody, je důležité propustit z něj vše, čím si tuto svobodu upíráte a bráníte si tak v cestě dál. A vaše vztahy jsou jedním z těch nejvlivnějších faktorů, podle nichž rozhodujete o své svobodě či nesvobodě.

Žít v míru a harmonii neznamená, že musíte mít všechny své vztahy dokonale pozitivní a bezchybné. Mnoho z vás si odpírá pocit vnitřního míru jen proto, že se nějaký váš vztah nevyvinul podle vašeho přání. Myslíte si, že dokud nebude tento vztah urovnaný tak, jak si ho přejete mít, nebudete moci být klidní. Ale každý vztah má svůj vlastní průběh, který nezávisí jen na vás a vaší snaze ho dokonale udržovat, ale také na druhém člověku, který se ho účastní. Každý mezilidský vztah je ovlivňován dvěma lidmi, jejich svobodnou vůlí, jejich rozhodnutími a také jejich záměry a životní cestou. Nevyčítejte si, že se nějaký vztah nevyvíjí podle vašich představ, přestože se o to tolik snažíte. Uvědomte si, že těžkosti a problémy se ve vztahu objevují stejně přirozeně jako světlé chvíle plné radosti a lásky. Také pamatujte na to, že každý člověk je jiný. Je naprosto v pořádku, že s někým si rozumíte a s někým si nerozumíte. Když se vám nedaří udržovat dobrý vztah s někým, s kým nesouzníte, neznamená to, že je to špatně a že byste se měli snažit to změnit. Nejste na světě proto, abyste měli za každou cenu dobrý vztah s každým člověkem na této planetě. Můžete sice všechny s láskou a soucitem přijímat takové, jací jsou, a mít je rádi, ale skutečné souznění najdete jen s lidmi, s nimiž jste na stejné vlně a s nimiž máte stejnou či obdobnou životní cestu. Pokud se záměry a potřeby dvou lidí rozcházejí či se navzájem vylučují, pak společného souznění nedosáhnou, ani kdyby na to vynaložili sebevětší úsilí. Ale to je v pořádku.

Ne všechny vztahy jsou jen pozitivní a dokonale láskyplné. Nemusíte být za každou cenu přijímáni všemi lidmi. Ke své vnitřní harmonii nepotřebujete, abyste měli všechny vztahy podle vašich představ. Naopak, dokážete-li se odpoutat od potřeby mít kontrolu nad vztahy a jejich průběhem, osvobodíte se od jejich vlivu na vaše svobodné jednání. Můžete žít v harmonii i přesto, že nemáte všechny vztahy dokonale láskyplné a příjemné. Když v sobě najdete vnitřní mír i přes skutečnosti, které se vám nelíbí, pomůžete tím nejen sobě, ale i druhým a vašim vzájemným vztahům, na které tak nebudete vyvíjet tlak. Nemyslete si, že nemůžete žít v klidu a míru, když není všechno tak, jak byste si to přáli. I situace, která se vám zdá být nepříjemná, může být právě takto dokonalá a dobrá pro vás i pro druhého člověka.

Neutlačujte sami sebe jen kvůli někomu druhému a strachu o váš vztah. Častokrát se zavděčujete druhému člověku na svůj úkor, jen „aby bylo všechno v pořádku“. Takto to ale nefunguje. Na takovém sebepotlačování nemůže vyrůst skutečně zdravý a vyspělý vztah. Vztah může být v pořádku i přesto, že neodpovídá vaší představě o tom, co je nejlepší. Nemusíte se snažit za každou cenu vyhýbat konfrontacím, jen proto, že je považujete za něco negativního. Nemusíte se bát být upřímní a jednat tak, jak opravdu chcete. Nelpěte na potřebě být s každým nutně zadobře. Protože i když se omezíte a potlačíte kvůli přání udržet váš vztah příznivý, stejně jednou přijde chvíle, kdy vás život přiměje k tomu, abyste vystoupili ze své skrýše a ukázali se druhým i světu v jasném světle.

Nemějte strach z reakcí druhých. Nedovolte, aby strach rozhodoval o vašem životě. Budete-li jednat upřímně a svobodně, v souladu se svými skutečnými pocity, usnadníte tak cestu sobě i jim. Buďte tím, kým chcete být. Žijte tak, jak chcete žít. Nemějte strach. Nikdy se nestane nic, co by vám mělo uškodit nebo co by vás připravilo o něco důležitého. Vždycky je všechno tak, jak má být. Nenechte se odradit prvními dojmy. Věřte, že i přesto, že se v očích druhého člověka dočasně objeví slzy nebo hněv, může to být pro vás oba láskyplnější, než kdyby se situace časem vystupňovala do mnohem nepříjemnější podoby.

Projevení, které se vám může zdát negativní, špatné či nežádoucí, může být právě tím, které vám i druhému člověku usnadní cestu dál, ať už po ní půjdete společně nebo každý zvlášť. Řekneme vám, že nikdy neztratíte žádný vztah, který by pro vás byl dobrý nebo důležitý. Pokud z vašeho života odejde nějaký člověk, mělo to tak být a je to tak nejlepší pro vás i pro něj. Možná nechápete všechny souvislosti a nevíte, kudy se ubírá váš a jeho život, a tak si myslíte, že došlo k chybě nebo že jste přišli o cenný vztah, který by pro vás byl v budoucnu důležitý. Ale kdyby tomu tak bylo, neskončil by. Z vašeho života nikdy neodejdou lidé, kteří jsou pro vás a váš život důležití. Pamatujte na to prosím ve chvílích strachu, během nichž sami sebe utlačujete, jen abyste o svůj vztah nepřišli nebo ho nějak ‚nepokazili‘.

Disharmonie ve vztazích vzniká z různých důvodů. Na každém vztahu se podílejí dva lidé se svými charaktery a osobnostmi, se svým momentálním naladěním (které se navíc průběžně neustále mění), se svými zkušenostmi a postoji, svými rozhodnutími a svými záměry. Někdy vznikne dishamonie jen dočasně kvůli momentálnímu nesouladu vašich naladění. Jindy vzniknou problémy proto, abyste vyléčili nějaké své staré rány či vnitřní bolest, nebo abyste se něco důležitého naučili a váš vztah tak mohl nadále růst ve zralejší podobě. A někdy nadejde situace, během níž je vztah ukončen, jednoduše proto, že se vaše budoucí cesty vylučují. Ale nic z toho není špatně. I když je vztah pošramocený nebo se uchýlil ke svému konci, neznamená to, že je to špatně. I když je pro vás taková situace těžká a bolestivá, později se může ukázat jako velké požehnání, které uvolnilo cestu vám i druhému člověku a které vám oběma pomohlo k novým začátkům. Vaše duše, stejně jako ta jeho, má svou cestu, cestu srdce. Je v pořádku, když je cesta srdce druhého člověka jiná než ta vaše. Je v pořádku, když oba kráčíte v souladu se svým srdcem, přestože jinými směry. Mějte na paměti, že stejně jako vy, i druhý člověk má svou cestu plnou lekcí a nových poznání. Neberte tedy prosím disharmonie ve svých vztazích jako něco špatného. Jednáte-li v souladu se svým srdcem, je to vždy správně, nezávisle na reakcích či mínění druhých. A to, co považujete za tak negativní a nežádoucí, může být naopak velmi pozitivní cestou k důležitým proměnám a odstranění překážek, které by vám i druhému člověku bránily ve štěstí.

Je důležité být vůči druhým ohleduplní a soucitní. To však neznamená dělat všechno podle toho, jak se to jim zrovna zamlouvá. Pokud nejednáte v souladu se svým srdcem, ale ve snaze zavděčit se druhým, pak těmto lidem dáváte nad sebou a svým životem kontrolu. Cítíte se pak v klidu jen tehdy, když uděláte to, co chtěli. Vaše štěstí je takto závislé na přijetí druhých a sami se tak chytáte do pasti. Navíc se tak do pasti chytí i oni, neboť je svým přístupem utvrzujete v mylném dojmu, že vás mohou řídit a ovlivňovat tak, jak potřebují.

Nebojte se toho, že byste byli neohleduplní, když s někým nesouhlasíte nebo mu nevyhovíte. Jednáte-li v souladu se svým srdcem, je to dobře pro vás i pro něj. Na to prosím pamatujte. Nikdy nemůžete udělat nic špatně, když jednáte v souladu se svým srdcem. A to ani v případech, kdy by vás druzí sebevíc přesvědčovali, že jste se dopustili chyby a že jste měli jednat jinak. Lidé mohou mít různé názory, různé zkušenosti a různá očekávání. Mohou od vás chtít, abyste udělali něco, co sami udělat nechcete, jen aby viděli, že vám na nich záleží. Můžete je ujistit, že vám na nich záleží, ale přitom jejich žádost láskyplně odmítnout. Někdy vůbec nejde ani o to, co od vás chtěli či očekávali, ale o to, že chtějí vidět důkaz, že je máte rádi. Vy je však můžete mít rádi i přesto, že neuděláte, co od vás žádali. Odmítnout vyhovět jejich požadavkům neznamená, že je nemáte rádi. A pokud to berou jako důkaz přízně či nepřízně, to už je jejich věc, za to nejste zodpovědní.

Na vás je, abyste zůstali v souladu se svým srdcem za každých okolností. Abyste se vyjadřovali tak, jak to opravdu cítíte. Abyste žili svůj život tak, jak ho chcete žít. Jedině když sami budete svobodní, budou moci být svobodní i ti ostatní. Nenechte se prosím vlákat do pasti strachu z nedorozumění, konfrontací či ztráty vztahů. Uvědomte si, že všechno je v pořádku, ať je to jakkoli. I když tomu třeba nerozumíte hlavou, můžete rozumět srdcem. A to právě tím, že s ním budete žít v naprostém souladu za všech okolností. Je to jedna z vašich nejdůležitějších lekcí sebelásky. Nebojte se o své vztahy. Nikdy se nestane nic, co by pro vás nebo druhého člověka nebylo dobré a důležité. Ničeho se nebojte. Jste na dobré cestě a my jsme stále s vámi. Kdykoli se na nás můžete obrátit, budete-li chtít podporu, léčení či cokoli jiného. Jsme tu vždy pro vás.

* * *

(Poselství andělů, M.T.)

Převzato z: https://andelskydenik.blogspot.cz