Cesta k duze

Rubriky

Temná stránka hledačů světla

autor: | Pro 18, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Debbie Ford – Temná stránka hledačů světla

„Opravdu chcete vnitřní mír? Jestli ano, je váš.

Vzdejte se. Přestaňte bojovat. Přestaňte se bránit.

Přestaňte předstírat. Přestaňte popírat. Přestaňte lhát sami sobě.

Vzdejte se svých ochran, svých zdí, klece, která vás obklopuje.

Nesnažte se o dokonalost,

protože to je právě touha po dokonalosti,

která nás vede k budování zdí.

Usilujte o celistvost a

o světlo i tmu, abyste mohli žít vyváženě.“

Debbie Ford

Milí přátelé,

s radostí zde sdílím zprávu, že knížka Temná stránka hledačů světla, která byla dlouho beznadějně vyprodána, je již zase na pultech obchodů! Je to poklad, který by neměl chybět ve vaší knihovně, pokud to se svou osobní změnou myslíte opravdu vážně či pokud na vás zatím nezabrala žádná z psychoterapeutických technik slibujících, že vám pomůže osvobodit se od všeho, co vám brání přijímat se takoví, jací jste.

Kniha Temná stránka hledačů světla od Debbie Ford hovoří o odhalování té části našeho já, které psycholog Carl Gustav Jung nazval stín. Obsahuje všechny části nás samých, které se pokoušíme skrýt či popřít. Způsoby a praktiky, které nám pomohou se stínem pracovat, nám umožní objevit své Já v celistvé plnosti.

Temná stránka je zasutá hluboko pod naše vědomí, schovaná před námi i před ostatními. Zpráva, kterou z tohoto skrytého místa dostáváme, je prostá: něco je na mně špatného. Nejsem v pořádku. Nikdo mne nemá rád. Nezasluhuji si to. Za nic nestojím. Spousta z nás těmto zprávám věří. Věříme, že když se zblízka podíváme na to, co leží hluboko v nás, najdeme cosi strašného.

Odmítáme se podívat dost hluboko a pořádně, protože se bojíme, že objevíme něco, s čím nedokážeme žít. Bojíme se sami sebe. Bojíme se každé myšlenky a každého pocitu, který jsme kdy potlačili. A řada z nás už tento strach ani nevnímá, už ho vidíme jen podle jeho odrazů. Promítáme ho do světa, do našich rodin a přátel, i do lidí zcela cizích. Je v nás tak hluboko zasutý, že jediný způsob, jak sním můžeme zacházet, je buď ho ukrýt, nebo popřít.

Stávají se z nás podvodníci, kteří klamou sebe i ostatní. Natolik se v tom zdokonalujeme, že opravdu zapomínáme, že nosíme masky, abychom ukryli své autentické já. Věříme, že jsme ty osoby, které vídáme v zrcadle. Věříme, že jsme naše těla a naše mysli. Dokonce i po letech neúspěšných vztahů, kariér, diet a snů dál potlačujeme tyto zneklidňující vnitřní vzkazy. Namlouváme si, že jsme v pořádku a všechno se zlepší.

Dáváme si klapky na oči a zátky do uší, abychom své pohádky, které jsme si vytvořili, udrželi při životě. Nejsem v pořádku. Nikdo mne nemá rád. Nezasluhuji si to. Za nic nestojím. Místo potlačování svých stínů přitom potřebujeme ne skrývat, vlastnit a vítat ty věci, kterým se nejvíc bojíme čelit.

Slovem „vlastnit“ myslím uznat, že vám určitá vlastnost patří. „Právě ve stínech jsou ukryty klíče,“ tvrdí spirituální učitel a autor Lazaris. „Stín také drží tajemství změn, změn, které vás mohou ovlivnit na buněčné úrovni, změn, které mohou ovlivnit přímo vaši DNA.“ Naše stíny drží podstatu toho, kdo jsme. Drží naše nejcennější dary. Když čelíme těmto aspektům nás samých, osvobozujeme se, abychom zažili naši úžasnou celistvost: dobré i špatné, temné i světlé. Jedině přijetím všeho, čím jsme, si zasloužíme svobodu volby, čím v tomto světě budeme. Dokud budeme skrývat, maskovat a projektovat, co je uvnitř nás, nemáme žádnou svobodu existence a žádnou svobodu volby.

Abyste se dostali za své ego a jeho obranné mechanismy, musíte zachovat klid, být stateční a naslouchat svým vnitřním hlasům. Za vaší společenskou maskou číhají stovky tváří. Každá tvář má svou vlastní osobnost. Každá osobnost má svou jedinečnou charakteristiku. Když vedete vnitřní dialogy s těmito skrytými osobnostmi, měníte své egoistické předsudky a soudy v poklady nevyčíslitelné hodnoty. Když přivítáte poselství každého aspektu svých stínů, začínáte znovu přijímat moc, kterou dáváte ostatním, a tvoříte pouto důvěry se svým autentickým já. Hlasy vašich nepřijatých vlastností, vpuštěných do vašeho vědomí, vám znovu přinesou vyrovnanost a harmonii s vašimi přirozenými rytmy. Obnoví vaši schopnost vyjasnit si své zdroje a osvětlit smysl vašeho života. Tato poselství vás povedou k objevení opravdové lásky a soucitu. Když objevíme kouzlo světa v nás, zůstaneme před sebou stát v uctivém ohromení. S touto úctou přijde i mír, uspokojení a vděčnost za naši lidskost.

(Zdroj:www.osud.cz)

Úryvky z knihy:

„Čím více se upíráme ke světlu, tím neproniknutelnějším se stává stín.“

„Věříme, že když se zblízka podíváme na to, co leží hluboko v nás, najdeme cosi strašného. Bojíme se každé myšlenky a každého pocitu, který jsme potlačili.“

„Naše stíny drží podstatu toho, kdo jsme. Drží naše nejcennější dary. Když čelíme těmto aspektům nás samých, osvobozujeme se, abychom zažili naši úžasnou celistvost: dobré i špatné, temné i světlé. Jedině přijetím všeho, čím jsme, si zasloužíme svobodu volby, čím v tomto světě budeme.“

„Raději budu celistvý než dobrý. Kolik je nás, kteří prodáváme sami sebe, abychom byli dobří, oblíbení, aby nás ostatní přijímali?“

„Z tohoto hlediska se musíme ptát, jestli opravdu máme nějaké špatné a dobré části. Nebo musí opravdu všechny části tvořit celek? Protože jak můžeme poznat dobro, aniž bychom znali zlo? Jak bychom poznali lásku, kdybychom neznali nenávist? Jak bychom poznali odvahu, kdybychom neznali strach?“

„Musíme si odpustit, že jsme lidští. Musíme si odpustit, že nejsme dokonalí.“

„Řada z nás tráví až příliš mnoho času honbou za světlem, místo kterého nalézají jen stále větší tmu.“

„Když si dopřejete čas k objevení celého svého já, otevřete si dveře k pravému osvícení. Jednou z největších pastí Věku informací je syndrom „To znám“. Vědění nám často zabraňuje v získávání zkušeností srdcem. Práce se stínem není intelektuální, je to cesta od hlavy k srdci.“

„Spousta nás touží spatřit světlo a žít v kráse svého nejvyššího já, ale pokoušíme se to udělat, aniž bychom v sobě všechno spojili. Nemůžeme plně zažít zkušenost světla, když neznáme tmu. Temná stránka je branou k opravdové svobodě.“

„Důvod, proč pracovat se stínem, je, že se chceme stát celými. Ukončit své trápení. Přestat se schovávat sami před sebou. Jakmile to uděláme, můžeme se přestat schovávat i před zbytkem světa.“

„Nestačí jen popření „temnoty“, které najde cestu k ústupu našeho stínu. Existuje „světlý stín“, místo, kde jsme pohřbili svou moc, svou schopnost a svou autenticitu. Tmavá místa naší psychiky jsou tmavá jen tehdy, když jsou zasutá a skrytá. Když je vyneseme na světlo svého vědomí a najdeme požehnané dary, přemění nás. Pak budeme volní.“

„Nesuďte člověka, dokud se neprojdete v jeho botách. I když pro mne bylo těžké některé povahové rysy přijmout, musela jsem se podívat do tváře skutečnosti, že démon žije uvnitř mne. Někdy otázka nezní, jestli v tu chvíli máte nějakou vlastnost, ale jestli byste takovou vlastnost dokázali za určitých podmínek projevit.“

„Natáhněte ruku přímo před sebe a ukažte na někoho. Všimněte si, že jedním prstem ukazujete na něj a třemi prsty zpátky na sebe. Může vám to sloužit jako připomínka, že když někoho obviňujete, jen popíráte stejný aspekt u sebe.“

„Je čas stát se idolem sebe sama.“

„Jestli chcete být jako ostatní, je to proto, že v sobě máte schopnost být jako oni.“

„Když začnete naplňovat své vlastní sny a cíle, začnete se méně zajímat o to, co dělají ostatní lidé.“

„Když zahajujete proces odkrývání svých stínů a vnitřní hlas na vás začne křičet, abyste okamžitě přestali, vězte, že to jen vaše ego se bojí své smrti.“

„Když přijmeme do svých bytostí své negativní vlastnosti, nebudeme už potřebovat žádná ujišťování, protože budeme vědět, že jsme zároveň bezcenní i skvělí, oškliví i krásní, nedbalí i svědomití. Když jsme přesvědčeni, že můžeme být jen jedno či druhé, pokračujeme ve svém vnitřním zápase být jen těmi správnými věcmi. Když věříme, že jsme jen slabí, odporní a sobečtí – vlastnosti o nichž se domníváme, že naši přátelé a členové rodiny nemají -, cítíme se zahanbeni. Ale když přijmete všechny vlastnosti světa, pochopíte, že každý aspekt vaší bytosti vás může o něčem poučit. Tito učitelé vám umožní přístup ke vší moudrosti světa.“

„S čím nemůžete být, to vás nenechá být. Když nedokážete nějaký svůj aspekt přijmout, řídí pak váš život. Vzpomeňte si – to čemu vzdorujete, zůstává“.

„Všechny negativní události jsou jen zamaskovaným požehnáním. Někteří z nás se rozhodnou žít v iluzi, že zlé věci se nemohou stávat z dobrého důvodu. ale bolest má smysl. Učí nás a vede k vyšším stupňům uvědomění.“

„Já jsem zdroj mé vlastní reality.“

„Šílenství je dělání nějaké věci znovu a znovu a přitom očekávání odlišných výsledků. Musíme se poučit ze své minulosti a znovu získat části nás samých, které jsme zavrhli. Tak dokážeme ten koloběh zrušit.“

„Přijměte odpovědnost a přijmete i svou sobeckost, závislost a selhání. Uvolníte i svou štědrost, svůj půvab a své duchovní právo to všechno mít.“

„Tolik se bojíme, že bychom mohli být odmítnuti, že zahazujeme své nejcennější dary, jen abychom zapadli. Učili nás to jako synonymum přežití a my to děláme, až se nakonec téměř nedokážeme vystát. Pak začnou být toxické emoce tak bolestné, že si začneme ve svých životech vytvářet situace, které nás neustále ukazují jako bezcenné, abychom si dokázali, že si nezasluhujeme své sny. Jen vy dokážete tento ničemný kruh rozetnout. Jen vy můžete prohlásit: „Už ne. Chci svou velikost.Zasloužím si svou skvělost, svou kreativitu a svou božskou podstatu.“

„ Jsou to naše klady, ne zápory, které nás nejvíc děsí.“

„A jakmile jednou přivítáme svůj strach, můžeme se rozhodnout už se nikdy nebát. Láska nám dovolí přetnout ten provaz. Bojíme se své vlastní velikosti, protože pokouší naše základní víry. Popírá všechno, co nám kdy říkali. Někteří z nás rozeznají hodně ze svých darů, zatímco jiní jen pár, ale jen zřídka jsem se setkala s někým, kdo by se vyrovnal s plnou září svého světla.“

„Není žádný způsob, jak se cítit, neutíkejte, protože když začnete pracovat na znovuzískání zavržených částí sebe, sdělujete tím vesmíru, že jste připraveni být celí.“

„Zoufalství pramení z propasti mezi Bohem a vaším já.“

„Tehdy jsem se právě rozešla s jedním mužem a připadal jsem si naprosto opuštěná. Místo abych se utápěla ves smutku, rozhodla jsem se, že se pustím do uskutečňování plánu zamilovat se sama do sebe.“

„Pokud chcete přijetí, přijímejte se vy. Slibuji, že když se budete milovat a uctívat z hloubi své bytosti, přivoláte si stejnou míru lásky a úcty ze světa.“

„Ale bojíme se utonutí. Bojíme se mýlky. Bojíme se selhání. Jsou vaše touhy dost významné na to, abyste byli ochotni čelit svým strachům? Chcete to dost důrazně?“

„Věděla jsem, že jestli se zavážu udělat cokoliv, co bude potřeba, abych se propracovala vším svým hněvem, vztekem, tvrdohlavostí, spravedlivostí, abych se konfrontovala se svým egem a vší jeho velkolepostí, pak jsem věděla, že já, Deborah Sue Fordová, dokážu světu něco dát.“

„Chci, abyste věděli, že jsem daleka toho, co byste možná považovali za bezchybné. Ale mým posláním už není být dokonalá. Mým posláním je teď být celá, být úplná, být dokonalá i nedokonalá zároveň.“

„Když je student připraven, učitel se objeví. Během posledních čtrnácti let se v mém životě objevily stovky učitelů. Ukázali se jako přítelkyně, milenci a obchodní partneři. Někteří se projevili jako zloději a lháři.“

„Musíme odhalit všechny své víry, které nám zabraňují dosáhnout našich snů. Říkám jim skryté závazky, protože jsou to dohody, které jsme uzavřeli sami se sebou, abychom nedosáhli svých opravdových cílů. Ať už se rozhodnete jít za svým snem nebo ne, je důležité se ptát, co vás ovládá, stejně jako co stojí v cestě vašim nejniternějším touhám. Když si tyto otázky nepoložíme, budeme dál prodávat své životy lacino.

„Každý rok utrácíme miliardy dolarů, když se pokoušíme změnit svá těla, zdraví a vztahy, a přesto je většina z nás pořád ještě nespokojená s některou oblastí svého života. Neustále chceme něco, čeho, jak se zdá, nemůžeme dosáhnout. Tento stav chtění, snů, které se nikdy nevyplní, je výsledkem předstírání, že jsme na cestě někam, když ve skutečnosti trčíme na místě. Jak můžeme mít opravdovou touhu nebo opravdový cíl bez plánu, jak toho cíle dosáhnout?“

„Na víře není nic špatného. Není nic špatného na ujišťování. Ale v určité chvíli musíte vy udělat ten další krok. Ujasnit si, čeho chcete v životě dosáhnout, a pak si sestavit plán, jak to získat.Čeká to na vás, ale s největší pravděpodobností vám to nespadne do klína. Pokud chcete vědět, jestli myslíte změnu něčeho ve vašem životě vážně, zeptejte se sami sebe, jestli máte plán, jak jednat. Pokud odpověď zní ne, vraťte se zpátky a zjistěte, jestli jste se opravdu zavázali dosáhnout svého cíle. Plán akce byste si měli zapsat na kus papíru. Když je jen ve vaší mysli, může být víc sen, než plán.“

„Radím vám vybrat si jeden cíl, kterého jste se pokoušeli dosáhnout – cíl, který se zdá nejméně strašlivý. Pak ho rozdělte do čtyř částí. Denní plán, týdenní plán, měsíční plán, roční plán.“

„Pokaždé, když uděláte to, co jste řekli, že chcete udělat, cvičíte sebe i svět v tom, že s vámi může počítat. Když pak začnete pracovat na větších cílech, když řeknete, že se chystáte vydělávat víc peněz, zamilovat se, napsat knihu nebo otevřít kliniku, budete schopni to udělat.“

„Gándhí prohlásil: „Jediní ďáblové na světě jsou ti, kteří se objevují v našich srdcích. Tam musíme svést bitvu“. Právě se stíny je o otevírání srdcí a smíření se s vašimi vnitřními ďábly. Je o přivítání vašich strachů a slabostí a nalezení soucitu s vaší lidskostí.“

Opravdu chcete vnitřní mír? Jestli ano, je váš. Vzdejte se. Přestaňte bojovat. Přestaňte se bránit. Přestaňte předstírat. Přestaňte popírat. Přestaňte lhát sami sobě. Vzdejte se svých ochran, svých zdí, klece, která vás obklopuje. Nesnažte se o dokonalost, protože to je právě touha po dokonalosti, která nás vede k budování zdí. Usilujte o celistvost a o světlo i tmu, abyste mohli žít vyváženě.“

Nezadržujte svou lásku, či své odpuštění. Neskrývejte svůj soucit či půvab. Nejdůležitější z našich vztahů je vztah k nám samotným, k celé naší bytosti včetně našich stínů.“

Sobeckost přítele, lenost kolegy či třeba arogance neznámého člověka vás dokáže úplně rozhodit a vy se přestáváte kontrolovat… Proč? Jaká je pravá příčina vašich emocionálních erupcí? Existuje řešení, jak tyto situace lépe zvládat?
Mezinárodně uznávaná americká terapeutka Debbie Fordová, která v minulosti úspěšně zvítězila nad vlastní dlouholetou závislostí na drogách, nachází vysvětlení v koncepci tzv. temných stránek.
Nikdo z nás není tak dobrý, jak by si přál. Máme-li problémy se svým okolím, znamená to, že se neumíme smířit s vlastními „negativními“ vlastnostmi a mrháme energií na odsuzování ostatních – místo toho, abychom je pochopili. Takovým postojem se však vzdalujeme možnosti žít naplno a svobodně. Čtivě a moudře napsaná kniha Debbie Fordové pomohla už milionům čtenářů na celém světě. A pomůže i vám, pokud se na cestu sebepoznání vydáte.

Sofie

Převzato z: www.novoucestou.cz