Cesta k duze

Rubriky

Meditace léčení těla

autor: | Lis 17, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Meditace léčení těla

Nepovažujte tělo jen za fyzickou věc, jen za kus hmoty, ale za komplexnější projevení a fenomén. Tělo je ze všeho nejdřív energetickým polem. Vnímejte se od hlavy k patě, jak tu nyní sedíte. Uvědomte si korunu své hlavy a vaše chodidla a prsty a pociťte, že tu kolem vás existuje všeprostupující pole. Toto pole nekončí na povrchu vašeho těla, přesahuje dál a je mnohem větší než je vaše tělo.

Toto pole, o kterém hovořím, vaše energetické pole, je velmi blízce spojeno s buňkami a orgány, které tvoří vaše tělo na fyzické úrovni. Tělo a jeho pole jsou velmi úzce propletené. Jedno nemůže existovat bez druhého. Vnímejte živoucí pole uvnitř a kolem vás a spojte se s ním. Nadechujte do svého břicha a uvolněte se. Toto pole obsahuje pravdu o vás samých a je tak blízko, že vás prostupuje a obklopuje. Přesto se k němu často nemůžete dostat, protože vaše myšlenky působí jako bariéra, která vás drží od jeho impulsů a signálů, od pravdivosti vašeho těla.

Tato myšlenková bariéra je sestavena ze soudů a pravidel, jak by věci měly být, co je dovoleno a co ne. Tato bariéra funguje jako přetínací meč, neboť vás odděluje od vašich prožitků a pocitů do škatulek, a hladký proud jednoty celku se poškozuje a rozpadá. Pokuste se vnímat toto pole bez toho, aniž byste o něm přemýšleli. Jednoduše mu dovolte existovat. Řekněte „ahoj“ svému tělu, tomu sofistikovanému a vyladěnému poli energie, kterým je. Vaše duše je v tomto poli tak přítomná jako fyzické buňky vašeho srdce, vašich orgánů, vaší krvi – všechny jsou důvěrně propojené. To, co vás odděluje od tohoto živoucího pole, jsou vaše myšlenky, které rozdělují a soudí. Nechejte je nyní odejít tak, že přivítáte sami sebe. Běžte proti těmto stoletým starým předsudkům tím, že řeknete svému srdci, svému břichu, všem svým emocím, které si uvnitř nesete, takzvanému dobrému a špatnému, „ano“ a vnímejte je jako celek. Buďte svobodní! Předpokládejte, že vše, co je živé a existuje v tomto poli, je dobré, vítané a má svou hodnotu.

Představte si, že vyhledáváte okraje tohoto pole svým vědomím. Pozorujte, zda dokážete vnímat, kam dosahuje, kde se cítí dobře, jak velké vaše pole je. Představte si, že velmi lehce kloužete podél těchto okrajů svým vědomím a utvrzujete se: „Ano, tohle jsem já. Tohle jsem nyní já a je to tak správně. Vše je povoleno.“ Taktéž prosím určete, zda toto pole dosahuje pod vaše chodidla a zda má kontakt se Zemí. Pokud tomu tak zcela není, běžte svým vědomím právě pod svá chodidla a vnímejte, jak vás energie Země vítá.

Podporující a vyživující síla Matky Země vám pomáhá cítit se víc uvolněně a tišeji uvnitř svého vlastního energetického pole a činí tak bez souzení. Země a vaše tělo patří k sobě. Fungují ze stejné dynamiky, ze stejné moudrosti. To je počátek propojení se s energií nemoci či neduhu. Osvoboďte se od předsudků a přijděte k sobě domů. Vnímejte, jak potřebujete toto spojení a jak jste ho postrádali. Neustálé posuzování a srovnávání se s ostatními škodí, vytváří napětí a nervozitu.

Abyste se naučili chápat nemoci, je nezbytné přijít k sobě domů a říci „ano“ tomu, kým jste, a vstoupit do pole neposuzování, které je kolem vás a ve vašem těle přítomné. Představte si, jak se zklidňujete. Ve stavu tichého pozorování a nechání všeho tak, jak je, se před vašim vnitřním zrakem vámi objevuje brána. Za touto bránou je část vás, kterou jste skrývali, kterou jste nechtěli vidět. Vaše tělo prožívá potíž nebo disharmonii, protože jste chtěli tuto část držet pod zámkem. Propusťte své myšlenky, jaká část by to mohla být, a představte si nyní tuto bránu otevřenou. Díky vaší pozornosti a tiché přítomnosti, může nyní tato energie, tato část vás, vystoupit. Už nemusíte cítit potřebu držet ji stranou. Jen pozorujte, co se objeví, co vystoupí. A pamatujte – vše je v pořádku!

Pokud se ocitnete v tom, že děláte soudy, nebo když začnete pochybovat, že proces postupuje, znovu tyto myšlenky propusťte. Nemusíte také vidět nic, jen jednoduše vnímejte, co proudí ven z brány, a řekněte tomu „ano“. Když cítíte tíži, jistou náladu, nebo když vidíte obraz či barvu, která z brány vychází, zeptejte se, kam ve vašem těle patří. To, co vychází ven, je emocionální energie, kterou jste potlačili. Nyní se zeptejte, kde se toto potlačení odehrává ve vašem těle. Objevuje se výš nebo níž ve vašem těle, v určitém orgánu nebo v určité oblasti ve vašem energetickém poli? Jednoduše hledejte něco, co v energetickém poli, kterým jste, zachytí vaši pozornost. Nechte k vám své tělo promlouvat. Chce k vám promlouvat, dát vám doporučení, umožnit, abyste něco zahlédli. Otevřete se. I když jste zpočátku neuspěli, učiňte to znovu, až budete sami a uvolnění.

Spojte se s tímto polem, které nezná soudy. Představte si, že je tam brána, přes kterou se chce projevit a ukázat něco, co vám náleží a co jste potlačovali. Umožněte svému vědomí a světlu, aby proudili k této části ve vašem těle, která tímto potlačením trpěla. Nezáleží přitom na tom, zda tento proces spojování se se svým tělem vyvolává ihned viditelné výsledky. To, proti čemu bojujete, jsou letité staré tradice nahlížení na věci na základě soudů a strachu. Abychom napravili čisté intuitivní spojení se svým tělem, vyžaduje to, že se zas a znovu před sebou skloníte do stavu ticha a nesouzení. Když tohle činíte pravidelně, začnete vnímat, jak účinné to je. I když k vám zpráva nepřijde ihned, je pořád dobré být na této velmi čisté úrovni sami se sebou.

Nakonec vás chci ještě jednou požádat, abyste pocítili sílu Země pod vašimi chodidly a také to, jak je přítomna ve vašem těle. Vnímejte tuto přirozenou sílu a nepřítomnost hodnocení. Země instinktivně ví, co potřebujete k uzdravení, jak fyzicky, tak na emocionální úrovni. Přijměte tuto sílu nyní a buďte otevření Zemské síle uvnitř svého těla.

Převzato: Učit se chápat nemoci – Mary Magdalena

Překlad: Denisa Vaňková

www.jeshua.cz