Cesta k duze

Rubriky

S čím jste v souzvuku

autor: | Lis 12, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

S čím jste v souzvuku

Jennifer Hoffman

V průběhu reklamy na nějaký nový film jsem zaslechla hlasatele říkat: ,,S tímto filmem budou rezonovat všichni.“ To mne opravdu upoutalo. Ne proto, že bych ten film považovala za dobrý, nýbrž proto, že použil slovo ,,rezonovat“. Znamená to být v souladu s něčím, mít s něčím stejnou frekvenci, sdílet určitou vibraci, jde o termín definující nové druhy našeho vzájemného navazování spojení. Prostřednictvím rezonance či souzvuku se nyní spojujeme s lidmi a situacemi, a ovlivňuje to i skutečnost, s čím jsme schopni se spojit, protože více než kdy jindy platí, že pokud neexistuje žádný souzvuk, neexistuje ani žádná možnost nebo potenciál navázání spojení.

Dokud byli všichni více či méně na stejné energetické úrovni a frekvenci, nepřemýšleli jsme o rezonanci a vlastně k tomu ani nebyl důvod. Byli lidé a situace, k nimž jsme byli přirozeně přitahováni, a jiným jsme se vyhýbali, měli jsme z různých věcí dobrý nebo špatný pocit, líbilo se nám to nebo ne.

Nyní však o sobě víme, že jsme energetické bytosti, a naše uvědomování si různých frekvencí a vibrací je mnohem silnější. Darem našeho zesíleného uvědomování si energií je zvýšená citlivost vůči rozdílům mezi frekvencemi, stejně jako neomezená dodávka frekvencí, z nichž si můžeme vybírat. A tento nový úhel pohledu nám ztěžuje, nečiní-li to úplně nemožným, být v souzvuku s něčím, co neodpovídá naší vlastní energetické frekvenci. Rozebírá to všechna spojení až na úroveň frekvence, a právě tam si vybíráme, s kým se můžeme či nemůžeme spojit, podle toho, s čím rezonujeme.

Pro někoho může být smutným zjištěním, že jsme překonali svou 3D blaženou nevědomost ohledně všeho – kromě toho, jak jsme něco nebo někoho ,,vnímali“, nebo co a jak jsme dříve podnikali na základě svých závazků, odpovědností nebo povinností. Nyní jde o souzvuk a energii a každé spojení, jež navážeme, vznikne v návaznosti na jednu ze dvou otázek:

1. Rezonuji s tímto člověkem (místem, věcí…)?

2. Může být tento člověk (místo, věc…) v souladu s mou energií a je pro něj (pro to) místo v mém energetickém poli nebo energetickém prostoru?

Kdysi jsme udržovali energetický prostor pro lidi s jinou energetickou frekvencí a poskytovali jsme jim tak šanci ,,dohnat“ nás nebo dosáhnout podobné úrovně. To již dělat nemůžeme, protože energetický rozdíl je už příliš velký a je věcí každého z nás si individuálně vybrat svou frekvenci a to, s čím jsme v souzvuku. Přestože onen dar v podobě udržování energetického prostoru pro druhého člověka byl něčím, co jsme si zvolili jako součást své léčebné stezky s ním spojené, jde o něco, co už činit nemůžeme, protože to zasahuje do jeho stezky i do té naší.

Nyní jsme hluboko uvnitř přechodu, kdy existuje jen pohyb kupředu. Není možno se obrátit a jít zpátky… a vlastně už ani není kam ,,zpátky“. Ty nejhutnější aspekty 3D paradigmatu zmizely a každým okamžikem odpadávají další z nich. Jsou nahrazovány novou škálou lehčích, světelnějších modelů s vyšší frekvencí, které můžeme prozkoumat a vybrat si to, co ladí s naší energií a s čím jsme v souzvuku. Proto již nejsme schopni držet energetický prostor pro druhé, neboť oni by pak nebyli schopni si vybrat, co s nimi rezonuje – volili by to, co rezonuje s člověkem, který jim tento prostor udržuje. A to je něco, co by nebyli schopni si udržet, co pro ně nemá žádnou hodnotu ani význam, a nerezonuje to s nimi, jejich životní cestou, jejich energií nebo záměrem jejich života.

Souzvuk je aspektem multi-dimenzionality, jenž se musíme naučit používat. Je součástí našeho nového pozemského paradigmatu a je oním výchozím bodem, z něhož budeme od této chvíle dále tvořit všechno ostatní ve svém životě. Bude pro nás stále těžší si uvědomovat, vybrat a spojit se s něčím, s čím ,,neladíme“. Používáme-li rezonance k provádění svých rozhodnutí, máme na paměti, že všechno je energetickou záležitostí a že rozhodování na základě rezonance nás udržuje uvnitř rámce našeho záměru, takže vše, co si manifestujeme, je aspektem našeho nejsilnějšího, srdcem procítěného záměru pro nás a náš život.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 21. 11. 2013