Cesta k duze

Rubriky

Cena za přesvědčení

autor: | Lis 5, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Cena za přesvědčení a náklady spojené s předsudky

Jennifer Hoffman

Každá myšlenka, slovo a čin odráží určité přesvědčení a se všemi jsou v našem životě spojené určité náklady. Pokud pohlédneme na svá přesvědčení a soudy, které na jejich základě vyvozujeme, z perspektivy toho, jak zvyšují nebo naopak omezují proudění energie v našem životě, můžeme se také podívat na svůj život z pohledu hodnot a toho, zda nevědomě si sami nenápadně neomezujeme proudění energie. Mluvíme-li o nákladech, ceně a hodnotě v souvislosti s penězi, musíme to aplikovat i na energii, protože právě prostřednictvím svých přesvědčení a svého úsudku ovládáme své energetické zdroje.

Během nedávné návštěvy na očním jsem si s laborantkou – poté, co zmínila, jak suché má ruce – povídala o prospěšných vlastnostech kokosového oleje. Bylo jasné, že ve svém životě není šťastná, že se životem těžko probíjí a cítí se velmi omezovaná. Během našeho rozhovoru použila větu ,,Nemohu si to dovolit“ nejméně čtyřikrát. Mluvila o chronických plicních potížích své matky a připisovala to ,,pasivnímu kuřáctví“, ale já jsem měla pocit, že je za tím něco víc. Celý život strávený s pocitem omezování, pocitem, že se ,,dusíme“ a jsme blokováni, si vyžádá vysokou cenu – jestliže máte dojem, že nemáte dost prostoru se plně nadechnout (abyste byli sami sebou v plné míře), vaše tělo vám toto přesvědčení odzrcadlí. Pokusila jsem se jí tyto principy vysvětlit, ale věděla jsem, že ještě není připravena to slyšet. Její přesvědčení ohledně životních omezení a předsudky spojené s tím, co je či není možné, v ní byly příliš pevně ukotveny, než aby připustila jiné možnosti. Snad jednoho dne připravena bude, ale toto ten den nebyl.

Přemýšlela jsem, v jakých dalších oblastech svého života asi pokračuje v těchto zděděných vzorcích omezujících přesvědčení a předsudků, jimž se naučila od své rodiny. Taková přesvědčení jsou téměř vždy součástí naší genetické linie, věříme a myslíme tak, jak jsme se to naučili od svých rodičů, ale máme též příležitost to změnit. Naše touha po něčem jiném je následována myšlenkou, která buď omezuje vyjádření této touhy nebo zvyšuje naši schopnost přijímat dostatek energie k jejímu posílení. Každým přesvědčením a úsudkem buď posilujeme svou radost nebo omezujeme její vyjádření, protože je to všechno záležitost proudění energie. Naše přesvědčení, zvláště ta spojená s rolí oběti, si mohou vyžádat vysokou cenu, když vytvoří úsudek či spíše předsudek, který nás stojí naši radost, klid, lásku, vyrovnanost, bezpečí a pokrok.

Posuzování a předsudky omezují proud energie k tomu, co posuzujeme, a jsou absolutními prohlášeními odrážejícími naše omezující přesvědčení. ,,Nemohu si to dovolit” odráží víru, že si něco nezasloužíme. ,,To nemohu mít” odráží víru, že něčeho nejsme hodni. ,,To se mi nestane” odráží přesvědčení, že jsme bezmocní. A všechno dohromady to odráží mylnou představu, že pro expanzi svého života musíme něco udělat. Je to klamné přesvědčení, protože naším úkolem je přijímat energii, a pak ji použít k tomu, abychom se stali tou nejsilnější verzí sebe sama a vytvořili tu realitu a svět, jež chceme. Cokoliv, co si přejeme, je součástí našeho pole potenciálů, avšak musíme být ochotni přijímat energii, abychom to mohli stvořit, čehož nejsme schopni, pokud své schopnosti posuzujeme skrze filtr svých omezujících přesvědčení.

Jaká omezující přesvědčení máte, která vás udržují v realitě, jež je nešťastná, zmatená, nejistá a jíž chybí energie k expanzi? Připadáte si ve svém životě jako oběť? Jste schopni přijmout fakt, že jakékoliv omezení, jež zakoušíte, existuje jen proto, že ho v něj věříte a vytváříte ho? Jaká je cena za vaše přesvědčení, co se týče vaší radosti, klidu mysli, lásky a štěstí? Jaké náklady máte se svými předsudky a posuzováním s ohledem na proudění energie ve vašem životě?

Abyste energii udrželi v pohybu, musíte svá přesvědčení změnit a propustit své předsudky, zbavit se svého vědomí oběti a dodat si sílu uvědoměním, že v sobě máte sílu a moc získat cokoliv a všechno, co si přejete mít. Pak můžeme přijímat energii, již potřebujete k rozpínání svého života, aby odrážel touhu vašeho srdce a mohl se stát vaším nebem na Zemi.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 15. 04. 2013