Cesta k duze

Rubriky

Kouzelná láska

autor: | Zář 30, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Kouzelná láska – nekonečná síla k Cestě domů

Magická moc partnerských vztahů – Marriane Williamson

Skutečný milostný vztah naplňuje naše duševní, emocionální i fyzické touhy a sny. Spojení s milovaným partnerem ve svazku, který je naplněn důvěrou, otevřeností, sdílením, pochopením, úctou a hlubokou pokorou, ale i úctou k sama sobě a prostorem pro svobodu obou milenců. Ke skutečné lásce je zapotřebí i citových, duševních a duchovních předpokladů.

Většinou, když se zamilujeme, nedokážeme si tento stav udržet, společnost nás pak nařkne, že jsme podlehli poblouznění. Ale my nebyli jen omámeni, jen nám nebo druhému chyběly emocionální dovednosti, abychom zůstali okouzleni až do následujícího rána.

Magická láska vládne v jiné oblasti vědomí, než je ta, která vládne našim všedním životům. V chrámu lásky, v jemnější dimenzi máme všichni schopnost léčit a být vyléčeni.

Nejhlubší lidská potřeba je láska. Potřebujeme dobrodružství, smysl, identitu. Ten, kdo nás spatřil láskyplnýma očima, nás probudil z říše duševně mrtvých. Milostný vztah je prostorem vzkříšení a posílení. Nejenže nám pomáhá přežít duchaprázdný svět, pomáhá nám jej změnit. Posvátné, proměňující sdílení, být viděn v celé naší nevinnosti, nádheře, znamená být skutečně vyléčen. Láska léčí, láska dává křídla.

Pokud vás někdo nepřijímá, pokud vás někdo nechce, nedostává se vám lásky a pochopení, pochopte, mystici a milenci-mágové, jděte tam, kde vás chtějí. Jděte tam, kam patříte. Není to vaše vina, nevyčítejte si, že nejste dost dobří, jen váš klíč pasuje lépe do jiného zámku.

Skutečná láska vyžaduje ochotu zemřít tomu, kým jsme byli, abychom se znovuzrodili na lásku připraveni, hodni jejích milostných výšin. Musíme prorazit brnění, které zakrývá naše srdce a toto prorážení není příjemné je bolestivé, děsivé. Může trvat roky, než slzami rozpustíme tvrdost, která vzniká v tomto světě a pokrývá naše křehká, laskavá vnitřní já. Slzami nad každou zničující ztrátou. Slzami nad každou ponižující prohrou. Slzami nad každou zopakovanou chybou. Však ti, kteří si dovolí tyto slzy, a dokonce je uctívají, nejsou neúspěšnými kandidáty lásky, nýbrž jejími skutečnými zasvěcenci. Po bolesti přijde síla. Nejprve se srdce zlomí, a teprve pak se vznese. Oči, které plakaly, lépe vidí.

Láska otestuje každou víru, zpochybní vaši sílu, probudí každou slabost, zesměšní veškeré hodnoty a pak vás nechá napospas smrti. Nic se však nevyrovná radosti z toho, že můžete jako orel létat na nebi srdce milujícího člověka. Jen s láskou se stanete tím, kým skutečně jste.

Doba se teď velmi mění. Musíme se teď všichni znovuzrodit, jako lidská rodina, muži i ženy musí projít obnovou, omýt se od minulosti, aby svět mohl začít znovu.

S hlubokou láskou se objeví i rány. Nikdo nám však ve škole neřekl, co s tím? Začneme z nich často obviňovat toho druhého. Naše rány nebyly však vyneseny na povrch proto, aby blokovaly prožívání lásky, ale aby mu pomohly. Vyléčí nás z nich právě odpuštění slabostí, a něha osvobozeného srdce je tou něhou, která nakonec uzdraví svět. Léčení působí i vzájemným jitřením ran působí.

Temnota musí být odhalena, aby mohla být vyléčena. Ponoření se do hlubin láskyplného vztahu vyžaduje hluboké odhodlání, k citovému, duševnímu i duchovnímu probuzení je zapotřebí velké odvahy. Podvědomě vyhledáváme vztahy, které nás vyzývají, abychom zapojili svá nejoduševnělejší Já, a zároveň svádějí k tomu, abychom propadli těm nejvíce neurotickým modelům svého chování. Aby mohlo být zranění vyléčeno, potřebuje pozornost. To je ten romantický grál.

Kouzelné partnerství začíná ve chvíli, kdy si dva lidé uvědomí, že účel jejich vztahu není ani tak materiální, jako spíše duchovní a že k jeho naplnění potřebují velké duševní schopnosti. Skutečný vztah je odvážné mistrovské zkoumání, kdo ti dva lidé skutečně jsou, abychom se mohli ještě tady na Zemi stát anděly.

Každý z nás má v srdci vyrytý návod, který říká, „Vrať se domů, Vrať se domů,“ a milovaný přijde, aby nás tam odvedl.

Starou zemskou atmosféru nemůžeme prorazit bez druhého člověka po boku. Ke stavbě kosmické lodi jsou zapotřebí dva. Takové síly může vytvořit jen láska. Musíme být odvážní A odvážnými nás může učinit jen láska. Musíme být něžní, a něžnými nás může učinit jen láska. Musíme být prudcí, a prudkými nás může učinit jen láska.

Otče/ matko Boží

Pošli i prosím mou lásku

At se ke mně vydá

Přes moře

A přes hory

A pak, drahý Pane

Až dorazí do mého domu

Ať mu pokrm, který tu najde, dodá sílu

Čekám na jeho příchod

Přichystám si své věci

Prosím připrav i moje srdce

Amen

Zázrak lásky je projevován skrze druhé lidi. Když je vám milovaný člověk seslán Bohem, a to, zda je, nepozná nikdo kromě vašeho vnitřního já, pak opravdu má klíč k osvobození vaší duše. To Bůh mu jej svěřil. V každém jeho doteku a dechu se skrývá zázračná moc přeměnit vaše slabosti v silné stránky, vysušit vaše slzy a proměnit je v nadání, uvolnit vaše řetězy, abyste konečně mohli být svým vášnivým Já.

Je to tak tragické, když jsme příliš arogantní na to, abychom se podvolili lásce. Odložili nicotné úvahy a řekli „Jdu za ní“. Je to tak hloupé, když odmítáme sílu láskyplného božího rozhodnutí. Je to tak smutné, když se podceňujeme natolik, že nemůžeme uvěřit, že ten, kdo před námi stojí, je anděl seslaný bohem proto, aby nám dal křídla. Máme dnes tak málo úcty k záhadám vesmíru.

Až k vám tento anděl přijde příště, snad jej neodmítnete, až přijde příště, buďte pokorní před Bohem, přiznejte svou bolest, Až přijde příště, překonejte sebe sama, přestaňte vzdorovat. Až přijde příště, buďte stateční.

Úryvky z povzbudivé léčivé knihy o partnerských vztazích autorky Marriane Williamson

Převzato z: www.cestyksobe.cz