Cesta k duze

Rubriky

Čistící texty od Saši

autor: | Zář 13, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Čistící texty

Tyto texty přijala a zapsala Saša Zezulová a já jsem je pro vás s jejím laskavým svolením přepsala do češtiny.Všechny tyto texty slouží jako pomůcka pro čištění a prozáření nás všech.Není k nim potřeba žádný rituál ani speciální podmínky, pouze je potřeba vyslovovat je upřímně a z vašeho srdce.

Text na prozáření vztahu – odpuštění:
Prosím tě(jméno toho, koho žádáte o odpuštění) o odpuštění, za všechny situace kdy jsem vůči tobě nejednala přes srdce, prosím o prozáření světlem a láskou všech emocí a situací, kdy jsme vůči sobě jednali přes ego.
Odpouštím ti (jméno toho, komu odpouštíte), všechny emoce a situace kdy si vůči mně nejednala přes srdce a dovolili jsme, aby se mezi nás postavilo ego. Prosím ať je vše prozářené světlem a láskou ve všech sférách, na všech úrovních bytí, po celé linii času.
Prosím sebe o odpuštění a zároveň si odpouštím za všechny emoce a situace, kdy jsem vůči sobě nejednala přes srdce a dovolila jsem programům ega, aby do mě vstoupili. Prosím ať je vše, co je u mě, teď prozářené světlem a láskou, tak se staň nyní.
Prosím o uvolnění všech duší a bytostí, kterých se tato emoce a situace dotkly a způsobily jim bolest.
Tímto jsme všichni volní a prozáření světlem. Děkuji.

Text na očistu vašich těl od přivtělených duší:
Drahé duše, odevzdávám vás do Světla, prosím vás o odpuštění za všechny mé skutky a emoce, kdy jsem nejednala přes srdce a tím se mezi nás dostaly programy ega. Odpouštím vám všechny skutky a emoce, kdy jste vy vůči mně nejednaly přes srdce a postavilo se mezi nás ego. Odpouštím sobě a prosím sebe o odpuštění za to, že jsem vůči sobě nejednala přes srdce, a tím umožnila programům ega mě odvést od sebe samé, a tím se oddělit od Boha v sobě. Tak se staň, ve všech sférách, na všech úrovních bytí, po celé linii času. Tímto jsou duše skrze vás světelné bytosti ze mě odpojeny a prosím o jejich odvedení do Světla a prozářen všeho Světlem a Láskou. Děkuji.

Text na rušení pout:
Ve jménu Světla prosekávám s pomocí mého vyššího Já všechna pouta, která mě poutají, kterými jsem spoutaná a kterými já spoutávám (např. konkrétní jméno, nebo všeobecné odpoutání) vás drahé bytosti a vaše duše, prosekávám všechna pouta Světlem a Láskou a prosím o uvolnění, prozáření všech emocí a skutků a všech bytostí a duší, které byly k těmto poutům provázány. Ve všech sférách, na všech úrovních bytí, po celé linii času. Prosím tímto o prozářené vztahy založené již jen na Lásce, Pravdě a Světle. Děkuji.

Tyto obecné formulace si přepište. Přeformulujte si je podle vašeho cítění a pocitu, s jedinou „podmínkou“, nechť se stane vše pro vaše nejvyšší dobro i dobro zúčastněných v souladu s prospěchem a plánem vaší duše. Stačí jednoduchá myšlenka a želízka budou prozářené Světlem a tím rozpuštěné. Přesekávání pout můžete dělat jen sami za sebe nebo za vaše děti, ale pouze do jejich věku kdy se „nemohou“ vědomě rozhodovat, tedy asi do 4 let. Nechte se vést vaším srdcem, přes vyšší Já a bytosti Světla vám přesně ukáží a pomohou, abyste si osvojili toto čištění.

Rušení kleteb:
Tímto ruším a prozařuji Světlem a Láskou všechny kletby, na mě uvržené a ruším tímto všechny kletby, které jsem vyřkla, odpouštím všem a prosím o odpuštění všechny, se kterými jsme si takto ublížili. Ať je každá emoce a situace přeléčena a harmonizována jménem Světla. Děkuji.

Prolamování pečetí:
Tímto ve jménu sebe s pomocí energií archanděla Michaela prolamuji každou pečeť ega a temnoty, která je na mně a mých čakrách zapečetěna a odevzdávám se tímto do prozáření všeho u mě, Světlem a Láskou, ve smyslu nejvyššího prospěchu mě a mé duše. Děkuji.

Prolamování pečetě energie rodičů:
Tímto ve jménu sebe s pomocí energií archanděla Michaela prolamuji každou pečeť energie mých rodičů, která je na mně a mých čakrách zapečetěna a odevzdávám se tímto do prozáření všeho u mě, Světlem a Láskou, ve smyslu nejvyššího prospěchu mě a mé duše. Děkuji.

Je důležité pochopit, že všechno vychází ze síly vaší myšlenky, vyslané ze srdce. Nemusíte ani používat tento text, stačí, si to opravdu procítit a ze srdce vyslovit : „Prolamuji pečeť energie mých rodičů.“

Převzato z : www.anjelska.sk