Cesta k duze

Rubriky

Modlitba šamanky

autor: | Zář 3, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

VELKÁ BOŽSKÁ PŘÍTOMNOSTI
Života, lásky, moudrosti a síly
Přijmi mé poděkování za všechen tento podivuhodný život
Který se mnou sdílíš od prvopočátku
A kterým mne každého dne obdarováváš znovu
Za toto silné, zdravé, živoucí, milující
Důvěry plné, v radosti se rozvíjející dokonalé Já
S tělem a duchem i srdcem a duší.
Děkuji Ti nyní
Za všechna ta požehnání a dary, jež plynou do mého života
Za tento den, za toto místo, za svou „vnitřní zahradu“
Za výzvy, za učení a předávání
Za sdílení-a za harmonii v setkání se všemi bytostmi
Jež vstoupí do řeky mého života
Za hojnost Všehomíra, který mohu uvítat – jak vně, tak v sobě
Za lidi ve svém životě, zvířata i rostliny
Za zemi a živly, za roční období a jejich střídání
Za nebe a Měsíc a Slunce i za to, co se vymyká našemu chápání.
A děkuji
Za světlo, za vědomí, za krásu a úžas
Za veškerou lásku, milost, jas, moudrost i – smích
Za znamení a za pomocníky v tomto i v duchovním světě
Za situace a události
Jež mě nechají vědomě dýchat, cítit, proudit a růst
Za cesty v čase i v prostoru, za pouti do dálky i návraty
Za radost a štěstí i za to, že dokážu vyjádřit podstatu své bytosti
Za neodsuzování, za volnost, za prázdnotu i nový počátek.
S vděčností vzdávám čest síle
AUMAKUA, která mi připravila cestu
Svému Já v trojí podobě,Vám – KU, LONO a KANE
Všemu, s čím jsem spojena – poznatelnému i skrytému
Všemu ve svém světě – co bylo, je i bude.

Kéž vše, co spolu se mnou bylo stvořeno
Může rozvíjet své harmonické, laskavé a mocné působení
K požehnání všech a všem, kdekoli – kdykoli.

Bůh – ve – všem, Bůh – ve – mně
ALOHA MAHALO

Vše je možné
Vše je tu pro nás
Všechno se vrací
Vše sdílíme
Zde a Nyní
Žehnám tomuto nyní
Důvěřuji
V očekávání toho nejlepšího

ÁMAMA

Poznámka: Ku, Lono a Kane jsou havajské názvy pro tři komponenty lidské osobnosti: Ku-podvědomí-Nižší Já, Lono-vědomí, Já, a Kane (nebo také Aumakua) – Nadvědomí-Vyšší Já.


Převzato z knihy: Aura bumerangu – Barbara K. Goldsmith/Manulani