Cesta k duze

Rubriky

Terapie S.R.T

autor: | Srp 29, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

SPIRITUAL RESPONSE THERAPY

Metoda, kterou je možno odstranit t různé psychické bloky, závislosti na jídle, alkoholu, nikotinu, sladkém, jiném člověku, vztahy mezi lidmi, vztahy v rodině, různé typy alergií a dalších zdravotních problémů.

Metoda je pro klienta nenáročná, pracuje se pomocí kyvadla a speciálních tabulek. Výsledky jsou velice dobré. Tato metoda vznikla v USA a jejím duchovním otcem je pan Robert Detzler, učitel a kazatel. U nás je používaná pouze několik let. Ukázala se jako převratná metoda v alternativní medicíně při léčení psychických problémů a problémů ve vztazích, stejně jako při léčbě zdravotních potíží. Pracuje se záznamy duše, které systém identifikuje a čistí.

Akašické záznamy duše, které obsahují všechno, co duše prožila od stvoření až po přítomný okamžik (včetně programů týkajících se budoucnosti), v sobě nesou také všechny disharmonické programy včetně všech negativních emocí a omezujících myšlenek. Tyto podvědomé programy často nutí člověka myslet, cítit a jednat způsobem, který je v rozporu s jeho nejvyššími zájmy a brání mu, aby mohl zcela svobodně a plně prožít svůj život. Výsledkem těchto negativních programů jsou také duševní choroby. Rovněž všechny fyzické choroby, vzniklé nahromaděním stresů, jsou materializovanou podobou negativních programů. Ten fakt, že SRT odstraní všechny negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování si reality doslova znamená, že je člověku vymazána negativní informace, a tudíž může začít život s čistou myslí. Negativní informací se myslí zákonitost příčiny a následku, tedy to, že je člověk zodpovědný za svůj život, jeho kvalitu a budoucnost.

SRT pomáhá člověku uvědomit si pravdivý stav věcí. Je tak velice účinnou terapií vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot. Je tedy na člověku, aby si čistou mysl a vyšší stav vědomí, ke kterému jej SRT pozvedne, udržel a dál se vlastním úsilím duševně vyvíjel.

Za pomocí SRT se člověk zbavuje také fyzické nemoci. Vyčištění negativních podvědomých programů způsobí, že už nepotřebuje nemoc jako nástroj sebeuvědomovacího procesu. Proces sebeuvědomování byl totiž naplněn prostřednictvím terapie SRT.

SRT ČISTÍ NEBO-LI ODSTRAŇUJE PROGRAMY

1. Předprogramované nemoci (některé duše přicházejí na svět s různými nemocemi, které si ve stavu mezi smrtí a novým zrozením – v tzv. bardu – naprogramovaly)

2. Předprogramovanou smrt

3. Přivtělené duše z aury i z těla

4. Vyčistí celý dům od neobvyklých úkazů a negativních energií

5. Očistí i zemřelé, kteří se ještě nenarodili

6. Pomůže odstranit překážky na prosperitě, neboť očišťuje od jakýchkoliv slibů a přísah z minulých životů (např. klášterního slibu chudoby)

7. Vyčistí celé okolí tím, že spolu s čištěním mysli člověka pracuje i na lidech, kteří se na jeho programech nějak zúčastnili

8. Slaďuje partnerské a mezilidské vztahy, neboť vymazává jakékoliv vzájemné negativní energie

9. Čistí také zvířata a rostliny

10. Pomocí SRT je možné provést restrukturalizaci mozku, vyčištění negativní základny života a její přeměnu na pozitivní

JSME VÍCE NEŽ VÍME
Uvnitř každého z nás je neodbytné naléhání učit se, růst, narůstat a stát se větším a větším. Toužíme po pravdě.Pozastavujeme se nad tím, co v našich životech chybí.

Je to láska, duševní klid, blahobyt nebo zdraví. K lepšímu poznání sebe sama a porozumění životu je třeba určitě víc než jen to, co můžeme vidět na povrchu materiálního světa. Nějak to něco ale nemůžeme najít, dokonce ani nevíme , co by to mělo být a kde to hledat. Zápasíme s našimi vlastními pocity a myšlenkami. Často pociťujeme strach. Nebo možná zlost, depresi, zmatek nebo únavu. Chceme pomoc. Chceme být volní. A chceme vědět.

Odpovědi leží doslova uvnitř nás. Jsme mnohem víc než fyzické mozky ve fyzických tělech. To, co považujeme za mysl, má tři složky: vědomí, podvědomí a nadvědomí.

Vědomá mysl je naše vlastní ego. Je to pozemská identita a paměť, do níž se naše duše halí, aby přežila v pozemském světě. Vědomá mysl je součástí našeho vlastního já, se kterým se nejčastěji ztotožňujeme.

Podvědomí i když si toho nejsme vědomi, neustále monitoruje a zaznamenává naše myšlenky., slova, zkušenosti. Otrocky si pamatuje i věci, které vědomá mysl touží zapomenout, i když je vědomá mysl podvědomím často ovlivněna, má schopnost podvědomí programovat. Co říkáme sobě i jiným, co si myslíme – zvláště, jestli nás u těchto myšlenek a slov provázejí silné emoce, je registrováno v podvědomích paměťových bankách. Naneštěstí podvědomí nemá žádný úsudek. Zaznamenává a přehrává negativní myšlenky, zkušenosti a emoce právě tak jako ty pozitivní.

Kolikrát za život jsme si řekli: „ Tato práce mě unavuje.“ Nebo: „ Z každodenního řízení v tomto provozu je mi špatně „. Pak jsme opravdu unavení a opravdu je nám špatně. Programování může také přispět k alergiím, depresi, nemoci a může zasahovat do našich vztahů a naší schopnosti uspět ve světě.

Programování může probíhat i dramatičtějším, nebo dokonce traumatičtějším způsobem. Třeba nehody nebo zneužití. Kterákoliv příčina, jestliže si neudržujeme čisté podvědomí, se bude stále přehrávat a znovu zkoušet programovat naše negativní přesvědčení. Přestože je tato schopnost programovat naší zhoubou, je to také naše cesta k vyléčení. Stejně tak, jako můžeme naplnit naše podvědomí negativními přesvědčeními, máme také moc přeprogramovat to, co je negativní a destruktivní v našich životech.

A co je naším průvodcem v pozitivním programování? Nadvědomá mysl. Mnozí ji nazývají Vyšší Já. Následuje náš duchovní záměr a provádí nás našimi životními lekcemi. Jestliže žijeme neustále ve vědomí ega, často tuto část nás samých nerozpoznáme. Přesto je vždy s ná mi, ať už jsme si toho vědomi nebo ne.

Komunikace s Vyšším Já
Kdo je to Vyšší Já?
Čas a prostor tak, jak ho známe my, vlastně neexistuje. my ho ze svého úhlu vnímáme velmi omezeně. Jako horizontální úsečku: Minulost-přítomnost-budoucnost. Ale ve vesmíru to takto nefunguje. Představte si to jako úsečku vertikální, která celá je vlastně přítomný okamžik.

A nyní jsou jako na špízu navlečeny veškeré události naší minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Ale vše se děje v jeden jediný přítomný okamžik. Takže zároveň jsme na začátku, uprostřed i na konci.

My jsme však schopni vědomě v této chvíli vnímat většinou jen právě tuhle aktuelní přítomnost. Jen ten jeden malý úsek. To ale neznamená, že nic jiného neexistuje. To je jen o schopnosti našeho momentálního vnímání.

Takže v této chvíli současně také existuje naše vyšší přítomnost. Tedy my, neboli naše Já, které je už na vyšší duchovní úrovni, než jsme my. lépe chápe souvislosti všeho se vším a také lépe ví, co je pro naše nižší já, dobré a co ne. Zná lépe a přesněji cíl naší společné cesty.

A tohle Vyšší Já je to, co se s námi pokouší navázat komunikaci. My se tomu obvykle zprvu více či méně bráníme. Pokud více, může dojít až k tomu, co je diagnostikováno jako schizofrenie. Když totiž nastane čas, vyšší já má za úkol naučit nás s ním komunikovat za každou cenu. Proto se někdy těm, kdo to nechtějí přijmout, ohlašuje velmi nepříjemnými útoky. Po dobrém to nejsme ochotni registrovat, takže jinou možnost nemá.

Pokud ale pomoc Vyššího Já přirozeně přijmeme, velmi se tím na své duchovní cestě posuneme dál. Protože vlastně u nás dochází k propojování přítomnosti s budoucností. Stejně jako s minulostí, pokud je nám dovoleno nahlédnout do minulých životů. A myslím, že cílem je spojit veškerá naše Já všech úrovní, abychom byli schopni pochopit veškeré souvislosti a také ovlivňovat vědomě všechny úrovně našeho bytí v jeden okamžik.

PROČ JSOU PROGRAMY TAK MOCNÉ ?

Pro opravdové porozumění moci podvědomých programů nad námi musíme rozumět rozsahu našeho „života“, jenž přesahuje tento jednotlivý život.

Vím, že jsme žili mnoho životů na této a dalších planetách. Jestli jedno potopení malé lodi znervózní osobu poblíž vody, představme si, co udělá s podvědomím smrt v padesáti životech.

Je také důležité si povšimnout, že negativní program nevytváří to, co se vám stane v jakémkoliv životě, je to disharmonická nebo reaktivní energie, kterou k události připojíte. Pokud je váš duševní záznam proveden, události jsou pouze zkušenostmi – to emocionální energie připojená k těmto zkušenostem způsobuje následné potíže. Společně podvědomí a nadvědomí udržují průběh našeho minulého života a duchovní budoucnost. Kdybychom mohli mít přístup právě k těmto záznamům, mohli bychom vědomě přeprogramovat nás samotné na pozitivní, produktivní zkušenost. Dobrá zpráva je, že můžeme. Zatímco bylo rozvinuto mnoho technik, aby objevily a odstranily mnoho mentálních, emocionálních a fyzických problémů spojených s lidským bytím – včetně psychologie, hypnoterapie, lékařství, léků, meditace, biofeedbacku a holistické medicíny – žádná úplně nepostihuje naše fungování jako duchovní bytosti, žijící ve fyzických tělech. Spiritual Response Therapy vám zpřístupní vaše podvědomé záznamy a spojí vás s vaším vyšším duchovním já.

SRT je pečlivý proces prozkoumávání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu.

Programy se vyčistí tak, že požádáte o vyčištění disharmonické energie. Pak přeprogramujete podvědomou mysl pozitivními zprávami. Protože jste během tohoto čištění při vědomí, dozvíte se víc o sobě a o tom, jak změna účinkuje ve vašem životě.

Když Vyšší Já vyčistí program nebo blok, doslova vymaže negativní energetický vzor z vašeho podvědomí a duševních záznamů. Místo toho, abyste byli řízení podvědomími přesvědčeními a touhami, kterým nerozumíte, stali jste se volní k životu ve vašem větším potencionálu – vyjadřujete vaše Vyšší duchovní já.

Alergie, astma, strachy a zablokované vztahy jsou jen příkladem situací, kterým se dá se SRT pomoci. SRT má rovněž další výhody. Mnoho lidí objeví SRT jako katalyzátor, který jim dává zvláštní potřebnou energii a inspiraci.

SRT nemá omezení jen k vyčištění životů. Je také neocenitelné k vyčištění energie, kterou nahromadíte ve svých každodenních aktivitách a interakcích. Je zvláště důležité se vyčistit od svých vlastních posuzování a soudů ostatních. Když jsme jednou přijali energii posuzování, je velmi obtížné vymazat ji z duše. Můžete trávit léta ochotou odpouštět někomu a stále mít negativní energii na té původní úrovni. Mnoho lidí hromadí jedny soudy na druhé bez pochopení, že negativní energie je následuje život po životě. Tyto soudy jsou napsané na duši a zůstanou tam do té doby, než jsou vymazány.

Nehledě na velikost nesnází, které si myslíme, že jsme utrpěli, musíme okamžitě uvolnit negativní energii, jestliže chceme být zbaveni destruktivních důsledků. I když máte na někoho zlost, připojená negativní energie vám může způsobit mentální, emocionální nebo fyzickou bolest. Abyste byli opravdu volní, musíte uvolnit nahromaděné negativní energie z minulosti a nedovolit dalším se hromadit. SRT nám umožňuje žít život svobodnější.

Negativní programy v terapii SRT
Negativní programy, které se vyskytují nejčastěji – praxe
Jako alternativní terapeutka přicházím denně do kontaktu se svými klienty, kteří za mnou chodí nebo jezdí ze vzdálených míst s tím, že potřebují pomoci. Jezdí s problémy fyzického rázu, ale hlavně s problémy, které mají v oblasti psychiky. Jde o různé psychické poruchy, deprese, fóbie, strachy a úzkosti, deprese, panické poruchy apod. Také nepřiměřená závislost na blízkých lidech nebo drogách, kouření, alkoholu apod. je často důvodem návštěvy.

Všímala jsem si v poslední době trochu více, jaké negativní programy se v jejich podvědomí vyskytují a co nejčastěji čistím a odblokovávám. Napíši Vám o těch nejčastějších pár slov, abyste si udělali obrázek o tom, co většinu z Vás trápí.

Naprosto jednoznačně vede negativní program KONFLIKTU. Má-li člověk konflikt s někým jiným, ať už otevřený nebo skrytý, má konflikt i sám se sebou. Rozlišuji mezi těmito dvěma druhy konfliktů, protože je dobré klientovi vysvětlit o jaké druhy se jedná již z toho důvodu, aby si lépe uvědomil, v jakém konfliktu se pohybuje nejčastěji. Otevřený konflikt je jasný – s někým se pohádám a mám tedy s ním otevřený konflikt. U skrytého jde o něco jiného. Nemusíte se pohádat, ale je jakési dusno. Jste něčím dotčeni, něco se Vám nelíbí a vy vedete monolog, někdy dialog s osobou, která o tom ani neví. Vztekáte se, jste uražení, odporujete této osobě a kladete jí před pomyslné oči všechna fakt a argumenty, které máte.

Něco ale mají oba tyto druhy konfliktů společného. I když vyprchají, zapomenou se, vytratí se do ztracena, energie konfliktu, myslím ta negativní energie, ve vás zůstává a hromadí se. Uvědomte si, kolik jste za život konfliktů prodělali a kolik v sobě negativní energie musíte mít. Je tam a čeká na „ svoji chvíli „. Stačí potom již pouze tzv. poslední kapka a spustí se startér. Jako když sešlápnete u auta plyn. Dostáváte se do depresí, fóbií, rozlad, úzkostí a strachů a mnohdy vůbec netušíte proč. Důvod je ale znám – nashromážděné negativní programy a energie někde vzadu v podvědomí. Chtějí ven a dávají to také znát. Navíc, máme-li s někým nebo s něčím konflikt, máme konflikt i sami se sebou, a nakrásně i s celým světem. Energie konfliktu se neztrácí. Zákon zachování energie platí i v této oblasti. Pokud si tuto energii ať již vědomě nebo nevědomě udržujeme v sobě, působí nám značné problémy. V souvislosti s naším malým sebevědomím, frustrací, hněvem, nenávistí apod. přerůstá v program SEBETRESTÁNÍ.

Jediný způsob jak se zbavit těchto negativních energií konfliktu je odpuštění. V náš prospěch hraje to, že toto odpuštění nemusíme tzv. cítit od srdce. Asi bychom se načekali dlouho, ve většině případů vůbec ne. Ale potřebuje ho slyšet náš mozek. Proto odpuštění předříkáváme polohlasem nebo nahlas. V první řadě odpustíme vždy sami sobě. Můžete se u toho oslovovat svým křestním jménem…V druhé řadě odpustíme svým rodičům. Přestože si třeba nejsme ničeho vědomi, rodiče jsou ti, kteří se v dobré vůli, na dětech prohřeší nejvíce Samozřejmě „ všechno myslí dobře „. To určitě myslí, ale naopak nemyslí na jednu závažnou věc, a to, že jste hráči pouze sami za sebe. Že není zapotřebí, aby na vás uplatňovali své nesplněné a nenaplněné ambice, že není nutné vás vést za cenu teroru k naprostému a puntičkářskému pořádku, když jste vlastně založením bohém, že není nutné klást takový důraz na Vaše výsledky ve škole, když zrovna Vás zajímá něco jiného apod. Nechci tím říct, že by rodiče neměli vést dobře svoje děti, ale ne za každou cenu, ne za cenu represí a neměli by jít proti přirozenosti svých dětí. Dát jim samozřejmě určité mantinely, ale pokud se pohybují v jejich rozměrech, potom jim nechat svobodu rozhodování, svobodu jejich žití a zasahovat až v případě, jde-li tzv. „ o život „.To většina rodičů neumí. Setkávám se s tím dnes a denně. Vždy jdeme do výchovy klienta, vždy rozebereme jeho dětství, výchovu rodičů apod. a někdy opravdu žasnu. Žasnu nad tím, jak jeden pár rodičů, kteří jsou tzv. vzornými rodiči, dokáží zcela jednoznačně zkazit svému dítěti půlku života, nevyhledá-li pomoc, potom celý. Berte děti jako osobnosti, mějte na paměti, že mají svoje úkoly, své poslání a že jsou to jedinečné osobnosti. Nepodepisujte s na nich, okrádáte je o příjemné a šťastné prožití života.

Budeme-li dále odpouštět, odpustíme svým dětem, svému manželovi, manželce, příteli, přítelkyni apod., pokračujeme těmi, kteří nám nějak ublížili. Odpuštění říkáme jednoduchou větou: např. Mami já ti odpouštím. Františku já ti odpouštím apod. Říkáme si to u každého alespoň 50 x denně. Nestačí jeden nebo dva dny, děláme to tak dlouho, až cítíme, že se negativní pocity rozpouštějí a mizí. Řekla bych, že 14 dnů až měsíc je ta správná doba. Samozřejmě nebude škodit, pokud si to čas od času zopakujeme. Mějte na paměti, že nám nejde o Františka, matku,m tchýni apod., ale jde nám o sebe. Potřebujeme tyto negativní energie dostat ze sebe ven. Bude nám lépe a budeme se cítit dobře. A pokud se budeme cítit dobře, potom se bude cítit dobře i celé naše okolí, naši rodiče, naši partneři, naše děti, známí, přátelé atd. Žádný počet není dost velký. Platí zde opět – ČÍM VÍCE, TÍM LÉPE! Jde o metodu a pomůcku opravdu účinnou . Odpusťte cíleně všem a uvidíte, co to s vaším životem udělá. Příště si řekneme něco o SEBETRESTÁNÍ.

Zpracovala: Iva Hédlová na základě materiálů Roberta Detzlera

Sebetrestání – další negativní program v terapii SRT
Dalším velice častým negativním programem v praxi při terapiích SRT je program SEBETRESTÁNÍ. Tento program většinou vzniká ve spojení s programem konfliktu, a to za předpokladu, že se klient neumí negativní energie konfliktu zbavit a navíc má malé sebevědomí, málo si věří, cítí se něčím frustrovaný, živí v sobě nenávist, zlobu apod. Potom tyto energie konfliktu přerůstají do programu sebetrestání.

( Spiritual Response Therapy ) – praxe

Sebetrestání se může projevovat mnoha způsoby. Jde vždy o činnosti, kterými vlastně působíme na svoje tělo či mysl nějakým destruktivním způsobem. U každého může jít o něco jiného. Jeden člověk trestá sám sebe a svoje tělo např. nezřízeným pitím alkoholu ( alkoholici ), další potom nadměrným kouřením ať už cigaret nebo např. marihuany, jiný ničí svoje tělo nadměrnou konzumací léků ( forma toxikomanie ), jiný si píchá drogy, další se přejídá a nemá téměř žádný pohyb( bulimie ), jiný naopak nejí skoro vůbec ( anorexie ), další si vlastně nedovolí lásku k jinému člověku, další se chová tak, aby ho druzí neměli rádi a odtahovali se od něho a mnoho dalších variant. Těch je opravdu nepřeberné množství.

Někdy se může člověk trestat i na vědomé úrovni za něco špatného co udělal a je si toho vědom. Potom záměrně trestá sám sebe.

Pokud bychom šli do minulých životů, zřejmě s největší pravděpodobností skončíme u něčeho špatného, čeho se člověk vůči někomu dopustil a v této inkarnaci se snaží za to přijmout trest. To ovšem není smyslem života. Smyslem je naučit se něco nového, něco, čím bychom mohli postoupit o stupínek výše v pomyslné školní třídě, kterou bezesporu každá další reinkarnace je.

Velice rozsáhlou oblastí pro vytváření programů sebetrestání jsou naše minulé náboženské životy. Objevuje se tam tak rozsáhlá škála možností, kdy je člověk nucen porušit nějaký náboženský řád ať vědomě či nevědomě, že přelívání se tohoto problémů do dalších inkarnací je logické. Např. porušení slibu celibátu a další.

Je dobré si uvědomit, že činím-li něco destruktivního se svým tělem či životem, je třeba na sobě začít pracovat. Mám mnoho klientů, kteří za mnou chodí se svými různými závislostmi a většinou již po druhém sezení po vyčištění programů sebetrestání se svých cigaret, alkoholu, léků, marihuany apod. vzdávají. Dobrovolně, protože po vyčištění tohoto programu tyto věci již k životu nepotřebují. Prostě na ně nemají chuť. A pouze blázen by se nutil do něčeho, co mu nechutná nebo nic neříká.

Naprosto klasický případ je příběh mého známého, který je těžkým diabetikem od svých asi dvaceti let, celý život si píchá inzulín a jeho životní styl i přes jeho vážnou nemoc byl více než nesprávný. Celých 40 let holdoval alkoholu ve velkém množství, téměř denně jsem ho viděla potácet se v alkoholovém opojení, kouřil denně 40 cigaret, jeho zdravotní stav byl velice vážný. Protože všem diabetikům dělají problémy ledviny, jeho laboratorní výsledky byly tak špatné, že mu hrozila velice vážně dialýza. Jak všichni víme, nic příjemného. Byla to jediná věc, která ho vyděsila a prosil mně, abych mu ledviny vyčistila. Při čištění se objevil i program sebetrestání, který jsme vyčistili, vlastně i odstranili a nahradili ho pozitivním programem.

Poděkoval, doporučila jsem mu ještě aloe vera gel, aby pročistil svoje tělo i ledviny a rozloučili jsme se. Potkala jsem ho asi za týden, cítil se mnohem lépe a mezi řečí mi oznámil, že mu přestávají chutnat cigarety. Asi za dalších čtrnáct dnů jsme se opět viděli, byl celý rozjásaný, protože šel z kontrolních testů, kde mu paní doktorka oznámila, že hladina kreatininu se zlepšila natolik, že dialýza mu nehrozí. Už nekouřil vůbec a ani nepil. Prostě mu po čtyřiceti letech obě věci přestaly chutnat. Dnes jsou to asi čtyři roky, jeho život se zásadně změnil, nejvíce si pochutná na dobrém čaji, je z něho úplný abstinent, nekouří a jako vedlejší produkt tohoto příběhu je to, že se znovu obnovily vztahy s jeho dvěma dospělými dcerami, se kterými se kvůli svému životnímu stylu ani nesetkával, protože o jeho společnost moc nestály.

Tak to je jeden z mnoha příběhů, který názorně ukazuje, co takový program sebetrestání v psychice člověka může udělat za nepořádek a ovlivnit celých 40 let člověku, který tuto dobu vlastně jako by nežil. Viděl život pouze přes alkoholový opar a dým. Teprve teď začal pořádně žít.

Autor: Iva Hédlová z praxe

Převzato ze stránek: www.zdravi4u.cz