Cesta k duze

Rubriky

Meditace s Archandělem Michaelem

autor: | Srp 2, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Meditace a aktivace AA Michaelem

„Dokonalost toho Kdo Jsi“

Přijato Celií Fenn na semináři

„Osobní transformace a aktivace AA Michaelem a Arkturiány“

Na začátku meditace a aktivace se nejprve spoj se svojí PŘÍTOMNOSTÍ JÁ JSEM popř. se svým Vyšším Já. Toto je to, co nazýváme „kosmickým člověkem“ nebo také „lidským Andělem“. Taková část Tebe, která je nekonečná a věčná. Aby jsi to provedl, můžeš se také soustředit na obrázek od Janoshe a dovolit si procítit v sobě sama tuto andělskou a nekonečnou přítomnost.

Neboť, jak učí AA Michael, má vzestup v podstatě dva komponenty: první díl sestává ze spojení s Vyšším a andělským Já, dosažení a uvědomění si, že je Nebe uvnitř Tebe.

Druhá část spočívá v dovolení, aby takové Nebe smělo sestoupit do fyzické formy, a přesně v tom spočívá proces, jak bude Nebe přineseno na Zemi. Je to proces, ve kterém bude přinesen mír a láska z duchovního světa na Zemi.

Takže, tato aktivace Ti dává schopnost připravit své tělo na přijímání „kódování nekonečnosti“, které bude zprostředkováno koncem roku 2007.

A tak, abychom začali aktivaci, dýchej zhluboka a zaměř pozornost na svoji srdeční čakru.

Nyní, zatímco pociťuješ ve své srdeční čakře energii, vnímej jak se Tvé vyšší čakry otevírají toku energie posvátného ducha. Otevírá se koruna, a pak čelo, a hrdlo a srdce. Vytváří se jasný proud posvátného ducha z vyšších světů do Tvé srdeční čakry. A tak, zatímco pociťuješ tento tok energie, dýchej zhluboka řekni sám/a sobě:

JÁ JSEM…

JÁ JSEM kosmický člověk…

JÁ JSEM … Lidský Anděl, který právě přináší Nebe na Zemi.

A tak, zatímco pocituješ jak do Tebe proudí pravdivost a dokonalost toho, Kdo Jsi, dovol svému srdci se dokonale otevřít a předávat dál energie bezpodmínečné lásky, soucitu a vděčnosti. Bezpodmínečná láska akceptuje vše a vše miluje. Bezpodmínečná láska je založena na dokonalém sebepřijetí, sebeakceptaci. Neboť vše je krásné a vytvořené z velké lásky božského zdroje a vše je výrazem božskho zdroje. Neboť milující energie Zdroje vytváří (tvoří) podle tužeb a přání, která láskyplně vyjadřuješ. Takže, když se spojíš se svou dokonalostí, perfektností, pak se spojíš s předlohou k dokonalosti, která Ti byla vložena do Tvojí DNA Elohimy – anděli stvoření, s předlohou, kterou vytvořili Elohimové jako lidskou andělskou formu s celým jejím potenciálem, aby Ti bylo umožněno tento potenciál prozkoumat. Nuže, dovol sam/a sobě pociťovat bezpodmínečnou lásku, která Tebou protéká.

Soucit je tou energií, která Ti dovolí vnímat cestu druhých lidí tak, jako by byla Tvou vlastní, neboť opravdu je to tak. Protože ve vašem stavu Lásky a dokonalosti jste všichni jedním. Ale v průběhu vašeho života na Zemi zažíváte dar individuálního vědomí a tak jste schopni se cvičit v soucitu a žehnat cestě a všemu bytí, které přijdou do vašeho života. Neboť existuje důvod pro všechno, co zažíváte. Neboť jste všichni jedním.

Vděčnost je zrcadlem božství. Když se můžeš podívat na vše, co jsi v životě vytvořil, a říci, že je to dobré, pak doopravdy vytváříš z dokonalostii toho, Kdo Jsi Ty. A když za to vyjádříš svoji vděčnost, pak potečou Tvá slova a pocity do nebe jako požehnání, které opět proudí zpět k Tobě s ještě větší láskou a štěstím.

A tak nejmilejší lidský anděli, zaměř nyní svoje vědomí na své tělo, začni přitom s Tvým mentálním tělem a Tvojí čakrou solaru plexu. Zde můžeš říct sam/a sobě:

Jsem připranen/a zbavit se starých mentálních vzorců energie, které mě svazují.

Jsem připraven/a zbavit se všech myšlenek a představ o omezeních a nedostatku, o bolesti a utrpení, o nízkém sebevědomí a soudů a hodnocení sebe sama a jiných.

Namísto toho jsem připraven/a přijímat nové energie lásky a hojnosti a radosti.

Neboť když propustím mé staré vzorce, vytvořím prostor pro tok bezpodmínečné lásky, soucitu a vděčnosti, aby mohly být vyjádřeny skrze mé fyzické tělo a v myšlenkách, které přinesou do světa radost a hojnost a lásku.

Toto vyjadřuje dokonalost toho, Kdo Jsem Já.

Nyní, milý lidský anděli, zaměř svoji energii na další úroveň, k emocionálnímu tělu a k sakrální čakře. Řekni sám/a sobě:

Jsem připraven/a zbavit se všech starých emocionálních energetických vzorců, které probouzí strach, zlost, napětí a stres.

Místo toho jsem ochoten/ochotna přijímat nové energie lásky, míru, klidu a radosti.

Jsem připraven/a dovolit, aby bylo moje emocionální tělo použito jako instrument, který vyjadřuje vyšší energie bezpodmínečné lásky, soucitu a vděčnosti.

Všechny moje emoce budou zrcadlením těchto energií.

Tak vyjadřuji krásu a dokonalost toho, Kdo Jsem Já.

A konečně, milý lidský anděli, dovol své pozornosti se zaměřit fyzické tělo a na kořenovou čakru. Řekni sam/a sobě:

Jsem připraven/a zbavit se všech starých myšlenek a energetických vzorců a pocitů a emocí ve vztahu k mému fyzickému tělu.

Jsem připraven/a spojit se se vzorci dokonalého zdraví a pocitu dokonalé pohody, které se nacházejí v mé DNA nebo v mých záznamech v Akáši.

A zatímco aktivuji tyto vzorce, dovoluji si zažívat dokonalé zdraví a dokonalou pohodu.

Zatímco ruším všechny staré energie a myšlenky viny a trestu a bezcennosti, oddávám se představám mé dokonalosti a vědomí, že tuto dokonalost mohu zažívat stejně tak i na fyzické úrovni.

A tak prosím o to, aby byly tyto vzorce aktivovány, abych byl schopen/byla schopna zrušit všechny staré vzorce nemoci a degenerace, které jsou rovněž zakódovány v DNA, aby byly zrušeny a nahrazeny dokonalým kódováním Elohimů – andělů stvoření pro dokonalé zdraví a dokonalou pohodu.

Tak vyjadřuji na fyzické úrovni dokonalost toho, Kdo Jsem Já.

A tak, milý lidský anděli, až dokončíš tato aktivování, dýchej zhluboka a vnímej v sobě opravdovou dokonalost toho, Kdo Jsi!

A Tak To Je!

© 2007-8 Text by Celia Fenn, Starchild Global and Images by Janosh, Janosh Art

do češtiny přeložila Martina

originální text naleznete na https://www.starchildglobal.com/janosh.html