Cesta k duze

Rubriky

Kalendář Mandaly Sdílení pro rok 2019

autor: | Čvc 18, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Kalendář je vyprodaný, děkuji všem, za krásné zpětné vazby ke kalendáři a společné světlo lásky a radost, kterou i s jeho pomocí tvoříme už teď:)).

S láskou Světluška

*************************************************************

Kalendář, předlohy Mandal Sdílení k vykreslení, originály mandal – vše je ve velikosti A4. Novou vůni ke kalendáři Spojení lásky, vůně Bohyní a mariánské vůně – vůně Panny Marie, Příběhy lásky, Máří Magdalény, Černé madony, Bohyně Isis, Archanděla Anaela, Archanděla Raguela, Síla Krista a Vědomí Krista, stejně jako další katalogové vůně Prameny života nebo vytvoření své osobní vůně na míru pro rok 2019, je možné si objednat na emailu radkahubenakova@seznam.cz.

Cena kalednáře je 240Kč, soubor předloh všech třinácti mandal na jednotlivých listech včetně originálního návodu k vykreslování stojí 50Kč, poštovné při platbě předem (pouze v ČR) je 70Kč. Cena nové vůně Spojení lásky ve 13ml lahvičce je 230Kč, ostatní vůně v 7ml lahvičce stojí 170Kč – 190Kč, ve 13ml lahvičce stojí 220Kč –250Kč. Sada vůní všech sedmnácti Bohyní v lahvičkách 7ml stojí 2200 Kč. Originál mandaly A4 stojí 600Kč. Na Slovensko je možné kalendář zaslat na dobírku. Na přání vám zapíšu do kalendáře osobní věnování předané automatickou kresbou od vesmíru, vašich světelných průvodců a vaší duše.

Informace k prodeji kalendáře najdete zde.

Obrázky mandal z kalendáře a moudré myšlenky k nim, najdete na konci této stránky.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Kalendář Mandaly Sdílení pro rok 2019

© Světluška Radka Hubeňáková

Vítejte u dalšího, již v pořadí sedmého mandalového kalendáře, který nám všem nabízí pozitivní naladění a podporu pro rozvíjení intuice, nacítění se na sebe a svou lásku k sobě. Všechno to, co nám nabídnuly, pomáhaly rozvíjet a uvědomovat si všechny minulé roky, předchozí kalendáře a mandaly v nich, je nyní připraveno transformovat se do svých nových podob a projevů, proměnit se v radost, lehkost a nadšení z toho, co žijeme a co se chystáme žít. Mandaly Sdílení nám pomůžou otevřít cestu, na kterou tak dlouho čekáme. Vrátí nás zpět k základním a podstatným hodnotám života, pomohou nám pochopit to, o čem že ten život vlastně je nebo by mohl být. Každý si v něm může najít své vlastní zobrazení života, sebe, síly a moudrosti ženské energie, tvořivé kreativity, krásy a lásky, aby si dovolil projevit sám sebe v ještě větší síle a prostoru, než to dělal doposud. My všichni tak budeme moci díky tomuto dalšímu kroku k sobě získat mnohem více důvěry, jistoty a optimismu a snadněji se rozhodovat v tom, co dál uděláme se svým životem i se sebou.

Mandaly v tomto kalendáři jsou dalším pokračováním příběhů lásky a navazují na všechny předchozí kalendáře. Rozšiřují možnosti našeho vnímání sebe a pomáhají nám pochopit své směřování, poskytují neviditelný návod na zapojení se do tvořivých podob lásky. Takže opět máte možnost společně využívat všechny obrázky mandal i jejich předlohy k vykreslení z tohoto kalendáře, a pokud chcete, můžete je libovolně kombinovat i s těmi předchozími kalendáři, pokud je z minulých let máte, podle toho, jak to právě cítíte nebo jak vás to napadne. Opět platí i u tohoto kalendáře, že se vůbec nemusíte řídit kalendáriem a příslušným měsícem. Pokud chcete mandaly využívat pro své „léčení a popostrčení do života“, nalistujte si v něm prostě tu mandalu, která vás aktuálně osloví nebo něčím zaujme a nechejte ji na sebe působit. Bližší informace o tom, jak pracovat s kalendářem, najdete v návodu v dalším pokračujícím textu této stránky a dostáváte ho i k zakoupenému výtisku kalendáře. Vy, ke kterým se můj kalendář dostává poprvé, si všechny informace o předchozích kalendářích můžete přečíst a mandaly z nich si prohlédnout na mých stránkách www.cestakduze.webnode.cz, kde je najdete pod jednotlivými rubrikami Mandalových kalendářů.

Poselství pro rok 2019

Nadechni a vykroč do života – touto větou by se dalo jasně a stručně vyjádřit všechno to, co nás čeká a co nám nabídne vibrace roku 2019, která se ponese pod číslem 3 a tarotovým symbolem Císařovny. Číslo 3 a tarotová karta Císařovny jsou vyjádřením podstaty ženské energie transformované do vědomého tvoření a žití a nesou v sobě i všechna témata s životem jako takovým spojená a úzce související. Základní princip a podstatu jeho fungování můžeme rozdělit do dvou rovin – na svět vnitřní a vnější nebo také na osobní a kolektivní rovinu. Všechna tyto pojmenování v sobě zahrnují a zobrazují jednoduchý a přirozený způsob tvoření a připomínají nám to, že všechno souvisí se vším a vše je vzájemně propojeno – jedno tedy ovlivňuje druhé. Císařovna jako matka, je základním spojením na výživu, výchovu, bezpečí a poskytování podpory. Všechno to, dává sama sobě, pak poskytuje i ostatním. Pokud si tedy je vědoma sama sebe, své hodnoty a ceny, dokáže si udržovat a ochránit svůj prostor a vyživovat se svou láskou, péčí a pozorností, mít samu sebe na prvním místě, zná své hranice a může se zcela svobodně a nezávisle z podstaty bezpodmínečné lásky k sobě rozhodovat v tom, co udělá a co dá nebo nabídne do společného procesu usměrňování a tvoření lásky v podmínkách lidského a pozemského života. Jako mocná vládkyně, obdařená moudrostí a intuicí, se řídí svým srdcem a dobře ví kdy, jak a co dát do pohybu, aby to nenarušilo vesmírný řád lásky. Mám mnohem citovější, smyslnější a „živější“ přístup k životu než Velekněžka, která jí předcházela a provázela nás rokem 2018, je rozhodnutá prožít svůj život naplno. Zajímá ji také to, jak se v tom cítí a jak to vnímají ti druzí, kolem ní. Vztahy a vzájemné tvoření, spolupráce a sdílení jsou pro ni velmi důležitým a nezbytným impulzem pro formování její osobnosti a fungování a uskutečňování principů lásky v praxi. Císařovna jako taková, symbolizuje všechny podoby ženské energie od matky Země až po matku jako takovou. Je znamením mateřství, mateřského přístupu, péče, bezpečí, jistoty, pozornosti, podpory, klidu a útěchy a znamená také úctu, naplnění, hojnost, respektování sebe i druhých. Odráží naši sebehodnotu a sebeuvědomění, podporuje náš tvořivý proces a směřování k radosti, hojnosti, k rozvíjení krásy života a žití. Pomáhá nám uvědomovat si naši jedinečnost a najít způsoby, jak ji smysluplně využít pro své vlastní naplnění láskou, hojností a spokojeností v tom, co máme a čím jsme. Sbližuje, otvírá dveře k prosperitě, učí odpouštět, naslouchat a přijímat, dávat a rozhodovat se v zájmu nejvyšších priorit lásky. Jen tak totiž může zůstat zachována křehká rovnováha lásky a udržen řád bezpodmínečnosti a přijetí ve všem, co je. Je také symbolem ochrany a osvícení, oslavou vztahů, rodiny, přátelství a tvoření života. Je silou, která vyživuje a naplňuje naše nejniternější potřeby a pomáhá předávat toto poselství lásky z generace na generaci. V ní pramení a z ní se rodí vše, co patří k lásce a do lásky.

Vibrace čísla 3 v sobě nese témata vztahů, rodiny, partnerství, přátelství, otevřenosti, nadšení, napojení a naladění se do základních principů vyjádření, předávání, tvoření a sdílení lásky v takové míře a podobě, abychom mohli posilovat a rozvíjet všechny možné radostné a povznášející podoby, formy a možnosti života – zkrátka, aby nás bavilo žít a dokázali jsme si ten svůj život užít naplno. S tím jsou spojená i témata hluboce uložených strachů a přesvědčení z minulosti, spojených s omezováním, zakazováním si nebo neumožněním si nechat skrze sebe projevit tuto nádhernou, fascinující a ničím nenahraditelnou živou a milující podobu lásky, žít, milovat a být milován.

Zkuste si odpovědět nebo se aspoň zamyslet nad následujícími otázkami:

„Kdy jste se naplno od srdce zasmáli? Kdy jste měli z něčeho opravdovou radost? Kdy jste měli potřebu někoho obejmout (třeba i sebe sama)? Kdy jste něco dělali jen tak, protože se vám prostě chtělo a vnitřně jste cítili, že to máte nebo „musíte“ či potřebujte udělat? Kdy jste někomu vyjádřili své city a pocity? Kdy jste si naposledy uvědomili, jak krásně báječný a bohatý život žijete? Kdy jste poděkovali za to, co máte a můžete dělat, čím můžete přispět k tomu, aby vám i těm okolo bylo dobře? Kdy jste naposledy přemýšleli o tom, jak veliký dar je váš život, rodina, domov, kolik štěstí vlastně máte a jak moc jste ve skutečnosti bohatí? Kdy jste se naposledy usmáli a na koho?“

Už možná tušíte, kam všechny tyto otázky směřují a co vám chtějí naznačit. Ano přesně o tom bude rok 2019. Bude rokem veliké transformace, proměny, dalšího přeuspořádávání, stěhování, přestavování a posunů vpřed. Bude také rokem hledání klidu, míru, smíření, „dokonalé“ podoby svého života i sebe, svého osobního štěstí a klidu – prostě bude cestou směřovanou do toho a k tomu „pravému ořechovému“ pro každého z nás, pokud to tedy budete chtít najít a sami se na tom i podílet. Míra, do jaké se nám to může podařit a předpoklad našeho úspěchu určují dva základní faktory – láska k sobě a uvědomování si své skutečné hodnoty. Míra sebeocenění a respektování sebe je tím nejdůležitějším, co vám může pomoci rozhýbat energie, vztahy, tvoření, pokroky a spolupráci, ať už v práci, doma, ve vztazích s druhými či v rodině. Právě tato podoba a síla lásky vyjádřená vůči sobě samému, je tím, co pohne s hranicemi, co zařídí, aby se nemožné stalo možným, co nabídne něco, o čem víme, že to tady už je, jen jsme doposud měli (každý sám v sobě) své vlastní důvody, proč jsme dělali, že to není nebo že to nevidíme. Je to síla, která přenastavuje a mění nám i náš vztah k sobě. Pomáhá nám si uvědomovat, co vlastně chceme pro sebe, co dáváme sami sobě, a jak se umíme a dokážeme podporovat a přijímat. Směrem k druhým nám pomáhá si jasně uvědomit to, co děláme a proč to děláme, jak se při tom cítíme a s čím, s kým nebo proti komu případně bojujeme a kde už to máme a cítíme přesně opačně, kde boj měníme na lásku. Pokud si stěžujete nebo máte pocit, že se vám něčeho nedostává a že váš život není takový, jaký byste ho chtěli, zeptejte se nejprve sami sebe, co jste ochotní udělat pro sebe.

Všechno to, co si přejeme a po čem toužíme, je potřeba posunout do roviny hlubšího uvědomění si, proč to vlastně chceme nebo-li rozpoznat, zda to vychází z přání naší duše a srdce nebo jen z rozmaru naší mysli. Zda je to opravdové nebo je to jen další úhybný a zastírací manévr v tom, abychom si nedovolili poznat a objevit svou vlastní pravdu o sobě a o svém životě, sundat masky, za které jsme se doposud schovávali.Všechno to, co se nám podařilo udělat a zpracovat si v sobě za poslední dva roky, je obrovským a velmi důležitým podkladem pro vykročení do nového života. Všichni jsme poznamenaní omezujícími a zkreslenými formami podob lásky, které nám byly předkládány a o kterých jsme byli přesvědčování, že to je přesně to, co máme (musíme) žít a že nic jiného není důležité a už vůbec ne podstatné. Každá rodina má své vlastní podoby těchto manipulací, má své rodové a osobní lekce růstu, stejně tak to mají i ostatní. Všichni už víme, že je to jen taková hra a pokračování v tom, jak se nedostat k tomu nebo nedělat to, co je naší podstatou a naplněním, co je podstatou našeho štěstí, spokojenosti a radosti. Nyní máte možnost jít dál, vykročit, udělat první krok, konečně se rozhodnout a prostě se přestat vymlouvat na to, proč se to nehodí, není to vhodné, správné, proč to nesmíte nebo nemáte mít. Císařovna vás na této osobní cestě růstu bude provázet, ochraňovat a usměrňovat, jako milující a moudrá matka vás nechá si vyzkoušet a ochutnat přesně to, co potřebujete, abyste pochopili, že vy jste tím životem, tou láskou, tou radostí a tím štěstím, které hledáte a toužíte žít. Vy jste tou silou, která hýbe světem, vy jste tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, kam bude směřovat váš další krok, vy jste tím, kdo naplní a pozvedne číši života a připije všem, co se nebojí žít. Vy jste láska.

Zrození krásy, lásky a radosti na ostrově Cres a nová mariánská vůně Spojení lásky

I tak by se dalo nazvat mé letošní kalendářové mandalové tvoření. Kvůli obrovskému červencovému vytížení v mém zaměstnání, jsme letos odjížděli na naši dovolenou na ostrov Cres až poslední týden v srpnu. Přestože tou dobou už je většinou nový kalendář těsně před posledními úpravami, letos jsem díky svému pracovnímu zaneprázdnění neměla nakreslenou ani jednu mandalu. V předchozích letech bych byla pod obrovským tlakem a asi bych se cítila dost provinile, že jsem to „nezvládla“ podle plánu a hlavou by se mi honily všechny možné negativní scénáře o tom, že to nedopadne dobře. Jenže letos i navzdory těmto nepřejícím okolnostem a rychle ubíhajícímu prázdninovému času, jsem se cítila tak nějak nad věcí a byla jsem uvnitř sebe v naprostém klidu. Až to bude, tak to bude a nemá smysl se pouštět do úvah, co se stane když… Ta potřeba odříznout se od všeho, co by mě stahovalo dolů, směřovalo do zbytečných starostí a nabádalo k řešení něčeho (dělání bezpečnostních opatření), co vlastně ještě nenastalo, byla tak silná, že jsem jí jednoduše dala prostor, bez ohledu na to, co se doopravdy stane. Uvědomovala jsem si ten veliký rozdíl v mém cítění, vnímání a uvědomování si toho, jak staré otisky pochybností a strachů ztrácejí svou moc a doslova se rozpouštějí v ujištění, že všechno je přece přesně tak, jak to má být. Mou cestu i mé kroky k tvoření nových mandal řídil můj klid a bytí v přítomnosti jeho sílu ještě umocňovalo. Věděla jsem, že pokud budu potřebovat pomoci, poradit, nasměrovat, tak se to prostě stane a čím více otevřenější budu ( nebudu si dělat ty zbytečné starosti), tím rychleji a jasněji mi to dojde a o to bude snadnější „přehodit „ staré výhybky a vydat se novou cestou.

Jedinou výbavou, kterou jsem si kromě kreslících desek, papírů, pravítka, zbrusu nových uměleckých pastelek a dalších několika málo pomůcek, nezbytných pro mé kreslení, přibalila do kufru, byla nádherná, inspirující a velmi silně povzbuzující nová kalendářová vůně pro rok 2019. Asi dva týdny před naším odjezdem přišly shora první informace k namíchání nové vůně a stihla dozrát těsně před tím, než jsme odjížděli. Nese v sobě sílu a pohlazení mariánských vůní a velmi mnoho optimismu a podpory radosti. Dostala název Spojení lásky a stala se mým voňavým pomocníkem nejen při samotném kreslení mandal, ale i skvělým průvodcem pro rychlou a jasnou navigaci při přenášení energií lásky a moudrosti do barev, tvarů a symbolů v nich a jejich vzájemného propojení, tak, aby konečná vibrace obrázku obsahovala přesně to, co potřebujeme. Podílela se také na rozvíjení mé vnímavosti a postřehu, prohloubení prožitků a pocitů, takže i díky jejímu působení a probouzení jsem si dovolenou i chvíle kreslení opravdu užila. Musím podotknout, že snad ještě nikdy jsem nekreslila s takovou lehkostí a rychlostí jako v letošním létě. Pohoda, klid, milí lidé a vůbec celkové atmosféra, která mě obklopovala a do které jsem se doslova ponořila a naplno jsem si ji užívala, k tomu hodně přispěly a čas tak nějak běžel v úplně jiných rovinách. A tak se na Cresu, pro mě kouzelném a milovaném místě, prostoupeném mariánskou energií, vůní slunce, moře a borovic, radostným dováděním delfínů a dětí, narodilo celkem deset nádherných mandal.

Pět mandal ( titulní – dubnová), které přišly na svět pod mou oblíbenou borovicí na pláži u moře, v sobě nese vibrace a spojení na koloběh života, plynutí a splynutí, přijímání a odevzdávání a velkou podporu pro udělání si prostotu pro „nové věci“ a pro dovolení „ nechat věci, ať se dějí“. Tyto mandaly budou posilovat naši nezávislost a sílu moudrosti, abychom znovu věděli, že víme. Jsou prostoupeny vůní a chutí života, jsou inspirací a navigací k objevování svých vlastních cest vedoucích k radosti a lásce. Obsahují potřební „ingredience“ k tomu, abychom našli svůj vlastní recept na štěstí. Hodně lidí, kteří si je se zájmem prohlíželi přímo u moře, doslova rozzářily a pohladily.

Se zájmem se vyptávali, kde jsem se naučila kreslit, co jsou to mandaly, jak by jim mohly pomoci a zda se to taky dá naučit je tak hezky kreslit. Většinou to byli starší lidé, kteří mandaly viděli poprvé v životě a bylo velmi příjemné sledovat, jak v nich probouzí přirozenou zvědavost a touhu po novém poznání a jak jim vysloveně dělají dobře. Už při těchto setkáních se začalo projevovat to, k čemu nás příští rok a tyto mandaly budou směřovat. Vzájemné sdílení, respektování, ochota naslouchat, nebát se zeptat a projevit, poděkovat a vyjádřit svůj názor a popustit svou fantazii a představivost nad krásně barevnými a radostnými obrázky ( jak je někteří začali nazývat), to všechno byly jen některé aspekty, které nás vzájemně spojovaly a sbližovaly při rozhovorech a zkoumání mandal.

Další dvě z mandaly (květnová a červnová) se narodily v útulném a příjemném prostředí našeho pokoje, protože se trošku pokazilo počasí po noční bouřce, bylo pod mrakem, foukal vítr a na pláži se nedalo dost dobře kreslit. Seděla jsem u otevřeného okna a užívala jsem si „ničím“ neomezené tvoření a svěží mořský vánek. Rozdíl mezi tvořením venku (na pláži) – sdílením s druhými a uvnitř (v pokoji) – sdílením se sebou, byl hlavně v tom, že mi do toho nikdo nevstupoval s dotazy, s nahlížením mi pod ruce a „nerušily“ mě ani zvukové vjemy kolem. Protože jsem na pokoji byla úplně sama a dům, ve kterém jsme bydleli je až na konci ulice, kde auta téměř nejezdí, tak jsem se mohla ponořit do klidu, plynout s časem a s tím, co ke mně přicházelo. Sem tam se ke mně donesl jen tlumený hovor lidí, co procházeli kolem nebo radostné skotačení dětí, co proběhly pod oknem. Prostě dokonalá pohoda a hlavně možnost uvědomit si naplno ten pocit, jaké to je, když děláte něco, co milujete a jak vám nic nebrání v tom, si to užít naplno. Právě tyto dvě mandaly nás budou směřovat a vyzývat k zastavení se a uvědomování si veškerého vnějšího i vnitřního bohatství a krásy, které nás obklopuje a které máme v sobě. Budou nám pomáhat nastavit si hranice pro svůj prostor a čas a své bytí v prostoru a čase, abychom si uvědomili důležitost a „posvátnost“ chvílí a pozornosti, které věnujeme sami sobě. Také nám připomenou potřebu naučit se fungovat, jednat a vystupovat z prostoru svého srdce. Budou nám pomáhat vyvažovat a propojovat vnitřní a vnější svět a jejich vzájemné aspekty a zrcadlení podob lásky, abychom si mohli vybrat tu nejlepší možnost pro sebe.

Poslední tři cresské mandaly (červencová – zářijová) dostaly svůj prostor u stolu v restauraci, kde jsme si užívali atmosféru loučení se s krásami Cresu a také s lidmi, kteří nám letos na naší dovolené dělali společnost. Proudily zde „hodně živé“ energie i v podobě diskuzí nad tím, co se zbytkem času do odjezdu domů, a také hovorů, hodnocení a vzpomínek lidí nad zážitky z letošní dovolené. To vše se prolínalo s vůní čerstvé kávy, lehounkého závanu vína a sladkých koblih, osvěžujícího nádechu ovoce a aromatických sýrovo – salámových toustů, které si někteří „účastníci zájezdu“ s láskou připravili ke svému obědu, z dobrot při snídani, každý dle své chuti a fantazie. Scházelo a potkávalo se tady veškeré propojení a uspokojení pocitové, vjemové i chuťové. A do tohoto dění se posléze zapojili i ti, kteří sem právě přijeli na dovolenou, užít si krásy a příjemné prostředí Cresu. Bylo zajímavé sledovat nejen vzájemnou výměnu a střídání starých a nových energií, ale i to, jak svou potřebu sdílení a podělení se o zážitky, někteří z odjíždějících převedli do hlasitých výměn postřehů, názorů a doporučení, s barvitým vylíčením i těch nejmenších detailů. Tak tu zcela spontánně, živě a radostně předávali své zážitky těm, kteří sem právě přijeli, aby si také mohli stejně báječně vychutnat a užít svou dovolenou u moře. Prostě to tu žilo naplno a spokojenost prvních, střídalo očekáváním toho nejlepšího těch druhých. Do toho všeho bylo slyšet radostné pozdravy a vřelá přivítání starých známých, kteří se tu nečekaně, „náhodou“ a „zcela neplánovaně“ po letech setkali. To to tu pak teprve začalo žít. Byl to přesný obraz toho, jak by měl život vypadat, jak by se měl žít, jak by měl proudit, plynout a protékat skrze nás. Byla to také nádherná ukázka toho, jak bychom si my lidé měli uvědomovat to úžasné bohatství a dary, které máme a dostáváme, a o které se můžeme vzájemně podělit, pokud to tak cítíme a chceme. Prostě nádherná symfonie a spojení života, lásky a radosti ve společenství lidí, kteří aspoň na chvíli „pochopili, o čem to je“ a chopili se možnosti si to tady užít. Tohle je poselství nejen těchto tří mandal, ale i celého kalendáře. Poselství radosti, naplno využitého svého času tady a teď, naplno prožitého a do krásy rozvinutého života, abychom si mohli říct: „Opravdu to stálo za to“.

Není divu, že tyto tři mandaly jsem měla nakreslené nejrychleji a kreslily se doslova samy. Jsou takové „ v pohybu“ a jejich neustále se měnící energie barev a prolínajících se tvarů, které nabízejí, symbolizuje přesně to naše propojení a prostoupení do prostoru tvoření uvnitř sebe. Překvapují svou zdánlivou jednoduchostí na první pohled a při bližším prozkoumání vás určitě zaujmou také svou bohatostí a vlnami optimismu a nadšení, které k vám vyšlou. Podařilo se mi do nich přenést onu nádhernou atmosféru zastavení se a užívání si darů života, která se tady mezi lidmi projevovala. Svou rozmanitostí poukazují i na to, že každý si ji můžeme užít po svém a tak, jak chceme. Zahrnují podněty a aspekty inspirace a námětů, které k nám přicházejí od ostatních a „vyzývají“ nás, k tomu, abychom bez obav ukazovali a sdíleli své vlastní pocity, poznatky a zkušenosti s druhými, aniž bychom se starali o to, jaká bude jejich odezva nebo reakce, protože tím zároveň obohatíme i sami sebe. Jsou o tom, že vždy máme na výběr a můžeme si volit nebo vybírat z mnoha možností a řešení, které se nám nabídnout nebo která sami najdeme či vyhledáme. Pokud zjistíme, že nám náš výběr nebo daná možnost nevyhovuje, nic nám nebrání v tom, je změnit nebo vyměnit za jiné nebo se na celou situaci i sebe naučit podívat novým úhlem pohledu. Budou nám pomáhat s nastavením vnitřní rovnováhy a vyrovnanosti, s vytrvalostí a ochotou pomáhat a nechat si pomoci. Budou spouštěčem a aktivátorem nových akcí, projektů a rozhodnutí pro naše nejvyšší dobro.

Měla jsem velkou radost z toho, že se dílo podařilo a ani na chvíli už jsem nepochybovala o tom, že kalendář stihnu dodělat včas. U nás doma na Moravě jsem pak dokreslila poslední tři mandaly ( říjnovou – prosincovou), které pokračovaly v duchu toho, co jsem přivezla z Cresu. I ony překvapily svou osvěžující jemností a pozitivně nabíjející barevnou energií. Krásně nám prozáří pochmurnost a smutek podzimních měsíců a zaženou nepříjemnou náladu studeného podzimního a zimního počasí a dodají potřebnou energii a nadšení. Domácí kreslení už probíhalo za laskavého a zábavného dohledu osvědčených „mandalových poradců“ a spolutvůrců mandalových kalendářů – mých ragdollích kočičích miláčků Samanthy a nového přírůstku do kočičí rodiny Mikiho, který si okamžitě převzal štafetu po Rikouškovi, který v květnu nečekaně odešel do kočičího nebe. Úplně si zamiloval prosincovou mandalu, vybíral mi do ní barvičky a osobně zkoušel sílu jejích energií, ještě před tím než byla hotová (asi aby věděl, které barvy ještě přidat). Spokojeně se na ní rozvaloval, povaloval, protahoval a předl, odmítal ji opustit. Není se čemu divit, když dostala název Poselství lásky. Kokršpanělka Enny se také přidala se svým názorem a sibiřský kocourek Viki, nejstarší ze všech „poradců“, celý kalendář nakonec ještě po svém, šamanském kočičím způsobu ladění, energeticky zaktivoval a doladil. Já jsem už jen dotáhla kontury, doupravila barvičky a společné dílo bylo hotovo. Každý jsme do něj po svém vložili svůj díl lásky a radosti a je připravený to samé předávat i vám.

Podpora pro vaše tvoření, objevování a sjednocení – nová vůně Spojení lásky a mariánské vůně ke kalendáři

I letošní kalendář budou provázet moje přírodní vůně Prameny života. Ke kalendáři se ještě před tím, než jsem nakreslila první mandalu, narodila nová vůně Spojení Lásky, která nám rozšíří skupinu mariánských vůní. Stejně jako ostatní mariánské vůně má svůj smyslný základ z růží a posvátného lotosu. Tentokrát se k němu přidala i část povzbuzujících a očistných bylinkových esencí a nechybí v ní ani příjemný a povznášející nádech osvěžujících citrusových esencí.

Nová vůně Spojení lásky umocňuje a ukotvuje naše napojení na sebe a na své uvědomování si toho, kde už dokážeme jednat a vystupovat ze své vlastní podstaty lásky. Zrychluje také naše uvědomění si sebe v přítomnosti a také to, jak, si tímto přístupem k sobě podporujeme své vlastní vyjádření jedinečnosti a neopakovatelnosti toho, kým jsme. Pomáhá transformovat a proměňovat naše vyjádření a prožitky, posunuje je do tvořivých a láskou naplněných podob života tady a teď. Odlehčuje starosti, pochybnosti a „dobrovolné“ omezování a zastavování sebe, tím, že pomáhá uvolňovat hluboce zakořeněné vzorce strachu, přílišné odpovědnosti a přesvědčení směřované do toho, že nejsme hodni nebo že si nezasloužíme lásku. Pozvedá naše vnímání a uvědomování si sebe do nejvyšších možných vyjádření a sdílení všech podob, forem, způsobů a tvoření, které známe, umíme, dokážeme a chceme odhalit, ukázat, předávat nebo nabídnout sobě i druhým. S touto vůní již nemusíme skrývat své pocity a projevy, můžeme stát, konat a jednat ze své pravdivosti a pravdy, s podporou lásky a soucitu svého srdce tak, abychom konečně žili tak, jak si přejeme. Ve spojení s účinkem mandal v kalendáři nám pomůže vytvořit bezpečný a projasňující most k našim novým podobám a uvědoměním si sebe.

Vůně Spojení lásky

Povzbuzující citrusovo bylinná vůně s růžovými tóny geránie a se sladce květinovým lotosem, s uklidňující levandulí a třemi druhy růží, s podtóny smyslného ylang ylangu, sladce kořenité nepálské bazalky, kořeněné thuje, sladce bylinné šalvěje muškátové a vanilkového benzoe, doplněná osvěžující citrusovou směsí tónů klementinky, mandarinky, pomeranče a litsey cubeby.

Příjemná, uvolňující, inspirující, smyslná a očišťující vůně pro nalezení podstaty lásky a radosti v životě. Mnohostranná vůně pro podporu transformace a sebeuskutečnění, pro podporu využití síly rodů a moudrosti předků. Vůně pro uvolnění starých způsobů žití a snadnější vykročení k tomu nejlepšímu, co můžete mít a čím můžete být tady a teď. Vůně pro podporu elegance, jasnosti, pozornosti, jemnosti, svobody, uvolnění a respektu k sobě. Vůně pro sblížení a propojení vztahů, pro posílení vzájemné lásky, důvěry, ohleduplnosti, tolerance a soucitu, pro naslouchání a umožnění si být v laskavosti a lásce se sebou i s druhými. Hluboce očistná vůně pro všechny situace z minulosti, spojené se starými otisky strachu a úzkosti, neklidu a pochybností o sobě. Ve svých smyslně přitažlivých a inspirujících tónech vám nabídne podporu pro zvýšení sebevědomí a dovolení si projevit svou skutečnou sílu lásky bez pocitů viny a strachu z nepříjemných situací nebo reakcí okolí. Vůně pro ty, co chtějí prožít naplněný život a skutečnou lásku, objevit nové možnosti, jak si upevnit, prohloubit nebo posílit vztahy a také to, co milují a z čeho mají radost. Vůně pro spojení mužského a ženského principu tvořivosti a jeho uplatnění v životě, která vám napomůže také ke snadnějšímu vyrovnání partnerských rolí a harmonizování partnerského soužití. Vůně pro všechno, co chcete žít a přejete si prožívat ve svém tady a teď a čím můžete přispět k radostnějšímu a tvořivějšímu způsobu předávání toho, co už umíte, znáte, chcete dát.

Barevné působení podle Aura Somy: fialová, modrá, purpurová , zelená, žlutá

Účinky esencí: vůně má smyslné, uvolňující, uklidňující, povzbudivé, očistné, harmonické a inspirující účinky. Pomáhá při rýmě, kašli, nachlazení, viróze, při bolestech hlavy, posiluje dýchání. Posiluje přirozenou obranyschopnost organismu, podporuje hojení ran a zánětů, je antiseptická, posiluje imunitní systém. Působí močopudně a chrání proti zánětům močových cest. Ničí mikroby, parazity a plísně, prohřívá, zmírňuje bolesti nervového původu, podporuje prokrvení, uvolňuje křeče a svaly, regeneruje. Účinně čistí lymfatický systém, odvádí přebytečnou vodu z těla. Posiluje činnost nadledvinek, vyrovnává hladinu hormonů. Tonizuje organismus, napomáhá aktivovat trávení, podporuje správné zažívání a reguluje peristaltiku střev. Působí močopudně a chrání proti zánětům močových cest. Nasměruje do smyslnosti a harmonie, podporuje jemnost, ženskost a sebedůvěru, otvírá hlubšímu smyslovému vnímání. Dodává pocit lehkosti, klidu a jistoty, prohlubuje klid a vyrovnanost se sebou. Výborně odstraňuje nervové napětí jako následek stresu, obnovuje duševní pohodu. Zvyšuje rozumovou a fyzickou aktivitu, vitalitu, podporuje koncentraci, posiluje paměť, inteligenci, dodává energii a nadšení. Je účinná při výkyvech nálady, emocionálním zatížení a nejistotě. Pomáhá při pocitu slabosti, neklidu, nervozitě, depresích, melancholii, při duševní nevyrovnanosti, přepracování, stresu, poruchách spánku a migrénách. Uvolňuje mysl a odstraňuje frustraci a podrážděnost, posiluje nervový systém. Pomáhá najít vnitřní rovnováhu a optimismus, usnadňuje řešení problémů. Navrací harmonii a rovnováhu duše, těla a mysli, rozpouští strach a obavy, navodí pocit tepla a bezpečí. Posiluje duševní schopnosti a podporuje vnímavost, uvolněnost a otevřenost, pomáhá najít sama sebe.

Složení: klemetinka, mandarinka, ylang ylang, geránie, lotos, pomeranč, růže, bazalka nepál, šalvěj muškátová, thuje, benzoe, růže turecká, růže egypt, litsea cubeba, levandule, mandlový olej

Své místo voňavých pomocníků i nadále skvěle zastanou vám již známé ostatní mariánské vůně. Každá z těchto vůní dokáže svým způsobem podpořit náš proces poznávání, sjednocení a zharmonizování mužské a ženské energie a podstaty nejen uvnitř nás a ve vztazích, ale i v našem životě, s tím, že jejich vzájemné kombinace to ještě prohloubí. Je možné je v případě zájmu namíchat i jako masážní a koupelový olej v jemnější koncentraci než mají vůně.

Všechny mariánské vůně nám nabízejí sílu jemnosti, moudrosti, lásky a intuice.

Vůně Spojení lásky, Panna Marie, Matka Marie, Máří Magdaléna, Černé madona a Bohyně Isis, zastupují „ženský element“ tohoto vyjádření.

Vůně Příběhy lásky, Archanděl Anael, Archanděl Raguel, Síla Krista a Vědomí Krista, zastupují „mužský element“ tohoto vyjádření.

Všechny mají základ vytvořený z několika druhů růží a posvátného indického lotosu, a jsou doplněny dalšími nádhernými éterickými esencemi, které podtrhují jejich dary a voňavým působením nám předávají jejich podstatu. Každá z nich v nás doplňuje a pomáhá nám rozvíjet, ve více vědomější a hlavně tvořivější rovině, naše „ženské vyzařování“, které máme možnost u sebe lépe vnímat a pozorovat také díky podobám předchozích kalendářů. Pomáhají nám také s rozvíjením našeho mužského potenciálu, se seberealizací a sebevyjádřením všeho, co potřebujeme. Podporují nás v proměně cítění a vnímání sebe sama tak, aby náš mužský potenciál vycházel ze základu a moudrého vedení naší ženské stránky. Podporují nás na naší cestě pravdy a pravdivosti. Dá se o nich jednoduše říct, že nám budou dodávat podporu a rozhodnost ve všem co potřebujeme, uvolnit, přijmout a tvořit ve svém životě, ve všem, co potřebujeme probudit k životu a také v tom, čemu potřebujeme dát novou podobu nebo směr. Podpoří nás v energiích a pocitech laskavosti a moudrého rozhodování se, které přichází z naší duše. Rozdělení čtyřech elementů na tělo, srdce, duši a vědomí, a jejich směřování do konkrétních podob lásky u nich zůstává zachováno.

Takto jsou vzájemně propojené:

Síla Krista rezonuje s vůní Matka Marie – tělo ­– milující a dávající láska ­– tyto mariánská vůně podporují vnímání a harmonizování tělesné roviny a hmoty, zastupují aspekt mateřství, péče, bezpečí a dávající lásky.

Archanděl Anael rezonuje s vůní Máří Magdaléna – srdce – smyslná a naplňující láska ­– tyto mariánské vůně podporují spojení se srdcem, radostí a vášní, silou lásky a moudrostí, zastupují aspekt přirozené radosti a smysluplného naplnění, přirozeného ženství.

Vědomí Krista rezonuje s vůní Černá Madona – duše – přijímající a naslouchající láska – tyto mariánské vůně podporují spojení s moudrostí duše, pomáhají s uvolňováním starých stínů, se změnami, otvírají cestu k mystériím života, podporují rozšíření smyslového vnímání, zastupují aspekt moudrosti a tvoření.

Archanděl Raguel rezonuje s vůní Bohyně Isis – vědomí ­– inspirující a tvořivá láska – tyto mariánská vůně podporují sjednocení, harmonii a rovnováhu, život v pravdě a pravdivosti, pomáhají najít vlastní cestu a způsoby vyjádření svého božství a lásky

Panna Marie v sobě spojuje tyto čtyři elementy – tělo, srdce, duši a vědomí a jejich podoby lásky v duchovní a nevědomé podstatě. Vůně Příběhy lásky je spojuje v lidské, citové a vědomé podstatě a obě tyto vůně nás posilují v podpoře našeho tvoření, rozhodnosti a sjednocení života i sebe. Nová vůně Spojení lásky umocňuje a ukotvuje naše napojení na sebe a na své uvědomování si toho, kde už dokážeme jednat a vystupovat ze své vlastní podstaty lásky.

V katalogu vůní na stránkách je společně najdete pod Mariánskými vůněmi a můžete si k nim přečíst všechny informace. Je možné je kombinovat se všemi katalogovými vůněmi Prameny života i s osobními vůněmi, které jste si nechali namíchat přímo pro sebe.

Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem, kteří svým dílem přispěli ke vzniku tohoto nádherného kalendáře. Velké poděkování patří mojí rodině, kmotřičkám kalendáře, známým i neznámým průvodcům i učitelům, se kterými jsem se potkala, jak v lidské, tak i v té zvířecí podobě. Všem, kteří mi svým působením pomohli poodhalit a poodkrýt nové podoby lásky a prostřednictvím vesmírné i zemské navigace je nakreslit papír do nádherných světelných a barevných tvarů v mandalách pro nás všechny. Přeji vám, aby se pro vás Mandaly Sdílení staly oporou i pomocí při dalším objevování života a naladění se na sebe. Ať vám přinesou potřebné uvolnění, uklidnění a inspiraci do života, zaplaví vás vlnami optimismu a radosti, dodají vám sílu k rozhodnutí tvořit a žít svůj život tady a teď. Buďte šťastní v sobě i v tom, co žijete.

Světluška

Návod k práci s kalendářem

S kalendářem se dá pracovat několika způsoby:

– pověste si ho na zeď, nejlépe tak, abyste na něj dobře viděli a zadívejte se do středu mandaly nechejte na sebe její energie působit

– kalendář si položte na stůl nebo do klína a položte na obrázek mandaly své dlaně nebo je možné se na obrázek mandaly i posadit, zavřete oči a nechejte energie procházet vaším tělem, zůstaňte v klidu a ponořte se do meditace

– ke každé mandale patří posilující moudré myšlenky a poselství. Najdete je pod obrázkem mandaly a jejich opakováním nahlas několikrát za den a také, při tom, když necháváte mandalu na sebe působit, zvyšujete účinky mandaly, posilujete si kvality vaší duše a aktivuje se ve vás pozitivní způsob myšlení

– můžete si vytvořit vlastní energetickou esenci – na mandalu postavte otevřenou nádobu s vodou, nejlépe ze skla (pokud použijete pet láhev, odstraňte z ní etiketu a nechejte ji otevřenou bez víčka). Vodu v nádobě nechejte nabít energiemi mandaly, nejlépe přes noc. Takto nabitou vodu můžete používat k pití, vaření, zalévání rostlin, pro zvířata, do koupele, k obkladům a omývání nemocných míst – platí to pouze pro obrázky mandal v zakoupeném originálním kalendáři nebo pro originály obrazů mandal. Každý výtisk má navíc ještě svou vlastní energetickou pečeť. Neplatí to pro obrázky mandal na mých stránkách, které jsou chráněné nápisem proti zneužití autorských práv – ten zeslabuje jejich účinnost.

– jinak je možné s mandalami pracovat vašimi vlastními způsoby, které vám vyhovují. Každý způsob, který vám vyhovuje a dělá dobře je tou správnou cestou pro vás.

– k mandalám si můžete koupit i jejich předlohy k vykreslení, které jsem k nim vytvořila, můžete si tak vytvořit svoji vlastní mandalu. Soubor všech třinácti předloh mandal velikosti A4 na jednotlivých listech obsahuje i návod na práci s předlohami. Zde je jejich celkový náhled.

– pokud byste doma chtěli mít originál některé mandaly, můžete si ho koupit, účinky mandaly jsou pak mnohem silnější

– působení mandal je možné ještě prohloubit jejich propojením s přírodními vůněmi Prameny života, které vytvářím nebo s esencemi z květů Spirit in Nature či esencemi z posvátných stromů z afrického pralesa Platbos. Každá mandala v sobě nese otisk těchto energií, protože jsem je při malování také používala. Používání vůní nebo esencí v kombinaci s mandalou zvyšuje vaši vnímavost a otevřenost, uvolňuje emocionální zatížení a napomáhá hlubšímu propojení se sebou. Takže pak mnohem lépe rozumíte tomu, co se děje ve vás, ve vašem životě a dokážete se snadněji rozhodovat a vybírat si z toho, co je pro vás přínosem. Snadněji si zachováte vnitřní klid a rozvahu. Můžete si nechat vytvořit svou osobní vůni pro tok 2019 pro podporu rozvoje svého života i sebe.

Informace o prodeji kalendáře najdete V naší nabídce služeb zde.

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek, stejně tak informace k jednotlivým mandalám i obrázky mandal, jsou chráněny autorským zákonem, je možné ho šířit dál pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky. Upozornění: Každá mandala na této stránce je chráněna nápisem a slouží pouze k dekorativnímu účelu – její léčivé působení je na rozdíl od originálů a mandal v kalendáři značně omezeno.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Texty a informace k jednotlivým mandalám v kalendáři Mandaly Sdílení pro rok 2019

Titulní – Mandala Sdílení

Sdílej svou lásku se světem i se sebou. Zůstaň otevřený a vnímavý sám k sobě i k tomu, co cítíš. Dovol, ať k Tobě může přijít všechno to, co Ti pomůže najít Tvou vlastní cenu a cestu ke štěstí a lásce, co obnoví a posílí Tvé napojení na lásku. V laskavosti hledej odpovědi na všechno, co Tě zajímá.

Leden – Mandala Můj život

Najdi odvahu žít a být tu pro sebe, objemi své Já a pohlaď svou duši. Celý svět a všechno ostatní kolem Tebe je tu pro Tebe, podpoří Tvou cestu ke štěstí, lásce, radosti a hojnosti. Buď Tím, kým opravdu jsi, buď tvůrcem a tvořitelem svého života. Buď rozhodností a odvahou, buď láskou a něžností, buď vším, čím si posílíš své bytí v lásce.

Únor – Mandala Harmonie života

Jsi na cestě k novým objevům a poznáním. Dostáváš všechno, co potřebuješ pro svou harmonii a své sebeuskutečnění. Síla Tvé lásky a odvahy Ti pomáhá si uvědomovat Tvé nejkrásnější podoby radosti ve všem, co žiješ a čím jsi. Dovol sám sobě vyjadřovat to, co cítíš ve svém srdci, zůstaň přítomný v jednotě, harmonii a lásce života.

Březen – Mandala Transformace a proměny

Otevři se životu, otevři se lásce, otevři se sobě. Uč se porozumět svým potřebám, přáním a snům. Podpoř svou touhu a chuť žít a milovat, prožívej naplno svou lásku k sobě. Využij svou sílu, odvahu, odhodlání a rozhodnost, k tomu, aby Tě dovedly ke svobodě a volnosti, směřovaly Tě k přijetí sebe, ke skutečnému tvoření a naplnění Tvé podstaty.

Duben ­ – Mandala Síla radosti

Radost, pramenící z poznání, že Ty sám jsi tvůrcem svého klidu a štěstí, je cestou Tvé proměny a Tvého růstu. Naladí Tě na tóny lásky, harmonie a soucitu, probudí v Tobě nadšení a rozhodnost, popostrčí Tě rychleji ke změnám. Ty si pak v klidu můžeš vychutnat a užít ty nejkrásnější okamžiky a proměny podob Tvé radosti a Tvého života.

Květen – Mandala Krása naplnění

Otevři dveře a vstup do světa prožitků a smyslného naladění. Využij inspirativní a moudré podněty Tvé duše k vyjádření a podpoře svojí krásy, lásky a osobní jedinečnosti. Tvůj tvořivý a kreativní přístup k sobě, Ti pomůže vám najít ty správné způsoby, jak svůj život udělat zajímavějším, krásnějším a radostnějším. Důvěřuj svým schopnostem.

Červen – Mandala Smyslnosti a nadšení

Roztanči svůj tanec smyslnosti a lásky. Ponoř se do krásy, radosti, optimismu a nadšení. Nechej za sebe promlouvat svou lásku, dovol jí zářit, projevit se v plné síle. Nechej ji protékat Tvým životem i Tebou. Naplň se vším, co Tě udělá šťastným a spokojeným. Vším, co je Tvým cílem a smyslem Tvého žití, potěšením a pohlazením pro Tvou duši.

Červenec – Mandala Otevřená cesta lásky

Vydej se na cestu k odhalování a objevování tajemství života i sebe. Řiď se svou intuicí a moudrostí, vnímej přitom hudbu svého srdce. Otevři se naslouchání, dovol si radovat se, plynout, být. Nechej se unášet řekou života k novým dobrodružstvím a zázrakům. Každý den Ti nabízí novou cestu lásky, každý den má pro Tebe nové překvapení.

Srpen – Mandala Sebelásky a úcty k sobě

Nechej plynout svůj čas, uzavři minulost, přestaň žít tím, co bylo. Soustřeď se na to, co se děje právě teď. V Tvé síle odvahy, úcty a lásky k sobě je předpoklad úspěchu ve všem, co děláš a tvoříš ze sebe a pro sebe. Odpuštěním sobě získáš zpět svou rovnováhu a svobodu. Objevíš nový prostor pro život, najdeš skryté poklady a moudra Tvé duše.

Září – Mandala Sebepřijetí

Síla Tvé jemnosti, laskavosti a něhy k sobě, Ti pomáhá se naplno otevřít, nadechnout se lásky a vykročit do života. Tvé sebepřijetí Ti umožňuje najít ty správné cesty ke změnám a proměnám sebe, k podpoře vyjadřování a sdílení toho, co cítíš a potřebuješ. Otevřené srdce, Ti napoví, co je důležité pro Tebe, pro Tvé žití a bytí v lásce.

Říjen – Mandala Rovnováhy a klidu

Dej sobě i svému životu nový směr, rytmus a řád. Zůstaň v souladu se sebou a vnímáním sebe. Projev svou svobodnou vůli všude tam, kde si potřebuješ vytvořit prostor pro sebe. Přivítej nové příležitosti k tomu, jak obnovit svou rovnováhu, klid a mír tak, aby Tvůj svět byl tím skutečným místem pro Tebe a Tvůj život. Zůstaň věrný sám sobě.

Listopad – Mandala Oslava života

Všechno, co si v koutku duše přeješ, co si představuješ ve své mysli

a o čem si sníš, čeká na to, aby to mohlo být prožito a projeveno ve Tvém každodenním sebevyjádření. Dovol, aby se Ti ukázala podstata lásky a moudrosti Tvé duše v souvislostech Tvého života. Díky tomu lépe pochopíš, k čemu Tě směřují a vedou. Jen Ty rozhoduješ, co bude.

Prosinec – Poslání lásky

Podpoř své naplnění a tvoření života tím, že zůstaneš věrný sám sobě a tomu, v co věříš. Využívej každodenní inspiraci a lásku k pokračování Tvého uskutečnění v prostoru i čase. V podpoře radostnějšího vnímání života, otevřenosti se zázrakům a kráse, v tom, co žiješ a smíš žít tady a teď, získáš odpovědi na své otázky, objevíš svou cestu k sobě.