Cesta k duze

Rubriky

Kalendář Mandaly Sjednocení 2018

autor: | Kvě 23, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Kalendář, předlohy Mandal Sjednocení k vykreslení, originály mandal – vše je ve velikosti A4. Novou mariánskou vůni ke kalendáři Příběhy lásky, vůně Bohyní a ostatní mariánské vůně – vůně Panny Marie, Máří Magdalény, Černé madony, Bohyně Isis, Archanděla Anaela, Archanděla Raguela, Síla Krista a Vědomí Krista, stejně jako další katalogové vůně Prameny života nebo vytvoření své osobní vůně na míru, je možné si objednat na emailu radkahubenakova@seznam.cz.

Cena kalednáře je 230Kč, soubor předloh všech třinácti mandal na jednotlivých listech A4 včetně návodu k vykreslování stojí 50Kč, poštovné v ČR při platbě předem je 70Kč. Vůně v 7ml lahvičce stojí podle druhu 160Kč – 180Kč, ve 13ml lahvičce stojí 210Kč –240Kč. Sada vůní všech sedmnácti Bohyní v lahvičkách 7ml stojí 2100 Kč. Originál mandaly stojí 600Kč. Pouze na Slovensko je možné kalendář zaslat na dobírku.

Na přání vám zapíšu do kalendáře osobní věnování předané automatickým písmem od vesmíru, vašich andělů, světelných průvodců a vaší duše.

Informace o prodeji najdete i zde.

Kalendář je vyprodaný, vše ostatní je stále v prodeji.

Obrázky mandal z kalendáře a moudré myšlenky k nim, najdete na konci této stránky.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Kalendář Mandaly Sjednocení pro rok 2018

© Světluška Radka Hubeňáková

Jdu s láskou a srdcem otevřeným, vnímám své touhy i potřeby,

se silou muže a jemností ženy, tvořím svůj život tady na Zemi.

Zůstávám ve svém sjednocení a hýčkám si svou lásku i čest,

s vírou a odvahou propojený, nechám se svým srdcem vést.

Jsem ten, koho si nejvíc cením, koho ctím a miluji,

jsem ten koho znám a uznávám, komu svou lásku věnuji,

jsem ten, komu věřím a naslouchám, vím jaký je můj další plán.

Ať cesta, kterou kráčím, je zábavná a radostná,

vím to, že každý den se učím a poznávám, v čem je pravda má,

co opouštím a s čím se loučím, co přijímám a co vyznávám, to vše jsem já.

Jsem láskou, větrem, probuzením, jsem silou víry a moudrostí svých cest,

jsem krása, mír a sjednocení, všeho, co bylo a co je.

Právě teď jsem tím střípkem lásky, zářivým sluncem i prachem hvězd,

vím, že něco se chystá, něco končí, a že to tak správně je.

Jsem tím, kdo miluje a s láskou tvoří svůj život i své sny,

jsem tím, kdo přijímá svůj úkol i roli, být jedinečný a kouzelný.

Být odrazem lásky a svého žití, moudrým poutníkem bez velkých gest,

zázračnou hvězdou, která svítí a chrání světlo lásky a všech mých cest.

Jsem tím, kdo ví a zná, co má a co chce žít,

jsem síla tvořivá, co rozhodla se promluvit.

Poselství lásky co předávám sobě, tobě i druhému, zní:

„Už nečekej více na změnu. Ta změna ty jsi. Tak běž, tvoř a žij své sny“.

Vítejte u dalšího, již v pořadí šestého mandalového kalendáře, který vám může zpříjemnit a prosvětlit vaše cesty v roce 2018. Mandaly Sjednocení v tomto kalendáři jsou dalším pokračováním příběhů naší intuice a moudrosti a navazují na všechny předchozí kalendáře. Rozšiřují možnosti našeho vnímání sebe a pomáhají nám pochopit své směřování a poskytují neviditelný návod na zapojení se do tvořivých podob lásky. Mohou nám pomoci objevit způsoby a možnosti jejich ztvárnění a vyjádření nebo odkrýt i to, jak je přenést do každodenního žití. Takže opět máte možnost společně využívat všechny obrázky mandal i jejich předlohy k vykreslení z tohoto kalendáře, a jestli chcete, můžete je libovolně kombinovat i s těmi předchozími kalendáři, pokud je z minulých let máte, podle toho, jak to právě cítíte nebo jak vás to napadne. Opět platí i u tohoto kalendáře, že se vůbec nemusíte řídit kalendáriem a příslušným měsícem. Pokud chcete mandaly využívat pro své „léčení“ nalistujte si v něm prostě tu mandalu, která vás aktuálně osloví nebo něčím zaujme a nechejte ji na sebe působit. Bližší informace o tom, jak pracovat s kalendářem, najdete v návodu v dalším pokračujícím textu této stránky a dostáváte ho i k zakoupenému výtisku kalendáře.Vy, ke kterým se můj kalendář dostává poprvé, si všechny informace o předchozích kalendářích můžete přečíst a prohlédnout na těchto mých stránkách, kde je najdete pod jednotlivými rubrikami Mandalových kalendářů.

Poselství pro rok 2018

Rok 2018 se ponese v duchu vibrace čísla 2 velekněžky z Tarotu, která symbolizuje ženskou podstatu v hlubším a duchovnějším principu. Je inspirací, intuicí a také cestou, jak vstoupit do sebe a svého nitra a tam objevit svou pravdu a podstatu sebe. Nabízí spojení citů a myšlenek a vnímání jejich moudrosti svým srdcem a tak nám umožňuje tuto moudrost vnášet do své přítomnosti a nechat se jí vést ve svém každodenním tvoření a rozhodování se za sebe a pro sebe. Jak již napovídá úvodní veršované poselství, máme se určitě na co těšit a v čem rozvíjet a zdokonalovat. Čeká nás opravdu hodně práce, a abychom lépe pochopili, z čeho vlastně vycházíme a k čemu směřujeme, potřebujeme si nejprve udělat takovou malou rekapitulaci toho, co již máme za sebou. Pro ty z vás, kteří se na tuto cestu teprve vydáte, možná bude následující shrnutí pomůckou i jakousi orientační mapou ve vašem probuzení do světla.

Rok 2017 nám všem otevřel cestu k převzetí si vlastní odpovědnosti a odvahy v žití svého života. Byl to rok velmi náročný na orientaci a vnímání, ve kterém často docházelo ke střídání energií, nálad, rozpoložení a pocitového naladění. Byl to rok plný zvratů, obratů a nečekaných překvapení, ať už příjemných či méně příjemných, a určitě znamenal radikální a nevratnou změnu v našem myšlení, cítění a vnímání svého života i sebe. Dalo by se říct, že jsme si všichni uvnitř sebe zažili takovou malou revoluci a vzpouru proti všemu starému a nefunkčnímu a tím jsme vlastně osvobodili sami sebe a řekli ANO svému životu. Uvědomili jsme si, že jsme to my, kdo tvoří náš život, že můžeme a smíme doufat v lepší podmínky, možnosti i plnění svých přání, že všechno je možné. Došlo nám, že až tak, zase nezáleží na tom, jak moc reálně se to tváří nebo jak se nám zdá, že to vypadá, či jak je nám to podáváno a vysvětlováno, že si prostě musíme jít říct o to, co potřebujeme a že máme přiložit ruku k dílu tam, kde to máme („musíme“) už konečně udělat pro sebe. Jednoduše jít si za tím, co cítíme (víme), že máme udělat a nehledat zbytečné důvody proč to tak nejde nebo to nesmíme. Naše cesta ke štěstí se otevřela a s každým dnem, s každým okamžikem, s každým prožitkem a zážitkem, s každou situací, která nás nějakým způsobem zasáhla a dotkla se našeho cítění a vnímání, se v nás otevřela veliká touha po poznání a uchopení svého života, touha najít sebe sama a rozumět tomu všemu, co se v nás i kolem nás děje. Svět pro nás začal být místem, které jsme mohli vnímat jako otevřený prostor pro naše nové možnosti a tvoření. A ony k nám opravdu začaly proudit a nabízet nám to, na co jsme všichni tak dlouho čekali – svobodu, naději, pomoc, pochopení a lásku ke všemu, co rezonovalo a souznilo s naším srdcem.

My jsme díky tomu začali zjišťovat, že ono to opravdu jde a být šťastný a spokojený tam uvnitř sebe, a aspoň na chvíli se to mohlo stát samozřejmou a přirozenou součástí našeho života. Míra porozumění a společná ochota naslouchat sobě a nechat se vést svým vnitřním hlasem moudrosti, určovala i míru naší spokojenosti a rozměry našeho štěstí. Společně s touto proměnou jsme si všichni mohli uvědomit ještě něco dalšího, neméně důležitého, že jsme se přestali bát a zaplétat do sítí a nástrah naší mysli. Namísto toho jsme začali krůček po krůčku měnit naše stará přesvědčení a s každou výzvou života jsme se stávali odvážnějšími a samostatnějšími tvůrci sebe i svého bytí. Podnikali jsme nové objevné cesty a dobrodružné výpravy za poznáním toho, co, jak jsme záhy zjistili, že už dávno víme. Naše srdce jásalo a zaplavovaly nás vlny blažené vášně a nadšení, abychom se naplno ponořili do svého oceánu moudrosti a lásky a konečně zažili ten pocit bezpečí a přízně tady na Zemi, co to nejvíce jde. Nejeden z vás opustil svou práci, našel si nové místo k životu, přestěhoval se, našel si nový vztah, zálibu, konečně si dopřál odpočinek, odstup od všeho, dovolenou nebo dokončil či uzavřel to, co kdysi začal. Všichni jsme uzavírali nová přátelství mezi sebou a svým životem osudem a on nám začal ukazovat to, co je potřebné udělat, přijmout nebo uvolnit ze svého myšlení z nás. Tento veliký úklid a pořádek si mnohdy vybral svou cestu uvolnění přes zdraví a tak i o fyzické a psychické problémy nebyla nouze, ale vše jsme zvládli a ustáli a díky tomu jsme všichni úplně jinde, než by nás na začátku roku 2017 napadlo, že bychom mohli být. Jsem připravení a otevření své další cestě lásky a vnímáme to mnohem jasněji než kdy dřív.

Co se tedy stalo tak významného a zázračného, že jsme dokázali překonat ta stará omezení? Odpověď na to je jednoduchá a prostá začali jsme prostě znovu věřit v sebe a díky tomu se v nás znovu probudil tvořivý duch, stejně jako když jsme byli malé děti nebo puberťáci měnící svět. Znovu jsme se ponořili do té úžasné a ničím neomezené síly odvahy a rozhodnosti, přidali jsme k tomu trošku naděje a zmenšili jsme své očekávání, a tak se stalo, že všechny ty překážky vytvořené a postavené na strachu, ztratily svůj význam i podstatu a prostě zmizely. Převzali jsme si zpátky svou osobní moc i kontrolu nad svým životem – sebou, nikoliv svou myslí, ale svým srdcem a mnoho věcí začalo fungovat k naší velké spokojenosti. Naše vnitřní vedení nás posunulo a postavilo přesně tam, kde jsme potřebovali nebo měli být, abychom si znovu osahali a prožili tu sílu bytí v lásce. Začali jsme svou teorii (dávno nabytá poznání a zkušenosti) konečně využívat v praxi. A i když rok 2017 rok Mága, se mohl pro mnohé zdát příliš tvrdý a obtížný, pravdou je, že všechno, co jste si v něm měli odvahu vyzkoušet a prověřit (ať už to dopadlo jakkoliv), to všechno vám vytvořilo velice pevný a stabilní základ, abyste v letošním roce za doprovodu Velekněžky mohli vstoupit do hlubin své duše a začít odhalovat svá dávno odložená a zapomenutá tajemství o velikosti a síle života i sebe.

V roce 2018 nás všechny čekají dobrodružství života a dalšího otvírání srdce. Srdečné a přátelské naladění nám bude v mnohém pomáhat a síla soucitu a pochopení se bude upevňovat po celém světě. Ruku v ruce s tím půjde i proměna názorů na to, co je a co není správné a spravedlnost lásky tak bude moci konečně promluvit i tam, kde pro ni dosud nebylo místo. Čím více dokážeme odpustit, tím hlubší bude naše naladění a napojení na lásku a míra tolerance, pochopení a ochoty spolupracovat opět poroste. Společná radost a úsilí budou násobit naše odhodlání být tu pro sebe, být tu pro druhé a moudré směřování našich cílů a cest, tak bude moci odhalit svůj další a mnohem hlubší význam. Spousta skrytého tak bude moci být odhalena dalším probuzeným do lásky a učitelé věků budou moci opět zaujmout své místo. Moudré učení Atlantské i dávných věků bude moci nabídnout další spojovací články a informace k tomu, abychom se všichni mohli vrátit k podstatě svého bytí do čistého, jasného a zářícího vědomí lásky vědomí si sama sebe. Protkáni a prozářeni silou hvězd a moudrostí matky Země si budeme moci jít pro svá osobní poselství a znovu budeme pozváni ke společnému tvoření a utváření světů lásky, tak jako kdysi. Každý z nás bude moci zaujmout své místo nejen tady na Zemi, ale i ve vesmírném plánů galaxií i posvátných světů poznání. Mnoho učitelů bude moci konečně předávat své dary moudrosti a otevřená srdce plná lásky je budou předávat dál znásobená o vlastní poznatky a poznání. Tak se bude moci pokračovat v nekonečném tvoření zázraků z lásky zrozených i tady dole na Zemi.

Díky vám osvíceným a znovu probuzeným do lásky se svět vrací do harmonie a síly světla, do moudrosti věků a darů těch, co tu byli před námi a i my tak můžeme jít dál a pokračovat ve svém hledání dobra, víry a harmonie tam, kde to stále jen žije a nevěří, že může být líp. Zní to jako špatný vtip, ale vy jste tou silou probuzení, co spouští vlny osvícení a síla vaší víry dokáže dělat divy. Tam, kde byla tma a splín, je slyšet šťastný smích a srdce, srdci rozumí, už není třeba znamení. Cítíte a víte, svět svou láskou proměníte v oázu klidu, míru a bezpečí. Za to vám patří to největší díky a poděkování, že jste tu stále s námi a my vám můžeme ukázat, co znamená to „Mít se rád“.

To je poděkování od vašich průvodců a učitelů, kteří stále stojí po vašem boku a trpělivě a s láskou vás vedou.

Cresské a moravské Mandaly Sjednocení a delfíní pozdravy

Jak už jsem napsala vaši andělé strážní, průvodci na cestách, mistři a učitelé hvězdní, ti všichni nám moc pomáhají a zapojili se i do tvoření mandal Sjednocení. Mají podíl i na tom, že mé letošní cesty při tvoření těchto mandal byly spojené s místy, na kterých je velmi silné napojení na mariánské energie s naší dovolenou na ostrově Cres a na Jižní Moravě. Prvních sedm mandal se narodilo na překrásném chorvatském ostrově Cres a jak už se stalo mým dobrým zvykem, opět to bylo na pláži mezi lidmi. To moje letošní kreslení doprovázelo mnoho výzev, zajímavých zážitků a také neuvěřitelná podpora spřízněných duší návštěvníků pláže. Lidé i děti se až překvapivě zajímali o to, co kreslím a velmi spontánně a zcela bez zábran vyjadřovali své pocity a citovou odezvu na to, jak na ně „moje mandaly“ působí. Asi nejsilnější zážitek měl takový „obyčejně neobyčejný“ místní, asi dvanáctiletý chlapec, který se odpojil od svých kamarádů, kteří svým povykováním rušili všechny ostatní. Když běžel pro zakutálený míč, všimnul si mandaly, kterou jsem právě kreslila, a se zatajeným dechem pozoroval, jak se postupně skládá do tvarů a barev. Neodešel, ani když ho kamarádi volali zpátky a pokřikovali na něj směšné poznámky. Počkal si, až ji dokončím a pak se na mě usmál a řekl anglicky, že je moc krásná a že mi děkuje, za to, že se mohl dívat. Dětí, které se se zájmem u mandal zastavily a vyptávali se na ty „krásné obrázky“, aby jim pak vyjádřily svou pochvalu, bylo hodně a některé mi i podávaly pastelky a radily, jakou barvu přidat. U mandal se zastavila i francouzská turistka, která se nad nimi rozplývala a prozradila, že se také věnuje kreslení mandal. Měla jsem velkou radost s takového zájmu i odezvy a domů jsem odjížděla nadšená a velmi spokojená, protože polovina kalendáře byla na světě a také jsem věděla, že tento kalendář dostal do vínku i něco navíc.

Když jsem začala malovat titulní mandalu Sjednocení, stalo se něco zcela nečekaného, co ovlivnilo mé naladění a napojení na to, co mám do mandal nakreslit. Zažila jsem nádherné a nezapomenutelné setkání s několika delfíny a po třech letech, co na Cres jezdíme, jsem je konečně mohla vidět na vlastní oči a ani jsem za nimi nemusela jezdit na výlet k Modré jeskyni, kde bývají k vidění. Delfíni prostě najednou plavali asi 200 metrů v moři od místa, kde jsem seděla, a doprovázeli několik malých lodí s tichým chodem motorů, aby delfíny nerušily. Stihla jsem je dokonce i vyfotit ve chvíli, kdy se naposledy vynořili nad hladinu. Vše se seběhlo tak rychle, že jsem si říkala, že to ani není možné, ale vlny radosti, které mě zaplavily a fotky, byly důkazem, že to opravdu stalo.

Setkání s těmito mořskými anděly na místě, kde běžně nejsou k vidění a následná velmi silná večerní bouře, která byla také pro Cres velmi neobvyklá, už napovídají, že nás čeká odhalování mnoha tajemství naší duše a také, že se k nám vždy dostane potřebná pomoc podpora, když to bude „bouřit“. Někteří lidé, kteří delfíny také viděli, říkají, že v titulní mandale vidí i ty „delfíní ocásky“. Možná právě proto, jsou všechny mandaly a jejich narození spojené s mariánskou energií.

Dalších šest mandal se totiž narodilo neplánovaně na Jižní Moravě, která je jí také prostoupena podobně jako Cres a opět vzbudily velký obdiv a upřímné reakce. Zbývala poslední prosincová mandala a i s ní to bylo zajímavé. Stalo se úplně to samé jako s delfíny když Mohamed nemohl k hoře ( já už nestihla na Jižní Moravě nakreslit tu poslední mandalu), přišla hora k Mohamedovi ( Jižní Morava přišla za mnou). Když jsem si pomyslela, že bych chtěla tu poslední a „rozhodující“ mandalu do nového kalendáře také vytvořit v mariánských energiích a že je škoda, že už tam nestihnu znovu zajet, přišla do mé poradny klientka, která mi mezi řečí prozradila, že se narodila v Kyjově. Taky dodala, že se právě vrací ze svého rodiště a já jsem zajásala vesmír přes ni zařídil, že mi prostě ty mariánské energie „přinesla“ k nám domů. A abych nepochybovala, že to tak opravdu je, přišlo ještě jedno utvrzení. Když jsem uklízela mandalový kalendář pro rok 2017, který si paní prohlížela, padly mi oči na prosincovou mandalu, která v něm zůstala nalistovaná. V textu pod prosincovou mandalou jsem nevěřícně četla …dovol si prožívat nádherné okamžiky sjednocení –název nového kalendáře byl tedy celou dobu šikovně schovaný právě v této poslední mandale a já si toho vůbec nevšimla, až teď. Co dodat, a tak se večer po příjemné návštěvě tohoto mariánského posla, narodila poslední, prosincová mandala Čas zázraků a probuzení. Pokud vás zaujalo to označení „rozhodující“, je to proto, že každá prosincová mandala rekapituluje celý rok a co nám ještě nedošlo nebo jsme si ještě nepřevzali, tak nás k tomu jemně popostrčí a zároveň nám nastavuje a otvírá naši cestu do toho dalšího roku. Tak uvidíme k jakým zázrakům a probuzením nás nový kalendář nasměruje.

Jedno je ale jisté s hlubším napojením a vnímáním sama sebe a také s mnohem láskyplnějším a laskavějším naladěním se na své potřeby, které jsme si začali uvědomovat i dopřávat v loňském roce, se k nám nyní snáší na křídlech lásky pod dohledem i ochranou moudré Velekněžky, ty nejúžasnější možnosti v uskutečňování sebe, jaké si jen dokážete představit. Bude to rok plný tvořivosti, objevování, zkoumání a propojování na intuici, moudrost a moudré pochopení své cesty k lásce. Rok objevování, zázraků a chuti uplatnit to, co už známe a potřebujeme posunout dál. Rok podpory pro to, co nám umožní dát větší rozměr své existenci a tvoření naplno. Budeme v něm moci využít všechno, co jsme se doposud naučili, i to, co jsme si uložili do své paměti a znovu se stát tím, kým jsme. Energie ženy v nás, opět poroste a bude moci projevit svou další a neméně půvabnou a kouzelnou část moci, umožní nám dělat svět bezpečnějším a krásnějším místem k životu. Ať už se octnete v příjemné či méně příjemné situaci, pamatujte si, že vaše moudrost a intuice vás vždy bezpečně navedou tam, kam potřebujete a vy svým myšlením rozhodujete o tom, jak se v tom budete cítit. Jak praví vzácný posvátný svitek – „Jedna myšlenka může uzdravit celý svět“. Není důvod se bát, že to nezvládnete nebo neustojíte, že nebudete „vědět“ nebo rozumět, každý den přináší nová a nová požehnání a bezpečná směřování do lásky.

Buďte sami sebou a nebojte se projevit sebe. Jen tak se můžete vrátit do své moudrosti a velikosti, jen tak můžete žít svůj život, který vám plným právem patří. Buďte láskou v lásce.

To je mé přání pro nás všechny vložené do kalendáře.

Nová mariánská vůně Příběhy lásky a mariánské vůně ke kalendáři – podpora pro vaše tvoření, objevování a sjednocení

I letošní kalendář budou provázet moje přírodní vůně Prameny života v podobě nové překrásné vůně s výstižným názvem Příběhy lásky, která se narodila k Mandalám Sjednocení. Stejně jako ostatní mariánské vůně má svůj základ z růží, posvátného lotosu a povznášející účinek jí dodává několik druhů osvěžujících citrusových esencí.

Vůně Příběhy lásky – podmanivě osvěžující citrusovo růžová vůně se sladce květinovým lotosem a čtyřmi druhy růží, s růžovými tóny geránie a uklidňující levandulí, s podtóny smyslného ylang ylangu, vanilkového benzoe a kořeněného pimentu, zjemněná osvěžujícím nádechem z citrusových tónů, klementinky, mandarinky, litsey cubeby a dvou druhů sladkého pomeranče.

Příjemně uvolňující a povzbuzující vůně pro radost a tvoření. Inspirující vůně pro otevření nových cest k životu a poznávání sebe. Vůně pro radost, lehkost a odvahu žít svůj život. S její pomocí se můžete naplno ponořit do své energie lásky a s důvěrou se nechat vést a směřovat k tomu nejlepšímu, co můžete tvořit, žít i prožívat. V jejích tónech se snoubí inspirace a zvídavost, chuť po dobrodružství i odvaha realizovat své sny. Vůně vám nabídne bezpečné zázemí pro vaše cesty objevů, stabilitu, podporu a vyrovnanost ve všech situacích, kdy se budete potřebovat zviditelnit nebo postavit za sebe. Podpoří váš smysl pro humor, nadhled a nezaujatost, dodá odvahu a sílu udělat to, co je třeba, abyste konečně mohli být šťastní a spokojení v tom, co žijete. Svou mariánskou jemností a silou lásky vás nasměruje k vyšším rovinám vnímání sebe a pomůže vám více se zakořenit ve svém životě. Uvolní pochybnosti, strachy a další překážky vytvořené vaší myslí, pročistí převzaté vzorce z rodových linií a otevře vás novým cestám a možnostem svého uskutečnění tady a teď. Bude vaším spolehlivým průvodcem a navigátorem při tvoření života. Pro všechny, kteří si potřebují srovnat vztahy se svým otcem a ukotvit se ve své mužské energii a tvořivém způsobu života, je tato vůně spolehlivým pomocníkem v opuštění starého a nefunkčního modelu života a v nastartování své vlastní cesty k radosti žití a bytí. Svou kouzelnou vůní vás spojí se všemi rovinami lásky ve vašem srdci a pomůže vám být tu za sebe a pro sebe, abyste si mohli vytvořit takový život, jaký si skutečně přejete. S elegancí, šarmem a pravdivou otevřeností, vám pomůže nastavit ty správné hranice i najít potřebnou míru ve všem, co se znovu potřebuje vrátit do lásky a harmonie. Uvolňující kombinace jejích voňavých kombinací a léčivých pohlazení vás navedou na hlubší vnímání a přirozenou eleganci v komunikaci, naslouchání a projevování svého já. Pomohou vám uvědomit si velikost sebe i svého života a přijmout to, kým jste. S touto vůní můžete směřovat do větší lásky a harmonie a stát se spokojeným a šťastným tvůrcem svého života.

Složení: benzoe, pomeranč, mandarinka, růže turecká, ylang ylang, geránie, červený pomeranč, lotos, piment, růže egypt, růže medžugorje, klementinka, levandule, litsea cubeba, růže, mandlový olej

Barevné působení podle Aura Somy: purpurová, růžová, zelená, zlatá

Účinky esencí: vůně má uvolňující, smyslné, harmonizační, inspirující, regenerační, protizánětlivé, detoxikační a povzbudivé účinky. Podporuje dýchání, uvolňuje hleny, mírní nachlazení a kašel, pomáhá při viróze, rýmě, bronchitidě a astmatu. Stimuluje tvorbu žluči a přiměřeně urychluje peristaltiku střev. Pročišťuje a posiluje slezinu a slinivku, aktivuje trávení, je vhodná na všechny trávicí problémy. Zabraňuje hromadění vody v těle. Stimuluje imunitní systém, velmi pozitivně ovlivňuje činnost nadledvinek, lymfatického systému a krevní oběh. Je účinná při bolestech hlavy, snižuje horečku, uvolňuje křeče a svalové napětí, pomáhá při artritidě a revmatismu. Ničí patogenní bakterie vyvolávající onemocnění, potlačuje záněty, podporuje hojení ran a regeneraci pokožky. Celkově harmonizuje i hormonální systém. Uklidňuje, uvolňuje, vyrovnává, stabilizuje, harmonizuje, působí antidepresivně. Osvěžuje a uvolňuje, dodá energii, obnovuje duševní pohodu. Uvolňuje energetické blokády, je vynikajícím životabudičem a stimuluje buněčné regenerace při nervovém vyčerpání. Odstraňuje podrážděnost, nejistotu, úzkost a strach. Vyrovnává vnitřní neklid, uvolňuje napětí a stres. Pomáhá proti apatii, smutku, zklamání a lítosti, při přílišném přemýšlení a starostech. Je vhodná při nedostatku podnětů, nechuti k práci, duševní strnulosti, melancholii a neochotě spolupracovat. Propůjčuje pocit tepla a bezpečí, posiluje duševní schopnosti. Podporuje otevřenost, srdečnost, vnímavost, kreativitu a fantazii, smyslnost a sebedůvěru. Je vhodná k uvolnění po náročném dni, k meditaci a pro načerpání pozitivních myšlenek. Navodí zájem o život a tvoření, dodá optimismus a nadšení, důvěru a naději. Zlepšuje intuici a napomáhá vytváření originálních myšlenek a podporuje uskutečňování svých záměrů.

Své místo voňavých pomocníků i nadále skvěle zastanou vám již známé ostatní mariánské vůně. Každá z těchto vůní dokáže svým způsobem podpořit náš proces poznávání, sjednocení a zharmonizování mužské a ženské energie a podstaty nejen uvnitř nás a ve vztazích, ale i v našem životě, s tím, že jejich vzájemné kombinace to ještě prohloubí. Je možné je v případě zájmu namíchat i jako masážní a koupelový olej v jemnější koncentraci než mají vůně.

Všechny mariánské vůně nám nabízejí sílu jemnosti, moudrosti, lásky a intuice.

Vůně Panna Marie, Matka Marie, Máří Magdaléna, Černé madona a Bohyně Isis, zastupují „ženský element“ tohoto vyjádření.

Vůně Příběhy lásky, Archanděl Anael, Archanděl Raguel, Síla Krista a Vědomí Krista, zastupují „mužský element“ tohoto vyjádření.

Všechny mají základ vytvořený z několika druhů růží a posvátného indického lotosu, a jsou doplněny dalšími nádhernými éterickými esencemi, které podtrhují jejich dary a voňavým působením nám předávají jejich podstatu. Každá z nich v nás doplňuje a pomáhá nám rozvíjet, ve více vědomější a hlavně tvořivější rovině, naše „ženské vyzařování“, které máme možnost u sebe lépe vnímat a pozorovat také díky podobám předchozích kalendářů. Pomáhají nám také s rozvíjením našeho mužského potenciálu, se seberealizací a sebevyjádřením všeho, co potřebujeme. Podporují nás v proměně cítění a vnímání sebe sama tak, aby náš mužský potenciál vycházel ze základu a moudrého vedení naší ženské stránky. Podporují nás na naší cestě pravdy a pravdivosti. Dá se o nich jednoduše říct, že nám budou dodávat podporu a rozhodnost ve všem co potřebujeme, uvolnit, přijmout a tvořit ve svém životě, ve všem, co potřebujeme probudit k životu a také v tom, čemu potřebujeme dát novou podobu nebo směr. Podpoří nás v energiích a pocitech laskavosti a moudrého rozhodování se, které přichází z naší duše. Rozdělení čtyřech elementů na tělo, srdce, duši a vědomí, a jejich směřování do konkrétních podob lásky u nich zůstává zachováno.

Takto jsou vzájemně propojené:

Síla Krista rezonuje s vůní Matka Marietělo ­– milující a dávající láska ­– tyto mariánská vůně podporují vnímání a harmonizování tělesné roviny a hmoty, zastupují aspekt mateřství, péče, bezpečí a dávající lásky.

Archanděl Anael rezonuje s vůní Máří Magdaléna – srdce – smyslná a naplňující láska ­– tyto mariánské vůně podporují spojení se srdcem, radostí a vášní, silou lásky a moudrostí, zastupují aspekt přirozené radosti a smysluplného naplnění, přirozeného ženství.

Vědomí Krista rezonuje s vůní Černá Madona – duše – přijímající a naslouchající láska – tyto mariánské vůně podporují spojení s moudrostí duše, pomáhají s uvolňováním starých stínů, se změnami, otvírají cestu k mystériím života, podporují rozšíření smyslového vnímání, zastupují aspekt moudrosti a tvoření.

Archanděl Raguel rezonuje s vůní Bohyně Isis – vědomí ­– inspirující a tvořivá láska – tyto mariánská vůně podporují sjednocení, harmonii a rovnováhu, život v pravdě a pravdivosti, pomáhají najít vlastní cestu a způsoby vyjádření svého božství a lásky

Vůně Panna Marie v sobě spojuje tyto čtyři elementy – tělo, srdce, duši a vědomí a jejich podoby lásky v duchovní a nevědomé podstatě. Nová vůně Příběhy lásky je spojuje v lidské, citové a vědomé podstatě a obě tyto vůně nás posilují v podpoře našeho tvoření, rozhodnosti a sjednocení života i sebe.

V katalogu vůní na stránkách je společně najdete pod Mariánskými vůněmi a můžete si k nim přečíst všechny informace. Je možné je kombinovat se všemi katalogovými vůněmi Prameny života i s osobními vůněmi, které jste si nechali namíchat přímo pro sebe.

Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem, kteří svým působením, vnímáním, cítěním a bytím přispěli k nasměrování a utváření tohoto kalendáře. Velké poděkování patří mojí rodině, známým i neznámým průvodcům i učitelům, jak v lidské, tak i v té zvířecí podobě. Všem, kteří dokázali jemně naznačit a poodkrýt záměry a moudra vesmírného i zemského bohatství a pomohli mi je prostřednictvím barev a tvarů přenést na papír do nádherných světelných mandal pro nás všechny. Věřím, že Mandaly Sjednocení budou velkým pomocníkem při dalším objevování a propojování se na sebe a přinesou vám spoustu inspirace, klidu a radosti, sílu mariánského požehnání a lásky. Buďte šťastní v tom, co máte a smíte žít.

Světluška

Návod k práci s kalendářem

S kalendářem se dá pracovat několika způsoby:

– pověste si ho na zeď, nejlépe tak, abyste na něj dobře viděli a zadívejte se do středu mandaly nechejte na sebe její energie působit

– kalendář si položte na stůl nebo do klína a položte na obrázek mandaly své dlaně nebo je možné se na obrázek mandaly i posadit, zavřete oči a nechejte energie procházet vaším tělem, zůstaňte v klidu a ponořte se do meditace

– ke každé mandale patří posilující moudré myšlenky a poselství. Najdete je pod obrázkem mandaly a jejich opakováním nahlas několikrát za den a také, při tom, když necháváte mandalu na sebe působit, zvyšujete účinky mandaly, posilujete si kvality vaší duše a aktivuje se ve vás pozitivní způsob myšlení

– můžete si vytvořit vlastní energetickou esenci – na mandalu postavte otevřenou nádobu s vodou, nejlépe ze skla (pokud použijete pet láhev, odstraňte z ní etiketu a nechejte ji otevřenou bez víčka). Vodu v nádobě nechejte nabít energiemi mandaly, nejlépe přes noc. Takto nabitou vodu můžete používat k pití, vaření, zalévání rostlin, pro zvířata, do koupele, k obkladům a omývání nemocných míst – platí to pouze pro obrázky mandal v zakoupeném originálním kalendáři nebo pro originály obrazů mandal. Každý výtisk má navíc ještě svou vlastní energetickou pečeť. Neplatí to pro obrázky mandal na mých stránkách, které jsou chráněné nápisem proti zneužití autorských práv ten zeslabuje jejich účinnost.

– působení mandal je možné ještě prohloubit jejich propojením s přírodními vůněmi Prameny života, které vytvářím nebo s esencemi z květů Spirit in Nature či esencemi z posvátných stromů z afrického pralesa Platbos. Každá mandala v sobě nese otisk těchto energií, protože jsem je při malování používala. Používání vůní nebo esencí v kombinaci s mandalou zvyšuje vaši vnímavost a otevřenost, uvolňuje emocionální zatížení a napomáhá hlubšímu propojení se sebou. Takže pak mnohem lépe rozumíte tomu, co se děje ve vás, ve vašem životě a dokážete se snadněji rozhodovat a vybírat si z toho, co je pro vás přínosem. Snadněji si zachováte vnitřní klid a rozvahu.

– k mandalám si můžete koupit i jejich předlohy k vykreslení, které jsem k nim vytvořila, můžete si tak vytvořit svoji vlastní mandalu. Soubor všech třinácti předloh mandal velikosti A4 na jednotlivých listech obsahuje i návod na práci s předlohami.

– jinak je možné s mandalami pracovat vašimi vlastními způsoby, které vám vyhovují. Každý způsob, který vám vyhovuje a dělá dobře je tou správnou cestou pro vás.

– pokud byste doma chtěli mít originál některé mandaly, můžete si ho koupit, účinky mandaly jsou pak mnohem silnější

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek, stejně tak informace k jednotlivým mandalám i obrázky mandal, jsou chráněny autorským zákonem, je možné ho šířit dál pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky. Upozornění: Každá mandala na této stránce je chráněna nápisem a slouží pouze k dekorativnímu účelu – její léčivé působení je na rozdíl od originálů a mandal v kalendáři značně omezeno.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Texty a informace k jednotlivým mandalám v kalendáři Mandaly Sjednocení pro rok 2018

Úvodní – Mandala Sjednocení

Sjednocená touha po životě a radosti Ti ukazuje cestu k vlastnímu přijetí a naplnění. Buď sám sebou a dovol si užívat svou cestu radostného probuzení. S láskou a něžností naplňuj sebe i každý svůj den, věř si a důvěřuj, tvoř a žij svůj sen.

Leden – Mandala Kouzelná harmonie života

V kouzelné harmonii a rovnováze života se můžeš nechat unášet proudem lásky a vděčnosti k těm nejvyšším hodnotám a vyjádřením lásky, života i sebe. Najdi radostné a milující naplnění ve všem, co děláš a tvoříš a také v tom, co se teprve rozhodneš udělat. Ve svém srdci máš všechny odpovědi, které hledáš.

Únor – Mandala Zrození do světla

Najdi odvahu vstoupit do života a užívat si jeho krás. Světlo radosti a naděje teď naplno prozařuje a vyživuje každou část Tebe i Tvého Já. Podporuje Tvou trpělivost, vytrvalost a oddanost lásce i sobě. Dodává Ti sílu, odvahu a rozhodnost, aby jsi mohl ukázat světu, co v Tobě je. Zrcadlí se a odráží se ve všem, co se snažíš nasměrovat do lásky.

Březen – Mandala Dary poznání

Nikdo jiný, než Ty sám, nemůže lépe vidět, vnímat, přijmout a podpořit proces hluboké přeměny a proměny, který se v Tobě právě odehrává. Dary poznání, k nimž se Ti teď otevírá cesta, Tě napojí na zdroj tvořivé lásky a soucitu. Naplní Tě pocitem klidu, míru a bezpečí, aby jsi mohl začít žít a tvořit svůj vlastní a skutečný příběh života.

Duben ­ – Mandala Naladění na lásku

Tajemství proměny a uvolnění je v Tvé síle a hloubce odpuštění. V jednotě a probuzené smyslnosti života, která v Tobě klíčí, roste a sílí, si uvědomuješ své další propojení a sjednocení se životem. Díky tomu můžeš najít sílu a podporu, kterou hledáš. S jejich pomocí můžeš překonat překážky ve své mysli a znovu se naladit na lásku.

Květen – Mandala Bohatství života

Život je nesmírně bohatý a vzrušující. Máš spoustu důvodů radovat se z toho, co máš a těšit se i na to, co teprve přijde. S jistotou víš, že vše co tvoříš, každý okamžik, situace i prožitek, Tě posunují blíž k sobě, do lásky. Pomáhají Ti, naučit se vyjádřit své potřeby, pocity, přání a sny. Můžeš jim dát podobu lásky, která souzní s podstatou Tvé duše.

Červen – Mandala Probuzená touha

Probuzená touha Tě napojí na intuici, přirozenou krásu a moudrost Tvé duše. Umožní Ti být tady a teď. Pomůže Ti lépe se rozhodovat a orientovat, nasměruje Tvou pozornost ke Tvým potřebám. Najdi rovnováhu mezi tvořením myslí a přáním svého srdce. Otevři se lásce a zázrakům života, podpoř si své uskutečnění v prostoru a čase.

Červenec – Mandala Hlas duše

Každá výzva a zkouška, která se objevuje na Tvé cestě, Ti pomáhá rozvíjet Tvou intuici a moudrost. Učí Tě naslouchat sobě, aby jsi mohl najít smysl pro rovnováhu a harmonii v sobě i kolem sebe. Tím, že si dovolíš zvážit své možnosti, přemýšlíš o tom, co Ti Tvé rozhodnutí přinese, se učíš objevovat a upevňovat svůj vlastní základ života.

Srpen – Mandala Cesta srdce

Všechno, co Tě nyní okouzlí, přitahuje a zajímá, Ti pomáhá poskládat mozaiku poznání a směřujte Tě k tomu, co vlastně chceš. S lehkostí a nadhledem přistupuj ke všemu i k sobě, snaž se vidět v každém kroku, který uděláš, cestu k upevnění své víry a vděčnosti. Tvá odevzdanost životu je v Tobě. Nevzdávej se, získáš mnohem víc, než by jsi očekával.

Září – Mandala Krása naplnění

V každém okamžiku svého tvoření, objevuješ a probouzíš k životu další kousek svého Já. Dovol si otevřít cestu k radosti, nastav si svůj vlastní a pravdivý pohled na sebe, na život i svět. Dotýkej se krásy, dotýkej se lásky, dotýkej se života, dotýkej se sebe. Spoj se s moudrostí své duše. Jen tak se můžeš znovu vrátit k sobě a ke své podstatě lásky.

Říjen – Mandala Milující sebeláska

V každém okamžiku života se sbližuješ s láskou a odpuštěním sobě. Učíš se vnímat a přijímat sám sebe, aby jsi se mohl lépe ukotvit ve své milující sebelásce. Tvá ochota projevit lásku vůči sobě a tomu, co miluješ, ctíš a čeho si vážíš, Ti pomáhá otevřít nové dveře k doposud nepoznaným tajemstvím, k bohatství, radosti, kráse a hojnosti života.

Listopad – Mandala Cesta ke štěstí

Věř svým pocitům, důvěřuj sobě, naslouchej své moudrosti. Všechno, co umíš, víš a znáš, se zrcadlí v Tobě i kolem Tebe. Přijetí toho, co je, Ti pomáhá pochopit hloubku a sílu života. Dovoluje Ti, napít se z jeho radosti a zářit štěstím, které to v Tobě vyvolá. S lehkostí a radostí se vydej vstříc své touze, kráčej tam, kudy vede Tvá cesta ke štěstí.

Prosinec – Mandala Čas zázraků a probuzení

Radostná harmonie a naladění na lásku Ti pomáhají roztančit tanec života. Otvírají Tvé oči a ukazují Ti cestu k Tvému srdci, aby probudily a posílily Tvé sjednocení těla, duše a mysli. Právě teď můžeš vnímat a vidět zázraky života a skryté poklady své duše. Můžeš se dívat na svět očima lásky, soucitu a pochopení. Vše, po čem toužíš, máš na dosah.

Jdu s láskou a srdcem otevřeným, vnímám své touhy i potřeby,

se silou muže a jemností ženy, tvořím svůj život tady na Zemi.

Zůstávám ve svém sjednocení a hýčkám si svou lásku i čest,

s vírou a odvahou propojený, nechám se svým srdcem vést.

Jsem ten, koho si nejvíc cením, koho ctím a miluji,

jsem ten koho znám a uznávám, komu svou lásku věnuji,

jsem ten, komu věřím a naslouchám, vím jaký je můj další plán.

Ať cesta, kterou kráčím, je zábavná a radostná,

vím to, že každý den se učím a poznávám, v čem je pravda má,

co opouštím a s čím se loučím, co přijímám a co vyznávám, to vše jsem já.

Jsem láskou, větrem, probuzením, jsem silou víry a moudrostí svých cest,

jsem krása, mír a sjednocení, všeho, co bylo a co je.

Právě teď jsem tím střípkem lásky, zářivým sluncem i prachem hvězd,

vím, že něco se chystá, něco končí, a že to tak správně je.

Jsem tím, kdo miluje a s láskou tvoří svůj život i své sny,

jsem tím, kdo přijímá svůj úkol i roli, být jedinečný a kouzelný.

Být odrazem lásky a svého žití, moudrým poutníkem bez velkých gest,

zázračnou hvězdou, která svítí a chrání světlo lásky a všech mých cest.

Jsem tím, kdo ví a zná, co má a co chce žít,

jsem síla tvořivá, co rozhodla se promluvit.

Poselství lásky co předávám sobě, tobě i druhému, zní:

„Už nečekej více na změnu. Ta změna ty jsi. Tak běž, tvoř a žij své sny“.

Vítejte u dalšího, již v pořadí šestého mandalového kalendáře, který vám může zpříjemnit a prosvětlit vaše cesty v roce 2018. Mandaly Sjednocení v tomto kalendáři jsou dalším pokračováním příběhů naší intuice a moudrosti a navazují na všechny předchozí kalendáře. Rozšiřují možnosti našeho vnímání sebe a pomáhají nám pochopit své směřování a poskytují neviditelný návod na zapojení se do tvořivých podob lásky. Mohou nám pomoci objevit způsoby a odkrýt to, jak je přenést do každodenního žití. Takže opět máte možnost společně využívat všechny obrázky mandal i jejich předlohy k vykreslení z tohoto kalendáře, a pokud chcete, můžete je libovolně kombinovat i s těmi předchozími kalendáři, pokud je z minulých let máte, podle toho, jak to právě cítíte nebo jak vás to napadne. Opět platí i u tohoto kalendáře, že se vůbec nemusíte řídit kalendáriem a příslušným měsícem. Pokud chcete mandaly využívat pro své „léčení“ nalistujte si v něm prostě tu mandalu, která vás aktuálně osloví nebo něčím zaujme a nechejte ji na sebe působit. Bližší informace o tom, jak pracovat s kalendářem, najdete v návodu v dalším pokračujícím textu této stránky a dostáváte ho i k zakoupenému výtisku kalendáře. Vy, ke kterým se můj kalendář dostává poprvé, si všechny informace o předchozích kalendářích můžete přečíst a prohlédnout na těchto mých stránkách, kde je najdete pod jednotlivými rubrikami Mandalových kalendářů.

Poselství pro rok 2018

Rok 2018 se ponese v duchu vibrace čísla 2 – velekněžky z Tarotu, která symbolizuje ženskou podstatu v hlubším a duchovnějším principu. Je inspirací, intuicí a také cestou, jak vstoupit do sebe a svého nitra a tam objevit svou pravdu a podstatu sebe. Nabízí spojení citů a myšlenek a vnímání jejich moudrosti svým srdcem a tak nám umožňuje tuto moudrost vnášet do své přítomnosti a nechat se jí vést ve svém každodenním tvoření a rozhodování se za sebe a pro sebe. Jak již napovídá úvodní veršované poselství, máme se určitě na co těšit a v čem rozvíjet a zdokonalovat. Čeká nás opravdu hodně práce, a abychom lépe pochopili, z čeho vlastně vycházíme a k čemu směřujeme, potřebujeme si nejprve udělat takovou malou rekapitulaci toho, co již máme za sebou. Pro ty z vás, kteří se na tuto cestu teprve vydáte, bude následující shrnutí pomůckou a možná i jakousi orientační mapou ve vašem probuzení do světla.

Rok 2017 nám všem otevřel cestu k převzetí si vlastní odpovědnosti a odvahy v žití svého života. Byl to rok velmi náročný na orientaci a vnímání, ve kterém často docházelo ke střídání energií, nálad, rozpoložení a pocitového naladění. Byl to rok plný zvratů, obratů a nečekaných překvapení, ať už příjemných či méně příjemných, a určitě znamenal radikální a nevratnou změnu v našem myšlení, cítění a vnímání svého života i sebe. Dalo by se říct, že jsme si všichni uvnitř sebe zažili takovou malou revoluci a vzpouru proti všemu starému a nefunkčnímu a tím jsme vlastně osvobodili sami sebe a řekli ANO svému životu. Uvědomili jsme si, že jsme to my, kdo tvoří náš život, že můžeme a smíme doufat v lepší podmínky, možnosti i plnění svých přání, že všechno je možné. Došlo nám, že až tak, zase nezáleží na tom, jak moc reálně se to tváří nebo jak se nám zdá, že to vypadá, či jak je nám to podáváno a vysvětlováno, že si prostě musíme jít říct o to, co potřebujeme a že máme přiložit ruku k dílu tam, kde to máme („musíme“) už konečně udělat pro sebe. Jednoduše jít si za tím, co cítíme (víme), že máme udělat a nehledat zbytečné důvody proč to tak nejde nebo to nesmíme. Naše cesta ke štěstí se otevřela a s každým dnem, s každým okamžikem, s každým prožitkem a zážitkem, s každou situací, která nás nějakým způsobem zasáhla a dotkla se našeho cítění a vnímání, se v nás otevřela veliká touha po poznání a uchopení svého života, touha najít sebe sama a rozumět tomu všemu, co se v nás i kolem nás děje. Svět pro nás začal být místem, které jsme mohli vnímat jako otevřený prostor pro naše nové možnosti a tvoření. A ony k nám opravdu začaly proudit a nabízet nám to, na co jsme všichni tak dlouho čekali – svobodu, naději, pomoc, pochopení a lásku ke všemu, co rezonovalo a souznilo s naším srdcem.

My jsme díky tomu začali zjišťovat, že ono to opravdu jde a být šťastný a spokojený tam uvnitř sebe, a aspoň na chvíli se to mohlo stát samozřejmou a přirozenou součástí našeho života. Míra porozumění a společná ochota naslouchat sobě a nechat se vést svým vnitřním hlasem moudrosti, určovala i míru naší spokojenosti a rozměry našeho štěstí. Společně s touto proměnou jsme si všichni mohli uvědomit ještě něco dalšího, neméně důležitého, že jsme se přestali bát a zaplétat do sítí a nástrah naší mysli. Namísto toho jsme začali krůček po krůčku měnit naše stará přesvědčení a s každou výzvou života jsme se stávali odvážnějšími a samostatnějšími tvůrci sebe i svého bytí. Podnikali jsme nové objevné cesty a dobrodružné výpravy za poznáním toho, co, jak jsme záhy zjistili, že už dávno víme. Naše srdce jásalo a zaplavovaly nás vlny blažené vášně a nadšení, abychom se naplno ponořili do svého oceánu moudrosti a lásky a konečně zažili ten pocit bezpečí a přízně tady na Zemi, co to nejvíce jde. Nejeden z vás opustil svou práci, našel si nové místo k životu, přestěhoval se, našel si nový vztah, zálibu, konečně si dopřál odpočinek, odstup od všeho, dovolenou nebo dokončil či uzavřel to, co kdysi začal. Všichni jsme uzavírali nová přátelství mezi sebou a svým životem – osudem a on nám začal ukazovat to, co je potřebné udělat, přijmout nebo uvolnit ze svého myšlení – z nás. Tento veliký úklid a pořádek si mnohdy vybral svou cestu uvolnění přes zdraví a tak i o fyzické a psychické problémy nebyla nouze, ale vše jsme zvládli a ustáli a díky tomu jsme všichni úplně jinde, než by nás na začátku roku 2017 napadlo, že bychom mohli být. Jsem připravení a otevření své další cestě lásky a vnímáme to mnohem jasněji než kdy dřív.

Co se tedy stalo tak významného a zázračného, že jsme dokázali překonat ta stará omezení? Odpověď na to je jednoduchá a prostá – začali jsme prostě znovu věřit v sebe a díky tomu se v nás znovu probudil tvořivý duch, stejně jako když jsme byli malé děti nebo puberťáci měnící svět. Znovu jsme se ponořili do té úžasné a ničím neomezené síly odvahy a rozhodnosti, přidali jsme k tomu trošku naděje a zmenšili jsme své očekávání, a tak se stalo, že všechny ty překážky vytvořené a postavené na strachu, ztratily svůj význam i podstatu a prostě zmizely. Převzali jsme si zpátky svou osobní moc i kontrolu nad svým životem – sebou nikoliv svou myslí, ale svým srdcem a mnoho věcí začalo fungovat k naší velké spokojenosti. Naše vnitřní vedení nás posunulo a postavilo přesně tam, kde jsme potřebovali nebo měli být, abychom si znovu osahali a prožili tu sílu bytí v lásce. Začali jsme svou teorii (dávno nabytá poznání a zkušenosti) konečně využívat v praxi. A i když rok 2017 – rok Mága, se mohl pro mnohé zdát příliš tvrdý a obtížný, pravdou je, že všechno, co jste si v něm měli odvahu vyzkoušet a prověřit (ať už to dopadlo jakkoliv), to všechno vám vytvořilo velice pevný a stabilní základ, abyste v letošním roce za doprovodu Velekněžky mohli vstoupit do hlubin své duše a začít odhalovat svá dávno odložená a zapomenutá tajemství o velikosti a síle života i sebe.

V roce 2018 nás všechny čekají dobrodružství života a dalšího otvírání srdce. Srdečné a přátelské naladění nám bude v mnohém pomáhat a síla soucitu a pochopení se bude upevňovat po celém světě. Ruku v ruce s tím půjde i proměna názorů na to, co je a co není správné a spravedlnost lásky tak bude moci konečně promluvit i tam, kde dosud pro ni nebylo místo. Čím více dokážeme odpustit, tím hlubší bude naše naladění a napojení na lásku a míra tolerance, pochopení a ochoty spolupracovat opět poroste. Společná radost a úsilí budou násobit naše odhodlání být tu pro sebe, být tu pro druhé a moudré směřování našich cílů a cest, tak bude moci odhalit svůj další a mnohem hlubší význam. Spousta skrytého tak bude moci být odhalena dalším probuzeným do lásky a učitelé věků budou moci opět zaujmout své místo. Moudré učení Atlantské i dávných věků bude moci nabídnout další spojovací články a informace k tomu, abychom se všichni mohli vrátit k podstatě svého bytí do čistého, jasného a zářícího vědomí lásky – vědomí si sama sebe. Protkáni a prozářeni silou hvězd a moudrostí matky Země si budeme moci jít pro svá osobní poselství a znovu budeme pozváni ke společnému tvoření a utváření světů lásky, tak jako kdysi. Každý z nás bude moci zaujmout své místo nejen tady na Zemi, ale i ve vesmírném plánů galaxií i posvátných světů poznání. Mnoho učitelů bude moci konečně předávat své dary moudrosti a otevřená srdce plná lásky je budou předávat dál znásobená o vlastní poznatky a poznání. Tak se bude moci pokračovat v nekonečném tvoření zázraků z lásky zrozených i tady dole na Zemi. Díky vám osvíceným a znovu probuzeným do lásky se svět vrací do harmonie a síly světla, do moudrosti věků a darů těch, co tu byli před námi a i my tak můžeme jít dál a pokračovat ve svém hledání dobra, víry a harmonie tam, kde to stále jen žije a nevěří, že může být líp. Zní to jako špatný vtip, ale vy jste tou silou probuzení, co spouští vlny osvícení a síla vaší víry dokáže dělat divy. Tam, kde byla tma a splín, je slyšet šťastný smích a srdce, srdci rozumí, už není třeba znamení. Cítíte a víte, svět svou láskou proměníte v oázu klidu, míru a bezpečí. Za to vám patří to největší díky a poděkování, že jste tu stále s námi a my vám můžeme ukázat, co znamená to „Mít se rád“. To je poděkování od vašich průvodců a učitelů, kteří stále stojí po vašem boku a trpělivě a s láskou vás vedou.

Jak mandaly vznikly a co nám sdělují

Jak už jsme napsala – vaši andělé strážní, průvodci na cestách, mistři a učitelé hvězdní, ti všichni nám moc pomáhají a zapojili se i do tvoření mandal Sjednocení. Mají podíl i na tom, že mé letošní cesty při tvoření těchto mandal byly spojené s místy, na kterých je velmi silné napojení na mariánské energie – s naší dovolenou na ostrově Cres a na Jižní Moravě. Prvních sedm mandal se narodilo na překrásném chorvatském ostrově Cres a jak už se stalo mým dobrým zvykem, opět to bylo na pláži mezi lidmi. To moje letošní kreslení doprovázelo mnoho výzev, zajímavých zážitků a také neuvěřitelná podpora spřízněných duší návštěvníků pláže. Lidé i děti se až překvapivě zajímali o to, co kreslím a velmi spontánně a zcela bez zábran vyjadřovali své pocity a citovou odezvu na to, jak na ně „moje mandaly“ působí. Asi nejsilnější zážitek měl takový „obyčejně neobyčejný“ místní, asi dvanáctiletý chlapec, který se odpojil od svých kamarádů, kteří svým povykováním rušili všechny ostatní. Když běžel pro zakutálený míč, všimnul si mandaly, kterou jsem kreslila, a se zatajeným dechem pozoroval, jak se postupně skládá do tvarů a barev. Neodešel, ani když ho kamarádi volali zpátky a pokřikovali na něj směšné poznámky. Počkal si, až ji dokončím a pak se na mě usmál a řekl anglicky, že je moc krásná a že mi děkuje, za to, že se mohl dívat. Dětí, které se se zájmem u mandal zastavily a vyptávali se na ty „krásné obrázky“, aby jim pak vyjádřily svou pochvalu, bylo hodně a některé mi i podávaly pastelky a radily, jakou barvu přidat. U mandal se zastavila i francouzská turistka, která se nad nimi rozplývala a prozradila, že se také věnuje kreslení mandal. Měla jsem velkou radost s takového zájmu i odezvy a domů jsem odjížděla nadšená a velmi spokojená, protože polovina kalendáře byla na světě a také jsem věděla, že tento kalendář dostal do vínku i něco navíc.

Když jsem začala malovat titulní mandalu Sjednocení, stalo se něco zcela nečekaného, co ovlivnilo mé naladění a napojení na to, co mám do mandal nakreslit. Zažila jsem nádherné a nezapomenutelné setkání s několika delfíny a po třech letech, co na Cres jezdíme, jsem je konečně mohla vidět na vlastní oči a ani jsem za nimi nemusela jezdit na výlet k Modré jeskyni, kde bývají k vidění. Delfíni prostě najednou plavali asi 200 metrů v moři od místa, kde jsem seděla, a doprovázeli několik malých lodí s tichým chodem motorů, aby je nerušily. Stihla jsem je dokonce i vyfotit ve chvíli, kdy se naposledy vynořili nad hladinu. Vše se seběhlo tak rychle, že jsem si říkala, že to ani není možné, ale vlny radosti, které mě zaplavily a fotky, byly důkazem, že to opravdu stalo.

Setkání s těmito mořskými anděly na místě, kde běžně nejsou k vidění a následná velmi silná večerní bouře, která byla také pro Cres velmi neobvyklá, už napovídají, že nás čeká odhalování mnoha tajemství naší duše a také, že se k nám vždy dostane potřebná pomoc podpora, když to bude „bouřit“. Někteří lidé, kteří delfíny také viděli, říkají, že v titulní mandale vidí i ty „delfíní ocásky“. Možná právě proto, jsou všechny mandaly a jejich narození spojené s mariánskou energií. Dalších šest mandal se totiž narodilo neplánovaně na Jižní Moravě, která je jí také prostoupena podobně jako Cres a opět vzbudily velký obdiv a upřímné reakce. Zbývala poslední prosincová mandala a i s ní to bylo zajímavé. Stalo úplně to samé jako s delfíny – když Mohamed nemohl k hoře ( já už nestihla na Jižní Moravě nakreslit tu poslední mandalu), přišla hora k Mohamedovi ( Jižní Morava přišla za mnou). Když jsem si pomyslela, že bych chtěla tu poslední a „rozhodující“ mandalu do nového kalendáře také vytvořit v mariánských energiích a že je škoda, že už tam nestihnu znovu zajet, přišla do mé poradny klientka, která mi mezi řečí prozradila, že se narodila v Kyjově. Taky dodala, že se právě vrací ze svého rodiště a já jsme zajásala – vesmír přes ni zařídil, že mi prostě ty mariánské energie „přinesla“ k nám domů. A abych nepochybovala, že to tak opravdu je, přišlo ještě jedno utvrzení. Když jsem uklízela mandalový kalendář pro rok 2017, který si paní prohlížela, padly mi oči na prosincovou mandalu, která v něm zůstala nalistovaná. V textu pod prosincovou mandalou jsem nevěřícně četla – …dovol si prožívat nádherné okamžiky sjednocení –název nového kalendáře byl tedy celou dobu šikovně schovaný právě v této poslední mandale a já si toho vůbec nevšimla, až teď. Co dodat, a tak se večer po příjemné návštěvě tohoto mariánského posla, narodila poslední, prosincová mandala Čas zázraků a probuzení. Pokud vás zaujalo to označení „rozhodující“, je to proto, že každá prosincová mandala rekapituluje celý rok a co nám ještě nedošlo nebo jsme si ještě nepřevzali, tak nás k tomu jemně popostrčí a zároveň nám nastavuje a otvírá naši cestu do toho dalšího roku. Tak uvidíme k jakým zázrakům a probuzením nás nový kalendář nasměruje.

Jedno je ale jisté – s hlubším napojením a vnímáním sama sebe a také s mnohem láskyplnějším a laskavějším naladěním se na své potřeby, které jsme si začali uvědomovat i dopřávat v loňském roce, se k nám nyní snáší na křídlech lásky pod dohledem i ochranou moudré Velekněžky, ty nejúžasnější možnosti v uskutečňování sebe, jaké si jen dokážete představit. Bude to rok plný tvořivosti, objevování, zkoumání a propojování na intuici, moudrost a moudré pochopení své cesty k lásce. Rok objevování, zázraků a chuti uplatnit to, co už známe a potřebujeme posunout dál. Rok podpory pro to, co nám umožní dát větší rozměr své existenci a tvoření naplno. Budeme v něm moci využít všechno, co jsme se doposud naučili, i to, co jsme si uložili do své paměti a znovu se stát tím, kým jsme. Energie ženy v nás, opět poroste a bude moci projevit svou další a neméně půvabnou a kouzelnou část moci, umožní nám dělat svět bezpečnějším a krásnějším místem k životu. Ať už se octnete v příjemné či méně příjemné situaci, pamatujte si, že vaše moudrost a intuice vás vždy bezpečně navedou tam, kam potřebujete a vy svým myšlením rozhodujete o tom, jak se v tom budete cítit. Jak praví vzácný posvátný svitek – „Jedna myšlenka může uzdravit celý svět“. Není důvod se bát, že to nezvládnete nebo neustojíte, že nebudete „vědět“ nebo rozumět, každý den přináší nová a nová požehnání a bezpečná směřování do lásky.

Buďte sami sebou a nebojte se projevit sebe. Jen tak se můžete vrátit do své moudrosti a velikosti, jen tak můžete žít svůj život, který vám plným právem patří. Buďte láskou v lásce.

To je mé přání pro nás všechny vložené do kalendáře.

Podpora pro vaše tvoření, objevování a sjednocení – nová vůně Příběhy lásky a mariánské vůně ke kalendáři

I letošní kalendář budou provázet moje přírodní vůně Prameny života v podobě nové překrásné vůně s výstižným názvem Příběhy lásky, která se narodila k Mandalám Sjednocení. Stejně jako ostatní mariánské vůně má svůj základ z růží, posvátného lotosu a povznášející účinek jí dodává několik druhů osvěžujících citrusových esencí.

Vůně Příběhy lásky podmanivě osvěžující citrusovo růžová vůně se sladce květinovým lotosem a čtyřmi druhy růží, s růžovými tóny geránie a uklidňující levandulí, s podtóny smyslného ylang ylangu, vanilkového benzoe a kořeněného pimentu, zjemněná osvěžujícím nádechem z citrusových tónů, klementinky, mandarinky, litsey cubeby a dvou druhů sladkého pomeranče.

Příjemně uvolňující a povzbuzující vůně pro radost a tvoření. Inspirující vůně pro otevření nových cest k životu a poznávání sebe. Vůně pro radost, lehkost a odvahu žít svůj život. S její pomocí se můžete naplno ponořit do své energie lásky a s důvěrou se nechat vést a směřovat k tomu nejlepšímu, co můžete tvořit, žít i prožívat. V jejích tónech se snoubí inspirace a zvídavost, chuť po dobrodružství i odvaha realizovat své sny. Vůně vám nabídne bezpečné zázemí pro vaše cesty objevů, stabilitu, podporu a vyrovnanost ve všech situacích, kdy se budete potřebovat zviditelnit nebo postavit za sebe. Podpoří váš smysl pro humor, nadhled a nezaujatost, dodá odvahu a sílu udělat to, co je třeba, abyste konečně mohli být šťastní a spokojení v tom, co žijete. Svou mariánskou jemností a silou lásky vás nasměruje k vyšším rovinám vnímání sebe a pomůže vám více se zakořenit ve svém životě. Uvolní pochybnosti, strachy a další překážky vytvořené vaší myslí, pročistí převzaté vzorce z rodových linií a otevře vás novým cestám a možnostem svého uskutečnění tady a teď. Bude vaším spolehlivým průvodcem a navigátorem při tvoření života. Pro všechny, kteří si potřebují srovnat vztahy se svým otcem a ukotvit se ve své mužské energii a tvořivém způsobu života, je tato vůně spolehlivým pomocníkem v opuštění starého a nefunkčního modelu života a v nastartování své vlastní cesty k radosti žití a bytí. Svou kouzelnou vůní vás spojí se všemi rovinami lásky ve vašem srdci a pomůže vám být tu za sebe a pro sebe, abyste si mohli vytvořit takový život, jaký si skutečně přejete. S elegancí, šarmem a pravdivou otevřeností, vám pomůže nastavit ty správné hranice i najít potřebnou míru ve všem, co se znovu potřebuje vrátit do lásky a harmonie. Uvolňující kombinace jejích voňavých kombinací a léčivých pohlazení vás navedou na hlubší vnímání a přirozenou eleganci v komunikaci, naslouchání a projevování svého já. Pomohou vám uvědomit si velikost sebe i svého života a přijmout to, kým jste. S touto vůní můžete směřovat do větší lásky a harmonie a stát se spokojeným a šťastným tvůrcem svého života.

Složení: benzoe, pomeranč, mandarinka, růže turecká, ylang ylang, geránie, červený pomeranč, lotos, piment, růže egypt, růže medžugorje, klementinka, levandule, litsea cubeba, růže, mandlový olej

Barevné působení podle Aura Somy: purpurová, růžová, zelená, zlatá

Účinky esencí: vůně má uvolňující, smyslné, harmonizační, inspirující, regenerační, protizánětlivé, detoxikační a povzbudivé účinky. Podporuje dýchání, uvolňuje hleny, mírní nachlazení a kašel, pomáhá při viróze, rýmě, bronchitidě a astmatu. Stimuluje tvorbu žluči a přiměřeně urychluje peristaltiku střev. Pročišťuje a posiluje slezinu a slinivku, aktivuje trávení, je vhodná na všechny trávicí problémy. Zabraňuje hromadění vody v těle. Stimuluje imunitní systém, velmi pozitivně ovlivňuje činnost nadledvinek, lymfatického systému a krevní oběh. Je účinná při bolestech hlavy, snižuje horečku, uvolňuje křeče a svalové napětí, pomáhá při artritidě a revmatismu. Ničí patogenní bakterie vyvolávající onemocnění, potlačuje záněty, podporuje hojení ran a regeneraci pokožky. Celkově harmonizuje i hormonální systém. Uklidňuje, uvolňuje, vyrovnává, stabilizuje, harmonizuje, působí antidepresivně. Osvěžuje a uvolňuje, dodá energii, obnovuje duševní pohodu. Uvolňuje energetické blokády, je vynikajícím životabudičem a stimuluje buněčné regenerace při nervovém vyčerpání. Odstraňuje podrážděnost, nejistotu, úzkost a strach. Vyrovnává vnitřní neklid, uvolňuje napětí a stres. Pomáhá proti apatii, smutku, zklamání a lítosti, při přílišném přemýšlení a starostech. Je vhodná při nedostatku podnětů, nechuti k práci, duševní strnulosti, melancholii a neochotě spolupracovat. Propůjčuje pocit tepla a bezpečí, posiluje duševní schopnosti. Podporuje otevřenost, srdečnost, vnímavost, kreativitu a fantazii, smyslnost a sebedůvěru. Je vhodná k uvolnění po náročném dni, k meditaci a pro načerpání pozitivních myšlenek. Navodí zájem o život a tvoření, dodá optimismus a nadšení, důvěru a naději. Zlepšuje intuici a napomáhá vytváření originálních myšlenek a podporuje uskutečňování svých záměrů.

Své místo voňavých pomocníků i nadále skvěle zastanou vám již známé ostatní mariánské vůně. Každá z těchto vůní dokáže svým způsobem podpořit náš proces poznávání, sjednocení a zharmonizování mužské a ženské energie a podstaty nejen uvnitř nás a ve vztazích, ale i v našem životě, s tím, že jejich vzájemné kombinace to ještě prohloubí. Je možné je v případě zájmu namíchat i jako masážní a koupelový olej v jemnější koncentraci než mají vůně.

Všechny mariánské vůně nám nabízejí sílu jemnosti, moudrosti, lásky a intuice.

Vůně Panna Marie, Matka Marie, Máří Magdaléna, Černé madona a Bohyně Isis, zastupují „ženský element“ tohoto vyjádření.

Vůně Příběhy lásky, Archanděl Anael, Archanděl Raguel, Síla Krista a Vědomí Krista, zastupují „mužský element“ tohoto vyjádření.

Všechny mají základ vytvořený z několika druhů růží a posvátného indického lotosu, a jsou doplněny dalšími nádhernými éterickými esencemi, které podtrhují jejich dary a voňavým působením nám předávají jejich podstatu. Každá z nich v nás doplňuje a pomáhá nám rozvíjet, ve více vědomější a hlavně tvořivější rovině, naše „ženské vyzařování“, které máme možnost u sebe lépe vnímat a pozorovat také díky podobám předchozích kalendářů. Pomáhají nám také s rozvíjením našeho mužského potenciálu, se seberealizací a sebevyjádřením všeho, co potřebujeme. Podporují nás v proměně cítění a vnímání sebe sama tak, aby náš mužský potenciál vycházel ze základu a moudrého vedení naší ženské stránky. Podporují nás na naší cestě pravdy a pravdivosti. Dá se o nich jednoduše říct, že nám budou dodávat podporu a rozhodnost ve všem co potřebujeme, uvolnit, přijmout a tvořit ve svém životě, ve všem, co potřebujeme probudit k životu a také v tom, čemu potřebujeme dát novou podobu nebo směr. Podpoří nás v energiích a pocitech laskavosti a moudrého rozhodování se, které přichází z naší duše. Rozdělení čtyřech elementů na tělo, srdce, duši a vědomí, a jejich směřování do konkrétních podob lásky u nich zůstává zachováno.

Takto jsou vzájemně propojené:

Síla Krista rezonuje s vůní Matka Marie – tělo ­– milující a dávající láska ­– tyto mariánská vůně podporují vnímání a harmonizování tělesné roviny a hmoty, zastupují aspekt mateřství, péče, bezpečí a dávající lásky.

Archanděl Anael rezonuje s vůní Máří Magdaléna – srdce – smyslná a naplňující láska ­– tyto mariánské vůně podporují spojení se srdcem, radostí a vášní, silou lásky a moudrostí, zastupují aspekt přirozené radosti a smysluplného naplnění, přirozeného ženství.

Vědomí Krista rezonuje s vůní Černá Madona – duše – přijímající a naslouchající láska – tyto mariánské vůně podporují spojení s moudrostí duše, pomáhají s uvolňováním starých stínů, se změnami, otvírají cestu k mystériím života, podporují rozšíření smyslového vnímání, zastupují aspekt moudrosti a tvoření.

Archanděl Raguel rezonuje s vůní Bohyně Isis – vědomí ­ inspirující a tvořivá láskatyto mariánská vůně podporují sjednocení, harmonii a rovnováhu, život v pravdě a pravdivosti, pomáhají najít vlastní cestu a způsoby vyjádření svého božství a lásky

Panna Marie v sobě spojuje tyto čtyři elementy tělo, srdce, duši a vědomí a jejich podoby lásky v duchovní a nevědomé podstatě. Nová vůně Příběhy lásky je spojuje v lidské, citové a vědomé podstatě a obě tyto vůně nás posilují v podpoře našeho tvoření, rozhodnosti a sjednocení života i sebe.

V katalogu vůní na stránkách je společně najdete pod Mariánskými vůněmi a můžete si k nim přečíst všechny informace. Je možné je kombinovat se všemi katalogovými vůněmi Prameny života i s osobními vůněmi, které jste si nechali namíchat přímo pro sebe.

Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem, kteří svým působením, vnímáním, cítěním a bytím přispěli k nasměrování a utváření tohoto kalendáře. Velké poděkování patří mojí rodině, známým i neznámým průvodcům i učitelům, jak v lidské, tak i v té zvířecí podobě. Všem, kteří dokázali jemně naznačit a poodkrýt záměry a moudra vesmírného i zemského bohatství a pomohli mi je prostřednictvím barev a tvarů přenést na papír do nádherných světelných mandal pro nás všechny. Věřím, že Mandaly Sjednocení budou velkým pomocníkem při dalším objevování a propojování se na sebe a přinesou vám spoustu inspirace, klidu a radosti, sílu mariánského požehnání a lásky. Buďte šťastní v tom, co máte a smíte žít.

Světluška

Návod k práci s kalendářem

S kalendářem se dá pracovat několika způsoby:

– pověste si ho na zeď, nejlépe tak, abyste na něj dobře viděli a zadívejte se do středu mandaly nechejte na sebe její energie působit

– kalendář si položte na stůl nebo do klína a položte na obrázek mandaly své dlaně nebo je možné se na obrázek mandaly i posadit, zavřete oči a nechejte energie procházet vaším tělem, zůstaňte v klidu a ponořte se do meditace

– ke každé mandale patří posilující moudré myšlenky a poselství. Najdete je pod obrázkem mandaly a jejich opakováním nahlas několikrát za den a také, při tom, když necháváte mandalu na sebe působit, zvyšujete účinky mandaly, posilujete si kvality vaší duše a aktivuje se ve vás pozitivní způsob myšlení

– můžete si vytvořit vlastní energetickou esenci – na mandalu postavte otevřenou nádobu s vodou, nejlépe ze skla (pokud použijete pet láhev, odstraňte z ní etiketu a nechejte ji otevřenou bez víčka). Vodu v nádobě nechejte nabít energiemi mandaly, nejlépe přes noc. Takto nabitou vodu můžete používat k pití, vaření, zalévání rostlin, pro zvířata, do koupele, k obkladům a omývání nemocných míst – platí to pouze pro obrázky mandal v zakoupeném originálním kalendáři nebo pro originály obrazů mandal. Každý výtisk má navíc ještě svou vlastní energetickou pečeť. Neplatí to pro obrázky mandal na mých stránkách, které jsou chráněné nápisem proti zneužití autorských práv ten zeslabuje jejich účinnost.

– působení mandal je možné ještě prohloubit jejich propojením s přírodními vůněmi Prameny života, které vytvářím nebo s esencemi z květů Spirit in Nature či esencemi z posvátných stromů z afrického pralesa Platbos. Každá mandala v sobě nese otisk těchto energií, protože jsem je při malování používala. Používání vůní nebo esencí v kombinaci s mandalou zvyšuje vaši vnímavost a otevřenost, uvolňuje emocionální zatížení a napomáhá hlubšímu propojení se sebou. Takže pak mnohem lépe rozumíte tomu, co se děje ve vás, ve vašem životě a dokážete se snadněji rozhodovat a vybírat si z toho, co je pro vás přínosem. Snadněji si zachováte vnitřní klid a rozvahu.

– k mandalám si můžete koupit i jejich předlohy k vykreslení, které jsem k nim vytvořila, můžete si tak vytvořit svoji vlastní mandalu. Soubor všech třinácti předloh mandal velikosti A4 na jednotlivých listech obsahuje i návod na práci s předlohami.

– pokud byste doma chtěli mít originál některé mandaly, můžete si ho koupit, účinky mandaly jsou pak mnohem silnější

Informace o prodeji kalendáře najdete V naší nabídce služeb zde.