Cesta k duze

Rubriky

Modlitba odevzdání se

autor: | Dub 11, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200007523-0bc480cbe9/Modlitba%20odevzd%C3%A1n%C3%AD.jpg

MODLITBA ODEVZDÁNÍ SE… ♥

„Proč se znepokojuješ?
Nech mě se starat o všechny tvoje záležitosti.
Budu to Já, kdo na ně bude myslet.
Nečekám na nic jiného, než na tvé odevzdání Mně, potom už si s ničím nemusíš dělat starosti.
Rozluč se s všemi obavami a ničím se nedávej odradit. Prokazuješ svou nedůvěru ve Mně.
Naopak na Mne musíš slepě spoléhat.

Odevzdat se, znamená odvrátit myšlenky od nesnází, odvrátit je od potíží s nimiž se setkáváš a od všech problémů.

Všechno odevzdej do Mých rukou a říkej:
„PANE, STAŇ SE TVÁ VŮLE, TY NA TO MYSLI.“

To znamená:
„DĚKUJI TI PANE, NEBOŤ SI VŠECHNO PŘEVZAL DO SVÝCH RUKOU A VYŘÍDÍŠ TO K MÉMU NEJVYŠŠÍMU DOBRU.“

Pamatuj si, že uvažovat o nějakých následcích je opakem odevzdanosti.
Jinými slovy, když se znepokojuješ tím, že určitá situace nedopadla tak, jak sis přál, tím prokazuješ, že nemáš víru v Mou Lásku k tobě.
Bude to důkaz, že nevěříš v Mou vládu nad tvým životem, ani že mi nic neunikne.

Nikdy si nepřipouštěj myšlenku: Jak jen to může dopadnout…
Co se mi asi ještě přihodí?
… Když se poddáš takovému pokušení, dokazuješ, že Mi nevěříš. Chceš, abych se toho ujal… ano nebo ne?
Pak si s tím musíš přestat dělat starosti!
Já tě povedu jedině tehdy, když se Mi cele odevzdáš.
A když bude nutné, abych tě vedl jinou cestou než jsi čekal, tak tě ponesu v náručí.
Co vás vážně znepokojuje jsou vaše rozumové úvahy, vaše ustaranost, vaše fixní idea, že se za každou cenu o sebe musíte postarat.
Já mohu vykonat tolik věcí, když se bytost jak ve svých materiálních, tak v duchovních potřebách obrátí na Mne s prosbou:

„TY NA TO MYSLI.“

Potom takový člověk zavře oči a zůstává v pokoji.
Obdržíte mnoho, ale jedině tehdy, když na Mne budete plně spoléhat.

Modlíte se ke Mně, když máte bolest, abych zakročil, ale způsobem, jak si přejete vy.
Nespoléháte se na Mne, ale chcete, abych se řídil podle vašich přání.
Nechovejte se jako nemocní, kteří žádají lékaře, aby je léčil, ale po celou dobu mu navrhují jakým způsobem.
To nedělejte, raději za smutných okolností říkejte:

„PANE, CHVÁLÍM TĚ ZA TENTO PROBLÉM A DĚKUJI TI ZA NĚJ, ZA JEHO NUTNOST. PROSÍM TĚ, USPOŘÁDEJ V TOMTO POZEMSKÉM A DOČASNÉM ŽIVOTĚ VŠCHNO TAK, JAK TY SI PŘEJEŠ. TY VÍŠ MOC DOBŘE, CO JE PRO MNE NEJLEPŠÍ.“

Někdy máš pocit, že neštěstí přibývá, místo aby ho ubylo.
Nedej se tím znepokojit.
Zavři oči a s vírou mi řekni:

„STAŇ SE VŮLE TVÁ, TY NA TO MYSLI.“

Budeš-li takto hovořit, Já dokážu učinit i zázrak, bude-li to třeba. Na to však pomyslím jen tehdy, když Mně absolutně důvěřuješ.

MYSLÍM NA TEBE NEUSTÁLE, ALE PLNĚ POMOCT TI MOHU JEN TEHDY, KDYŽ NA MNE PLNĚ! SPOLÉHÁŠ.“ ♥
Amen ♥ Sai Ram 😉 ♥ ॐ

(tuto úúúžasně fungující modlitbu jsem přivezla v roce 2009 z Indie ♥ překládala Ruth Hálová ♥)

Převzato z: FB Léčivá síla Lásky ॐ