Cesta k duze

Rubriky

Kalendář Mandaly Esence lásky 2021

autor: | Led 14, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Kalendář je vyprodaný, k prodeji jsou předlohy mandal k vykreslení a vůně.

Kalendář Mandaly Esence lásky 2021

Kalendář, předlohy Mandal Esence lásky k vykreslení, originály mandal – vše je ve velikosti A4. Na přání vám zapíšu do kalendáře osobní věnování předané automatickou kresbou od vesmíru, vašich světelných průvodců a vaší duše.

Novou vůni ke kalendáři Láska bez hranic, vůně Bohyní a mariánské vůně – vůně Panna Marie, Zahrada srdce, Příběhy lásky, Spojení lásky, Máří Magdaléna, Matka Marie, Černé madona, Bohyně Isis, Archanděl Anael, Archanděl Raguel, Síla Krista a Vědomí Krista, stejně jako další katalogové vůně Prameny života nebo vytvoření své osobní vůně na míru pro rok 2021, je možné si objednat na emailu radkahubenakova@seznam.cz.

Cena kalendáře je 250Kč, soubor předloh všech třinácti mandal na jednotlivých listech včetně originálního návodu k vykreslování stojí 50Kč. Vůně v 7ml lahvičce stojí 200Kč – 210Kč, ve 13ml lahvičce stojí 250Kč – 330Kč dle druhu vůně. Originál mandaly A4 stojí 700Kč.

V České republice zasílám po platbě předem na účet, na Slovensko je možné kalendář zaslat na dobírku.

Informace k prodeji kalendáře najdete i zde.

.

Kalendář Mandaly Esence lásky pro rok 2021

© Světluška Radka Hubeňáková

Obrázky mandal z kalendáře a afirmace k nim, najdete na konci této stránky.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Představuji vám v pořadí již devátý mandalový kalendář, který vám stejně jako ty předchozí, může nabídnout podporu, inspiraci a pomoc v nasměrování vaší cesty a v dalším utváření sebe i svého života. Působením svých energií obrázků a slov navazuje na to, co nám nabídnuly předchozí roky a kalendáře. I on zvyšuje naše možnosti snadnějšího přístupu k sobě, přijetí a pochopení života i sebe, podporuje také naši samostatnost, rozhodnost a nezávislost. V jeho obrázcích i v afirmacích pod nimi je ukryto mnoho moudrých slov a poučení, podnětů a návodů, které nám všem budou po celý rok připomínat důležitost lásky, soucitu, pozornosti, jemnosti a odvahy žít a tvořit svůj život podle sebe. Každý si v něm může najít to své povzbuzení a uklidňující spojení a naladění se na svou sílu lásky a odvahy, aby se mohl vydat svým vlastním směrem k novým objevům a poznáním, k tomu co potřebuje. Jeho moudrost nám napomůže k jedinečnému pochopení a uchopení svých možností tak, abychom mohli najít ty nejlepší a nejkrásnější způsoby sebevyjádření a aby si každý mohl pro sebe najít a vytvořit přesně to, co potřebuje. Nové cesty a možnosti, které nám přinese a nabídne rok 2021, potřebují vyrůst z našeho pevného základu lásky, porozumění, ochoty, soucitu a odvahy přijmout svoji zodpovědnost za sebe – to vše nás učil předchozí rok 2020 a v tomto směru budeme pokračovat i v roce 2021, i když v trošku jiné podobě.

Opět tedy máte možnost společně využívat všechny obrázky mandal v kalendáři i jejich předlohy k vykreslení, a pokud chcete, můžete je libovolně kombinovat i s těmi předchozími kalendáři, které z minulých let máte, podle toho, jak to právě cítíte nebo jak vás to napadne. Jejich působení a podporu můžete podpořit vůněmi Prameny života nebo svou osobní vůní. Opět platí i u tohoto kalendáře, že se vůbec nemusíte řídit kalendáriem a příslušným měsícem. Pokud chcete mandaly využívat pro své „léčení a popostrčení do života“, nalistujte si v něm prostě tu mandalu, která vás aktuálně osloví nebo něčím zaujme a nechejte ji na sebe působit. Afirmace pod mandalou si několikrát denně opakujte. Bližší informace o tom, jak pracovat s kalendářem, najdete v návodu v dalším pokračujícím textu této stránky a dostáváte ho i k zakoupenému výtisku kalendáře. Vy, ke kterým se můj kalendář dostává poprvé, najdete všechny informace o předchozích kalendářích i s obrázky mandal na mých stránkách www.cestakduze.webnode.cz , kde je najdete pod jednotlivými rubrikami Mandalových kalendářů.

Poselství pro rok 2021

Ohlédni se za vším, co bylo, poděkuj za to a nechej odejít to, co už nepotřebuješ a nemusíš řešit – tvá nová realita je před tebou a nový svět už čeká na tvé objevy, výzvy a uskutečněné všeho, co chceš.

Těmito slovy by se dalo vystihnout a pojmenovat vše, co nám rok 2021 přinese a nabídne, v čem nás bude inspirovat a popostrkovat dopředu. Čeká nás dobrodružná, objevná a velká prověřující a ověřující cesta našich skutečných hodnot, snů a přání, pravidel a cest lásky, a také zvážení toho, co vlastně chceme a potřebujeme k tomu, abychom byli spokojení, šťastní a „klidní“ v tom, co žijeme a co jsme ochotní pro to vědomě my sami udělat. Půjde o hluboké prověření a uvědomění si toho, co si můžeme dovolit pustit k sobě, aniž by nás v tom někdo jiný musel utvrzovat či nám to dokonce dovolit, co můžeme bez obav přijmout, ochutnat, žít a tvořit, v čem můžeme najít to „své štěstí“ a radost ze života. Pro někoho to budou zcela nové věci a způsoby života, pro jiného to bude jen další pokračování a navázání na to, co si dovolil přijmout, ochutnat a vyzkoušet v roce 2020. Někomu se život rozvine a rozvoní, rozkvete do krásy a spokojenosti doslova jako růžový květ a jinému v něm nezůstane kámen na kameni, právě proto, aby i on našel tu svou růži a dovolil jí se rozvinout a rozkvést do krásy. Pokud jste se nebáli udělat si v roce 2020 s pomocí Císaře a jeho vlivu pořádek sami v sobě a uvědomili jste si své přednosti, dovednosti a také to, kde je nevyužíváte a kde máte své nedostatky, slabiny a slabá místa, platí pro vás varianta o tom, že „budete mít na růžích ustláno“, ale pamatujte na to, že i růže občas mívají trny. Pokud patříte mezi ty, co pokračovali ve svém naučeném odmítání sebe, odkládání důležitého na později, až bude čas a nedokázali jste si odpovědět na otázku, co chci a co potřebuji a něco s tím udělat, pak s velkou pravděpodobností můžete počítat s tou méně příjemnou, ale hodně prospěšnou druhou variantou bourání starého a stavění nového. Tato výměna a proměna je součástí přirozeného koloběhu života a s pomocí toho, co nám rok 2021 nabídne, můžeme získat nevídané podoby, rozsah a obsah, který nás zavede ke všemu, co otevře naše vnímání, co prohloubí naši intuici a smysl pro pořádek a řád v sobě i v životě, co zaktivuje ty nejhlubší léčebné procesy a síly dobra uvnitř v nás tak, abychom se všichni mohli vrátit zpátky sami k sobě. Na otázky proč a nač, na které nám doposud odpovídali většinou ti druzí a ne vždy jsme s tou jejich odpovědí byli zcela spokojení, už nebudeme potřebovat další poradce, odpovědi na ně už budou přicházet a nabízet se i z hloubky našeho nitra, od naší moudré duše.

Vibrace mocného Velekněze a čísla 5, pod jejichž vedením, vlivem a ochranou se bude rok 2021 ubírat, nám budou pomáhat rozeznávat, rozlišovat, vymezovat a určovat naše hranice a způsoby tvoření, komunikace a spolupráce, a také zvažovat možnosti našeho dalšího růstu a směřování do lásky. Budou nás posunovat hlouběji do našeho vědomí a uvědomování si sebe sama jako inteligentní a moudré bytosti, která respektuje své pocity a vnímá a uvědomuje si své potřeby. Budou otvírat naše dávné vzpomínky a posílat nám informace z dob jednoty lásky a času, budou nám pomáhat uplatňovat je v tom, co tvoříme a žijeme a využívat naši moudrost a dovednosti naší duše tak, abychom tvořili a žili to, co nám dává smysl a v čem se cítíme jako ryby ve vodě, co je pro nás to pravé, co tvoří naši skutečnou radost.

Bez přijetí zodpovědnosti za své vlastní skutky a činy, za svá rozhodnutí a plány, bez zapojení intuice a zdravého rozumu s potřebnou opatrností a respektem k sobě samému, se nebudeme moci pohnout z místa a jít vstříc ke svým snům a plánům na život. Takže nás čeká další vypouštění a propouštění starých lekcí strachu a odmítání sebe a kdo jiný než moudrý Velekněz nám v tom může být lepším průvodcem, obzvláště ve všem a všude tam, kde šálíme a obelháváme sami sebe, protože jsme zatím nenašli dost odvahy či trpělivosti k tomu, konečně si sednout a začít se zbývat sami sebou. Přiznat si to, jak to se mnou doopravdy tam uvnitř je a jak se v tom cítím, jak se k tomu stavím a co s tím chci nebo nechci udělat a zamyslet se nad tím, co mi tento postoj či jednání přinese. Právě tady u tohoto sebezpytování začíná naše nová cesta a právě touto osobní prověrkou a zpovědí si budeme mapovat, určovat a vytvářet naše nové osobní a jedinečné podmínky života. Zkušeností pro to a k tomu již máme dost a opravdu se již není čeho bát. Je to velký úkol a velká výzva, ale věřte, že každý už je na tuto jízdu připravený a vybavený vším, co bude potřebovat, ať už se to bude týkat jen jeho osobních plánů a vizí nebo ať už to budou společné projekty a záměry partnerů či celé skupiny nebo několika skupin najednou. Tomu všemu bude nakloněno štěstí a veškerá podpora Vesmíru a Země a obzvláště skutky pro dobro všech budou mít výjimečné podmínky a podporu pro své předání poselství světla a moudrosti světu.

Dalo by se říct, že nás opět čeká taková další prověrka lidství a životní maturita z toho, co jsme se v předchozích letech naučili, pochopili a přijali a co jsme ochotní z toho využít pro sebe a investovat do svého růstu do lásky, síly a moudrosti, abychom mohli znovu nastolit svůj pořádek a řád nejprve sami v sobě a pak i kolem sebe. Ano přesně o tom všem to bude, ale bude to trochu jiná maturita než ty předchozí maturity dospělosti. Bude mnohem obsáhlejší, rozsáhlejší, expanzivnější a intenzivnější v tom, že už se nebude týkat jen toho přeskládávání v nás samých, ale tentokrát výrazně zasáhne i do dění v naší společnosti, v okolí či rodině, už to nebude tolik o nás jednotlivcích jako spíše o nás jako celku, o celé skupině lidí, která se má naučit spolu spolupracovat a vycházet. V druhé polovině roku už pak bude krásně vidět, jak vliv jednoho člověka, který „ví a zná“, mění svět a realitu k lepšímu, protože svým působením a vyzařováním své pravdy o sobě, už dokáže změnit a usměrnit či přesvědčit ty druhé, aby se také jako on stali sami sebou. Všichni, kteří to vnímají a cítí ve svém srdci stejně jako on, a díky přijetí svého strachu a zodpovědnosti za sebe už nejsou ochotní hrát tu starou hru na slepou důvěru a víru v něco, co se jen slibuje a nikdy neuskuteční, se k němu připojí a přispějí svým dílem do tvoření nového systému a řádu postaveného na pravdě a pravdivém přijetí a pochopení toho, co je. Vibrace příštího roku sebou totiž přinese výjimečné a zcela mimořádné energie tvoření v tom, že pokud se objeví něco, co zarezonuje a bude souznit s naší bytostí, nebo co rozezní tóny našeho srdce tak silně, nebude nám už v cestě stát nic a nikdo, kdo by nám bránil nebo nás nabádal k tomu, abychom se radši drželi opodál, odložili to na později a dobře si to rozmysleli. Energie čísla 5, pod jehož záštitou nám budou nabídnuty lákavé a neméně překvapivé výzvy sjednocení a ucelení, nám bude pomáhat spojit nemožné a to, co si jde naproti. Umožní nám dokázat si tak, že je možné změnit to, co se doposud tvářilo, že musí zůstat tak, jak je nebo je možné to dokonce úplně opustit, nechat být a začít stavět a budovat úplně znovu lepší život a lepší svět. Pohár trpělivosti a bázně přeteče a mnoho lidí bude mít sílu i odvahu vydat se novou cestou a žít si podle sebe. Všechno to, co jsme si doposud zkoušeli jen tak nanečisto, co jsme si oťukávali a s čím jsme je jen tak seznamovali, abychom věděli, viděli a cítili, že už je to tady, se začne dít doopravdy. Věřte, že mnohé zkušenosti z vašich proher a pádů, dle vašeho tehdejšího názoru zbytečných bojů z minulosti, se vám v tomto roce budou velmi hodit a bohatě je využijete a zúročíte v mnoha situacích, kdy se budete potřebovat postavit sami za sebe a na vlastní nohy.

Budou vznikat nová spojení a společenství, budou přicházet nové nápady, mnoho věcí a záležitostí se posune dopředu a každý, kdo nebude mít strach „odlepit se od země“ a vzdát se svých vzorců strachu a domnělých omezení a jistot, dostane zelenou a plnou podporu v tom, co dělá. Pokud si dovolíte důvěřovat a věřit sami sobě, budete překvapeni, jak rychle se dají věci do pohybu a jak jednoduchým a překvapivým způsobem se okolnosti kolem nich i vás otočí a změní. Moudrý Velekněz nám svojí spoluúčastí nabídne ty nejpříhodnější podmínky a možnosti k tomu, abychom obnovili svůj smysl pro naslouchání, pochopení a laskavost, pomůže nám také v přijetí své síly a odvahy, postaví nás před důvěrně známé lekce prozření. Bude se to dít zejména pro to, abychom se naučili vstoupit co nejhlouběji do sebe a do svého srdce a naučili se čerpat ze své moudrosti, abychom tam v sobě hledali odpovědi, rady a návody, a právě z tohoto místa získávali tolik potřebný klid a energii uklidnění a podpory pro sebe, které budeme potřebovat pro svůj odstup, nadhled a nezávislé zhodnocení a posouzení toho, co je pro nás přijatelné a prospěšné na naší cestě sebeuskutečnění a vyjádření naší lásky v prostoru a čase, ve svém tady a teď.

„Buďte otevření, nebojácní, laskaví a moudří vůdci a vládci, vědomi si svých rozhodnutích a činů a vaše skutky se pak stanou pomocí a inspirací pro ty, kdo stále ještě hledají a nevědí, kým jsou. Všechny vaše cesty jsou podporovány a směřovány tak, abyste konečně našli možnosti a způsoby pro předání své lásky světu a vyjádřili tak své osobní vyznání a poselství lásky všude a všem, kde je to třeba, i když to ještě nemusí být přijato a pochopeno. Právě teď budete zasévat semínka svých budoucích úspěchů a radosti a vaše odvaha, jasná mysl a otevřené srdce, jako prostředky a nástroje vašeho ztvárnění, vyjádření a projevení se v čase, který přináší mnoho změn a nadějí, na které všichni tak dlouho čekáte, vám v tom budou nápomocny. Právě proto se potřebujte spojit sami se sebou a být si sami v sobě, vrátit se k sobě domů, do svého srdce i ducha lásky v sobě. Čím více si budete věřit a chápat a vnímat sama sebe, tím jasněji budete vidět a vědět, co udělat pro sebe, pro co se rozhodnout a co si vybrat. Strach nic neřeší, ale v mnohém právě on bude tím, kdo vám otevře dveře i cestu, přes které k vám přijdou další výzvy a inspirace lásky. Nejsou žádné hranice, neexistují žádná omezení a nic, co by nešlo překonat, zvládnout, vyřešit a co by nebylo možné změnit. Vy, svým přístupem, myšlením, cítěním a odvahou a ochotou měnit svět i sebe, vytváříte novou a lepší budoucnost, stavíte nové základy vašeho bytí a žití v lásce, svobodě a radosti. Právě vy teď měníte a tvoříte všechno, v čem žijete a jste. Jste tvůrci, vůdci a moudří vládci času, obhájci pravdy a její proměny v uvědomělou a milující pravdu a sílu lásky. Buďte sami sebou a nenechejte se zviklat a zastavit svým strachem, důvěřujte hloubce soucitu a lásky vaše srdce. Každá jeho esence léčí a uzdravuje, otvírá a odhaluje pravdu o vás samých, o tom, kdo jste.“

Lví brána a Mandaly Esence lásky – výjimečná pomoc a podpora pro všechno, co chceme a toužíme žít

Všechny tyto překrásné mandaly Esence lásky se narodily u nás doma uprostřed zahrady plné ovoce, květin, života a radosti a zejména mých milovaných růží. Růžové krásky, především ty anglické, letos obzvláště překrásně kvetly a okouzlovaly nás svou sladce růžovou vůní a vytvořily tak velmi příjemnou atmosféru pro tvoření kalendáře a mého „odpočinkového léta“. Vůně růží nás bude provázet i prostřednictvím nové vůně Láska bez hranic, která se také stala také mým nezbytným pomocníkem a průvodcem při vzniku kalendáře. Pro mne byla skvělou a velmi uklidňující pomocí při napojování a ladění se na esence lásky, které se otvíraly hluboko v mém srdci a po propojení a těmi „vesmírnými a zemskými“ esencemi lásky a energiemi Lví brány, pak dostaly podobu mandal a afirmací právě v tomto kalendáři. Přenesly se v podobě tvarů a barviček na papír opět s asistencí, vedením a radami všech viditelných a neviditelných pomocníčků a průvodců, kteří mne provázejí a zejména našich kočiček. Ti všichni tentokrát více než kdy jindy „hlídali“ a přepečlivě dohlíželi na samotné tvoření mandal zejména proto, že „síly Vesmíru i Země“ narození většiny z nich nasměrovaly do velmi energeticky výživného a bohatého období „Lví brány“. První mandala se tedy narodila v den mých narození, kdy se Lví brána otevřela a „Dnem bez času“, jakým byl tento den nazván, se nám všem jejím prostřednictvím otevřela i naše cesta k esencím lásky v nás. Pro mě osobně bylo to letošní kreslení v bráně nádherné a někdy hodně náročné tvořivé období, neboť energie brány pracovaly opravdu hodně silně a některé mandaly vznikaly po částech a tak jsem je postupně kreslila i několik dní. Dělo se to zejména proto, že ty nově přicházející energie a vůbec celé působení Lví brány šlo tentokrát hodně i přes hmotu a fyzické tělo, takže mandaly budou velkým přínosem i v těchto oblastech našeho ztvárnění a projevu a přínosem v možnostech přeuspořádání si věcí a záležitostí právě v nich. Tomu napovídají i samotné názvy jednotlivých mandal a po šesti letech vám znovu nabídnu, namísto moudrých myšlenek pod mandalami, očistné a posilující afirmace, které můžete využít pro nový základ svého života.

Celý kalendář provází vibrace jasně žluté barvy jako symbol očištění, projasnění, vyjasnění a prozáření toho, co potřebujeme přijmout a posunout dál nebo v čem si jednoduše potřebujeme udělat jasno. Mnohé tvary a obrazce v mandalách vám připomenou mandaly z prvního kalendáře Krystalových mandal a z druhého kalendáře Mandal Bohyní. I tyto jejich energie a podstaty lásky jsou v nich zakreslené a i ony přispějí k možnostem objevení a nalezení lásky k sobě a své osobní podstaty a jedinečnosti, k nastavení vnitřního pořádku a řádu v nás tak, abychom si více věřili a důvěřovali, byli více sami sebou. Společně s esencemi lásky z tohoto kalendáře odstartují nádherný proces návratu k sobě, na který všichni už tak dlouho čekáme, abychom našli a objevili to nejlepší v nás a dokázali to uplatnit, zhodnotit a zúročit pro dobro své i všech ostatních. Budou cestou zmoudření, poučení, laskavosti a soucitu a spolehlivým ujištěním, že se opravdu není čeho bát. Budou tou nejlepší podporou, ochranou i navigací, jakou jsme si mohli přát a dostat, protože všichni jsme připravení na ten velký krok nebo skok do života a s takovými pomocníky a podporou nám to vše půjde mnohem lépe a snadněji, abychom konečně mohli začít žít a tvořit své příběhy lásky opravdově a naplno.

Nová vůně Láska bez hranic – příjemná a povzbuzující péče a podpora pro naše nové životy

I tento kalendář budou provázet moje přírodní vůně Prameny života. Nová vůně ke kalendáři, se tentokrát narodila několik týdnů před tím, než jsem vůbec nakreslila první kalendářovou mandalu a svým názvem Láska bez hranic, tak trošku předurčila i název kalendáře. Původně v ní převažovaly růžové a citrusové tóny pro podporu optimismu, radosti a lehkosti, s kapkou tuberósy pro podporu jemnosti a laskavosti, a teprve až ke konci jejího zrání se k nim přidaly i povzbuzující bylinkové tóny levandule a římského heřmánku, které nám budou dodávat potřebnou výdrž a také nás budou „držet nohama na zemi“ s otevřeným srdcem lásce a s hlavou otevřenou novým nápadům. Budou nám také pomáhat nedělat si starosti a příliš se nezatěžovat svým strachem z neznáma a v nemalé míře podporovat i naše zdraví. To všechno jsem si já mohla osobně vyzkoušet, když se tato nová vůně stala mým skvělým společníkem a léčitelem nejen v mém zotavování se po operačním zákroku, ale také v uvolňování a léčení všeho, co ze mě a z mého života po něm odcházelo pryč.

Vůně Láska bez hranic

Uvolňující růžově citrusovo bylinná vůně se čtyřmi druhy růží a sladce květinovým lotosem, s kafrově bylinnou levandulí a sladce bylinným heřmánkem římským, s podtóny smyslného ylang ylangu a opojné tuberósy, doplněná osvěžujícím nádechem z citrusových tónů mandarinky, klementinky, citronely, tangarinky a dvou druhů pomeranče.

Tato vůně patří do skupiny mariánských vůní.

Příjemná, osvěžující, okouzlující, povznášející a inspirující vůně pro každý den, pro nové začátky a nový směr. Vůně pro podporu odvahy, optimismu a snadnou orientaci v životě. Vůně pro lásku, víru, naději, pro pocit bezpečí, štěstí a klidu, pro radost z toho co tvořím a žiju, čím jsem. Vůně, která vám pomůže najít sebe sama a vyrovnat se s tím, co bylo, žít a být více tím, co je teď. Nasměruje vás k uvědomění si toho, co vám nabízí každý den. Naučí vás užívat si života a radovat se i z malých a drobných okamžiků, ve kterých nalézáte, cítíte a uvědomujete si, že právě tohle je to, co chci, co mě naplňuje a co mě dělá šťastným. S touto vůní už nemusíte chodit pro rady a nápovědy příliš daleko, otevře vám cestu do vašeho srdce i do vašeho nitra, pomůže vám vnímat sebe sama a slyšet svůj vnitřní hlas. Naladí vás na váš vnitřní kompas moudrosti, radosti a klidného plynutí, pomůže vám najít ty správné prostředky a cíle, abyste mohli uplatnit své dovednosti a potenciál v praxi. S touto vůní můžete hodit za hlavu všechny trable a starosti, smutky a splíny na duši, otrávenost či nervozitu a bez obav se ponořit do sladkého a uklidňujícího opojení jejích smyslných a uklidňujících tónů. Uklidní a utiší rozbouřené emoce, napomůže relaxaci a celkovému uvolnění mysli i těla. Projasní vaše myšlenky a pocity, prostoupí vás svým klidem a bezpečím, umožní vám ponořit se do vlastního nitra a tam hledat odpovědi a potřebnou podporu, objevit další části svého já. Pohladí vás nádhernou uvolňující kombinací svých voňavých tónů, aby vám pomohla otevřít srdce všeobjímající lásce a vidět lásku i tam, kde je to pro vás těžké. Napojí vás na vaše průvodce a ochránce, dodá vám potřebnou energii a odvahu, povzbudí a posílí vaši rozhodnost a pomůže vám najít ty správné spojence a pomocníky, které potřebujete k tomu, abyste zrealizovali své sny. Zaktivuje vaši upřímnost, přímost a přímočarost, přidá moudrost, laskavost a soucit a naladí vás na nejvyšší záměry vaší duše. S její pomocí můžete získat zpět svou ztracenou rovnováhu, postavit se na vlastní nohy a začít konat a jednat s jistotou a elegancí sobě vlastní. Pomůže vám také uvědomit si a vidět vaše osobní důvody a příčiny toho, proč si komplikujete život svým nepřijetím sebe a proč odmítáte to, co stojí přede dveřmi a čeká na vaše přijetí. Může být dokonalým průvodcem na vaší cestě proměny vedoucí k upevnění zdraví a sebevědomí, k posílení stability a radosti v životě. Pomůže vám najít odvahu přijmout sebe sama, stavět a žít své sny, dodá vám potřebnou podporu všude tam, kde se ještě neumíte rozhodnout a kde nevíte, co si vybrat, otevře vám nové dveře k životu i k sobě.

Barevné působení podle Aura Somy: fialová, purpurová, zelená, žlutá

Účinky: vůně má uvolňující, uklidňující, povznášející, povzbuzující, smyslné, harmonické, uzemňující a inspirující účinky. Pomáhá proti astmatu a bronchitidě, chřipce, kašli, nachlazení, angíně a virózám. Podporuje imunitní systém a tvorbu bílých krvinek. Má protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti, ničí mikroby, parazity a plísně, podporuje hojení ran a zánětů. Tonizuje organismus, upravuje zažívání a reguluje peristaltiku, tlumí nadýmání a stimuluje tvorbu žluči, je vhodná pro všechny trávící problémy. Působí močopudně a chrání proti zánětům močových cest. Stimuluje krevní oběh a průtok lymfy, zabraňuje hromadění vody v těle. Pomáhá při svalovém napětí, bolestech, křečích, revmatismu a artritidě, mírní migrénu. Čistí atmosféru v místnosti a chrání před negativními vibracemi, navodí smyslnou a uvolněnou atmosféru. Je osvěžující a povzbuzující, má antidepresivní účinky, uklidňuje a harmonizuje psychiku, pomáhá při výkyvech nálady. Zklidňuje silné emoce, uvolňuje a odstraňuje frustraci, podrážděnost, nejistotu, smutek a obavy z neznáma. Pomáhá překonat lítost, smutek a zklamání, uvolňuje stres, vypořádat se s emocionální únavou, s přepracováním a oslabenou koncentrací. Je vhodná při nočních můrách, strachu, depresích, pocitech úzkosti, hysterii, melancholii, nervozitě, napětí, poraženectví, vznětlivosti, agresivitě a nespavosti. Její relaxační účinky usnadňují meditaci, také snadno pomůže vypnout přetíženou mysl před usnutím a navodit sladký spánek. Dodává pocit bezpečí, klidu a jistoty, napomáhá s uvolněním duševní strnulosti, inspiruje a podporuje kreativitu, posiluje sebevědomí a odvahu. Uvolňuje a otvírá, aktivuje jemnější smyslové vnímání, pomáhá najít jemnost, smyslnost, eleganci a sebedůvěru, důvěřovat proudu svých pocitů. Spojuje emoce a smysl osobnosti do harmonického a vyrovnaného celku, přináší pocit harmonie a radosti. Zmírňuje iracionální obavy z neznáma a pomůže snížit pochybnosti o sobě samém. Odstraňuje starosti a je vynikajícím životabudičem. Pomáhá najít vnitřní rovnováhu a optimismus, radost a štěstí, usnadňuje řešení problémů.

Složení: růže turecká, ylang ylang, mandarinka, citronela, heřmánek římský, tuberosa, růže damašská, pomeranč, pomeranč červený, růže egypt, klementinka, růže, levandule, tangarinka, lotos indický, mandlový olej

Mariánské vůně

Své místo voňavých pomocníků i nadále skvěle zastanou vám již známé ostatní mariánské vůně. Každá z těchto vůní dokáže svým způsobem podpořit náš proces poznávání, sjednocení a zharmonizování mužské a ženské energie a podstaty nejen uvnitř nás a ve vztazích, ale i v našem životě, s tím, že jejich vzájemné kombinace to ještě prohloubí. Je možné je v případě zájmu namíchat i jako masážní a koupelový olej v jemnější koncentraci než mají vůně.

Všechny mariánské vůně nám nabízejí sílu jemnosti, moudrosti, lásky a intuice.

Vůně Spojení lásky, Panna Marie, Matka Marie, Máří Magdaléna, Černé madona a Bohyně Isis, zastupují „ženský element“ tohoto vyjádření.

Vůně Příběhy lásky, Zahrada srdce, Archanděl Anael, Archanděl Raguel, Síla Krista a Vědomí Krista, zastupují „mužský element“ tohoto vyjádření.

Všechny mají základ vytvořený z několika druhů růží a posvátného indického lotosu, a jsou doplněny dalšími nádhernými éterickými esencemi, které podtrhují jejich dary a voňavým působením nám předávají jejich podstatu. Každá z nich v nás doplňuje a pomáhá nám rozvíjet, ve více vědomější a hlavně tvořivější rovině, naše „ženské vyzařování“, které máme možnost u sebe lépe vnímat a pozorovat také díky podobám předchozích kalendářů. Pomáhají nám také s rozvíjením našeho mužského potenciálu, se seberealizací a sebevyjádřením všeho, co potřebujeme. Podporují nás v proměně cítění a vnímání sebe sama tak, aby náš mužský potenciál vycházel ze základu a moudrého vedení naší ženské stránky. Podporují nás na naší cestě pravdy a pravdivosti. Dá se o nich jednoduše říct, že nám budou dodávat podporu a rozhodnost ve všem co potřebujeme, uvolnit, přijmout a tvořit ve svém životě, ve všem, co potřebujeme probudit k životu a také v tom, čemu potřebujeme dát novou podobu nebo směr. Podpoří nás v energiích a pocitech laskavosti a moudrého rozhodování se, které přichází z naší duše. Rozdělení čtyřech elementů na tělo, srdce, duši a vědomí, a jejich směřování do konkrétních podob lásky u nich zůstává zachováno.

Takto jsou vzájemně propojené:

Síla Krista rezonuje s vůní Matka Marie – tělo ­– milující a dávající láska ­– tyto mariánská vůně podporují vnímání a harmonizování tělesné roviny a hmoty, zastupují aspekt mateřství, péče, bezpečí a dávající lásky.

Archanděl Anael rezonuje s vůní Máří Magdaléna – srdce – smyslná a naplňující láska ­– tyto mariánské vůně podporují spojení se srdcem, radostí a vášní, silou lásky a moudrostí, zastupují aspekt přirozené radosti a smysluplného naplnění, přirozeného ženství.

Vědomí Krista rezonuje s vůní Černá Madona – duše – přijímající a naslouchající láska – tyto mariánské vůně podporují spojení s moudrostí duše, pomáhají s uvolňováním starých stínů, se změnami, otvírají cestu k mystériím života, podporují rozšíření smyslového vnímání, zastupují aspekt moudrosti a tvoření.

Archanděl Raguel rezonuje s vůní Bohyně Isis – vědomí ­– inspirující a tvořivá láska – tyto mariánská vůně podporují sjednocení, harmonii a rovnováhu, život v pravdě a pravdivosti, pomáhají najít vlastní cestu a způsoby vyjádření svého božství a lásky

Panna Marie v sobě spojuje tyto čtyři elementy – tělo, srdce, duši a vědomí a jejich podoby lásky v duchovní a nevědomé podstatě.

Vůně Příběhy lásky je spojuje v lidské, citové a vědomé podstatě a obě tyto vůně nás posilují v podpoře našeho tvoření, rozhodnosti a sjednocení života i sebe.

Vůně Spojení lásky umocňuje a ukotvuje naše napojení na sebe a na své uvědomování si toho, kde už dokážeme jednat a vystupovat ze své vlastní podstaty lásky.

Vůně Zahrada srdce nám dodává potřebnou energii, sílu a rozhodnost v převzetí si své zodpovědnosti za sebe, k nalezení nové cesty sebeuskutečnění ve svém prostoru a čase a v žití tady a teď.

V katalogu vůní na stránkách je společně najdete pod Mariánskými vůněmi a můžete si k nim přečíst všechny informace. Je možné je kombinovat se všemi katalogovými vůněmi Prameny života i s osobními vůněmi, které jste si nechali namíchat přímo pro sebe.

Poděkování

Mé poděkování tentokrát patří nejen mému úžasnému Luďkovi, za všechno co pro mě dělá a čím mi je, ale i vám všem, kteří jste mě osobně i na dálku podporovali a posílali mi energii a povzbuzení od srdce v době mého operačního zákroku a následné rekonvalescence. Ještě jednou vám všem chci z celého srdce poděkovat, protože tato vše upřímná a milující „esence lásky“ významně přispěla k mému uzdravení a zotavení a i ona provázela tvoření tohoto kalendáře, takže i vy všichni jste jeho tvůrci a je to naše společné dílo. Děkuji také všem, kteří projevili zájem o kalendář dávno před tím, než jsem vůbec začala kreslit a chtěli „další pokračování mandal“. Děkuji za skvělou spolupráci tiskárně a zejména paní grafičce za opravdu bleskový grafický návrh kalendáře. Děkuji také těm, kteří jste ho chtěli společně s námi jako každý rok slavnostně pokřtít a poslat do světa. V současných a neustále se měnících podmínkách a nařízeních, které významně ovlivňují naše životy a směřují nás k hluboce uloženým pravdám v nás, přináší tolik neplánovaných a nečekaných změn, díky kterým je prostě všechno jinak, to poprvé bude jiné i s jeho křestem. Jsem moc ráda za váš zájem o křest, ale díky tomu, co se děje, jsem se rozhodla, že křest tohoto kalendáře poprvé nebude veřejný, ale proběhne pouze v soukromí. Stejně u něj ve svých srdcích budeme všichni spolu a na tom, co k nám skrze mandaly a vůně bude proudit to nic nezmění. Každý kalendář má opět svou energetickou pečeť a pokud v něm máte i osobní věnování, tak se jeho podpora a energie ještě více přiblíží vašemu osobnímu nastavení i vaší cestě. Věřím že i s touto malou změnou objevíte ty své esence lásky a hezky si je užijete a posílíte, zkrášlíte a obohatíte jejich prostřednictvím sami sebe i svět kolem vás. Otázka spolupráce a partnerství bude v příštím roce a v našem budoucím vývoji velmi důležitá a já pevně věřím, že za rok se všichni sejdeme u křestu dalšího nového kalendáře obohacení a naplnění svými „esencemi lásky“. Už teď vám můžu prozradit to, že v roce 2022 se můžete těšit na Mandaly Příběhy života a tyto krásné Esence lásky tvoří jejich základ, tak si je užijte naplno a hlavně zůstaňte sví, u sebe a spolu.

Světluška

Návod k práci s kalendářem

S kalendářem se dá pracovat několika způsoby:

– pověste si ho na zeď, nejlépe tak, abyste na něj dobře viděli a zadívejte se do středu mandaly nechejte na sebe její energie působit

– kalendář si položte na stůl nebo do klína a položte na obrázek mandaly své dlaně nebo je možné se na obrázek mandaly i posadit, zavřete oči a nechejte energie procházet vaším tělem, zůstaňte v klidu a ponořte se do meditace

– ke každé mandale patří posilující moudré myšlenky a poselství. Najdete je pod obrázkem mandaly a jejich opakováním nahlas několikrát za den a také, při tom, když necháváte mandalu na sebe působit, zvyšujete účinky mandaly, posilujete si kvality vaší duše a aktivuje se ve vás pozitivní způsob myšlení

– můžete si vytvořit vlastní energetickou esenci – na mandalu postavte otevřenou nádobu s vodou, nejlépe ze skla (pokud použijete pet láhev, odstraňte z ní etiketu a nechejte ji otevřenou bez víčka). Vodu v nádobě nechejte nabít energiemi mandaly, nejlépe přes noc. Takto nabitou vodu můžete používat k pití, vaření, zalévání rostlin, pro zvířata, do koupele, k obkladům a omývání nemocných míst – platí to pouze pro obrázky mandal v zakoupeném originálním kalendáři nebo pro originály obrazů mandal. Každý výtisk má navíc ještě svou vlastní energetickou pečeť. Neplatí to pro obrázky mandal na mých stránkách, které jsou chráněné nápisem proti zneužití autorských práv – ten zeslabuje jejich účinnost.

– jinak je možné s mandalami pracovat vašimi vlastními způsoby, které vám vyhovují. Každý způsob, který vám vyhovuje a dělá dobře je tou správnou cestou pro vás.

– k mandalám si můžete koupit i jejich předlohy k vykreslení, které jsem k nim vytvořila, můžete si tak vytvořit svoji vlastní mandalu. Soubor všech třinácti předloh mandal velikosti A4 na jednotlivých listech obsahuje i návod na práci s předlohami. Zde je jejich celkový náhled.

– pokud byste doma chtěli mít originál některé mandaly, můžete si ho koupit, účinky mandaly jsou pak mnohem silnější

– působení mandal je možné ještě prohloubit jejich propojením s přírodními vůněmi Prameny života, které vytvářím nebo s esencemi z květů Spirit in Nature či esencemi z posvátných stromů z afrického pralesa Platbos. Každá mandala v sobě nese otisk těchto energií, protože jsem je při malování také používala. Používání vůní nebo esencí v kombinaci s mandalou zvyšuje vaši vnímavost a otevřenost, uvolňuje emocionální zatížení a napomáhá hlubšímu propojení se sebou. Takže pak mnohem lépe rozumíte tomu, co se děje ve vás, ve vašem životě a dokážete se snadněji rozhodovat a vybírat si z toho, co je pro vás přínosem. Snadněji si zachováte vnitřní klid a rozvahu. Můžete si nechat vytvořit svou osobní vůni pro tok 2021 pro podporu rozvoje svého života i sebe.

Informace o prodeji kalendáře najdete V naší nabídce služeb zde.

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek, stejně tak informace k jednotlivým mandalám i obrázky mandal, jsou chráněny autorským zákonem, je možné ho šířit dál pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Texty a informace k jednotlivým mandalám v kalendáři Mandaly Esence lásky pro rok 2021

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití. Každá mandala na této stránce je chráněna nápisem a slouží pouze k dekorativnímu účelu – její léčivé působení je na rozdíl od originálů a mandal v kalendáři značně omezeno.

Úvodní – Mandala Esence lásky

Vím, že láska si vždy hledá cestu k novým poznáním a vede mě ke všemu, v čem se spojuje moudrost duše s dovedností a důvtipností lásky. Láska v mém srdci dokáže prozářit a projasnit stíny zapomnění, uvolnit a rozpustit můj strach, aniž bych přitom ztratil sám sebe. Pomáhá mi otevřít dveře ke šťastnějším způsobům bytí a žití, k hlubšímu přijetí a pochopení sebe.

Leden – Mandala Nezávislost

Dovoluji si odložit vše, co mě omezuje a spoutává. Učím se přijmout to, co je a vybrat si z nových možností vše potřebné, čím mohu podpořit svůj osobní záměr a růst. Projevuji sebe ve své jedinečnosti, přirozené kráse, soucitu, radosti a jednotě. Dělám potřebné kroky ke změnám a k novým nastavením, vím, že právě tady a teď začíná má nová cesta lásky.

Únor – Mandala Odvaha

Odvážně kráčím vpřed a vím, že já jsem ten, kdo rozhoduje a určuje to, jaký bude můj život. Moje svobodná duše a vůle mě vedou k těm nejlepším poznatkům a lekcím, ve kterých mohu objevit podstatu sebe sama a přijít na to, v čem najdu uspokojení, naplnění, radost a štěstí. Jsem ten, kdo ví a zná. Jsem ten, kdo objevuje a tvoří si svou cestu lásky a radosti.

Březen – Mandala Probuzení

V každém okamžiku života se mi zrcadlí a ukazují mé nové podoby a hodnoty lásky a radosti. Využívám je pro sebe i pro ostatní, uvědomuji si v nich svou sílu a rozhodnost. Přijímám svou odvahu a chuť žít a tvořit svůj život. Jsem tím, kdo naslouchá a vyjadřuje svou touhu a radost, kdo se nebojí otevřít své srdce i nové dveře životu, propojit realitu a své sny.

Duben ­ – Mandala Láska k sobě

S důvěrou a nadějí se otvírám sám sobě. Přijímám všechny své dary, myšlenky, pocity i hodnocení. Otvírám své srdce a objevuji svůj vnitřní prostor bezpečí a klidu. Vím, že právě tady mám vše, co potřebuji pro své naplnění a přijetí lásky k sobě. Učím se žít, milovat, odpouštět a soucítit se sebou i s každým, kdo vstupuje do mého života, aby mi předal svůj nádherný a kouzelný dar lásky a soucitu.

Květen – Mandala Uvolnění

Jsem v souladu se vším, co přichází a protéká mnou i mým životem. Plynu a tančím na vlnách lásky, hojnosti a radosti. Uvolňuji se a propouštím staré způsoby myšlení, bytí a žití. Dovoluji si přijmout to nejlepší, co pro mě nyní život má. Jsem v jednotě a souladu se sebou, se svým srdcem i s moudrostí své duše, se vším, co je. Raduji se ze svých úspěchů a ze svého uvolnění a souznění, užívám si života.

Červen – Mandala Moudrost života

V každém okamžiku života objevuji svou sílu moudrosti a lásky k sobě. Uvědomuji si neomezenou moc soucitu a laskavosti. Nechávám se vést hlasem svého srdce, jsem otevřenou cestou lásky a přijetí. Jsem vyjádřením hluboké jednoty žití a podstaty bytí. Jsem láskou, štěstím a radostí. Jsem ten, kdo ctí, miluje a uznává sám sebe i život takový, jaký je. Naslouchám moudrým příběhům a poselstvím života.

Červenec – Mandala Síla lásky

Mám nepřeberné množství způsobů, možností a cest, jak vyjádřit a dát najevo svou sílu lásky a vděčnosti. Učím se naslouchat své intuici a moudrosti, hledám nový směr svého vyjádření a podpory sebe. Projevuji se a jednám tak, jak to cítím a tak, aby má síla lásky přinášela laskavou podporu moudrosti a klidu všude tam, kde jsem připraven otevřít se svému skutečnému štěstí a radosti.

Srpen – Mandala Odevzdání

Jsem svobodným a radostným tvůrcem svého života. Podporuji své odhodlání a vůli žít v lásce a jednotě se sebou i se světem. Dovoluji si vychutnat jeho kouzelné okamžiky a odevzdávám se síle lásky a radosti. Vnímám zázraky, kterých jsem součástí. Podporuji svou odvahu, upřímnost a otevřenost k sobě. S láskyplností a odvahou svého srdce si umožňuji být tím, kým jsem.

Září – Mandala Odpuštění

Všechno, v co věřím, co miluji a ctím, mi pomáhá vnímat lásku v mém srdci a uvědomovat si sebe. Dívám se a naslouchám svým milujícím srdcem, odpouštím a propouštím to, co bylo. V tom, co přichází, co tvořím a žiju právě teď, vnímám sílu a hloubku svého odpuštění. Uvědomuji si, kolik darů lásky, moudrosti a poznání mi přinesla moje minulost. Jsem za ni vděčný, díky ní, jsem právě tam, kde jsem.

Říjen – Mandala Laskavost

Všechno to, co se rodí, vzniká a žije v mém srdci, posiluje mou laskavost a lásku k sobě. Díky své ochotě a laskavosti, jsem léčením, podporou a útěchou, radostnou silou a spojením ke všem a ke všemu, co již je propojeno v lásce a jednotě. V této nejvyšší rovině lásky a přijetí tvořím svou cestu dobra a lásky, stávám se obohacením a radostí pro sebe i pro tento svět.

Listopad – Mandala Návrat k sobě

Mám dostatek místa, prostoru i času pro naslouchání a vyjádření toho, co chci. Má vnitřní harmonie a souznění se sebou rozeznívají tóny lásky mého srdce a pomáhají mi projevit sebe sama tak, jak to potřebuji. V moudrosti, smyslnosti, půvabu a kráse svojí duše nacházím inspiraci a sílu, potřebnou pro vytvoření pevného základu, na kterém pak můžu stavět svůj život i své sny.

Prosinec – Mandala Sebepřijetí

Dívám se na sebe svým milujícím srdcem, posiluji si své sebepřijetí. Díky tomu, dělám změny a proměny v myšlení a cítění, které mě vedou k naplnění láskou a radostí, k dobrému pocitu ze sebe i z toho, co tvořím a žiju. Objevuji svobodné a nespoutané podoby života i sebe. Důvěřuji sám sobě, své sebelásce, věřím svým pocitům. Užívám si života, oceňuji všechno, co mám. Jdu vstříc své lásce a radosti.