Cesta k duze

Rubriky

Numerologie

autor: | Zář 8, 2016 | Nezařazené | 0 komentářů

Numerologie

„Číslo je slovo, ale nikoli řeč. Je to vlna a světlo, ale nikdo ho nevidí. Je to rytmus a hudba, ale nikdo ho neslyší. Má nekonečně mnoho variací, a přesto je neměnné. Každá forma života je zvláštním druhem odezvy čísla.“

Stejně jako astrologie je i numerologie prastará věda. Oba systémy spočívají na číslech a na poznání, že vnější jevy se opakují ve zcela určitých rytmech. Čísla a rytmy otevíraly již odedávna pohled do kosmických zákonů. Znamenají určitý přístup. Pokud víme, zabývaly se vědou o číslech a výkladem čísel všechny staré rozvinuté kultury – Chaldejci, Egypťané, Peršané a Indové. Používali numerologii k předpovídání a výkladu individuálního osudu s pomocí specifického systému příčných součtů dat narození. Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Podle Pythagora, řeckého filozofa, matematika a astrologa narozeného kolem roku 580 př. kr. může být cokoli vyjádřeno číselnou hodnotou. Jeho největší přínos spočívá v tom, že používal čísla, jejich zkoumání a výklad nejen na čistě světsky materiální úrovni, ale také je spojoval s duchovními a vesmírnými souvislostmi. Pythagorovo učení vycházelo z tajné Egyptské číselné magie, ze které také vznikaly obrazy Tarotových karet .

Mezi čísly, osudem a charakterem tedy existuje úzká souvislost. Vypočtená čísla, vztahující se k určitému člověku, však nesymbolizují neodvolatelný osud, jenž musí přijmout, ale umožňují mu díky poznán í a přijetí sama sebe, využít všechny své možnosti a dále se rozvíjet. K prastarým poznatkům ezoteriky patří rovněž myšlenka, že i písmena jsou vibrace, které je možné zobrazit pomocí čísel. Z minima vstupních dat – datumu narození a křestního jména lze vyčíst charakterové vlastnosti, talenty, způsoby chování, vnímaní světa a co je velmi podstatné – porozumět vlastnímu životnímu poslání. Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa. Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku „Kdo jsme?“. Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť.

Já a numerologie

Už od dětství jsem se zajímala o věci mezi nebem a zemí a velmi jsem obdivovala ty, kteří ovládali astrologii. S numerologií jsem se poprvé setkala v roce 1996, kdy se mi do rukou dostala kniha o numerologii autora Normana Shineho. S nadšením jsem začala objevovat, co se skrývá za čísly v datumu narození a jak nás ovlivňuje naše jméno. Začala jsem numerologii studovat a zcela jsem propadla jejímu kouzlu. O několik let později jsem dostala nabídku na kurz Tarotové numerologie u Ľudovíta Pivarčiho, ani na chvíli jsem nezaváhala.

Tarotová numerologie je propojením logické i magické stránky čísel s mystickým poselstvím tarotu. To nám umožňuje nahlédnout mnohem hlouběji do charakteristiky osobnosti člověka, poodhalit energie a kvality, se kterými vstoupil do tohoto života. Lze vyčíst talenty a nadání, způsoby chování a vnímání světa v mnoha rovinách jeho osobnosti. Tarotová numerologie nám umožňuje nahlédnout do karmické cesty, karmických dluhů a lekcí, které vyplývají z předchozího života, to s čím se pravděpodobně setkáme a s čím budeme konfrontováni v tomto životě. Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii, to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku „Kdo jsme?“. Spojením datumu narození a křestního jména vzniká jedinečný osobnostní kód, který nám odkrývá další informace o našich slabých i silných stránkách a také o tom, jak je co nejlépe zvládnout a využít ve svém životě a přijmout se takoví jací jsme.

Tyto informace mohou být velmi cenné i pro rodiče malých dětí. Já sama s tím mám osobní zkušenost, když jsem si spočítala numerologii svých dcer, překvapeně jsem zjistila, jaké děti že to doma máme. Mnohem lépe jsem začala chápat, vnímat a respektovat jejich vlastní osobnost. Získala jsem také mnohá vysvětlení, proč právě v nějaké situaci reagují a chovají se tak, jak se chovají. Takže tyto informace mi pomohly ke změně přístupu i výchovy a naše vztahy se velmi brzy v mnoha oblastech začaly harmonizovat. Zkušenosti z numerologie se nám později s manželem hodily i jako vedoucím ve vztazích s dětmi, které chodily do sportovního kroužku, který jsme vedli. Numerologie dokáže poodhalit mnohá zákoutí dětské dušičky, o nichž rodiče a dospělí mnohdy nemají ani tušení. Může se stát velkým přínosem pro rozvoj harmonického vztahu mezi rodiči a dětmi a ukázat nám cestu k pochopení a podpoře dítěte a také jeho dalšího směřování.

V partnerské numerologii máme možnost pochopit, jak odlišní jsme, poznat naši obecnou charakteristiku a povahové vlastnosti, naše skryté schopnosti. To vše nám může pomoci spolu lépe komunikovat a vycházet, chápat, co ten druhý prožívá, co je pro něho důležité, co očekává, jak se zrovna projevuje, jakým obdobím si prochází. Tyto informace nám pomohou získat nadhled a potřebnou jasnost, jak vztahu lépe porozumět a pochopit o čem náš vztah skutečně je.

U každého numerologického rozboru hraje významnou roli intuice. Vždy zkoumám složení a obsazení jednotlivých čísel v mřížce i jednotlivých rovin, stejně tak příčné součty. Numerologické mřížky počítám dvě – první z datumu narození, druhá je doplněna o jméno. Spojením a kombinací jednotlivých čísel vzniká jedinečná energetická esence. Porovnáním obsahu obou číselných mřížek získávám další potřebné informace o energiích, které mají na daného člověka vliv. Jinou otázkou už je, nakolik on sám těchto energií využívá. To mi umožňuje intuitivní rozbor osobnosti – každý jsme jedinečný, každý máme svou vlastní cenu, přistupujeme k různým věcem jinak, prožíváme jinak různá období a reagujeme jinak na různé podněty, učíme se jinak, prostě jsme sví. To vysvětluje, proč dva lidé, přestože mají stejné datum narození, budou mít odlišný numerologický rozbor.

Ráda vám v případě zájmu poodhalím vaši osobnost. Stačí se domluvit telefonicky nebo přes email, k rozboru potřebuji znát dopředu vaše datum narození, čas narození, pokud ho znáte a křestní jméno.

Numerologické rozbory pro vás mohu zpracovat písemně emailem nebo poskytuji i osobní konzultace v poradně Světluška.

Hloubkový písemný numerologický rozbor jednoho datumu narození v rozsahu 15 – 20 stran – délka obsahu se odvíjí podle počtu čísel v obou mřížkách, obsahuje rozbor obou numerologických mřížek a jednotlivých rovin, rozbor jména, vnitřních základů osobnosti, osobní roční vibraci pro současný rok, karmickou cestu pro tento život, rozbor dne, měsíce, roku narození, čísla poslání, zdraví, karmické dluhy a karmické lekce, devítileté cykly a mnoho dalšího. Cena rozboru je 1500Kč, částku je potřeba zaslat dopředu na účet, termín zpracování dle dohody. Rozbor posílám emilem ve formátu pdf. nebo poštou + doplatek za poštovné.

Osobní numerologická konzultace – zkrácený stručný ústní numerologický rozbor jednoho datumu narození v délce 1 hodiny v poradně Světluška, cena 400Kč. Je potřeba se dopředu objednat.

Výběr vhodného příjmení při sňatku, jména pro miminko, zvířátko, výběr vhodného datumu pro vás důležité události – např. sňatku – písemně emailem nebo při osobní návštěvě v poradně Světluška. Doplňuji i vykreslením přes automatickou kresbu. Cena od 400Kč dle rozsahu objednávky a náročnosti zpracování. Výběr jména a příjmení kombinuji s vykreslením přes automatickou kresbu.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit

dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojena tato poznámka, včetně

aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této

podmínky.