Cesta k duze

Rubriky

Učení a odnaučování

autor: | Čvc 27, 2016 | Nezařazené | 0 komentářů

Veškeré učení je odnaučování

Učedník na cestě za poznáním se přišel setkat s moudrým mistrem. „Mistře, vážil jsem dalekou cestu, abych se s tebou setkal a toužím se napít z tvého oceánu vědění. Dej mi prosím osvícení.“

Mistr mu pokynul, aby se posadil. Vzal ze stolu konvici a nalil čaj do již plného hrnku. Ohromen mistrovým chováním, hledající rychle připomenul, „ale ten hrnek je již plný…“.

„Tak, jako ty“, řekl mistr s klidem.

Mnohdy nasloucháme druhým plni vlastních myšlenek a konceptů. Nasloucháme svým osobnostem. To brzdí naše učení. Aby se člověk něco naučil, musí se nejprve oprostit od starých konceptů a myšlenek.

Sri Amma Bhagavan říká: „Veškeré učení je odnaučování. “

Když jsme zaseknutí ve svých náhledech, stane se to, že pouze slyšíme. Jakmile si kolegu zařadíte jako nerozumného, budou vám všechny jeho připomínky znít jako iracionální. Vidíte jeho myšlenku skrze brýle svého předsudku o něm. Tak je to se všemi vztahy. Manžel je hluchý vůči manželčině trápení, protože ji má označenou jako hloupou. Návrh dítěte je nejčastěji ignorován jako nevyspělý.

Nedostatek naslouchání pramení z ega člověka, které neustále hraje hru „já to vím lépe“. Stavíte svou jistotu na vašem vědění nebo názoru, odmítáte přijmout cokoli co je mimo rámec vašeho vědění, aby se snad nerozbilo vaše ego. Nechcete prohrát bitvu a tak prodlužujete spor, i když hledíte pravdě do tváře.

Bez otevřené mysli je postup v materiální i duchovní sféře pouhou fantazií. Nahlédneme-li do životů velkých lidí, ukáže se jejich ohromná pokora. S pokorou přichází naslouchání a učení se.

Sri Amma Bhagavan říká: „Prvním krokem k naslouchání je uvědomit si, že nenasloucháme.“

Probudit se znamená osvobodit se od ega. Naslouchání je pro probuzeného přirozené, pomine úsilí si něco dokazovat. Nešpiní fakta svými předpoklady.
Tento probuzený stav je dnes realitou pro tisíce lidí, co prošli procesy vedenými na Oneness Universitě v Indii.

Zdroj: Zpravodaj Oneness University

Přišlo emailem