Cesta k duze

Rubriky

Dar tvůrčích sil

autor: | Čvc 19, 2016 | Nezařazené | 0 komentářů

Jak v dané životní situaci objevíš dar tvůrčích sil

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200007505-5563f565e2/Tv%C5%AFr%C4%8D%C3%AD%20s%C3%ADla.jpg

Vše, co tě potká, má pro tebe nějaký smysl – jako podpora tvého vývoje, dar, jež tě obohatí a obšťastní. Musíš se jen snažit ho najít a rozbalit, “ Samozřejmě“, říkáš si teď, „je to tak, když mě potká něco nepříjemného. Ale jak je to, když se cítím mizerně? Když prožívám neúspěchy, zklamání a nemoc? Co je to za dar? „Právě zde se mohou skrývat ty nejkrásnější perly.

Právě zde se ti nabízí příležitost přemýšlet od základů o svém dosavadním chování a možná vyzkoušet nové cesty. Třeba právě tehdy, když ležíš na zemi a nemůžeš dál, konečně můžeš v klidu pod sebou cítit podklad, Zemi, jež tě nese v dobrých i špatných časech. Dýchat její vůni, těšit se z té chvíle oddechu, jež se ti nabízí. Kolik lidí ze západních průmyslových zemí považuje své dobré životní podmínky za normální, dokonce za jakési základní právo. Přitom se má devět desetin obyvatelstva Země ve srovnání s nimi velmi špatně.

Soucit a láska, pocit sounáležitosti a smysl pro realitu mohou například vzkvétat ve špatných dobách. Když máš hodně práce a úspěchy ti jen tak hvízdají kolem uší, může se v celé té horečnaté činnosti rychle stát, že si přestaneš uvědomovat význam důležitých lidských hodnot. Je to škoda, ale všiml jsem si toho už mnohokrát. Stejně tak je tomu i ve složitých životních okamžicích, že se lidé upamatují a místo hořekování a sténání konečně začnou samostatně rozhodovat o svém osudu. Začnou využívat schopnosti, které zůstaly v lepších časech skryty, protože staré „strategie úspěchu“ už neplní svou úlohu. Samozřejmě mají z duchovního hlediska dobré i špatné časy svůj smysl. V této souvislosti chci hlavně zdůraznit, že v každé životní situaci lze objevit něco užitečného, pokud se snažíš to objevit a využít.

Práce s energií je tím lepší, čím víc bereš tuto zásadu v úvahu. Když se ti daří špatně, zeptej se například prostřednictvím věštby, čemu se zde můžeš přiučit, které silné stránky bys měl rozvíjet za daných podmínek. Postav do popředí snahu vybřednout z daného stavu, až když je ti přesně znám jeho skrytý smysl, tvůj dar.

Převzato z knihy Práce se životní energií – Walter Lübeck

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené a nezměněné podobě, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.