Cesta k duze

Rubriky

Naděje

autor: | Čvc 13, 2016 | Nezařazené | 0 komentářů

Naděje


Každá duše přišla na Zemi se slibem,
že naplní misi, na niž se vypravila ve službě Jednomu.
Touto misí může být specifický druh služby
nebo to nejdokonalejší vyjádření vašeho vlastního Já.

Rozčarování nám mohou přinést druzí,
ale též my sami.
Propusťte myšlenku ,,selhání” a vězte,
že žádný okamžik vašeho života nebyl nikdy promarněn.
Všechno je příprava na to, co bude.

Nechte své vědomí pochopit rozdíl mezi
,,učením“ a ,,děláním chyb“.
V obou případech se pohybujete
od menších znalostí k větším.
Přesto se ,,učení” může odehrávat za nepřítomnosti posuzování,
což u ,,dělání chyb” možné není.

Celý život je putováním k větší celistvosti.
Bez ohledu na události, které tyto cestu provázejí,
vstřebává z nich vždy duše vědomosti o tom, jak má žít.

,,Být přítomen” v přítomném okamžiku se může stát
duchovním cvičením a způsobem života.
Nechte své záměry zcela čisté, abyste skutečně vnímali
sluchem, zrakem, čichem a pocity to, co se děje ve vás a kolem vás.

Můžete si připadat příliš malí, příliš vytížení či příliš zaměstnaní, abyste to mohli udělat.
Avšak ,,být přítomen” je v rámci lidské zkušenosti způsobem poznání Nejvyššího Zdroje.

(Reprodukce celku tohoto českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena
tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 6. 8. 2012