Cesta k duze

Rubriky

Energie Indigových princů a princezen

autor: | Čvn 29, 2016 | Nezařazené | 0 komentářů

Energie indigových princů a princezen

Jennifer Hoffman

U některých mladých indig z generace narozené od cca roku 1980 jsem zaznamenala určitý typ energie, který označuji ,,energie princů a princezen”. Je to energie zahrnující minulé životy v královských rodinách, což s sebou přináší řadu povahových rysů, podle toho, jak je to vyjádřeno v tomto životě. V tom nejzápornějším projevu se tato energie manifestuje jako extrémní pocit, že mají na určité věci nárok. V těch složitějších aspektech jde o manifestaci v podobě pochybností a zmatku ohledně toho, jak procházet životem. Je to obtížná energie, která je má naučit soucitu, pokoře, propojenosti a uvědomění si sebe sama.

V jiných životech byla tato indiga královskými dětmi, často rozmazlenými a zkaženými, povýšenými nad ostatní. Kvůli jejich pozici jim byl upřen ,,normální” život, kdy by mohli být tím, kým chtěli, a mohli se stýkat s ostatními ve společnosti. Výsledek jejich životů byl předem jasný, včetně toho, co mohou dělat, jak se mohou chovat, s kým se mohou stýkat, s kým uzavřou manželství… měli poměrně omezený výběr způsobu života.

Ač bychom si mohli myslet, že by bylo krásné patřit ke královské rodině a žít takto rozmazlováni, exkluzivním a velice chráněným způsobem života, mnoho těchto dětí se cítilo omezováno, styděly se za extravaganci a bohatství, jichž se jim dostávalo, zatímco ostatní se bez toho museli obejít. Nikdy nepoznaly opravdovou lásku a nebyly schopny žít život, jenž žít chtěly.

Ti, kteří v tomto životě vyjadřují tuto energii v podobě extrémního pocitu nároku na něco, se budou muset v určitém bodu svého života naučit lekcím pokory a soucitu, často prostřednictvím finanční či emocionální ztráty nebo útrap. Jiní, kteří jsou zmateni a zdá se, že nejsou schopni si určit svou vlastní stezku životem, potřebují silné vedení a podporu, aby se naučili sami za sebe činit podstatné a účinné volby. Mnohdy potřebují vedení ohledně rozvíjení svých silných stránek a používání svých vloh, protože za jejich životů v rolích princů a princezen jim bylo vždy říkáno, co mají dělat, a oni žili tak, jak se od nich očekávalo. Být schopni si vybrat svou vlastní životní stezku, to je pro ně opravdu něčím neznámým. Často mohou odmítat hojnost a úspěch kvůli břemenu, jež to s sebou v minulosti neslo.

S těmito energiemi jsou spojeny významné lekce a někdy budou tato indiga zápasit celé roky, než se vyrovnají se svými bývalými životy a naučí se přijímat a radovat z hojnosti, již si sami tvoří, když pochopí, že to, co dostávají, není odebráno někomu jinému. Ti z vás, kteří mají takovéto děti, jsou patrně frustrováni jejich pochybami a zmatkem, jejich neschopností činit životní rozhodnutí nebo, v tom druhém extrému, jejich pocitem, že mají na něco nárok, což vede k přesvědčení, že by měli dostat všechno. Uvědomte si však, že je to součást jejich lekcí a tomu uzpůsobte svá rozhodnutí.

A pamatujte, že oni si vás vybrali jako své rodiče, abyste je mohli učit a proto, že jste jejich nejlepšími a nejvýraznějšími učiteli, kteří – na jednu stranu – jim možná nebudou schopni poskytnout ten luxus, po němž touží a jenž by dle svého domnění měli mít (a právě proto se do bohaté či královské rodiny nenarodili) nebo že se od vás poučí o práci, závazcích, svých vlohách a hodnotě, protože přesně to se naučit potřebují. A časem se jim podaří ty jiné životy účinně vyřešit, a naučí se světu přispívat a přijímat od něj způsobem, jenž bude vyvážený a bude jim přinášet radost.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 27. 6. 2013