Cesta k duze

Rubriky

Mantry – zpívej své duši

autor: | Kvě 22, 2016 | Nezařazené | 0 komentářů

Mantry – Zpívej své duši na cestě domů

Tyto krásné mantry přijala má přítelkyně Jitka Králíková a s jejím laskavým svolením je vkládám i na naše stránky. Můžete si je prozpěvovat na melodii, kterou si sami vymyslíte nebo je jen odříkávat jako modlitbu. Všechna tato slova plná světla a lásky vás léčí a pomáhají vám na vaší cestě domů.

Obrázek Andělská hudba pro Maoka

Matko, matko, naše Země, pozdravujeme tě.

Matko, matko, naše Země, zpíváme ti.

Matko, matko, naše Země , děkujeme ti.

Matko, matko, naše Země, obdivujeme tě.

Matko, matko, naše Země, klaníme se ti.

Matko, matko, naše Země uctíváme tě.

Matko, matko, naše Země, milujeme tě.

Matko, matko, naše země, obrozujeme tě,

naší láskou, boží láskou, uzdravujeme tě.

Změň se světlem srdce v pravdu boží, tady, teď a hned.

Změň se světlem božím v pravdu boží, tady, teď a hned.

ŽIJU ŽIVOT MÍRU, žiju život míru, žiju život míru,

tady teď, tady teď, tady teď a hned.

S úctou a pokorou děkuji Zemi,

že nosí mě s láskou a oporou je mi.

S úctou a pokorou vzduch kolem dýchám,

zas cítím život a nikam nepospíchám.

S úctou a pokorou děkuji ohni,

že plamen zapálí ve mě den po dni.

S úctou a pokorou klaním se vodám,

že smutek odplaví a sílu dodá.

S úctou a pokorou děkuji hvězdám,

že s láskou poví mi,všechno, co neznám.

S úctou s pokorou děkuji sobě,

že kráčím cestou ode mne k tobě.

S úctou a pokorou děkuji Bohu,

za vše co mám a za vše co mohu.

Jsem zdravá, šťastná a úspěšná, každý den se mi daří lépe a lépe.

Jsem světlo, pravda, láska a mír,

jsem země česká, moravská a slezská,

jsem boží záměr, boží plán,

jsem radostí sobě i vám.

Věřím ve světlo boží, věřím ve světlo své,

věřím v budoucí Lidstvo, mé i tvé.

Věřím v lidskou sílu, věřím v lidskou lásku,

věřím v lidskou moudrost, věřím v boží plán.

Věřím ve vodu živou, věřím v život vody,

věřím v zázrak života.

Věřím v milost boží, věřím v milosrdenství boží,

věřím ve světelné, zářivé, živé tělo své i dceřiné..

Amen.

Věřím v boží lidstvo na zemi, věřím v boží lidstvo na nebi,

věřím v boží lidstvo ve mě, věřím v boží lidstvo, v jeho sémě.

Budiž světlo. Amen.

Všemi milovaná, milostiplná, milosrdná MARIE , královno Univerza, královno Všehomíra, Všehojsoucna, Všehomocna, Všehovědna, Jednoty Jednot SVĚTLO LÁSKY!

Poselství Marií se naplnilo po okraj Svatého grálu.

Drahé milované MARIE! Děkujeme vám!

Buďte požehnáním planety Božího Království!

Buďte požehnáním všeho a všech mírumilovných!

Buďte požehnáním života věčného!

Buďte Světlem Věků na věky věků! Amen.

Dokonáno jest.

Známá slova havajské techniky ožívají novou energií, stávají se tak mimořádně účinnou technikou doplňování světlem v těch skulinách míst našich těl, která se při vzehrubném pozorování jeví jako dokonalé.

Tak jako tvůrce pohladí svůj výtvor láskyplným pohledem před zveřejněním svého díla, tak stejně působí modlitba, v níž dovolíte, požádáte Marii, Ježíše a Univerzum, aby prozářili svým dokonalým světlem vše, co jim „patří“, co je v jejich působnosti.

Takto ošetřovat a léčit můžete vše. Bytosti, procesy a děje, krajinu, čas,…

Marie, omlouvám se, prosím odpusť mi, miluji tě, děkuji ti.

Ježíši, omlouvám se, prosím odpusť mi, miluji tě, děkuji ti.

Univerzum, omlouvám se, prosím odpusť mi, miluji tě, děkuji ti.

Budiž světlo. Amen.

Léčit sebe Tebou

Pro léčení vlastními silami:

Můj drahý bože, dej Sílu sil,

léčit Duchem Země ze mě,

můj drahý bože, dej Sílu sil,

léčit svatým duchem ve mě,

můj drahý bože, dej Sílu sil,

léčit sebe sebou,

můj drahý bože, dej Sílu sil,

léčit sebe Tebou, Tebou, Tebou.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Pro nové uspořádání mého světla

Pro nové uspořádání mého světla

Můj drahý bože, dej Sílu sil

novému uspořádání vysokofrekvenčního světla v mém těle.

Můj drahý bože, dej sílu sil…

Můj drahý bože,dej sílu sil nové zemi, nové víře, novému životu na Zemi, pod Zemí, nad Zemí, za Zemí.

Můj drahý bože, dej sílu sil léčit světlem srdce…………

doplňte si to, co potřebujete léčit ,situaci, proces, děj, stav………..poděkujte.

Můj drahý bože, dej sílu sil léčit světlem pravdy boží,………..
Můj drahý bože, dej sílu sil léčit trojjediností boží…………….

Můj drahý bože, dej sílu sil, léčit světlem srdce,

bolest patří zemi, bolest patří bohu,

jsem vděčná za vše, co mám,

jsem vděčná za vše, co mohu,

jsem vděčná za vše, co jsem,

jsem vděčná za věrnou lásku k bohu.

Pro léčení světlem pravdy boží

Můj drahý bože, dej sílu sil léčit světlem pravdy boží každou buňku mého těla, v záměru nejvyššího Dobra.

Děkuji. Amen

Pro tvoření srdcem pravdy boží

Jedna pěkná píseň pro duši:

Můj drahý bože, dej sílu sil mému tvoření srdcem pravdy boží.

Jsem láska, moudrost, tvoření a mír na Nebi i na Zemi.

Prosím Pane, dej mi více síly pro mé tvoření Světlem.

Děkuji.

Přímé léčení

Drahý bože uzdrav pravdou boží mou mysl,

Drahý bože uzdrav pravdou boží mé srdce,

Drahý bože uzdrav pravdou boží mé tělo.

Děkuji. Amen

Ochrana

Drahý bože uzdrav tělo mé,

neboť je to tělo tvé.

Záměr boží je záměr můj,

ve mně pracuj, při mně stůj,

nejvyšší dobro ochraňuj,

drahý bože můj.

Děkuji. Amen

S laskavým svolením autorky Jitky Králíkové převzato z: www.arteterapiejitka.estranky.cz