Cesta k duze

Rubriky

Čistota myšlenek, slov

autor: | Kvě 12, 2016 | Nezařazené | 0 komentářů

Čistota myšlenek, slov a skutků

Život každého z nás je veden neviditelnou silou, která však přesně Ví , co je pro nás to nejlepší si odžívat, i když se nám to mnohdy zdá být těžké, složité a nepochopitelné. Vše je však vždy jak má být. Proto je třeba, i když je mnohdy těžké to pochopit a přijmout, žít svůj život v souladu se svou duší v lásce, pokoře, úctě k vyšším neviditelným silám.

Pokud i ty těžké dny, těžká období přijmeme opravdově a upřímně, pak všechno dění, jak se nám v životě ukazuje časem a s odstupem pochopíme, že to bylo pro naše nejvyšší dobro. Mnohdy proto, abychom pochopili sami sebe, našli u sebe to, co nás samé zastavuje a učí na naší cestě. Vše je jen o nás a pro nás, abychom zmoudřeli, abychom procitli, abychom se mnohdy na cestě zastavili. Avšak nic není náhoda, všechno dění, všechny jakési „zkoušky“ mají svůj velký význam pro vývoj naší duše a probuzení ducha v těch pravých hodnotách a zákonitostech Vesmíru.

Co však je na naší cestě nejdůležitější je být klidným,

být soucítícím, pokorným,

být moudrým, být laskavým a láskyplným!

Jedinou cestou ze všech nesnází a zkoušek je naslouchat hlasu vlastní duše, jedinou cestou je se zklidnit, zpomalit, a najít v sobě moudrost svého vyššího Já a jít cestou jedinou pravou a nejčistší a to je cesta lásky, cesta srdce.

Milovat sebe, lidi kolem sebe, svůj život se vším a se všemi, ať je to jakkoliv.

To je jediná a pravá cesta k Pravým hodnotám a pravému životu.

Proto se snažme ať se děje v našich životech cokoliv, nezapomínat na lásku, soucit, odpuštění a jít stále když mnohdy pomalými krůčky stále vpřed. Na této naší cestě ať je nám nápomocna víra, naděje a opět láska. Pokud takto půjdeme, pokud se budeme snažit jen na sobě pracovat, jen sami sebe zpracovávat, u sebe hledat, pokud se budeme snažit každý za sebe mít čisté myšlenky, slova i skutky a půjdeme cestou lásky, pak zavládne souznění duší v lásce a ve světle na celé planetě Zemi a všichni se spojíme v láskyplný, radostný život tady a teď.

Nic není třeba hledat, není třeba nikam chodit,

není třeba na nic čekat!

Je možno už teď žít nový život, plnohodnotný, radostný, láskyplný!

Není třeba čekat nebo hledat Ráj nebo Novou Zemi,

vše je možno zažívat už teď, pokud se pro to rozhodneme,

Vše je jen na každém z nás!

Vše je jen myšlenka!

Žijme tady a teď jen láskou v lásce pro lásku!

S láskou, v úctě a Pravdě Ivana Batová 10/2012

Vůle milovat

Vůle vaší duše k lásce se stává vaší touhou milovat. Vyjadřujete vytrvalou, jemnou, stálou a trpělivě lásku své duše.

Prociťujte vytrvalou a neochvějnou lásku vaší duše.

Láska vaší duše je stálá, vždy přítomna a je na ni spolehnutí. Můžete si být jisti, že vaše duše vás miluje, ať se s vámi děje cokoliv. Žádná nálada, myšlenka ani pocit neovlivní vůli vaší duše milovat. Na chvíli vnímejte trvalost lásky vaší duše k vám. Neustále vás zalévá svou lásku. Představte si, že máte sami sebe rádi tak, jak vás miluje vaše duše – trvale, stále – láskou, která se nemění podle nálad a myšlenek.
Zachyťte všechny myšlenky a pocity, které jsou vůči vám nelaskavé. Pak se spojte ze svou duší a vnímejte, jak posílá svou vůli milovat z vašeho hlavového centra do skrytého bodu, posílí vaši schopnost vytrvale milovat sebe samých. Proměňte jakékoli špatné myšlenky na láskyplné. Čím trvalejší milujete sebe sama, tím trvalejší lásku budete dostávat od druhých.
Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali na spojování duší. Jaká stálá a vyrovnaná je vaše láska, kterou mu projevujete? Kolísala vaše ochota být láskyplný s vašimi náladami a rozmary? Až budete stimulovat skrytý bod, kontaktujte se s kvalitami lásky, jakými jsou vytrvalost, neochvějnost a stálost. Spojte se s duší a vyzařujte celistvou, vytrvalou lásku. Řekněte si, že budete vyzařovat lásku vytrvale a bude na ni spolehnutí. Můžete si říct: „Zavazuji se milovat tě tak trvale, jak jen dokážu.“
Představte si, jak daného člověka milujete láskou vaší duše – nekolísající, trvalou láskou.
Rozpomeňte se, jak trvale jste daného člověka milovali, složité období nevyjímaje. Světlo vaší lásky bylo možná chvílemi jasnější, chvílemi potemnělejší, ale bylo tam. Vzpomeňte si, jak jste nabízeli lásku i ve chvílích, kdy jste měli chuť se stáhnout a nechat ji v sobě. Uznejte, jaká trvalá je vaše láska již nyní. Uložte si do mysli obraz, jak tohoto člověka milujete trvale a neochvějně.
Pomyslete na nějakou situaci, ve které jste před tím nedokázali zůstat otevření a dávat lásku. Přehrajte si v mysli, jak ji ode dneška řešíte jinak. Spojte se se svou duší, zatímco vysílá vůli milovat do vašeho centra solárního plexu. Představujte si, jak jednáte s láskou, i když ten druhý jedná příkře. Představte si, že se cítíte klidní a v míru, průchozí vůči jeho emocím. Když projevujete vůli vaší duše milovat, vaše láska se nemění podle jednotlivých akcí a reakcí druhých. Milujete bez ohledu na to, co právě cítíte nebo co se děje ve vašem životě.

A pokud nemáte chuť cítit k někomu lásku, to nevadí. Možná dokážete milovat jen jeho duši a ne osobnost. Protože milujete vytrvale také sebe sama, můžete se rozhodnout nebýt s někým, jehož chování vás zraňuje. Můžete si vážit sebe sama, své duše, cesty a vlastního života a zároveň nekolísá v lásce k druhým. Nenuťte se k žádným pocitům ani činům, lásku k druhým nevyjímaje! Nadále se spojujte s duší člověka, s nímž řešíte vztah, a zároveň se svou duší aktivujte svůj skrytý bod v solárním plexu. Lásku projevujte jen tehdy, když cítíte, že je ta pravá chvíle.

Ponechte druhým svobodu. Zanechte touhy, aby byli takoví, jací chcete. Přestaňte druhým vnucovat svá přání. Prožívejte jemnost lásky duše.

Další z kvalit vůle vaší duše milovat je její jemnost. Láska duše proudí do světa jemně, nabízí a zve, namísto vnucování či ovládání. Je to láska, která respektuje, je jemná nevtíravá, váží si cestu a rozhodnutí druhých. Prožijte jemnost lásky, kterou vaše duše miluje vás. Vaše duše je vždy citlivá a laskavá. Nikdy vám nepřikazuje a nekritizuje vás. Nabízí vám nové způsoby existence, ale nechá vás vybrat si, zda chcete tyto možnosti a cesty následovat. Sledujte během následujících několika hodin nebo dní, jak používáte svou vůli sami na sobě.
Jakmile se přistihnete, že se k něčemu nutíte a tlačíte, zadržte! Není třeba nutit se jednat a dělat věci jediným způsobem. Spojte se se svou duši a stimulujte svůj skrytý bod, abyste posílili svou vůli milovat sebe samých. Chovejte se k sobě jemně, s respektem a láskou. Vzpomeňte si, jak se vám to někdy podařilo a jaký pocit jste z toho měli.
Vaše duše nevnucuje lidem svou vůli. Nemá touhu nebo očekávání, jak by měli druzí vypadat nebo co by měli dělat. Vaše duše nechává druhým svobodu, aby dělali to, co je přitahuje. Pomyslete na člověka, s jehož duší jste se spojovali. Nevnucovali jste mu svou vůli, aby učinil v určité oblasti něco, co jste chtěli vy, nepřejete si za něj či za ni něco, i když je to třeba pro jejich dobro? Můžete milovat více, tak jako vaše duše – jemně, citlivě, bez vnucování své vůle v podobě očekávání a tužeb. Tím druhých lidí osvobodíte od nutnosti na vaše přání reagovat. Důvěřujete duším lidí a vesmíru, že jim přinesou to nejlepší.
Spojte se se svou duší, když posílá svou vůli milovat, aby aktivovala skrytý bod. Nechte sebou proudit jemnost lásky duše a posílejte ji druhému člověku. Spojte se s jeho duší a vyzařujte k němu jemnou, citlivou, nevměšující se lásku. Vzdejte se své touhy, aby ten druhý dělal něco jen pro vaše uspokojení nebo aby se choval, jak si představujete. Pozorujte se, jaké to je, nemít ve vztahu k druhým žádné touhy, žádná představy, jak by měly vypadat nebo co by měli dělat.
Vybavte si, kdy jste nechali odeznít svou touhu ve vztahu k jinému člověku. Mějte pro sebe uznání za to, že se vám už podařilo vyjádřit jemně a citlivě lásku, bez toho, abyste někomu vnucovali svou vůli. Učiní si nějakou větu, která by vám pomohla uvolnit vaše představy týkající se druhých. Můžete si třeba říct: „Teď uvolňuji své touhy i očekávání, které jsem vůči tobě měl / a. Můžeš svobodně následovat svou vlastní moudrost a vnitřní vedení.“
Na chvíli se teď zamyslete nad různými lidmi ve vašem životě. co od nich očekáváte, co si od nich přejete mít? Najděte ve vztahu ke každému z nich jednu takovou silnou touhu. Pak si představte, jaké by to bylo se jí vzdát. Spojte se se svou duší, když posílá svou vůli milovat do zastřeného bodu ve vašem solárním plexu. Spojte se s dušemi těchto lidí a uvolněte své požadavky vůči nim, zatímco vyzařuje jemnou citlivou a nevměšující se lásku. Když to uděláte, osvobozuje se od utrpení, které lze zažíváte, když vaše touhy nenacházejí patřičnou odezvu. Druzí pak mohou uvolnit dávný, třeba i hluboce ukrytý, pocit odporu, který v sobě třebas vůči vám nesou z dob, kdy jste se jich snažili svou vůlí k něčemu přinutit. Když milujete jemně jako duše, dáváte lidem svobodu jít svou cestou a následovat své vlastní vedení, jak žít svůj život.

Prociťujte vytrvalou lásku vaší duše k vám i k ostatním lidem.

Vůle vaší duše milovat je trvalá. Vaše duše je oddaná lásce; její láska je vytrvalá a přetrvávající. Každou situaci vidí jako příležitost nabídnout lásku. Nikdy nevzdává lásku k druhým lidem. Prociťte, jak vás vaše duše vždy milovala a vždy bude milovat. Vezměte si třeba slunce. Je zde, i když někdy skryté za mraky nebo svítící na druhé straně Země. Jeho přítomnost je stálá, vyrovnaná a přetrvávající. Láska duše je stálá, vyrovnaná a věčná jako slunce. Lidé ji cítí nebo necítí, záleží na „mračnech“ jejich emocí, ale láska sama je vždy přítomna.
Procvičujte si stálost a oddanost jako kvality vůle duše milovat ve vztahu k člověku, kterého jste si pro svou práci vybrali. Spojte se se svou duší a aktivujte skrytý bod vůle duše milovat. Spojte se s duší tohoto člověka a vyzařujte stálou, trvalou lásku. Nezáleží na tom, jakou podobu má nyní váš vnější vztah. Lidi můžete milovat, zda jsou nablízku ať vzdáleni, i když milují někoho jiného nebo vám vaši lásku ani neopětuje. Vymyslíte si zase nějakou větu: „Miluji tě láskou duše bez ohledu na to, co děláš, nebo jak jednáš.“
Milovat druhé stálou, vytrvalou láskou neznamená, že s nimi musíte žít nebo být navěky v přímém vztahu. Nemusíte si je ani neustále uvědomovat, ani jim dávat svou energii. Znamená to, že ať udělají cokoliv, nepřestanete je milovat jako duše. Jejich chování se vám nemusí líbit a nemusíte ho schvalovat. Umíte však oddělit jejich chování od nich samotných a milujete jako duše – trvalou a věčnou láskou.

Zažívejte trpělivost lásky duše tím, že budete trpěliví k sobě i k druhým.

Vůle vaší duše je vždy trpělivá. Je v harmonii z rytmem vesmíru. Představte si, že jste slunce svítící do vaší sluneční soustavy. Jak slunce neustále vysílat své hřejivé světlo, sledujete vývoj planet po miliony let. Necháváte život jít svým tempem a vyvíjet se podle svého vlastního načasování. Zatímco vaše duše posílá své světlo, aby aktivovala skrytý bod, prociťujte její trpělivost. Je jako slunce. Vaše duše vás nechává růst tempem, které vám vyhovuje a je pro vás to pravé. Nespěchá.
V následujících několika dnech či hodinách si všímejte jakoukoliv netrpělivost vůči sobě samým. Když v sobě zaznamenáte netrpělivost s sebou nebo s rychlostí svého růstu, buďte zas jen trpěliví. Pamatujte, že se nemusíte změnit hned a ve všem najednou. Pokud budete trpěliví a vytrvalí, dojdete k trvalým změnám. Růst je většinou postupný. Vyvíjejte se tempem, které vám vyhovuje a z něhož máte dobrý pocit. Pro vaši duši nehraje roli čas. Cesta nebo proces, jakým dosahujete osvícení, jsou stejně důležité jako cíl. Posunout se z nižších vibrací do vyšších je velká výzva. Vyžaduje to neustálou pozornost udržet si vyšší vibrace své duše a vytvořit si nové zvyky. Stáhněte do sebe trpělivost své duše a nechte věci přicházet v pravý čas. Mějte záměr více milovat a dělejte v tomto směru každý den drobné kroky. Odpusťte si, pokud budete někdy jednat bez lásky. Důležitou součástí lásky duše je totiž láska k sobě samým právě teď, a úcta ke všem pocitům.
Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Nechcete po něm netrpělivě, aby rostl nebo se v něčem změnil? Nesnažíte se a netisknete na to, aby se vše dělalo rychleji, než tomu je? Spojte se s duší a stimulujte skrytý bod vůle milovat. Buďte jako slunce, trpěliví a klidní. Zatímco vámi proudí trpělivost vaší duše, pusťte jakýkoliv pocit netrpělivosti. Spojte se s duší tohoto druhého a vyzařujte trpělivou lásku. V duchu si můžete říct například toto: „Je v pořádku, že rosteš svým vlastním tempem. Dávám ti svobodu a opouštím své představy, jak a kdy máš cokoliv dělat. „
Milujte a oceňujte se za všechny situace a okamžiky, kdy už jste klidné a chápající osobnosti.

Vyjádřete prominutí vaší duše tím, že odpustíte sobě i druhým.

Vůle vaší duše milovat v sobě nese odpuštění. Odpouští, ať druzí udělali cokoliv. Odpuštění je pro duši lehké, protože ví, že někteří lidé ještě nejsou schopni milovat sebe nebo vás. Nikdy se nebrání, protože si uvědomuje, že lidé se k vám mohou chovat jen tak dobře, jak se dokáží chovat sami k sobě. Snažte se a najděte dobré motivy pro to, co lidé dělají. Obvykle vás nechtějí zraňovat. Jednají necitlivě a bez lásky, protože jim samým chybí sebevědomí a sebe-uznání. Nemají ještě Probuzené své srdeční centra. Nečekejte od těch, kteří vás zranili, že to uvidí a omluví se vám. Odpouštějte lidem tak, jak se odpouští malým dětem, které zatím nevědí jednat lépe. Jednou budou mít Probuzené svou srdeční centra i tito lidé.
Odpuštění své duše prožívejte tak, že odpustíte především sobě. Až bude vaše duše posílat svou vůli milovat do skrytého bodu, odpusťte si věci, které jste v minulosti udělali a stále se kvůli nim cítíte nepříjemné. Nechte do sebe běžet jemnou, stálou a odpouštějící lásku vaší duše. Otevřete se lásce vaší duše, zatímco si plně odpouštíme.
Odpuštění vaší duše můžete nabídnout i ostatním lidem. Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Hněváte se na něj kvůli něčemu? Mate pocit, že něco, co udělal, vás zranilo? Pokud jste připraveni tyto pocity pustit a prožít odpuštění vaší duše, spojte se s duší tohoto člověka. Při spojení se svou duší vyzařujte odpuštění. Řekněte si třeba: „Odpouštím ti všechno, co vnímám jako ublížení. Uvolňuji veškerou sebelítost a obviňování, které nás rozdělilo. Odpouštím si, že jsem někdy nebyl/a schopen/á nabídnout ti lásku.“
Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste byli milující a dokázali tomuto člověku odpustit. Vybavte si, jaký mír jste pak cítili. Myslete na sebe jako na odpouštějící člověka, který se nebrání, když se potká s neschopností lidí projevit lásku.
Odpustit neznamená něco udělat nebo podniknout. Znamená to přistupovat k lidem s láskou, která neposuzuje a neodsuzuje. Odpuštění není o tom, že byste museli prohlížet nebo schvalovat jednání druhých, a neznamená ani, že byste se měli cítit nadřazeni. Odpuštění uvolňuje negativní energii, kterou v sobě máte, a osvobozuje vás, abyste mohli milovat jako duše. Pokaždé, když si vyberete lásku, vyhráli jste. Když odpouštíme, ozdravuje se i vaše tělo, máte ze sebe lepší pocit a máte více energie, kterou můžete věnovat sobě a svému životu.
Pokud chcete lidem odpustit a máte pocit, že to nejde, nenuťte se. Začněte tím, že odpustíte sobě, že nechcete někomu odpustit. Pak se spojte se svou duší, až bude posílat svoji vůli milovat do zastřeného bodu vašeho solárního plexu. Prociťujte proud lásky vaší duše tak dlouho, až budete připraveni odpustit druhému, ať to trvá, jak dlouho chce. Odpustit lidem neznamená fyzicky se s nimi spojit nebo podniknout nějaké vnější akce. Je to vnitřní přístup, který vám přinese mír. Vyberte si pocit vnitřního klidu a jasu, který následuje po uvolnění odporu, hněvu, strachu nebo viny, které lze cítíte.

Šiřte všude dobrou vůli. Buďte láskou v akci.

Vyjadřujte vůli své duše milovat tím, že budete šířit dobrou vůli. Spojujte se na úrovni duše s lidmi, které potkáváte. Prociťujte své spojení s duší a vnímejte duše druhých lidí. Buďte slunečním paprskům a přinášejte lásku všem, kterých potkáte. Vyzařujte lásku neznámým lidem, příležitostným známým i svým milovaným. Vyjadřujte ji slovy i činy, bez ohledu na to, jak druzí jednají nebo jak se k vám chovají. Usmívejte se, aniž byste potřebovali úsměv opětovat.
Vnímejte lásku své duše, abyste mohli milovat, ať se chovají jakkoli. Pokud mluví o vás nehezky nebo na vás nehezky myslí, procvičujte se v láskyplném myšlení na nich. Odpusťte jim jejich řízení a rozdávejte svou lásku velkoryse. Uvědomte si, že lidé jednající nelaskavý jsou často ve velkém napětí, přetížení, nebo mají nějaké problémy, s nimiž se nedokáží vyrovnat klidně. Pokud vám připadají lidé zlí nebo necitliví, nesoustřeďte se na tyto kvality. Raději se zaměřte na to, co je v nich světlé a dobré. Lidem, s nimiž máte velké problémy, můžete dokonce poděkovat za to, že přišli do vašeho života, protože vám umožňují zažívat nově vůli své duše milovat a probouzet své srdeční centra. Mluvte pozitivně a povzbuzujte lidi svojí řečí i svými činy. Užívejte si šíření lásky, protože všechno, co dáte, se vám mnohonásobně vrací. Uznejte, jak jste milující a jak často již nyní nabízíte lidem lásku a dobrou vůli.

Sanya Roman – Láska duše

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

Převzato z: www.tredoxe.blog.cz